Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupa Kapitałowa Alchemia 4 września 2012 Grupa Kapitałowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupa Kapitałowa Alchemia 4 września 2012 Grupa Kapitałowa."— Zapis prezentacji:

1 Grupa Kapitałowa Alchemia 4 września 2012 Grupa Kapitałowa

2 Alchemia to dynamicznie rozwijająca się Grupa Kapitałowa działająca w sektorze niszowych produktów stalowych: rury stalowe bez szwu, wyroby kute, kuto-walcowane i walcowane. Spółka zatrudnia 2,6 tys. osób (koniec 2011 roku), a przychody sięgają 1,2 mld PLN (2011 rok). 201120092007IV 2005V 1998 Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Przejęcie Huty Batory – początek budowy holdingu stalowego Zakup Kuźni Batory (I) i Huty Bankowa (VI) Restrukturyzacja spółek z Grupy Przejęcie Rurexpolu i WRA Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt Alchemia Historia Grupy Kapitałowej

3 Alchemia Profil Grupy Kapitałowej Struktura akcjonariatu Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt

4 Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt Kurs lepiej niż rynek Kurs Alchemii po wybiciu powyżej 6 zł w I kwartale 2012 roku porusza się w trendzie bocznym w granicach 5,0 – 5,4 zł z lekką tendencją zwyżkową. Od początku roku notowania zachowują się nieco lepiej niż szeroki indeks warszawskiej giełdy WIG. Na tle zagranicznych konkurentów tylko kurs OAO TMK ma zdecydowanie większą siłę relatywną. Alchemia na tle indeksu Alchemia Profil Grupy Kapitałowej

5 Alchemia Struktura Grupy Kapitałowej Laboratoria Badań Batory 100% Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt Huta Batory 100% Rurexpol 100% Walcownia Rur Andrzej 100% Huta Bankowa 100% Kuźnia Batory 100% Batory Serwis 100% Grupa Kapitałowa

6 Wynikiem działań konsolidacyjnych oraz efektem utworzenia jednego podmiotu ma być: istotna optymalizacja podatkowa związana z podatkiem CIT i VAT; wygenerowanie oszczędności wynikających z centralizacji wszelkich funkcji administracyjnych (księgowość, finanse, handel, zakupy, itd.); wygenerowanie oszczędności w wyniku scentralizowania zakupów materiałowych i usług dla grupy; uproszczenie procesów handlowych, logistycznych i księgowych w ramach spółki; lepsza penetracja rynku poprzez obsługę sprzedaży wszystkich produktów grupy przez jeden dział handlowy; wprowadzenie ujednoliconych systemów zarządczych dla wszystkich zakładów produkcyjnych; ujednolicenie polityki kadrowej. Alchemia S.A. jest w trakcie procesu łączenia wszystkich podmiotów w ramach Grupy zajmujących się produkcją rur bez szwu. Podmiotem przejmującym będzie Alchemia S.A., a podmiotami wchłanianymi – Huta Batory, Rurexpol oraz WRA. Doradztwo i nadzór nad procesem konsolidacji został powierzony KPMG Tax M. Michna sp.k. Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt Alchemia Konsolidacja spółek grupy rurowej

7 Laboratoria Badań Batory Zajmują się przede wszystkim badaniami w zakresie właściwości metali. Huta Batory Specjalizuje się w produkcji wlewków konwencjonalnych w ponad 400 gatunkach stali zwykłych i jakościowych oraz rur stalowych bez szwu. Rurexpol Podstawową działalnością Rurexpolu jest produkcja rur bez szwu. Specjalnością Rurexpolu jest produkcja rur wiertniczych i specjalnego przeznaczenia dla przemysłu chemicznego oraz stoczniowego. Walcownia Rur Andrzej Jest producentem rur stalowych gorącowalcowanych bez szwu dla przemysłu energetycznego. Huta Bankowa Produkuje wyroby walcowane i kuto-walcowane: pręty i profile grube, kątowniki oraz półwyroby dla kuźni i rurowni, obręcze kolejowe, pierścienie kuto- walcowane bez szwu o przekroju okrągłym lub profilowanym. Kuźnia Batory Zajmuje się przede wszystkim produkcją wyrobów kutych z około 170 gatunków stali, od gatunków konstrukcyjnych węglowych i stopowych poprzez wyroby ze stali narzędziowych do pracy na gorąco i na zimno – włącznie ze stalami szybkotnącymi, aż do stali nierdzewnych (kwaso- i żaroodpornych) i innych stopów. Batory Serwis Podstawową działalnością spółki Batory Serwis jest obróbka mechaniczna i wykonawstwo elementów metalowych. Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt Alchemia Nowa Struktura Grupy

8 W segmencie rur Alchemia kontroluje ponad 90% krajowych mocy wytwórczych w zakresie produkcji rur stalowych bez szwu. Spółka posiada pełen zakres średnic między 21,3 mm a 508 mm. Alchemia dostarcza swoje produkty dla budownictwa kubaturowego (wysokościowce, stadiony, magazyny), przemysłu chemicznego, energetyki, hydrauliki (w górnictwie, maszynach rolniczych i budowlanych), przemysłu wydobywczego (w tym wydobycia gazu łupkowego), przemysłu stoczniowego, oraz tranzytu ropy i gazu. Obłożenie mocy produkcyjnych w segmencie w 2011 roku wyniosło około 80%. Huta BatoryRurexpolWalcownia Rur Andrzej Średnica219 mm – 508 mm121 mm – 273 mm21,3 mm – 114,3 mm Budownictwo Chemia Energetyka Hydraulika (np. Górnictwo) Przemysł wydobywczy Stocznie Tranzyt ropy i gazu Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt Alchemia Odbiorcy Grupy – segment rur

9 Huta BankowaKuźnia Batory Automotive Osie kute, pręty kute, odkuwki kształtowe Budownictwo Kątowniki Butle, rury Kęsy, rury Energetyka Pręty kute, odkuwki kształtowe Energetyka wiatrowa Pierścienie kuto-walcowane Kolejnictwo Obręcze do pojazdów szynowychOsie kolejowe kute Linie wysokiego napięcia Kształtowniki łebkowe Maszynowy Pręty okrągłe powyżej 50mm Wlewki przetapiane elektrożużlowo, pręty kute, odkuwki kształtowe Metalowy Pręty okrągłe powyżej 150 mmWlewki przetapiane elektrożużlowo Stocznie Pręty okrągłe powyżej 150 mm, kształtowniki łebkowe Pręty kute, odkuwki kształtowe Huta Bankowa Jest obecnie jedynym w kraju producentem obręczy kolejowych i pierścieni kuto-walcowanych. Silną stroną Spółki jest szybka realizacja zamówień i wysoka elastyczność w procesie produkcji. Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt Kuźnia Batory Posiada ponad połowę rynku prętów kutych (30–650mm) oraz 30% rynku odkuwek kształtnych. Spółka jako jedyna w kraju posiada wydział kowarek, umożliwiający swobodne kucie na nacisku 20 MN (elementy o wyższej wytrzymałości i wyższej marży). Spółki dostarczają produkty do przemysłu automotive, budownictwa kubaturowego, przemysłu, energetycznego, kolejowego, linii wysokiego napięcia, maszynowego, metalowego i stoczniowego. Obłożenie mocy produkcyjnych segmentu w 2011 roku wyniosło ponad 90%. Alchemia Odbiorcy Grupy – pozostałe segmenty

10 W 2011 roku 49,3% przychodów ze sprzedaży przypadało na rynek krajowy, 50,7% pochodziło z eksportu. Ponad 40% przychodów przypadało na Unię Europejską. Główne rynki zbytu: Niemcy, Włochy, Dania, Szwecja, Norwegia, Czechy, Austria, Słowacja, Węgry, Rumunia. Produkty trafiają także na następujące rynki: Belgia, Chorwacja, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Polska, Portugalia, Rosja, Turcja, Ukraina, USA, Wielka Brytania, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Aktualnie Alchemia systematycznie wchodzi na nowe rynki. Eksport Kraj Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt Alchemia Struktura sprzedaży

11 Alchemia Perspektywy dla segmentu rur (1) Wydobycie ropy i gazu (OCTG) Obecnie liczba odwiertów poszukiwawczych w zakresie ropy i gazu jest najwyższa od lat 80. W przypadku wierceń eksploatacyjnych poszukiwania schodzą na coraz większe głębokości, co generuje dodatkowy popyt na rury. Dodatkowo coraz większą rolę odgrywają nowe technologie wydobycia jak szczelinowanie (wydobycie poziome – większy popyt na rury). Głównym motorem wzrostu w wydobyciu podmorskim generować będą instalacje głębokowodne, które w 2013 roku stanowić będą 40% wszystkich podmorskich szybów wiertniczych (Energyfiles). Gaz łupkowy Według polskich geologów zasoby krajowego gazu łupkowego, to 346 mld m3 gazu. Enea, KGHM, PGE, PGNiG i Tauron 4 lipca br. podpisały umowę w sprawie poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego. Szacowane nakłady na pierwsze trzy lokalizacje opiewają na kwotę 1,72 mld PLN (PAP). Do 2017 roku ma zostać przeprowadzonych 233 odwiertów poszukiwawczych (123 obligatoryjne). Jeden odwiert to wydatek na rury 3 mln PLN, co oznacza, że coroczne zapotrzebowanie jest na poziomie 63-117 mln PLN (odpowiednio 5 i 10% przychodów Alchemii za 2011 rok) (DI BRE Banku). Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt Liczba odwiertów poszukiwawczych ropy i gazu na świecie (Bloomberg)

12 Transport ropy i gazu W Polsce w horyzoncie Prognozy Zapotrzebowania dla paliwa i energii do 2013 roku przewiduje się wzrost zużycia gazu o 29% (w latach 2006-2030). Obecnie jedynie 3% produkowanej w kraju energii wytwarzane jest z gazu ziemnego. KE przyznała dotacje na budowę magazynów gazu ziemnego o łącznej pojemności 1 mld m 3 gazu (obecnie pojemność, to 1,6 mld m 3 gazu) oraz budowę do 2015 roku 1,4 tys. km gazociągów. Gaz System planuje budowę magazynu gazu ziemnego na terenie Łotwy lub Polski o pojemności 2,5 mld m 3 – 3,0 mld m 3 gazu. W przypadku gazociągów zarządzanych przez Gaz System około 60% ma wiek powyżej 26 lat. Do 2014 roku ma powstać port LNG, którego wartość budowy wyniesie 3 mld PLN. Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt Górnictwo Rury stalowe bez szwu są używane w górnictwie do konstrukcji części hydraulicznej obudów zmechanizowanych. W 2011 roku sprzedaż węgla energetycznego na rynku krajowym była niższa niż wydobycie, co zwiększyło dyskusję nad inwestycjami w sektorze (Ministerstwo Gospodarki). Rok 2012 będzie pod względem inwestycji górniczych na rynku krajowym rekordowy (DI BRE Banku). Chemia Obserwowane w połowie 2012 roku wzrosty cen zbóż, dają szanse na utrzymanie wysokich wyników realizowanych przez polskie i europejskie spółki chemiczne. Wysokie wyniki finansowe to gwarancja inwestycji w sektorze, którego instalacje wymagają użycia dużej ilości rur przy konstrukcji. Alchemia Perspektywy dla segmentu rur (2)

13 Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt Energetyka Rury stalowe bez szwu ze względu na wysokie parametry wytrzymałościowe wykorzystywane są do konstrukcji ciśnieniowej części kotła. Obecnie w planach jest budowa łącznych mocy energetycznych na poziomie 8700 MW – 9500 MW, zakładając, że na każdy 1MW mocy potrzeba 20 ton rur stalowych bez szwu, to łączne zapotrzebowanie na wyrób wynosi między 170-190 tys. ton (obecne łączne moce Alchemii, to 180 tys. ton rocznie). Projekty będą realizowane w najbliższych 8-10 latach. Budownictwo infrastrukturalne Według prospektu emisyjnego Izostal wartość koniecznych inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie kraj ze względu na konieczność zwiększenia wymagań jakościowych stanu środowiska wynosi obecnie około 18 mld EUR (4,5 mld EUR na systemy kanalizacyjne i 10,3 mld EUR na oczyszczalnie ścieków). Polska może liczyć na około 3,3 mld PLN dofinansowania na ten cel w ramach Funduszu Spójności do 2015 roku. Budownictwo kubaturowe W Polsce obecnie prowadzone są prace nad konstrukcją 7 obiektów o wysokości powyżej 70 metrów. Według DTZ w latach 2012-2013 do użytku oddanych zostanie 270-280 tys. m 2 powierzchni biurowej oraz 750 tys. m 2 powierzchni handlowej, co oznacza, że nie należy w perspektywie kolejnego roku oczekiwać spadku ilości projektów. Alchemia Perspektywy dla segmentu rur (3)

14 Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe

15 Spadki cen stali na rynkach światowych przy 1–2 kwartalnym opóźnieniu cen rur stalowych powoduje rozszerzenie marży. Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt Skrócenie w czasie portfela zamówień z kilku miesięcy w 2011 roku do jednego miesiąca w 1Q12. Oczekiwanie na inwestycje, generujące zapotrzebowanie na rury stalowe. Nadal na wysokich poziomach utrzymują się ceny złomu. Słaby PLN do EUR i USD sprzyjał osiąganej rentowności w IH12. Tendencje w 2012 roku

16 Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt Grupa Kapitałowa Alchemia Wyniki finansowe za rok 2011 i 2012 010203040506070809101112010203040506 (mln PLN)1Q112Q113Q114Q111Q122Q12 Przychody ze sprzedaży 264,2289,1294,1308,6332,8307,0 Koszt własny sprzedaży 229,2242,9244,3262,7293,0265,7 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 35,046,249,945,839,841,4 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21,231,127,761,725,824,3 Przychody finansowe 6,21,45,50,71,61,0 Koszty finansowe 7,83,93,32,26,91,5 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 15,623,424,055,616,418,6

17 Różnica między cenami produktów a ceną wsadu (PLN/t) Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt Ceny produktów i ceny wsadu (PLN/t) Rynek stali

18 Kursy EUR/PLN i USD/PLN Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt Ceny kęsów stali na LME Rynek stali

19 Ceny złomu stalowego i kęsów stalowych (PLN/t) Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt Ceny złomu stalowego i kęsów stalowych (PLN/t) Rynek stali Złom

20 GK Alchemia Plany na przyszłość Alchemia – Grupa dopasowana do sytuacji makroekonomicznej Zrestrukturyzowane finanse przedsiębiorstwa Polityka handlowa dopasowana do sytuacji rynkowej Elastyczne formy zatrudnienia Doświadczenia w przeprowadzaniu skutecznych restrukturyzacji Rozwój produktowy Grupy ukierunkowany na perspektywiczne segmenty rynku Dalsze inwestycje kapitałowe Stabilne kontrakty na dostawy surowców Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt

21 Biuro Zarządu Alchemii Adres ul. Łucka 7/9 00-842 Warszawa Strona www www.alchemiasa.pl E-mail biuro@alchemiasa.pl Telefon +48 22 658 64 52 Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt

22 Grupa Kapitałowa Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Grupa Kapitałowa Alchemia 4 września 2012 Grupa Kapitałowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google