Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupa Kapitałowa Alchemia 4 września 2012

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupa Kapitałowa Alchemia 4 września 2012"— Zapis prezentacji:

1 Grupa Kapitałowa Alchemia 4 września 2012

2 Alchemia Historia Grupy Kapitałowej
Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Przejęcie Huty Batory – początek budowy holdingu stalowego Zakup Kuźni Batory (I) i Huty Bankowa (VI) Restrukturyzacja spółek z Grupy Przejęcie Rurexpolu i WRA V 1998 IV 2005 2007 2009 2011 Alchemia to dynamicznie rozwijająca się Grupa Kapitałowa działająca w sektorze niszowych produktów stalowych: rury stalowe bez szwu, wyroby kute, kuto-walcowane i walcowane. Spółka zatrudnia 2,6 tys. osób (koniec 2011 roku), a przychody sięgają 1,2 mld PLN (2011 rok). Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt

3 Alchemia Profil Grupy Kapitałowej
Struktura akcjonariatu Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt

4 Alchemia Profil Grupy Kapitałowej
Kurs lepiej niż rynek Kurs Alchemii po wybiciu powyżej 6 zł w I kwartale 2012 roku porusza się w trendzie bocznym w granicach 5,0 – 5,4 zł z lekką tendencją zwyżkową. Od początku roku notowania zachowują się nieco lepiej niż szeroki indeks warszawskiej giełdy WIG. Na tle zagranicznych konkurentów tylko kurs OAO TMK ma zdecydowanie większą siłę relatywną. Alchemia na tle indeksu Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt

5 Alchemia Struktura Grupy Kapitałowej
Grupa Kapitałowa Huta Batory 100% Rurexpol 100% Walcownia Rur Andrzej 100% Huta Bankowa 100% Kuźnia Batory 100% Batory Serwis 100% Laboratoria Badań Batory 100% Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt

6 Alchemia Konsolidacja spółek grupy rurowej
Alchemia S.A. jest w trakcie procesu łączenia wszystkich podmiotów w ramach Grupy zajmujących się produkcją rur bez szwu. Podmiotem przejmującym będzie Alchemia S.A., a podmiotami wchłanianymi – Huta Batory, Rurexpol oraz WRA. Doradztwo i nadzór nad procesem konsolidacji został powierzony KPMG Tax M. Michna sp.k. Wynikiem działań konsolidacyjnych oraz efektem utworzenia jednego podmiotu ma być: istotna optymalizacja podatkowa związana z podatkiem CIT i VAT; wygenerowanie oszczędności wynikających z centralizacji wszelkich funkcji administracyjnych (księgowość, finanse, handel, zakupy, itd.); wygenerowanie oszczędności w wyniku scentralizowania zakupów materiałowych i usług dla grupy; uproszczenie procesów handlowych, logistycznych i księgowych w ramach spółki; lepsza penetracja rynku poprzez obsługę sprzedaży wszystkich produktów grupy przez jeden dział handlowy; wprowadzenie ujednoliconych systemów zarządczych dla wszystkich zakładów produkcyjnych; ujednolicenie polityki kadrowej. Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt

7 Alchemia Nowa Struktura Grupy
Huta Batory Specjalizuje się w produkcji wlewków konwencjonalnych w ponad 400 gatunkach stali zwykłych i jakościowych oraz rur stalowych bez szwu. Walcownia Rur Andrzej Jest producentem rur stalowych gorącowalcowanych bez szwu dla przemysłu energetycznego. Kuźnia Batory Zajmuje się przede wszystkim produkcją wyrobów kutych z około 170 gatunków stali, od gatunków konstrukcyjnych węglowych i stopowych poprzez wyroby ze stali narzędziowych do pracy na gorąco i na zimno – włącznie ze stalami szybkotnącymi, aż do stali nierdzewnych (kwaso- i żaroodpornych) i innych stopów. Laboratoria Badań Batory Zajmują się przede wszystkim badaniami w zakresie właściwości metali.  Huta Bankowa Produkuje wyroby walcowane i kuto-walcowane: pręty i profile grube, kątowniki oraz półwyroby dla kuźni i rurowni, obręcze kolejowe, pierścienie kuto-walcowane bez szwu o przekroju okrągłym lub profilowanym. Rurexpol Podstawową działalnością Rurexpolu jest produkcja rur bez szwu. Specjalnością Rurexpolu jest produkcja rur wiertniczych i specjalnego przeznaczenia dla przemysłu chemicznego oraz stoczniowego. Batory Serwis Podstawową działalnością spółki Batory Serwis jest obróbka mechaniczna i wykonawstwo elementów metalowych. Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt

8 Alchemia Odbiorcy Grupy – segment rur
W segmencie rur Alchemia kontroluje ponad 90% krajowych mocy wytwórczych w zakresie produkcji rur stalowych bez szwu. Spółka posiada pełen zakres średnic między 21,3 mm a 508 mm. Alchemia dostarcza swoje produkty dla budownictwa kubaturowego (wysokościowce, stadiony, magazyny), przemysłu chemicznego, energetyki, hydrauliki (w górnictwie, maszynach rolniczych i budowlanych), przemysłu wydobywczego (w tym wydobycia gazu łupkowego), przemysłu stoczniowego, oraz tranzytu ropy i gazu. Obłożenie mocy produkcyjnych w segmencie w 2011 roku wyniosło około 80%. Huta Batory Rurexpol Walcownia Rur Andrzej Średnica 219 mm – 508 mm 121 mm – 273 mm 21,3 mm – 114,3 mm Budownictwo Chemia Energetyka Hydraulika (np. Górnictwo) Przemysł wydobywczy Stocznie Tranzyt ropy i gazu Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt

9 Alchemia Odbiorcy Grupy – pozostałe segmenty
Huta Bankowa Kuźnia Batory Automotive Osie kute, pręty kute, odkuwki kształtowe Budownictwo Kątowniki Butle, rury Kęsy, rury Energetyka Pręty kute, odkuwki kształtowe Energetyka wiatrowa Pierścienie kuto-walcowane Kolejnictwo Obręcze do pojazdów szynowych Osie kolejowe kute Linie wysokiego napięcia Kształtowniki łebkowe Maszynowy Pręty okrągłe powyżej 50mm Wlewki przetapiane elektrożużlowo, pręty kute, odkuwki kształtowe Metalowy Pręty okrągłe powyżej 150 mm Wlewki przetapiane elektrożużlowo Stocznie Pręty okrągłe powyżej 150 mm, kształtowniki łebkowe Huta Bankowa Jest obecnie jedynym w kraju producentem obręczy kolejowych i pierścieni kuto-walcowanych. Silną stroną Spółki jest szybka realizacja zamówień i wysoka elastyczność w procesie produkcji. Kuźnia Batory Posiada ponad połowę rynku prętów kutych (30–650mm) oraz 30% rynku odkuwek kształtnych. Spółka jako jedyna w kraju posiada wydział kowarek, umożliwiający swobodne kucie na nacisku 20 MN (elementy o wyższej wytrzymałości i wyższej marży). Spółki dostarczają produkty do przemysłu automotive, budownictwa kubaturowego, przemysłu, energetycznego, kolejowego, linii wysokiego napięcia, maszynowego, metalowego i stoczniowego. Obłożenie mocy produkcyjnych segmentu w 2011 roku wyniosło ponad 90%. Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt

10 Alchemia Struktura sprzedaży
W 2011 roku 49,3% przychodów  ze sprzedaży przypadało na rynek krajowy, 50,7% pochodziło z eksportu. Ponad 40% przychodów przypadało na Unię Europejską. Eksport Kraj Główne rynki zbytu: Niemcy, Włochy, Dania, Szwecja, Norwegia, Czechy, Austria, Słowacja, Węgry, Rumunia. Produkty trafiają także na następujące rynki: Belgia, Chorwacja, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Polska, Portugalia, Rosja, Turcja, Ukraina, USA, Wielka Brytania, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Aktualnie Alchemia systematycznie wchodzi na nowe rynki. Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt

11 Alchemia Perspektywy dla segmentu rur (1)
Wydobycie ropy i gazu (OCTG) Obecnie liczba odwiertów poszukiwawczych w zakresie ropy i gazu jest najwyższa od lat 80. W przypadku wierceń eksploatacyjnych poszukiwania schodzą na coraz większe głębokości, co generuje dodatkowy popyt na rury. Dodatkowo coraz większą rolę odgrywają nowe technologie wydobycia jak szczelinowanie (wydobycie poziome – większy popyt na rury). Głównym motorem wzrostu w wydobyciu podmorskim generować będą instalacje głębokowodne, które w 2013 roku stanowić będą 40% wszystkich podmorskich szybów wiertniczych (Energyfiles). Liczba odwiertów poszukiwawczych ropy i gazu na świecie (Bloomberg) Gaz łupkowy Według polskich geologów zasoby krajowego gazu łupkowego, to 346 mld m3 gazu. Enea, KGHM, PGE, PGNiG i Tauron 4 lipca br. podpisały umowę w sprawie poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego. Szacowane nakłady na pierwsze trzy lokalizacje opiewają na kwotę 1,72 mld PLN (PAP). Do 2017 roku ma zostać przeprowadzonych 233 odwiertów poszukiwawczych (123 obligatoryjne). Jeden odwiert to wydatek na rury 3 mln PLN, co oznacza, że coroczne zapotrzebowanie jest na poziomie mln PLN (odpowiednio 5 i 10% przychodów Alchemii za 2011 rok) (DI BRE Banku). Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt

12 Alchemia Perspektywy dla segmentu rur (2)
Transport ropy i gazu W Polsce w horyzoncie Prognozy Zapotrzebowania dla paliwa i energii do 2013 roku przewiduje się wzrost zużycia gazu o 29% (w latach ). Obecnie jedynie 3% produkowanej w kraju energii wytwarzane jest z gazu ziemnego. KE przyznała dotacje na budowę magazynów gazu ziemnego o łącznej pojemności 1 mld m3 gazu (obecnie pojemność, to 1,6 mld m3 gazu) oraz budowę do 2015 roku 1,4 tys. km gazociągów. Gaz System planuje budowę magazynu gazu ziemnego na terenie Łotwy lub Polski o pojemności 2,5 mld m3 – 3,0 mld m3 gazu. W przypadku gazociągów zarządzanych przez Gaz System około 60% ma wiek powyżej 26 lat. Do 2014 roku ma powstać port LNG, którego wartość budowy wyniesie 3 mld PLN. Chemia Obserwowane w połowie 2012 roku wzrosty cen zbóż, dają szanse na utrzymanie wysokich wyników realizowanych przez polskie i europejskie spółki chemiczne. Wysokie wyniki finansowe to gwarancja inwestycji w sektorze, którego instalacje wymagają użycia dużej ilości rur przy konstrukcji. Górnictwo Rury stalowe bez szwu są używane w górnictwie do konstrukcji części hydraulicznej obudów zmechanizowanych. W 2011 roku sprzedaż węgla energetycznego na rynku krajowym była niższa niż wydobycie, co zwiększyło dyskusję nad inwestycjami w sektorze (Ministerstwo Gospodarki). Rok 2012 będzie pod względem inwestycji górniczych na rynku krajowym rekordowy (DI BRE Banku). Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt

13 Alchemia Perspektywy dla segmentu rur (3)
Energetyka Rury stalowe bez szwu ze względu na wysokie parametry wytrzymałościowe wykorzystywane są do konstrukcji ciśnieniowej części kotła. Obecnie w planach jest budowa łącznych mocy energetycznych na poziomie 8700 MW – 9500 MW, zakładając, że na każdy 1MW mocy potrzeba 20 ton rur stalowych bez szwu, to łączne zapotrzebowanie na wyrób wynosi między tys. ton (obecne łączne moce Alchemii, to 180 tys. ton rocznie). Projekty będą realizowane w najbliższych 8-10 latach. Budownictwo kubaturowe W Polsce obecnie prowadzone są prace nad konstrukcją 7 obiektów o wysokości powyżej 70 metrów. Według DTZ w latach do użytku oddanych zostanie tys. m2 powierzchni biurowej oraz 750 tys. m2 powierzchni handlowej, co oznacza, że nie należy w perspektywie kolejnego roku oczekiwać spadku ilości projektów. Budownictwo infrastrukturalne Według prospektu emisyjnego Izostal wartość koniecznych inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie kraj ze względu na konieczność zwiększenia wymagań jakościowych stanu środowiska wynosi obecnie około 18 mld EUR (4,5 mld EUR na systemy kanalizacyjne i 10,3 mld EUR na oczyszczalnie ścieków). Polska może liczyć na około 3,3 mld PLN dofinansowania na ten cel w ramach Funduszu Spójności do 2015 roku. Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt

14 Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe

15 Tendencje w 2012 roku Spadki cen stali na rynkach światowych przy 1–2 kwartalnym opóźnieniu cen rur stalowych powoduje rozszerzenie marży. Nadal na wysokich poziomach utrzymują się ceny złomu. Słaby PLN do EUR i USD sprzyjał osiąganej rentowności w IH’12. Skrócenie w czasie portfela zamówień z kilku miesięcy w 2011 roku do jednego miesiąca w 1Q’12. Oczekiwanie na inwestycje, generujące zapotrzebowanie na rury stalowe. Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt

16 Grupa Kapitałowa Alchemia Wyniki finansowe za rok 2011 i 2012
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 (mln PLN) 1Q’11 2Q’11 3Q’11 4Q’11 1Q’12 2Q’12 Przychody ze sprzedaży 264,2 289,1 294,1 308,6 332,8 307,0 Koszt własny sprzedaży 229,2 242,9 244,3 262,7 293,0 265,7 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 35,0 46,2 49,9 45,8 39,8 41,4 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21,2 31,1 27,7 61,7 25,8 24,3 Przychody finansowe 6,2 1,4 5,5 0,7 1,6 1,0 Koszty finansowe 7,8 3,9 3,3 2,2 6,9 1,5 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 15,6 23,4 24,0 55,6 16,4 18,6 Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt

17 Rynek stali Ceny produktów i ceny wsadu (PLN/t)
Różnica między cenami produktów a ceną wsadu (PLN/t) Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt

18 Rynek stali Ceny kęsów stali na LME Kursy EUR/PLN i USD/PLN Start
Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt

19 Rynek stali Złom Ceny złomu stalowego i kęsów stalowych (PLN/t)
Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt

20 GK Alchemia Plany na przyszłość
Alchemia – Grupa dopasowana do sytuacji makroekonomicznej Zrestrukturyzowane finanse przedsiębiorstwa Polityka handlowa dopasowana do sytuacji rynkowej Elastyczne formy zatrudnienia Doświadczenia w przeprowadzaniu skutecznych restrukturyzacji Rozwój produktowy Grupy ukierunkowany na perspektywiczne segmenty rynku Dalsze inwestycje kapitałowe Stabilne kontrakty na dostawy surowców Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt

21 Kontakt Biuro Zarządu Alchemii Adres ul. Łucka 7/9 00-842 Warszawa
Strona www Telefon Start Historia Grupy Profil Grupy Odbiorcy Grupy Struktura Sprzedaży Perspektywy Wyniki finansowe Plany na przyszłość Kontakt

22 Grupa Kapitałowa Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Grupa Kapitałowa Alchemia 4 września 2012"

Podobne prezentacje


Reklamy Google