Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIAT ALEKSANDROWSKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIAT ALEKSANDROWSKI"— Zapis prezentacji:

1 POWIAT ALEKSANDROWSKI

2 Charakterystyka powiatu:
Siedziba Powiatu: Aleksandrów Kujawski Starosta: Wioletta Anna Wiśniewska Powierzchnia: 475,6 km2 Liczba ludności 55 tys. osób Gęstość zaludnienia: 116 osób/km2

3 Powiat Aleksandrowski utworzony został w ramach reformy administracyjnej w 1999r. Siedzibą władz powiatu jest miasto Aleksandrów Kujawski. W granicach administracyjnych powiatu znajduje się 9 gmin, w tym: 3 gminy miejskie - Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek - Nieszawa oraz 6 gmin wiejskich - Aleksandrów Kujawski - Bądkowo - Koneck - Raciążek - Waganiec - Zakrzewo 150 miejscowości, 118 sołectw. Największą gminą jest Aleksandrów Kujawski (132 km²), a najmniejszą gmina Raciążek (33 km²).

4

5 Miasta Aleksandrów Kujawski: ok. 12 tys. mieszkańców, siedziba władz powiatu, miasto z zabytkowym dworcem kolejowym w centrum miasta - dawną komorą celna na granicy zaboru rosyjskiego i pruskiego. Aleksandrów Kujawski jest ośrodkiem przemysłu metalowego, poligraficznego oraz spożywczego. Ciechocinek: ok. 11 tys. mieszkańców, uzdrowisko z ok. 2 tys. miejsc noclegowych. Znajdują się tu m.in. szpitale uzdrowiskowe, sanatoria, ośrodki wypoczynkowe, zakłady przyrodolecznicze, hotele i pensjonaty. Podstawą bazy zabiegowej są solankowe wody lecznicze. Leczy się tutaj choroby narządów ruchu, reumatyczne, ortopedyczno-urazowe, kobiece, układu oddechowego, nerwowego i krążenia. Nieszawa: ok. 2 tys. mieszkańców, miasto o bogatej i burzliwej historii, dawniej ważny port rybacki na Wiśle, dziś miejsce przeprawy promowej łączącej kujawski i dobrzyński brzeg Wisły dzięki promowi „Nieszawa” (prototyp wzorowany na parowcach znad Missisipi z bocznymi kołami zamachowymi)

6 Aleksandrów Kujawski Ciechocinek Nieszawa

7 Turystyka: Ruch turystyczny na terenie Powiatu Aleksandrowskiego skupiony jest wokół uzdrowiska Ciechocinek, z największym skupieniem w strefie uzdrowiskowej A, w której znajdują się zabytkowe, największe w Europie tężnie solankowe. W całym mieście zlokalizowanych jest 26 ośrodków zajmujących się leczeniem uzdrowiskowym oraz ośrodków z usługami SPA i odnową biologiczną. O walorach uzdrowiskowych miasta decyduje mikroklimat szczególnie odczuwalny w sąsiedztwie tężni, na których od 180 lat odparowuje spadająca po ich drewnianych elementach solanka. Mikroklimat strefy okołotężniowej tworzy chłodny, jodowo-ozonowy aerozol, którego wdychanie m.in. obniża ciśnienie krwi i korzystnie wpływa na układ oddechowy. Tężnie robią wrażenie na przyjezdnych swoją nietypową konstrukcją, rozmiarami i ówczesną myślą techniczną, która przyświecała ich budowie (początkowo był to cel przemysłowy jakim była produkcja soli). Punkty Informacji Turystycznej na terenie powiatu: - Ciechocinek, ul. Zdrojowa 2b - Nieszawa, ul.3-go Maja 2 Agroturystyka i szlaki turystyczne: 16 gospodarstw agroturystycznych o zróżnicowanym poziomie świadczenia usług, zlokalizowanych głównie na przedmieściach Ciechocinka oraz w okolicach Nieszawy i Raciążka. Wiele gospodarstw ma w swojej ofercie jazdy konne, przejażdżki rowerowe i wycieczki piesze w oparciu o przebiegające przez powiatu szlaki turystyczne: Trakt Solny, szlak im. Stanisława Noakowskiego, Kujawski, Krystynki, Wiślany, szlak rowerowy Toruń-Włocławek, Kujawsko-Pomorski Szlak im. Fryderyka Chopina.

8 Raciążek: ruiny średniowiecznego zamku, muzeum parafialne,
Inne ciekawe miejsca i zabytki: Ostrowąs: sanktuarium Matki Bożej Pani Kujaw, obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem . Obraz posiada srebrne sukienki z ok r. Raciążek: ruiny średniowiecznego zamku, muzeum parafialne, Służewo: kościół parafialny z 1560 r. Bądkowo: kościół parafialny z 1312 r. Łowiczek: drewniany kościół parafialny z 1711 r. Siniarzewo: drewniany wiatrak z 1790 r. Brzeźno: grodzisko z przełomu XIV-XV w. Zakrzewo: drewniany kościół i klasztor z 1745r. r.

9 Gospodarka: POWIAT ALEKSANDROWSKI współpracuje z Kujawsko-Pomorskim Centrum Obsługi Inwestora, Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego, Enterprise Europe Network z siedzibą w Toruniu oraz jest organizatorem Forum Współpracy Władz Powiatu Aleksandrowskiego z Przedsiębiorcami. Oferta inwestycyjna powiatu dostępna jest na stronie Tworzą ją aktualnie działki budowlane zlokalizowane w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wyspiańskiego. WIZYTÓWKĘ GOSPODARCZĄ POWIATU TWORZĘ FIRMY: W Aleksandrowie Kujawskim m.in.: - BIN Sp. z o.o. (producent urządzeń do przechowywania ziarna i przygotowania pasz) - DRUK-PAK S.A. (Kujawskie Zakłady Poligraficzne) - GRADOS Sp. z o.o. (przetwórstwo owoców, półprodukty dla przemysłu piekarniczo-cukierniczego) - WIP Sp. z o.o. (producent preform i butelek PET oraz maszyn i form wydmuchowych) W Ciechocinku: - POLKORN S.J. (piekarnia, cukiernia) - Klinika Uzdrowiskowa "Pod Tężniami" (usługi hotelarskie, SPA, medyczne, uzdrowiskowe i rekreacyjne) - Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. (usługi hotelarskie, SPA, medyczne, uzdrowiskowe i rekreacyjne) W Nieszawie - TAJA Sp. z o.o. (producent wody źródlanej, napojów gazowanych oraz niegazowanych) W pozostałych gminach: - Koneck: ROLFROZ Sp. z o.o. (zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego) - Waganiec: PLEBANKA (produkcja roślinna, przetwórstwo owoców i warzyw, usługi deweloperskie) - Zakrzewo: AGROPOL (maszyny i art. rolnicze , sprzęt, części, wynajem) - Zakrzewo: ROLMOT P. H. U. (sprzedaż/serwis sprzętu rolniczego, mechanika pojazdowa) - Otłoczyn: ASTEX S.C. (producent tynków szlachetnych i klejów budowlanych)

10 Edukacja: W zakresie edukacji publicznej kształcenie dzieci i młodzieży w szkołach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski odbywa się w: - Zespole Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim - Zespole Szkół Nr 2 im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim - Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim - Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Ciechocinku* - Szkole Podstawowej Specjalnej w Grabiu - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim W zespołach szkół ponadgimnazjalnych młodzież kształcona jest w zasadniczych szkołach zawodowych i technikum w wielu zawodach. Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim prowadzi kształcenie w szkołach o profilach rolniczych, tj. technik agrobiznesu, architektury krajobrazu, mechanizacji rolnictwa. Zespół Szkół Nr 2 profile kształcenia przedstawiają się następująco: technik żywienia i gospodarstwa domowego, kelner, kucharz, handlowiec, mechanik elektryk. Ponadto przygotowanie do pracy w zawodzie jest prowadzone dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. * Aktualnie Powiat Aleksandrowski realizuje budowę sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Ciechocinku przy ul. Żelaznej.

11 Usługi świadczone przez Szpital:
Zdrowie: Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. Oddziały: Izba Przyjęć, Chirurgia Ogólna, Intensywna Terapia, Wewnętrzny, Ginekologiczno - Położniczy, Neonatologiczny, Dziecięcy, Rehabilitacyjny, Zakład Opiekunczo - Leczniczy, Psychiatryczny Poradnie: Otolaryngologiczna, Neurologiczna, Ginekologiczno – Położnicza, Okulistyczna, Dermatologiczna, Reumatologiczna, Chirurgii Ogólnej, Kardiologiczna, Rehabilitacyjna, Urazowo - Ortopedyczna Pracownie: Laboratorium analityczne, RTG i TK, Pracownia USG, Kinezyterapii, Fizykoterapii, Endoskopowa, Diagnostyki Kardiologicznej. Usługi świadczone przez Szpital: Leczenie stacjonarne w zakresie: chorób wewnętrznych, chirurgii, położnictwa i ginekologii, opieki nad noworodkiem, pediatrii, intensywnej opieki medycznej, opieki długoterminowej, rehabilitacji, psychiatrii. Pomoc doraźna w zakresie zespołów wyjazdowych "R" i "W" udzielających świadczeń osobom poszkodowanym w wypadkach i kolizjach samochodowych, w nagłych zachorowaniach, w tym w przypadkach z zagrożeniem życia. Udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych w formie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej. Rehabilitacja lecznicza. Diagnostyka. NZOZ Przychodnia Rodzinna - mieszkańcy powiatu mają ponadto dostęp do ambulatoryjnej, wyjazdowej, nocnej i świątecznej opieki lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach przychodni działającej wna terenie Aleksandrowa Kujawskiego i Ciechocinka. Z kompleksowych usług medycznych mogą korzystać wszyscy mieszkańcy powiatu przez 24h/dobę, 7 dni w tygodniu. Ponadto na terenie powiatu w zakresie ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej działają: - Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Raciążku - Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Grabiu. - Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim - Placówka Rodzinna w Broniszewie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim - Warsztat Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim - Warsztat Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

12 POWIAT ALEKSANDROWSKI
Elementy Strategii Rozwoju Powiatu Aleksandrowskiego na lata Mocne strony Słabe strony Położenie powiatu w centralnej części Polski Mało inicjatyw społecznych podejmowanych w powiecie Przebiegające przez powiat ważne szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i regionalnym Istniejące zjawisko bezrobocia oraz niewystarczająca ilość ofert pracy Bliskość dużych aglomeracji (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek) będących ośrodkami gospodarczymi, akademickimi i kulturalnymi Niedostatecznie rozwinięta baza kulturalna i sportowa Walory naturalne sprzyjające rozwojowi turystyki krajoznawczej i leczniczej Niewystarczające środki na dostateczne inicjowanie i wspieranie rozwoju infrastruktury drogowej, szkolnej i sportowej (boiska) Zasobność złóż naturalnych (solanki, wody mineralne) Mała liczba przedsiębiorstw produkcyjnych Dobrze rozwinięta służba ochrony zdrowia (usługi rehabilitacyjne, duża ilość przychodni i gabinetów) Mało uzbrojonych terenów budowlanych i inwestycyjnych Znany na skalę krajową i kojarzony z Powiatem Aleksandrowskim Ciechocinek Niewystarczający poziom retencjonowania wody oraz procesy stepowienia Wysoka kultura rolna i baza przetwórstwa rolnego. Brak wykorzystania Wisły jako drogi wodnej.

13 Powiat Aleksandrowski w Internecie www. aleksandrow. pl
Powiat Aleksandrowski w Internecie . aktualności inwestycje unia europejska biuro rzeczy znalezionych mapy galeria foto kalendarz imprez statystyki

14


Pobierz ppt "POWIAT ALEKSANDROWSKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google