Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Sprzedaj umiejętnie swoje umiejętności”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Sprzedaj umiejętnie swoje umiejętności”"— Zapis prezentacji:

1 „Sprzedaj umiejętnie swoje umiejętności”
Biuro Karier i Promocji Zawodowej Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu Justyna Gruszczyńska „Warto pracować w Polsce” Konferencja19 marca 2007 Wrocław

2 Aby znaleźć pracę w jak największym stopniu odpowiadającą naszym predyspozycjom i kwalifikacjom należy odpowiedzieć sobie twierdząco na 4 istotne pytania:

3 Czy wiesz, czego szukasz?
Czy wiesz, co masz do zaoferowania? Czy masz wystarczającą determinację do działania? Czy problem poszukiwania pracy traktuję jako wyzwanie a nie zagrożenie?

4 Proces poszukiwania pracy powinien być następstwem naszego samopoznania, odkrycia /zrozumienia własnej osobowości , cech charakteru , a przede wszystkim umiejętności, które są naszym atutem na rynku pracy

5 Wymagania zawodowe XXI wieku:
Profesjonalizm we wszystkim, co się robi, Umiejętność szybkiego uczenia się i zdobywania nowych kompetencji, Kreatywność, innowacyjność, pomysłowość, Umiejętność konkurowania na światowym rynku pracy, Zdolność do autentycznie partnerskiej pracy zespołowej, Akceptacja niepewnej rzeczywistości Umiejętność funkcjonowania w środowisku wielokulturowym

6 Jak poznać swoje umiejętności oraz cechy przydatne w pracy?
Najlepszą metodą będzie zwrócenie się o pomoc do doradcy zawodowego, który za pomocą różnorodnych narzędzi (np. testy i kwestionariusze: Work Important Study -WIS, NEO-FFI, Kwestionariusz Umiejętności Przedsiębiorczych, Repertorium Kompetencji Zawodowych, Miasteczko Zainteresowań Zawodowych, Indywidualny Plan Działania) pomoże nam zidentyfikować własne mocne i słabe strony oraz potencjał osobowościowy i zawodowy

7 Źródłem pomocnym w identyfikacji umiejętności mogą być doświadczenia życiowe
Doświadczenia nabyte w organizacjach społecznych, studenckich są dla młodych osób wartościowym źródłem kompetencji społecznych, interpersonalnych, a także związanych z umiejętnościami organizacyjnymi Studenci czy absolwenci wiele umiejętności zdobywają także podczas wyjazdów zagranicznych, pracy wakacyjnej czy realizacji projektów np. w ramach wymiany Socrates, Erasmus itp.

8 Elementy decyzji zawodowej
Samopoznanie Orientacja na Rynku Pracy Poznanie Zawodu

9 Teoria czynników zewnętrznych i wewnętrznych
Jednostka stymulowana (zdeterminowana) zewnętrznie = rodzina, szkoła, koledzy, środowisko, polityka firm, możliwości rynku pracy Jednostka stymulowana (zdeterminowana) wewnętrznie = kierująca się własnym potencjałem

10 Człowiek uzyska satysfakcję zawodową, jeżeli spełni 3 warunki
Pójdzie na kompromis pomiędzy czynnikami indywidualnymi i społecznymi Będzie stymulowany przez rynek pracy, system szkolny i politykę firm Będzie kierował się ekonomicznym punktem widzenia

11 Co powinno wpływać na decyzję o wyborze zawodu?
Umiejętności – Mocne Strony Pasje – Zainteresowania Oczekiwania wobec pracy Wartości – cele niezbędne, by jednostka zaspokoiła potrzebę Potrzeby Temperament Typ osobowości

12 Mocne i Słabe Strony Ukończone kursy i szkolenia Praktyka
Umiejętności techniczne (obsługa komputera, urządzeń biurowych, maszyn itp.) Umiejętności manualne (rysowanie, malowanie, wyszywanie itp.) Umiejętności społeczne (doradzanie, uczenie, kierowanie ludźmi itp.) Umiejętności organizacyjne (zarządzanie projektami, przygotowywanie pracy zespołowej itp.) Cechy charakteru

13 Pasje i Zainteresowania
Oczekiwania wobec pracy: Fizyczne otoczenie Emocjonalny klimat Rodzaj zadań Umiejętności jakie chciałbym wykorzystać Ludzie, z którymi chcę pracować Korzyści materialne i pozamaterialne Możliwość wykorzystywania i rozwijania własnych zdolności, zainteresowań

14 Wartości Rozwój osobowości Pomoc innym Wiedza Sukces Życie rodzinne
Władza Pieniądze Niezależność Pasja tworzenia Uznanie społeczne inne

15 Potrzeby Samorealizacji Uznania Społeczne Bezpieczeństwa Fizyczne

16 Temperament (siła, ruchliwość, równowaga)
Choleryk Sangwinik Flegmatyk Melancholik

17 Gdy znasz już siebie musisz umiejętnie sprzedać własne atuty = czyli umiejętnie zastosować sztukę autoprezentacji - sztuka prezentacji, „reklamowania” samego siebie. Jest to forma kreowania własnego wizerunku – eksponowania określonych cech, zachowywania się w sposób zgodny z oczekiwaniami otoczenia, demonstrowania aspektów zachowania, które mają przekonać innych, że dana osoba posiada pewne zdolności, umiejętności, kompetencje czy właściwości.

18 „Sprzedajemy” nie siebie, a korzyści związane z zatrudnieniem nas
Aby dobrze zaprezentować się należy przyjrzeć się wadom i zaletom „produktu” ! „Sprzedajemy” nie siebie, a korzyści związane z zatrudnieniem nas Wiedza na temat własnych plusów i minusów pozwoli uniknąć nam nieporozumień

19 Działania marketingowe poszukującego pracy
Sprzedawca Idealny ZNA DOBRZE PRODUKT Przygotował interesującą ofertę pracy na podstawie dokładnej analizy swoich umiejętności i zainteresowań

20 Działania marketingowe poszukującego pracy
Sprzedawca Idealny WIE KTO MOŻE BYĆ ZAINTERESOWANY KUPNEM PRODUKTU Zna oczekiwania potencjonalnego pracodawcy, wie jakie firmy są zainteresowane

21 Działania marketingowe poszukującego pracy
Sprzedawca Idealny ZNA TECHNIKI SPRZEDAŻY Umie zaprezentować swoją ofertę pracy

22 Podczas rozmowy pracodawca chce poznać kompetencje pracownika:
komunikacja słowna świadomość konkurencji praca zespołowa wiedza specjalistyczna rozwiązywanie problemów orientacja na jakość kontakty z klientem poszukiwanie informacji zrównoważenie emocjonalne organizacja pracy orientacja na rezultat przejawianie inicjatywy

23 Interview dostarcza odpowiedzi na 3 zasadnicze pytania
Czy kandydat może wykonywać pracę na określonym stanowisku? -czy ma odpowiednie kompetencje, czy jego profil jest zgodny opisem stanowiska, na które kandyduje Czy kandydat będzie wykonywać tę pracę – czy jest odpowiednio zmotywowany W jakim stopniu kandydat pasuje do kultury organizacyjnej firmy/zespołu

24 Jak przygotować się do rozmowy?
Zbierz jak najwięcej rzetelnych informacji o firmie Zastanów się nad swoimi atutami Zrób listę swoich osiągnięć/porażek/wad i zalet Odpowiedz sobie na pytanie- dlaczego Ty powinieneś zostać zatrudniony Przemyśl co wniesiesz do firmy Zastanów się nad swoimi oczekiwaniami (np. Czy wolisz pracę rozwijającą, pełną wyzwań, czy zależy ci na bezpieczeństwie i stabilizacji zawodowej) Zadbaj o pozytywne pierwsze wrażenie

25 O czym warto mówić w czasie rozmowy kwalifikacyjnej?
Wykształcenie- szczególnie w przypadku absolwentów/studentów (wyjazdy, stypendia, koła naukowe) Doświadczenie zawodowe (jakie zadania wykonywał kandydat w poprzedniej pracy, komu podlegał, co lubił wykonywać w pracy) Kompetencje poparte przykładami

26 Rodzaje kompetencji i umiejętności
Umiejętności miękkie (np. inicjatywa, przywództwo, zdolności interpersonalne, umiejętność budowania zespołu, komunikacja) Umiejętności twarde (np. umiejętność strategicznego myślenia, syntezy, analizy)

27 Rodzaje pytań badających kompetencje
Behawioralne- np. Jak Pan sprzedawał, jak Pan zareagował na tą sytuację Sytuacje hipotetyczne- np. Co by Pan zrobił gdyby...

28 Warto pochwalić się swoimi osiągnięciami , sukcesami
Co pan uważa za swój największy sukces / porażkę zawodową Proszę podać 5 swoich mocnych stron Jak osiągnął Pan ten sukces zawodowy, co o tym zdecydowało?

29 Dobre rady dla starających się o pracę
Nie wyrażaj się niepochlebnie na temat swojego byłego pracodawcy Mów o tych rzeczach, które mogą się wydaj pracodawcy atrakcyjne, interesujące Opisując jakąś swoją zaletę/ sukces podawaj przykłady Nie unikaj rozmowy o pieniądzach

30 Pułapki których należy unikać
Nie odpowiadaj na pytania półsłówkami, tak/nie, zbyt ogólnie Pamiętaj, że często decyduje efekt pierwszego wrażenia (wygląd, spóźnienie, mimika, gestykulacja) Efekt aureoli/rogów – jak nas postrzega osoba rekrutująca Nie kłam, nie próbuj niczego ukrywać Zapytany o trudności, porażki- przyznaj się do nich i opowiedz jak sobie z nimi poradziłeś Wykaż się wiedzą na temat firmy

31 Mowa ciała podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Gwałtowna gestykulacja, dotykanie ust- mogą świadczyć o kłamstwie Nie utrzymywanie kontaktu wzrokowego, gesty rezygnacji, spuszczona głowa- przygnębienie, zmęczenie, bierność Rozbiegane oczy- unikanie kontaktu, zakłopotanie Uporczywe wpatrywanie się w jeden punkt- sztywność myślenia, nieugiętość Krzyżowanie nóg, szerokie rozstawienie nóg- duża pewność siebie

32 Błędy które mogą popełnić pracodawcy diagnozując potencjał zawodowy pracowników
Błąd niedoszacowania potencjału zawodowego- może ograniczyć drogę rozwoju zawodowego pracownika a firma nie wykorzystuje wszystkich rzeczywistych zasobów tkwiących w pracownikach Błąd nietrafnego rozpoznania i złego ukierunkowania (zamiast ułatwiać osiąganie potencjalnych sukcesów utrudnia je) Błąd przeszacowania potencjału zawodowego

33 Jak uniknąć niedopasowania pracownika do stanowiska pracy
Dla pracownika: postaraj się wszystkimi dostępnymi metodami poznać siebie ale też firmę, jej strukturę, kulturę organizacyjną i stanowisko na jakie kandydujesz, postaraj się poznać oczekiwania pracodawcy w stosunku do ciebie Dla pracodawcy : stosuj łączenie metod diagnozy potencjału zawodowego, unikaj bądź minimalizuj ryzyko błędów rekrutacyjnych, bazuj na rozbudowanym opisie stanowiska jakie chcesz obsadzić, postaraj się dobrze poznać oczekiwania przyszłego pracownika w stosunku do pracy

34 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„Sprzedaj umiejętnie swoje umiejętności”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google