Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE z badań naukowych oraz współpracy naukowo – badawczej z zagranicą w roku 2010 Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater Prorektor ds. Nauki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE z badań naukowych oraz współpracy naukowo – badawczej z zagranicą w roku 2010 Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater Prorektor ds. Nauki."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE z badań naukowych oraz współpracy naukowo – badawczej z zagranicą w roku 2010 Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater Prorektor ds. Nauki

2 Układ prezentacji Działalność naukowo – badawcza – Finansowanie w roku 2009 w grupach – Efekty działalności Współpraca z zagranicą – Formy współpracy międzynarodowej – Statystyka dotycząca współpracy Podsumowanie

3 Działalność naukowo - badawcza Podział na grupy w zależności od sposobu finansowania (1) badania wynikające z działalności statutowej Uczelni w dziedzinie nauki; badania własne podporządkowane rozwojowi i doskonaleniu kadry realizowane poprzez tzw. granty wewnętrzne; projekty badawcze własne, promotorskie, habilitacyjne MNiSzW; projekty badawcze celowe MNiSzW, projekty badawcze rozwojowe MNiSzW;

4 Działalność naukowo - badawcza Podział na grupy w zależności od sposobu finansowania (2) projekty badawcze zamawiane MNiSzW; badania naukowe realizowane w ramach umów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i międzynarodowych programów edukacyjnych; prace naukowo-badawcze wykonywane na zamówienie podmiotów gospodarczych; inne prace badawcze, w szczególności współfinansowane z różnych programów Unii Europejskiej.

5 Działalność naukowo - badawcza Działalność statutowa – koszty Dotacja w 2009 r. – 4.131.265 złDotacja w 2010 r. – 2.638.139 zł

6 Działalność naukowo - badawcza Działalność statutowa – struktura, w tyś. zł Wydatkowano w 2009 r. – 3.194.759 zł

7 Działalność naukowo - badawcza Badania własne – historia rok 2002 – 1.363.000 zł, rok 2003 – 823.000 zł, rok 2004 – 806.000 zł, rok 2005 – 780.000 zł, rok 2006 – 780.000 zł, rok 2007 – 818.000 zł, rok 2008 – 834.000 zł, rok 2009 – 413.000 zł, rok 2010 – 427.000 zł.

8 Działalność naukowo - badawcza Badania własne – koszty w Wydziałach Wydatkowano w 2010 r. – 1.003.407 zł

9 Działalność naukowo - badawcza Projekty badawcze własne, promotorskie i habilitacyjne Wydatkowano w 2010 r. – 3.393.703 zł

10 Działalność naukowo - badawcza Liczba projektów badawczych

11 Działalność naukowo - badawcza Projekty rozwojowe w 2010 r. (w tys. zł) Ogółem: 2.806.392 zł

12 Działalność naukowo - badawcza Inne projekty w 2010 r. (w tys. zł) Ogółem: 2.578.333 zł

13 Działalność naukowo - badawcza Prace wykonane na zlecenie przedsiębiorców lub innych podmiotów (1) Razem w 2009 r. – 2.875.780 zł

14 Działalność naukowo - badawcza Prace wykonane na zlecenie przedsiębiorców lub innych podmiotów (2)

15 Działalność naukowo - badawcza Zestawienie kosztów działalności Razem w 2010 r. – 15.852.377 zł

16 Inne prace naukowo badawcze Zestawienie (1) Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Koordynator projektu w PL: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater Budżet w 2010 r.: 5.164.984,46 PLN. Zasilanie wodorem silnika Wankla Koordynator projektu: Prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker Budżet w 2010 r.: 831.000,00 PLN. Innowacyjna technologia produkcji zeolitów z popiołów lotnych Koordynator projektu: Dr inż. Wojciech Franus Budżet w 2010 r.: 864.624,54 PLN.

17 Inne prace naukowo badawcze Zestawienie (2) Centre of excellence for modern composites applied in aerospace and surface transport infrastructure (CEMCAST) Koordynator projektu: Prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski Dofinansowanie w 2010 r. (PLN): 8.428.809 (UE) i 703.435 (MNiSW). Farming photovoltaic flowers: a new challenge for land valorization within a strategic eco- sustainable approach to local development (PVs in BLOOM) Koordynator projektu: Prof. dr hab. Jan M. Olchowik Dofinansowanie w 2010 r. (PLN): 138.467 (UE) i 56.380 (MNiSW). Plasma sterilization – Sterilization of variety of materials, biomedical and food production equipment using low thermal atmospheric pressure plasma jet combined with advanced oxidation processes Koordynator projektu: Prof. dr hab. inż. Henryka D. Stryczewska Dofinansowanie w 2010 r. (PLN): 177.813 (UE) i 52.000 (MNiSW).

18 Efekty działalności naukowo-badawczej Awanse naukowe

19 Efekty działalności naukowo-badawczej Publikacje z listy filadelfijskiej - historia

20 Efekty działalności naukowo-badawczej Publikacje z listy filadelfijskiej – 2010 rok

21 Efekty działalności naukowo-badawczej Cytowania - historia

22 Efekty działalności naukowo-badawczej Punktacja MNiSW – w kategoriach Razem w 2010 r.: 9973

23 Efekty działalności naukowo-badawczej Punktacja MNiSW – w Wydziałach PL Razem w 2010 r.: 9973

24 Efekty działalności naukowo-badawczej Punktacja MNiSW – średnia w Wydziałach

25 Efekty działalności naukowo-badawczej Punktacja MNiSW – liderzy

26 Efekty działalności naukowo-badawczej Punktacja MNiSW – średnia wg stanowiska

27 Efekty działalności naukowo-badawczej Punktacja MNiSW – ocena pracowników

28 Współpraca z zagranicą Wyjazdy zagraniczne pracowników PL (1) Razem w 2010 r. – 317

29 Współpraca z zagranicą Wyjazdy zagraniczne pracowników PL (2)

30 Współpraca z zagranicą Przyjazdy naukowe cudzoziemców Razem w 2010 r. – 89

31 Współpraca z zagranicą Wyjazdy i przyjazdy - porównanie

32 Współpraca z zagranicą Wyjazdy zagraniczne w ramach programu LLP-Erasmus w latach 1999-2010

33 Współpraca z zagranicą Publikacje będące wynikiem współpracy z zagranicą w latach 2006-2009

34 Współpraca z zagranicą Publikacje będące wynikiem współpracy z zagranicą

35 Podsumowanie Udział Wydziałów w pracach badawczo - rozwojowych Razem w 2010 r. – 32.451.424 zł

36 Podsumowanie Ilość środków w roku 2010 przypadająca na jednego pracownika naukowo-dydaktycznego

37 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE z badań naukowych oraz współpracy naukowo – badawczej z zagranicą w roku 2010 Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater Prorektor ds. Nauki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google