Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE z badań naukowych oraz współpracy naukowo – badawczej z zagranicą w roku 2009 Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater Prorektor ds. Nauki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE z badań naukowych oraz współpracy naukowo – badawczej z zagranicą w roku 2009 Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater Prorektor ds. Nauki."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE z badań naukowych oraz współpracy naukowo – badawczej z zagranicą w roku 2009 Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater Prorektor ds. Nauki

2 Układ prezentacji Działalność naukowo – badawcza – Finansowanie w roku 2009 w grupach – Efekty działalności Współpraca z zagranicą – Wyjazdy zagraniczne pracowników PL – Przyjazdy naukowe cudzoziemców – Programy międzynarodowe Podsumowanie

3 Działalność naukowo - badawcza Podział na grupy w zależności od sposobu finansowania (1) badania wynikające z działalności statutowej Uczelni w dziedzinie nauki; badania własne podporządkowane rozwojowi i doskonaleniu kadry realizowane poprzez tzw. granty wewnętrzne; projekty badawcze własne, promotorskie, habilitacyjne MNiSzW; projekty badawcze celowe MNiSzW, projekty badawcze rozwojowe MNiSzW;

4 Działalność naukowo - badawcza Podział na grupy w zależności od sposobu finansowania (2) projekty badawcze zamawiane MNiSzW; projekty badawcze specjalne; badania naukowe realizowane w ramach umów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i międzynarodowych programów edukacyjnych; prace naukowo-badawcze wykonywane na zamówienie podmiotów gospodarczych; inne prace badawcze, w szczególności współfinansowane z różnych programów Unii Europejskiej.

5 Działalność naukowo - badawcza Działalność statutowa – koszty Dotacja w 2009 r. – 4.131.265 zł

6 Działalność naukowo - badawcza Działalność statutowa – struktura, w tyś. zł Wydatkowano w 2009 r. – 3.938.987 zł

7 Działalność naukowo - badawcza Badania własne – koszty w Wydziałach Wydatkowano w 2009 r. – 436.395 zł

8 Działalność naukowo - badawcza Badania własne – historia rok 2002 – 1.363.000 zł, rok 2003 – 823.000 zł, rok 2004 – 806.000 zł, rok 2005 – 780.000 zł, rok 2006 - 780.000 zł, rok 2007 – 818.000 zł, rok 2008 – 834.000 zł, rok 2009 – 413.000 zł.

9 Działalność naukowo - badawcza Projekty badawcze własne, promotorskie i habilitacyjne Wydatkowano w 2009 r. – 3.438.698 zł

10 Działalność naukowo - badawcza Liczba projektów badawczych

11 Działalność naukowo - badawcza Projekty celowe, rozwojowe, zamawiane oraz przedsięwzięcia Ministra (w tys. zł)

12 Działalność naukowo - badawcza Prace wykonane na zlecenie przedsiębiorców lub innych podmiotów (1) Razem w 2009 r. – 2.896.100 zł

13 Działalność naukowo - badawcza Prace wykonane na zlecenie przedsiębiorców lub innych podmiotów (2)

14 Działalność naukowo - badawcza Zestawienie kosztów działalności Razem w 2009 r. – 13.751.240 zł

15 Inne prace naukowo badawcze Zestawienie (1) Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Koordynator projektu w PL: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater Budżet całkowity projektu to 13 999 613,00 PLN. Budżet w 2009 r.: 2 085 857,00 PLN. Nowoczesna edukacja - rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Lubelskiej Koordynator projektu: dr hab. inż. Andrzej Wac -Włodarczyk, prof. PL Budżet całkowity projektu to 9 544 583,00 PLN. Budżet w 2009 r.: 1 715 939,08 PLN. Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż Kierownik projektu: dr hab. inż. Stanisław Skowron, prof. PL Budżet projektu: 1 182 644,00 PLN. Budżet w 2009 r.: 353 296,00 PLN.

16 Inne prace naukowo badawcze Zestawienie (2) Polub PolLub Kierownik projektu: dr hab. inż. Stanisław Skowron, prof. PL Budżet projektu: 7 780 342,00 PLN. Budżet w 2009 r.: 705 087,03 PLN. Naprawiam samochody XXI wieku (II edycja) Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker Budżet projektu: 613 162,16 PLN. Budżet w 2009 r.: 150 536 PLN. Inkubator przedsiębiorczości etapem na drodze do samozatrudnienia Kierownik projektu: dr inż. Paweł Węgierek Budżet projektu: 506 068,10 PLN. Budżet w 2009 r.: 66 978,53 PLN.

17 Inne prace naukowo badawcze Zestawienie (3) Warto poznać maszyny CNC Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stanisław Płaska Budżet projektu: 214 643,50 PLN. Budżet w 2009 r.: 110 490,50 PLN. NIMB - Nauka, Innowacje, Marketing, Biznes Kierownik projektu: mgr Radosław Dolecki Budżet całkowity: 365 150,00 PLN. Budżet w 2009 r.: 198 995,44 PLN. Politechnika XXI wieku Kierownik projektu: - dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. PL Budżet całkowity: 3 420 961,00 PLN. Budżet w 2009 r.: 203 685,37 PLN.

18 Efekty działalności naukowo-badawczej Awanse naukowe

19 Efekty działalności naukowo-badawczej Publikacje z listy filadelfijskiej - historia

20 Efekty działalności naukowo-badawczej Publikacje z listy filadelfijskiej – 2009 rok Cytowania w 2009 r. – 369 (265 w 2008 r.)

21 Współpraca z zagranicą Wyjazdy zagraniczne pracowników PL (1) Razem w 2009 r. – 367

22 Współpraca z zagranicą Wyjazdy zagraniczne pracowników PL (2)

23 Współpraca z zagranicą Przyjazdy naukowe cudzoziemców Razem w 2009 r. – 88

24 Współpraca z zagranicą Wyjazdy i przyjazdy - porównanie

25 Współpraca z zagranicą Programy międzynarodowe (1) 6 PR: Transfer of Knowledge - MCMACM Modern Composite Materials Applied in Aerospace, Civil and Mechanical Engineering: Theoretical Modelling and Experimental Verification; 6 PR: RIS LUBELSKIE Rozwój Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Lubelskiego – 738.612,48 zł 6 PR: BISNEP Business and Innovation Suport for North – East Poland – 181.533,30 zł

26 Współpraca z zagranicą Programy międzynarodowe (2) WASTESAFE - II Safe and Sustainable Management of Municipal Solid Wastes in Bangladesh through the Practical Application of WasteSafe Proposal – 83.480,24 zł RAPIDO Rural Areas, People & Innovative Development PVs in BLOOM Farming photovoltaic flowers: a new challenge for land valorization within a strategic eco- sustainable approach to local development – 53.390 zł

27 Współpraca z zagranicą Wyjazdy zagraniczne w ramach programu LLP-Erasmus w latach 1999-2009

28 Współpraca z zagranicą Koszty podróży zagranicznych, a przychody z programów międzynarodowych

29 Współpraca z zagranicą Publikacje będące wynikiem współpracy z zagranicą w latach 2006-2009

30 Współpraca z zagranicą Publikacje będące wynikiem współpracy z zagranicą

31 Podsumowanie Udział Wydziałów w pracach badawczo - rozwojowych Razem w 2009 r. – 21.639.682 zł

32 Podsumowanie Ilość środków przypadająca na jednego pracownika naukowo-badawczego, w zł.

33 Podsumowanie Współpraca z zagranicą – proponowane działania zwiększenie udziału w programach międzynarodowych, opracowanie bogatszej oferty studiów dla cudzoziemców, zwiększenie liczby wyjazdów na zagraniczne staże naukowe młodych pracowników nauki – rys.

34 Podsumowanie Współpraca z zagranicą – mocne strony realizacja sześciu projektów naukowo-badawczych UE: Marii Curie – Przekaz Wiedzy prof. T. Sadowskiego (największy projekt w regionie w ramach 6 PR),RIS LUBELSKIE, prof. W. Wójcika, BISNEP prof. S. Płaski, WasteSafe-II prof. W. Stępniewskiego, RAPIDO prof. S. Skowrona, PVs in BLOOM prof. J. Olchowika oraz czterech programów edukacyjnych UE: LLP-Erasmus, program Bałtycki, EMDiReB – Program Europejskie Magisterium w dziedzinie diagnostyki i odnowy budynków, CEEPUS oraz program Tempus; znaczny wzrost ilości środków pozyskanych w programie LLP-Erasmus oraz wysoki stopień mobilności nauczycieli akademickich i studentów PL; znaczna liczba publikacji (84) będących wynikiem współpracy z zagranicą; ponad 2-krotnie wieksza kwota środków pozyskanych z programów międzynarodowych i wspierających je programów specjalnych w stosunku do poniesionych kosztów podróży zagranicznych.

35 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE z badań naukowych oraz współpracy naukowo – badawczej z zagranicą w roku 2009 Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater Prorektor ds. Nauki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google