Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Optymalizacja kosztów , a zarządzanie środkami ochrony indywidualnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Optymalizacja kosztów , a zarządzanie środkami ochrony indywidualnej"— Zapis prezentacji:

1 Optymalizacja kosztów , a zarządzanie środkami ochrony indywidualnej
OUTSOURCING Optymalizacja kosztów , a zarządzanie środkami ochrony indywidualnej

2 Optymalizacja kosztów, a zarządzanie środkami ochrony indywidualnej
prowadzący: Andrzej Wieder Warszawa, 19 października 2012 Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

3 Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art
Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

4 Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art
Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

5 WYPADEK Źródło: http://www.accidentatwork.org.uk
Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

6 Koszty straconego czasu Koszty pomocy medycznej i transportu
Koszty zastępstw Koszt nadgodzin Koszty strat materiałowych Koszty zakłóceń w produkcji Koszty napraw Koszty świadczeń Inne koszty Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

7 ANALIZA KOSZTÓW Czy rozkład kosztów oparty jest na optymalnym doborze i systemie oraz stanowi poziom niezbędnych kosztów? Koszt bezpieczeństwa pracy Nakłady Koszt Straty Bezpieczeństwo Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

8 ANALIZA KOSZTÓW Czy rozkład kosztów oparty jest na optymalnym doborze i systemie oraz stanowi poziom niezbędnych kosztów? Przed wdrożeniem Po wdrożeniu Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

9 Asortymenty BHP Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

10 Bezpieczeństwo Koszt produktów Dystrybucja
Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

11 Bezpieczeństwo czy ŚOI spełniają wymagania prawne?
czy są odpowiednie do zagrożeń występujących na stanowiskach pracy? czy są rozwiązaniami ergonomicznymi? czy są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją użytkowania? Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

12 Koszt produktów Koszt produktów Czy stosowane rozwiązania są rozwiązaniami optymalnymi z punktu widzenia kosztowego? Czy wiesz ile kosztuje wyposażenie jednego pracownika? Czy wiesz ile wydawanych jest ŚOI na poszczególne stanowiska i jaki jest ich koszt? Czy wiesz ile kosztuje utylizacja? Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

13 Dystrybucja ŚOI Dystrybucja
Ile osób jest zaangażowanych w proces zakupu ŚOI? Ile czasu pracownik potrzebuje aby pobrać wszystkie sorty? Ile osób i czasu potrzebne jest do ewidencjonowania? Czy wiadomo kiedy i co ma otrzymać pracownik? Czy wiesz ile to wszystko kosztuje w skali roku? Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

14 Zakład Pracownicy Pracownicy Pracownicy Pracownicy wydział I
Dyrektor BHP Dział Finansowy Dział Zakupów Dział Transportu Magazyn 2 Magazyn 1 SIP Pracownicy wydział I Pracownicy wydział II Pracownicy wydział III Pracownicy wydział IV

15 Asortymenty BHP A B C ? ? ? Pracownicy Pracownicy Pracownicy
Dyrektor BHP SIP B Dział Finansowy C Dział Zakupów ? ? ? Magazyn 2 Magazyn 1 Dział Transportu Pracownicy wydział I Pracownicy wydział II Pracownicy wydział III Pracownicy wydział IV

16 Asortymenty BHP B C Pracownicy Pracownicy Pracownicy Pracownicy
SIP Dyrektor B Dział Finansowy C Dział Zakupów Magazyn 2 Magazyn 1 Dział Transportu Pracownicy wydział I Pracownicy wydział II Pracownicy wydział III Pracownicy wydział IV

17 Co bierzemy pod uwagę? Wydatki Czas Wypadki
Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

18 Analiza i optymalizacja kosztochłonności
systemu dystrybucji odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej

19 Ograniczenie kosztów logistycznych związanych zamawianiem oraz dystrybucją środków ochrony indywidualnej w cyklu życia produktu Optymalizacja systemu dystrybucji wewnątrz zakładu pracy odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej /utrzymanie: magazynów, stanowisk pracy/. 2. Minimalizacja kapitału zaangażowanego w utrzymanie stanów magazynowych przechowywanej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej. 3. Ograniczenie kosztów obsługi biurowej i księgowej. /przygotowanie i analiza zapytań ofertowych, generowanie zamówień, nadzorowanie kartotek pracowniczych, dokumentacja księgowa itd./. 4. Optymalizacja kosztów utylizacji. Mniej zużywamy = mniejsze koszty utylizacji

20 Przykład: Zakład pracy: przemysł motoryzacyjny, ok pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (15 działów) objętych przydziałami odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej. Sposób dystrybucji odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej: Magazyn centralny, z którego pracownicy odbierali asortymenty: „szybkorotujące” np. rękawice ochronne b) asortymenty wydawane zgodnie z czasookresem wskazanym w „tabeli przydziałów” np. odzież robocza, obuwie itd. Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

21 Przykład: Wydawanie asortymentów „szybkorotujących” np. rękawic ochronnych Średnio w tygodniu zużywano dla całego zakładu pracy tj pracowników (15 komórek) ok par rękawic ochronnych.  W celu odbioru asortymentów „szybkorotujących” pracownik pokonywał średnio ok. 300 m do magazynu centralnego.  Średni czas pokonania założonej odległości wraz z pobraniem asortymentu wynosił ok. 8 minut. Jednorazowo pracownik pobierał od 12 par (w większości przypadków) do 60 par rękawic (tylko na bliskie odległości) – średnio 36 par rękawic. Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

22 Ilość tygodni w roku kalendarzowym
Wniosek: Czas potrzebny w ciągu roku na odbiór asortymentów „szybkorotujących” np. rękawic ochronnych z magazynu centralnego x 8 min x 52 tyg. (1.500 par rękawic/36 par) Ilość pobrań rękawic dokonywanych w całym zakładzie pracy w ciągu 1 tygodnia Ilość tygodni w roku kalendarzowym Średni czas potrzebny na pokonanie drogi do magazynu centralnego i dokonanie odbioru = min = 289 h  36 dni Średni czas w ciągu 1 roku poświęcany na odbiór asortymentów „szybkorotujących” Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

23 Przykład: b) Pobranie asortymentów wynikających z czasookresu prezentowanego w „tabeli przydziału” np. odzież robocza, obuwie itd. Średnio w tygodniu odnotowywano w całym zakładzie pracy 30 razy odbiór asortymentów wynikających z „tabeli przydziału”. W celu odbioru asortymentów pracownik pokonywał średnio ok. 300 m do magazynu centralnego.  Średni czas pokonania założonej odległości wraz z pobraniem asortymentu wynosił ok. 8 minut. Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

24 Ilość tygodni w roku kalendarzowym
Wniosek: Średni czas potrzebny w ciągu roku na odbiór asortymentów wynikających z „tabeli przydziału”. x 8 min x 52 tyg. 30 Ilość pobrań asortymentów wynikających z tabeli przydziału w całym zakładzie pracy w ciągu 1 tygodnia Średni czas potrzebny na pokonanie drogi do magazynu centralnego i dokonanie odbioru Ilość tygodni w roku kalendarzowym = min = 208 h  26 dni Średni czas w ciągu 1 roku poświęcany na odbiór asortymentów wynikających z „tabeli przydziału” w całym zakładzie pracy Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

25  62 dni x 497 h = 9.045,40 zł brutto 18,20 zł/h Wniosek: = 289 h
Średni czas potrzebny w ciągu roku na odbiór asortymentów „szybkorotujących” i wynikających z „tabeli przydziału”.  62 dni = 289 h + 208 h = 497 h Łączny czas potrzebny w ciągu roku na odbiór asortymentów „szybkorotujących” i wynikających z tabeli przydziałów Czas potrzebny w ciągu roku na odbiór asortymentów „szybkorotujących”. Czas potrzebny w ciągu roku na odbiór asortymentów wynikających z tabeli przydziałów. Średni koszt w skali roku: 18,20 zł/h x 497 h = 9.045,40 zł brutto Średnia stawka brutto za godzinę pracy Łączna średnia ilość godzin potrzebna na odbiór z magazynu centralnego asortymentów wynikających z „tabeli przydziału” i „szybkorotujących” Średni roczny koszt zaangażowania pracowników w odbiór asortymentów Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

26 Jak zoptymalizowano koszty?
Wprowadzono system szafek zlokalizowanych przy każdym wydziale. Raz w tygodniu uzupełniany był: zapas rękawic ochronnych do minimalnego poziomu asortymenty wynikające z tabeli przydziału wraz ze wskazaniem osób uprawnionych do odbioru. Brygadzista raz w tygodniu wydawał rękawice i inne produkty „szybkorotujące” oraz asortymenty wynikające z „tabeli przydziału”. Efekt: Całkowita eliminacja czasu potrzebnego na drogę do magazynu centralnego oraz eliminacja przerw, które miały miejsce z uwagi na brak dostępnych środków ochrony na stanowisku. Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

27 ANALIZA KOSZTÓW Czy rozkład kosztów oparty jest na optymalnym doborze i stanowi poziom niezbędnych kosztów? Koszt wynikający z czasookresów użytkowania odzieży Koszt wynikły ze zbyt dużego zużycia Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

28 Optymalizacja przewidywanych okresów użytkowania odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
Pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne (…) oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego. (art. 2378 § 1) „Tabela przydziału” jest doskonałym narzędziem do optymalizacji kosztów w długim okresie Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

29 Przykład: Zakład pracy: produkcja papieru.
Charakterystyka wykonywanych prac: Praca na hali, w temperaturze ok st C. Bardzo duży stopień zabrudzenia spodni roboczych (częste pranie). Bluzy robocze w praktyce były rzadziej używane. Komplet odzieży roboczej przydzielany był zgodnie z tabelą raz na 12 miesięcy. Ilość zatrudnionych: 600 pracowników Odzież robocza i środki ochrony indywidualnej przydzielane zgodnie z ustalonymi i zatwierdzonymi tabelami przydziałów. Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

30 Stanowisko robotnicze: Mechanik Przewidywany okres użytkowania
Przykład fragmentu „tabeli przydziału”: Stanowisko robotnicze: Mechanik Przewidywany okres użytkowania 1. Ubranie robocze dwuczęściowe (bluza i spodnie ogrodniczki) 2. Koszula robocza flanelowa 3. Koszulka z krótkim rękawem 4. Obuwie bezpieczne 5. Przemysłowy hełm ochronny 6. Rękawice ochronne 12 m-cy 9 m-cy 6 m-cy Do zużycia* *) “do zużycia” należy rozumieć do czasu utraty cech ochronnych

31 Stanowisko robotnicze: Mechanik Przewidywany okres użytkowania
Przykład fragmentu zmodyfikowanej „tabeli przydziału”: Stanowisko robotnicze: Mechanik Przewidywany okres użytkowania 1A Bluza robocza 1B Spodnie ogrodniczki robocze 2. Koszula robocza flanelowa 3. Koszulka z krótkim rękawem 4. Obuwie bezpieczne 5. Przemysłowy hełm ochronny 6. Rękawice ochronne 24 m-ce 12 m-cy 9 m-cy 6 m-cy Do zużycia* *) “do zużycia” należy rozumieć do czasu utraty cech ochronnych

32 Wnioski: Wydatki przed modyfikacją okresów użytkowania prezentowanych w „tabeli przydziałów”: Koszt zakupu kompletu ubrania roboczego (bluza i spodnie ogrodniczki): 100 zł netto Bluza robocza 45 zł netto Spodnie ogrodniczki robocze 55 zł netto Koszt wydatkowany na zakup ubrań roboczych zgodnie z czasokresem prezentowanym w „tabeli przydziału” przed jej modyfikacją w okresie 2 lat: 600 pracowników x [2x (45 zł netto + 55 zł netto)] = zł netto Koszt wydatkowany na zakup ubrań roboczych zgodnie ze zmodyfikowaną „tabelą przydziału” w okresie 2 lat: 600 pracowników x [2x(45/2 zł netto)] + [2 x(55 zł netto)] = zł netto Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

33 Poziom oszczędności w długim okresie /w ciągu 2 lat/ wynikający z modyfikacji przydziałów
[zł netto] Po modyfikacji Przed modyfikacją Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

34 Wnioski: zmiana czasookresu przydziału tylko jednego asortymentu umożliwiła uzyskanie realnych oszczędności w długim okresie Poziom oszczędności w skali 2 lat: - Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

35 Alternatywne rozwiązania w zakresie doboru odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej

36  analizujemy poziom wydatków w długim okresie czasu np. 1 rok
Jak w praktyce można zaoszczędzić na zakupie środków ochrony indywidualnej, przy zapewnieniu pełnego poziomu bezpieczeństwa pracowników?  analizujemy realny okres użytkowania poszczególnych asortymentów na stanowiskach pracy  analizujemy poziom wydatków w długim okresie czasu np. 1 rok  szukamy alternatywnych rozwiązań Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

37 Przykład alternatywnych rozwiązań umożliwiających uzyskanie oszczędności
Model: A Model: B Rękawice wzmacniane dwoiną bydlęcą na bazie tkaniny bawełnianej (I kat.) Rękawice wzmacniane dwoiną bydlęcą na bazie tkaniny bawełnianej (II kat.) Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

38 Średni okres użytkowania 1 pary na stanowisku pracy
Przykład alternatywnych rozwiązań umożliwiających uzyskanie oszczędności Model: A Model: B Okres symulacji (1 rok dni roboczych) Średni okres użytkowania 1 pary na stanowisku pracy 2 dni 9 dni 2,50 zł 6,50 zł Cena jednostkowa 500 500 Ilość stanowisk Roczny koszt zakupu rękawic

39 Poziom oszczędności w długim okresie /w ciągu roku/ wynikający z zastosowania alternatywnych rozwiązań [zł netto] Model: A Model: B Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

40 - 72.222 zł 125.000 zł 52.778 zł Wnioski: Poziom oszczędności:
zmiana tylko jednego asortymentu na produkt o wyższej jakości i wyższej cenie jednostkowej umożliwiła uzyskanie realnych oszczędności w okresie 1 roku Poziom oszczędności: - Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

41 Narzędzie wspierające kulturę pracy i bezpieczeństwo
Outsourcing  w zarządzaniu środkami ochrony indywidualnej Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

42 Outsourcing w zarządzaniu środkami ochrony indywidualnej
Wybrane elementy usługi outsourcingu Dobór środków ochrony indywidualnej Analiza kosztów odzieży i ŚOI stosowanych na stanowiskach pracy Analiza systemu dystrybucji asortymentów w zakładzie Obsługa kartotek pracowniczych w systemie informatycznym Indywidualne pakiety odzieży i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Stały stan magazynowy Szkolenia i warsztaty Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

43 Outsourcing w zarządzaniu środkami ochrony indywidualnej
Elementy wspierające usługę outsourcingu Pranie i serwis odzieży Znakowanie odzieży i ŚOI Szafy odzieżowe Pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych Urządzenia dystrybuujące środki ochrony indywidualnej Przeglądy sprzętu do pracy na wysokości Doradztwo w zakresie opracowania i wdrożenia systemów oznakowania Platforma zakupowa ROBOD B2B System Weryfikacji Doboru Ochron Słuchu 3MTH E-A-RFitTH Ocena dopasowania półmasek System bezpieczeństwa dla Utrzymania Ruchu LOTO (Lockout-Tagout) Odzież korporacyjna ROBOD CORPORATE Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

44 Dlaczego warto skorzystać z usługi OUTSOURCINGU?

45 PRACODAWCY I PRACOWNIKA
Dlaczego warto wdrożyć usługę OUTSOURCINGU ? BEZPIECZEŃSTWO PRACODAWCY I PRACOWNIKA Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

46 WYGODA EFEKTYWNOŚĆ Dlaczego warto wdrożyć usługę OUTSOURCINGU ?
Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

47 OPTYMALIZACJA KOSZTÓW
Dlaczego warto wdrożyć usługę OUTSOURCINGU ? OPTYMALIZACJA KOSZTÓW Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

48 Kim jesteśmy? ogólnopolska firma działająca od 1992 roku, członek niemieckiej Grupy Kistenpfennig AG producent odzieży roboczej i ochronnej /ponad 75 certyfikatów oceny typu WE dla własnych produktów/ dystrybutor renomowanych marek środków ochrony indywidualnej .  firma świadcząca usługę OUTSOURCINGU w branży BHP Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

49  projektowanie odzieży roboczej i ochronnej
Wdrożyliśmy i certyfikowaliśmy system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008, który obejmuje:  projektowanie odzieży roboczej i ochronnej  produkcję odzieży roboczej i ochronnej  sprzedaż odzieży roboczej i ochronnej  dystrybucję środków ochrony indywidualnej  OUTSOURCING w branży BHP  doradztwo w zakresie BHP Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

50 Gdzie jesteśmy? Działamy na terenie całego kraju
ROBOD S.A. posiada oddziały w:  Gdańsku  Gdyni  Białymstoku  Szczecinie  Katowicach  Wrocławiu Działamy na terenie całego kraju Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

51 Kierunki rozwoju Od ponad 9 lat intensywnie rozwijamy segment związany z osobistą ochroną pracowników, poprzez realizację szeregu badań i współpracę z akredytowanymi laboratoriami i jednostkami notyfikowanymi z całej Europy. Rozwijamy specjalistyczne środki ochrony indywidualnej znajdujące zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Nasz pracownik jest ekspertem w komitecie technicznym PKN nr 21 ds. środków ochrony indywidualnej. Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

52 Kierunki rozwoju Jesteśmy członkami: Jesteśmy partnerem:
Europejskiej Federacji ds. Bezpieczeństwa Jesteśmy partnerem: Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

53 Zapraszam do odwiedzenia strony: www.robod.pl
Kontakt: Andrzej Wieder tel. kom Zapraszam do odwiedzenia strony: Produkcja odzieży roboczej i ochronnej  Art. BHP  Doradztwo  Outsourcing

54 OUTSOURCING w branży bhp


Pobierz ppt "Optymalizacja kosztów , a zarządzanie środkami ochrony indywidualnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google