Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Optymalizacja kosztów, a zarządzanie środkami ochrony indywidualnej OUTSOURCING.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Optymalizacja kosztów, a zarządzanie środkami ochrony indywidualnej OUTSOURCING."— Zapis prezentacji:

1 Optymalizacja kosztów, a zarządzanie środkami ochrony indywidualnej OUTSOURCING

2 Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BH P Doradztwo Outsourcing Optymalizacja kosztów, a zarządzanie środkami ochrony indywidualnej prowadzący: Andrzej Wieder prowadzący: Andrzej Wieder Warszawa, 19 października 2012

3 Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BH P Doradztwo Outsourcing

4

5 Źródło:

6 Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BH P Doradztwo Outsourcing Koszty straconego czasu Koszty pomocy medycznej i transportu Koszty zastępstw Koszt nadgodzin Koszty strat materiałowych Koszty zakłóceń w produkcji Koszty napraw Koszty świadczeń Inne koszty

7 ANALIZA KOSZTÓW Czy rozkład kosztów oparty jest na optymalnym doborze i systemie oraz stanowi poziom niezbędnych kosztów? Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BHP Doradztwo Outsourcing Koszt bezpieczeństwa pracy Nakłady Straty Koszt Bezpieczeństwo

8 ANALIZA KOSZTÓW Czy rozkład kosztów oparty jest na optymalnym doborze i systemie oraz stanowi poziom niezbędnych kosztów? Przed wdrożeniem Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BHP Doradztwo Outsourcing Po wdrożeniu

9 Asortymenty BHP Asortymenty BHP Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BHP Doradztwo Outsourcing

10 Bezpieczeństwo Koszt produktów Dystrybucja Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BHP Doradztwo Outsourcing

11 czy ŚOI spełniają wymagania prawne? czy są odpowiednie do zagrożeń występujących na stanowiskach pracy? czy są rozwiązaniami ergonomicznymi? czy są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją użytkowania? Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BHP Doradztwo Outsourcing

12 Czy stosowane rozwiązania są rozwiązaniami optymalnymi z punktu widzenia kosztowego? Czy wiesz ile kosztuje wyposażenie jednego pracownika? Czy wiesz ile wydawanych jest ŚOI na poszczególne stanowiska i jaki jest ich koszt? Czy wiesz ile kosztuje utylizacja? Koszt produktów Koszt produktów Koszt produktów Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BHP Doradztwo Outsourcing

13 Ile osób jest zaangażowanych w proces zakupu ŚOI? Ile czasu pracownik potrzebuje aby pobrać wszystkie sorty? Ile osób i czasu potrzebne jest do ewidencjonowania? Czy wiadomo kiedy i co ma otrzymać pracownik? Czy wiesz ile to wszystko kosztuje w skali roku? Dystrybucja Dystrybucja ŚOI Dystrybucja ŚOI Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BHP Doradztwo Outsourcing

14 Pracownicy wydział I wydział I Pracownicy wydział II wydział II Pracownicy wydział III Pracownicy wydział IV Dział Zakupów Dyrektor Magazyn 1 Magazyn 2 BHP Dział Finansowy Dział Transportu Zakład Zakład SIP

15 Asortymenty BHP Asortymenty BHP Pracownicy wydział I wydział I Pracownicy wydział II wydział II Pracownicy wydział III Pracownicy wydział IV Dział Zakupów Dyrektor Magazyn 1 Magazyn 2 BHP Dział Finansowy Dział Transportu ??? A C B SIP

16 Pracownicy wydział I wydział I Pracownicy wydział II wydział II Pracownicy wydział III Pracownicy wydział IV Dział Zakupów Dyrektor Magazyn 1 Magazyn 2 BHP Dział Finansowy Dział Transportu CB Asortymenty BHP Asortymenty BHP SIP

17 Co bierzemy pod uwagę? Co bierzemy pod uwagę? Wydatki Czas Wypadki Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BH P Doradztwo Outsourcing

18 Analiza i optymalizacja kosztoch ł onno ś ci systemu dystrybucji odzie ż y roboczej i ś rodków ochrony indywidualnej

19 Ograniczenie kosztów logistycznych zwi ą zanych zamawianiem oraz dystrybucj ą ś rodków ochrony indywidualnej w cyklu ż ycia produktu 1.Optymalizacja systemu dystrybucji wewnątrz zakładu pracy odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej /utrzymanie: magazynów, stanowisk pracy/. 2. Minimalizacja kapitału zaangażowanego w utrzymanie stanów magazynowych przechowywanej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej. 3. Ograniczenie kosztów obsługi biurowej i księgowej. /przygotowanie i analiza zapytań ofertowych, generowanie zamówień, nadzorowanie kartotek pracowniczych, dokumentacja księgowa itd./. 4. Optymalizacja kosztów utylizacji. Mniej zużywamy = mniejsze koszty utylizacji

20 Przykład: Zakład pracy: przemysł motoryzacyjny, ok pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (15 działów) objętych przydziałami odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej. Sposób dystrybucji odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej: Magazyn centralny, z którego pracownicy odbierali asortymenty: a) szybkorotujące np. rękawice ochronne b) asortymenty wydawane zgodnie z czasookresem wskazanym w tabeli przydziałów np. odzież robocza, obuwie itd. Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BH P Doradztwo Outsourcing

21 Przykład: a) Wydawanie asortymentów szybkorotujących np. rękawic ochronnych Średnio w tygodniu zużywano dla całego zakładu pracy tj pracowników (15 komórek) ok par rękawic ochronnych. W celu odbioru asortymentów szybkorotujących pracownik pokonywał średnio ok. 300 m do magazynu centralnego. Średni czas pokonania założonej odległości wraz z pobraniem asortymentu wynosił ok. 8 minut. Jednorazowo pracownik pobierał od 12 par (w większości przypadków) do 60 par rękawic (tylko na bliskie odległości) – średnio 36 par rękawic. Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BH P Doradztwo Outsourcing

22 Wniosek: (1.500 par rękawic/36 par) Ilość pobrań rękawic dokonywanych w całym zakładzie pracy w ciągu 1 tygodnia x 8 min Średni czas potrzebny na pokonanie drogi do magazynu centralnego i dokonanie odbioru x 52 tyg. Ilość tygodni w roku kalendarzowym = min Średni czas w ciągu 1 roku poświęcany na odbiór asortymentów szybkorotujących = 289 h 36 dni Czas potrzebny w ciągu roku na odbiór asortymentów szybkorotujących np. rękawic ochronnych z magazynu centralnego

23 Przykład: b) Pobranie asortymentów wynikających z czasookresu prezentowanego w tabeli przydziału np. odzież robocza, obuwie itd. Średnio w tygodniu odnotowywano w całym zakładzie pracy 30 razy odbiór asortymentów wynikających z tabeli przydziału. W celu odbioru asortymentów pracownik pokonywał średnio ok. 300 m do magazynu centralnego. Średni czas pokonania założonej odległości wraz z pobraniem asortymentu wynosił ok. 8 minut. Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BH P Doradztwo Outsourcing

24 Wniosek: Średni czas potrzebny w ciągu roku na odbiór asortymentów wynikających z tabeli przydziału. 30 Ilość pobrań asortymentów wynikających z tabeli przydziału w całym zakładzie pracy w ciągu 1 tygodnia x 8 min Średni czas potrzebny na pokonanie drogi do magazynu centralnego i dokonanie odbioru x 52 tyg. Ilość tygodni w roku kalendarzowym = min Średni czas w ciągu 1 roku poświęcany na odbiór asortymentów wynikających z tabeli przydziału w całym zakładzie pracy = 208 h 26 dni

25 Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BH P Doradztwo Outsourcing Wniosek: 62 dni Średni czas potrzebny w ciągu roku na odbiór asortymentów szybkorotujących i wynikających z tabeli przydziału. Średni koszt w skali roku: 18,20 zł/h Średnia stawka brutto za godzinę pracy x 497 h Łączna średnia ilość godzin potrzebna na odbiór z magazynu centralnego asortymentów wynikających z tabeli przydziału i szybkorotujących = 9.045,40 zł brutto Średni roczny koszt zaangażowania pracowników w odbiór asortymentów = 289 h h = 497 h Łączny czas potrzebny w ciągu roku na odbiór asortymentów szybkorotujących i wynikających z tabeli przydziałów Czas potrzebny w ciągu roku na odbiór asortymentów szybkorotujących. Czas potrzebny w ciągu roku na odbiór asortymentów wynikających z tabeli przydziałów.

26 Jak zoptymalizowano koszty? Wprowadzono system szafek zlokalizowanych przy każdym wydziale. Raz w tygodniu uzupełniany był: a) zapas rękawic ochronnych do minimalnego poziomu b) asortymenty wynikające z tabeli przydziału wraz ze wskazaniem osób uprawnionych do odbioru. Brygadzista raz w tygodniu wydawał rękawice i inne produkty szybkorotujące oraz asortymenty wynikające z tabeli przydziału. Efekt: Całkowita eliminacja czasu potrzebnego na drogę do magazynu centralnego oraz eliminacja przerw, które miały miejsce z uwagi na brak dostępnych środków ochrony na stanowisku. Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BH P Doradztwo Outsourcing

27 ANALIZA KOSZTÓW Czy rozkład kosztów oparty jest na optymalnym doborze i stanowi poziom niezbędnych kosztów? Koszt wynikający z czasookresów użytkowania odzieży Koszt wynikły ze zbyt dużego zużycia Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BHP Doradztwo Outsourcing

28 Optymalizacja przewidywanych okresów użytkowania odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej Pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne (…) oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego. (art § 1) Tabela przydziału jest doskonałym narzędziem do optymalizacji kosztów w długim okresie Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BHP Doradztwo Outsourcing

29 Przykład: Zakład pracy: produkcja papieru. Charakterystyka wykonywanych prac: Praca na hali, w temperaturze ok st C. Bardzo duży stopień zabrudzenia spodni roboczych (częste pranie). Bluzy robocze w praktyce były rzadziej używane. Komplet odzieży roboczej przydzielany był zgodnie z tabelą raz na 12 miesięcy. Ilość zatrudnionych: 600 pracowników Odzież robocza i środki ochrony indywidualnej przydzielane zgodnie z ustalonymi i zatwierdzonymi tabelami przydziałów. Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BHP Doradztwo Outsourcing

30 Przykład fragmentu tabeli przydziału: Stanowisko robotnicze: MechanikPrzewidywany okres użytkowania 1. Ubranie robocze dwuczęściowe (bluza i spodnie ogrodniczki) 2. Koszula robocza flanelowa 3. Koszulka z krótkim rękawem 4. Obuwie bezpieczne 5. Przemysłowy hełm ochronny 6. Rękawice ochronne 12 m-cy 9 m-cy 6 m-cy 12 m-cy Do zużycia* *) do zużycia należy rozumieć do czasu utraty cech ochronnych

31 Przykład fragmentu zmodyfikowanej tabeli przydziału: Stanowisko robotnicze: MechanikPrzewidywany okres użytkowania 1A Bluza robocza 1B Spodnie ogrodniczki robocze 2. Koszula robocza flanelowa 3. Koszulka z krótkim rękawem 4. Obuwie bezpieczne 5. Przemysłowy hełm ochronny 6. Rękawice ochronne 24 m-ce 12 m-cy 9 m-cy 6 m-cy 12 m-cy Do zużycia* *) do zużycia należy rozumieć do czasu utraty cech ochronnych

32 Wnioski : Wydatki przed modyfikacją okresów użytkowania prezentowanych w tabeli przydziałów: Koszt zakupu kompletu ubrania roboczego (bluza i spodnie ogrodniczki): 100 zł netto Bluza robocza 45 zł netto Spodnie ogrodniczki robocze 55 zł netto Koszt wydatkowany na zakup ubrań roboczych zgodnie z czasokresem prezentowanym w tabeli przydziału przed jej modyfikacją w okresie 2 lat: 600 pracowników x [2x (45 zł netto + 55 zł netto)] = zł netto Koszt wydatkowany na zakup ubrań roboczych zgodnie ze zmodyfikowaną tabelą przydziału w okresie 2 lat: 600 pracowników x [2x(45/2 zł netto)] + [2 x(55 zł netto)] = zł netto Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BHP Doradztwo Outsourcing

33 Poziom oszcz ę dno ś ci w d ł ugim okresie /w ci ą gu 2 lat/ wynikaj ą cy z modyfikacji przydzia ł ów [zł netto] zł zł Przed modyfikacją Po modyfikacji Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BHP Doradztwo Outsourcing

34 Wnioski : zmiana czasookresu przydziału tylko jednego asortymentu umożliwiła uzyskanie realnych oszczędności w długim okresie zł zł zł - Poziom oszczędności w skali 2 lat: Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BH P Doradztwo Outsourcing

35 Alternatywne rozwi ą zania w zakresie doboru odzie ż y roboczej i ś rodków ochrony indywidualnej

36 Jak w praktyce mo ż na zaoszcz ę dzi ć na zakupie ś rodków ochrony indywidualnej, przy zapewnieniu pe ł nego poziomu bezpiecze ń stwa pracowników? analizujemy realny okres użytkowania poszczególnych asortymentów na stanowiskach pracy analizujemy poziom wydatków w długim okresie czasu np. 1 rok szukamy alternatywnych rozwiązań Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BH P Doradztwo Outsourcing

37 Przyk ł ad alternatywnych rozwi ą za ń umo ż liwiaj ą cych uzyskanie oszcz ę dno ś ci Model: A Model: B Rękawice wzmacniane dwoiną bydlęcą na bazie tkaniny bawełnianej (I kat.) Rękawice wzmacniane dwoiną bydlęcą na bazie tkaniny bawełnianej (II kat.) Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BH P Doradztwo Outsourcing

38 Przyk ł ad alternatywnych rozwi ą za ń umo ż liwiaj ą cych uzyskanie oszcz ę dno ś ci Średni okres użytkowania 1 pary na stanowisku pracy Cena jednostkowa Okres symulacji (1 rok dni roboczych) Ilość stanowisk Roczny koszt zakupu rękawic Model: B Model: A 2 dni 9 dni 2,50 zł 6,50 zł zł zł

39 Poziom oszcz ę dno ś ci w d ł ugim okresie /w ci ą gu roku/ wynikaj ą cy z zastosowania alternatywnych rozwi ą za ń [zł netto] zł zł Model: A Model: B Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BH P Doradztwo Outsourcing

40 Wnioski : zmiana tylko jednego asortymentu na produkt o wyższej jakości i wyższej cenie jednostkowej umożliwiła uzyskanie realnych oszczędności w okresie 1 roku zł zł zł - Poziom oszczędności: Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BH P Doradztwo Outsourcing

41 Outsourcing w zarządzaniu środkami ochrony indywidualnej Narzędzie wspierające kulturę pracy i bezpieczeństwo

42 Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BH P Doradztwo Outsourcing Outsourcing w zarządzaniu środkami ochrony indywidualnej Wybrane elementy usługi outsourcingu Dobór środków ochrony indywidualnej Analiza kosztów odzieży i ŚOI stosowanych na stanowiskach pracy Analiza systemu dystrybucji asortymentów w zakładzie Obsługa kartotek pracowniczych w systemie informatycznym Obsługa kartotek pracowniczych w systemie informatycznym Szkolenia i warsztaty Stały stan magazynowy Stały stan magazynowy Indywidualne pakiety odzieży i środków ochrony indywidualnej dla pracowników

43 Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BH P Doradztwo Outsourcing Outsourcing w zarządzaniu środkami ochrony indywidualnej Elementy wspierające usługę outsourcingu Pranie i serwis odzieży Znakowanie odzieży i ŚOI Szafy odzieżowe Pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych Urządzenia dystrybuujące środki ochrony indywidualnej Urządzenia dystrybuujące środki ochrony indywidualnej Przeglądy sprzętu do pracy na wysokości Doradztwo w zakresie opracowania i wdrożenia systemów oznakowania Platforma zakupowa ROBOD B2B Platforma zakupowa ROBOD B2B System Weryfikacji Doboru Ochron Słuchu 3M TH E-A-RFit TH Ocena dopasowania półmasek System bezpieczeństwa dla Utrzymania Ruchu LOTO (Lockout-Tagout) Odzież korporacyjna ROBOD CORPORATE

44 Dlaczego warto skorzysta ć z us ł ugi OUTSOURCINGU?

45 BEZPIECZEŃSTWO PRACODAWCY I PRACOWNIKA Dlaczego warto wdro ż y ć us ł ug ę OUTSOURCING U ? Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BHP Doradztwo Outsourcing

46 WYGODA EFEKTYWNOŚĆ Dlaczego warto wdro ż y ć us ł ug ę OUTSOURCING U ? Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BHP Doradztwo Outsourcing

47 OPTYMALIZACJA KOSZTÓW Dlaczego warto wdro ż y ć us ł ug ę OUTSOURCING U ? Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BHP Doradztwo Outsourcing

48 ogólnopolska firma działająca od 1992 roku, członek niemieckiej Grupy Kistenpfennig AG producent odzieży roboczej i ochronnej /ponad 75 certyfikatów oceny typu WE dla własnych produktów/ dystrybutor renomowanych marek środków ochrony indywidualnej. firma świadcząca usługę OUTSOURCINGU w branży BHP Kim jeste ś my? Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BH P Doradztwo Outsourcing

49 Wdro ż yli ś my i certyfikowali ś my system zarz ą dzania jako ś ci ą zgodny z norm ą ISO 9001:2008, który obejmuje: projektowanie odzieży roboczej i ochronnej produkcję odzieży roboczej i ochronnej sprzedaż odzieży roboczej i ochronnej dystrybucję środków ochrony indywidualnej OUTSOURCING w branży BHP doradztwo w zakresie BHP Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BH P Doradztwo Outsourcing

50 Gdzie jeste ś my? ROBOD S.A. posiada oddziały w: Gdańsku Gdyni Białymstoku Szczecinie Katowicach Wrocławiu Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BH P Doradztwo Outsourcing Działamy na terenie całego kraju

51 Od ponad 9 lat intensywnie rozwijamy segment związany z osobistą ochroną pracowników, poprzez realizację szeregu badań i współpracę z akredytowanymi laboratoriami i jednostkami notyfikowanymi z całej Europy. Rozwijamy specjalistyczne środki ochrony indywidualnej znajdujące zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Nasz pracownik jest ekspertem w komitecie technicznym PKN nr 21 ds. środków ochrony indywidualnej. Kierunki rozwoju Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BH P Doradztwo Outsourcing

52 Jesteśmy członkami: Kierunki rozwoju Europejskiej Federacji ds. Bezpieczeństwa Jesteśmy partnerem: Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BH P Doradztwo Outsourcing

53 Kontakt: Andrzej Wieder tel. kom Zapraszam do odwiedzenia strony: Produkcja odzie ż y roboczej i ochronnej Art. BH P Doradztwo Outsourcing

54 OUTSOURCING w bran ż y bhp


Pobierz ppt "Optymalizacja kosztów, a zarządzanie środkami ochrony indywidualnej OUTSOURCING."

Podobne prezentacje


Reklamy Google