Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblia i mitologia grecka Autor: Klaudia Pyka. Motywy biblijne w literaturze, filmie, muzyce i sztuce. Biblia jest magazynem, z którego natchnienie czerpią

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblia i mitologia grecka Autor: Klaudia Pyka. Motywy biblijne w literaturze, filmie, muzyce i sztuce. Biblia jest magazynem, z którego natchnienie czerpią"— Zapis prezentacji:

1 Biblia i mitologia grecka Autor: Klaudia Pyka

2 Motywy biblijne w literaturze, filmie, muzyce i sztuce. Biblia jest magazynem, z którego natchnienie czerpią pisarze, malarze, rzeźbiarze, poeci, muzycy - wszyscy artyści wszystkich gałęzi. Dlatego ten, kto nie zna w ogóle Biblii nie zrozumie większości dzieł sztuki naszej cywilizacji. Może nie pojąć nawet zwykłej mowy, bo wiele frazeologizmów pochodzi właśnie z tego dzieła.Biblia

3 Biblia w literaturze. Biblijne motywy odnaleźć możemy na przykład w wierszu: Na wieży Babel Wisławy Szymborskiej.Babel

4 Inspiracje biblijne w filmie. Kolejnym gatunkiem sztuki, w której wątki biblijne odgrywają dużą rolę, jest film. Jedynym kryterium doboru i interpretacji jest wyobraźnia autorów filmu - każdy motyw biblijny może mieć wiele interpretacji, zależnych od fantazji twórcy. Jednym z filmów, który w oryginalny sposób interpretują temat boskości, jest film "Bruce Wszechmogący". Nie da się jednak ukryć, że pod komediową przykrywką jest ukryta jakaś prawda. Innym filmem, który korzysta z biblijnych obrazów (a tutaj dokładnie z Apokalipsy św. Jana) jest francuski film o tematyce wojennej pt. "Pole poległych". Krwawa bitwa, w której bierze udział bohater, w jego oczach urasta do rozmiarów końca świata. Kiedy idzie przez pole, na którym leżą ciała zabitych, powtarza wciąż słowo "apokalipsa".

5 Inspiracje biblijne w muzyce. Również muzyka nie pozostaje obojętna na treści biblijne. Gatunek ten wyraża się nie tylko poprzez dźwięk, ale też i słowo. Każdy twórca obiera sobie temat utworu i w zależności do niego tworzy muzykę patetyczną, radosną bądź smutną. Poprzez dźwięki wyraża nastroje bohaterów.patetyczną Największą grupą utworów, w której występują treści biblijne, są pieśni religijne: kolędy, pastorałki, hymny, pieśni pasyjne, pieśni wielkanocne… Wielu znanych kompozytorów, takich jak Bach, Beethoven czy Mozart tworzyło również msze oraz kantaty, chorały i oratoria. Bardzo dużą popularność osiągają w obecnych czasach chóry, przede wszystkim chóry gregoriańskie. Warto tutaj również wspomnieć o fakcie, że nawet Papież Jan Paweł II nagrał płytę z kazaniami, wygłaszanymi na tle muzycznym oraz z utworami muzycznymi (między innymi jego ukochaną "Barką") - pokazuje to ważność muzyki i jej rolę w głoszeniu słowa Bożego i upowszechnianiu wiary.

6 Inspiracje biblijne w sztuce. Sporo obrazów odwołuje się do historii pierwszych ludzi. Jednym z najsławniejszych dzieł o tej tematyce jest obraz "Wypędzenie Adama i Ewy z raju" autorstwa Michała Anioła. To Michał Anioł właśnie jest artystą, który w swoich dziełach bardzo często odwołuje się do Pisma Świętego. Namalował na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej o wymiarach 40 na 14 metrów scenę Sądu Ostatecznego. Michał Anioł jest również autorem rzeźb "Dawid" i "Pieta". Innym artystą, który czerpie inspirację z Biblii jest Rembrandt van Rijn. Najbardziej znane są jego dwa dzieła, nawiązujące do biblijnej tematyki: "Mojżesz" i "Syn marnotrawny". Postać Mojżesza pojawiła się też na dziełach Rafaela i Domenica Fetti. Obrazy obu twórców mają ten sam tytuł: "Mojżesz przed krzakiem gorejący". W licznych dziełach pojawiają się postacie biblijnych patriarchów, takich jak Dawid (Orazio Gentileschi "Dawid z głową Goliata") czy Salomon (Nicolas Poussin "Sąd Salomona"). Popularną w sztuce postacią jest też Piłat, pojawiający się na obrazach "Piłat umywa ręce" Albrechta Altdarfera i "Chrystus przed Piłatem" Tintorettego. Postać Piłata pojawia się również na obrazach, które ukazują sąd i skazanie Chrystusa. DawidSalomon

7 Motywy mitologiczne w wierszach. -"Orfeusz i Eurydyka" Czesław Miłosz -"Itaka" K.Kawafis -"Ikar" Stanisław Grochowiak -"Wenus" i "Nike" M.Pawlikowska Jasnorzewska -"Pragnienie" i "Do Afrodyty" Safona -"Herakles" A.Asnyk -"Wciąż o Ikarach głoszą" E.Bryl -"Nike która się waha" "Apollo i Marsjasz" Z.Herbert -"Noc Listopadowa" Stanisław Wyspiański(ale to już nie wiersz tylko dramat) pondto eurydyka uznawana jest za pierwowzór julii,a Orfeusz Romea, motyw eurydyki znd. się również w trenie XIV Kochanowskiego

8 Mitologia w malarstwie i rzeźbie. W XVI wieku zainteresowanie mitologi ą osi ą gn ęł o wr ę cz apogeum. Rafael stworzy ł s ł ynne freski w Farnesine (Triumf Galatei", Amor i Psyche"), Leonardo da Vinci Led ę z ł ab ę dziem", Giorgione Ś pi ą c ą Wenus", a Tycjan – Danae", Wenus z Urbino" oraz Bachusa i Ariadn ę ", Correggio Porwanie Ganimedesa", Jupitera i Io". Równolegle rozwija ł si ę program, który by ł pretekstem do przedstawiania niezwyk ł ych sytuacji i skomplikowanych alegorii. Realizowali go tacy twórcy, jak Tintoretto (Perseusz i Andromeda"),Benvenuto Cellini (Perseusz z g ł ow ą Meduzy"), Giovanni da Bologna (Merkury"). Do Hiszpanii tematyka mitologiczna przesz ł a w ł a ś nie w tej manierystycznej wersji (Laokoon" El Greca ). W Niderlandach du żą popularno ść zyskali: Mabuse (Herakles i Dejanira"), M. van Heemskerck (Mars i Wenus w sieci Wulkana"). W epoce baroku w ą tki mitologiczne nadal by ł y bardzo popularne. Zwracaj ą szczególn ą uwag ę rze ź by G.L.Berniniego Porwanie Prozerpiny", Apollo i Dafne", natomiast bolo ń ska rodzina Carraccich da ł a podstawy elektyzmowi, którego kontynuatorami byli Donenichino (Diana na ł owach"), Guido Reni (Apollo i Marsjasz"). We Francji najlepszym odtwórc ą tego nurtu by ł N.Poussin. Spo ś ród jego licznych obrazów (Bachanalia', Parnas", Triumf Neptuna i Amfitryty") wyró ż niaj ą si ę idealizowane krajobrazy (Orfeusz i Eurydyka", Pejza ż z Polifemem"). Podobny typ pejza ż u uprawia ł Lorrain (Acis i Galatea", Ulisses oddaje Chryzejd ę jej ojcu").W tym samym czasie we Flandrii rozkwit ł a dworska barokowa sztuka Rubensa. Malarz przedstawia ł na swoich obrazach bujno ść kobiecej urody ( S ą d Parysa", Trzy Gracje", Ś wi ę to Wenus", Porwanie córek Leukipa"), rubaszno ść scen bachicznych (Bachanalia"), gwa ł towny wir walki (Bitwa z Amazonkami").

9 Zakład pogrzebowy HADES Zakład Pogrzebowy Hades został założony w 1991r. Właścicielem firmy jest Tomasz Nowak. Główna siedziba znajduje się w Łodzi przy ulicy Odyńca 42.

10 Koniec ;(


Pobierz ppt "Biblia i mitologia grecka Autor: Klaudia Pyka. Motywy biblijne w literaturze, filmie, muzyce i sztuce. Biblia jest magazynem, z którego natchnienie czerpią"

Podobne prezentacje


Reklamy Google