Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać,"— Zapis prezentacji:

1 „Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.” Robert Fulghum

2 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku jest placówką z tradycją sięgającą ponad pół wieku. Szanujemy dorobek minionych pokoleń.

3 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku Korzystając z doświadczeń stale się rozwijamy tworząc wizję naszej placówki. W przyszłość wkraczamy z postępem dostosowując się do potrzeb dziecka zarówno zdrowego jak i niepełnosprawnego.

4 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku Budynek jest nowoczesny w znacznej części przystosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, posiada ogród i patio z oczkiem wodnym.

5 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku Posiadamy gabinety specjalistyczne: - gabinet rehabilitacyjny

6 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku … gabinety specjalistyczne: - gabinet logopedyczny

7 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku … gabinet pedagogiczny i rewalidacji indywidualnej

8 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku … salę gimnastyczną

9 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku Posiadamy Salę Doświadczania Świata - jest to pomieszczenie, w którym świadomie proponowane są bodźce o pierwszorzędnym znaczeniu, w przyjemnej atmosferze. Jest to podstawowe aktywizowanie osób, zwłaszcza upośledzonych umysłowo, przede wszystkim w zakresie doświadczeń zmysłami z pomocą światła, odgłosów, zapachów, elementów do dotykania, itp.

10 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku Sala Doświadczania Świata to realizacja programu zapewniającego osobom niepełnosprawnym wyciszenie emocjonalne, łagodzenie stresów, relaks, zabawę, o co się z tym wiąże - rozwój. Dzięki tej terapii osoby z niej korzystające na nowo postrzegają świat, bardziej spontanicznie i osobiście.

11 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku Sala Doświadczania Świata tworzy świat przeżyć, w którym niepełnosprawny czuje się dobrze, i w którym może być sam ze sobą. Poznaje świat według własnej metody poprzez aktywację zmysłów, na podstawie własnego tempa i własnej decyzji.

12 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku Posiadamy salę integracji sensorycznej

13 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku Metoda integracji sensorycznej to, najogólniej mówiąc, system ćwiczeń, które mają nauczyć mózg właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne. Aby stwierdzić trudności w sferze integracji sensorycznej należy wykonać specjalne badania diagnostyczne, na które składa się: Kwestionariusz Rozwoju Sensomotorycznego, szereg Prób Klinicznych, standaryzowane Południowo-Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej oraz usystematyzowana obserwacja reakcji dziecka na stymulację sensoryczną, obserwacja postawy, równowagi, koordynacji czy też ruchów gałek ocznych. Oceny procesów Integracji Sensorycznej przeprowadzają wykwalifikowani certyfikowani terapeuci SI (kurs SI Iº i IIº)

14 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku W obecnym roku szkolnym w przedszkolu funkcjonuje SZEŚĆ oddziałów integracyjnych, które liczą po 20 wychowanków, z czego 5 wykazuje odchylenia w stanie zdrowia i rozwoju takie jak: mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa, zespół Dandy- Walkera, padaczka, upośledzenie umysłowe różnego stopnia, autyzm, defekt ortopedyczny, wada serca, wada słuchu, dystrofia mięśni.

15 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku W każdej grupie integracyjnej pracuje jednocześnie na jednej zmianie nauczyciel prowadzący i oligofrenopedagog, dostosowujący program do indywidualnych potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

16 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku Ponadto w każdej grupie zatrudniona jest pomoc do dzieci niepełnosprawnych

17 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku Zatrudnieni są również specjaliści tacy jak: logopeda, pedagog specjalny, surdopedagog, dwóch fizjoterapeutów i psychologów.

18 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku Aby sprostać oczekiwaniom wszystkich naszych dzieci oferujemy szereg zajęć prowadzonych metodami aktywizującymi, realizujemy innowacyjne programy autorskie oraz umożliwiamy uczestnictwo w kółkach zainteresowań.

19 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku Kółko teatralne ”Pinokio”

20 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku

21 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku Kółko sportowe

22 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku Klub małego plastyka

23 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku Klub młodego naukowca, kółko ekologiczne „Ekoludki”,

24 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku Łamigłówki mądrej główki

25 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku W każdej grupie wiekowej, realizowany jest program autorski. W grupach młodszych jest to cz. I „Rozwijanie emocji i uczuć drogą do integracji społecznej”.

26 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku W starszych cz. II „Postrzeganie siebie i innych – empatia”

27 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku Od kilku lat, raz w tygodniu realizowana jest innowacja programowa „Pomóżmy sobie nawzajem”, w której starszymi partnerami dzieci niepełnosprawnych są uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku.

28 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku Wszyscy uczą się wzajemnej tolerancji, akceptacji i stają się wrażliwi na nieco odmienne potrzeby drugiego człowieka.

29 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku Nasze przedszkole jest placówką wciąż modernizowaną i dostosowywaną do aktualnych potrzeb.

30 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku  W roku szkolnym 2007/2008 dobudowano dwie sale zajęć z łazienkami.

31 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku Wyremontowano łazienki i przystosowano je do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Każda łazienka ma inny kolor.

32 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku Przystosowano i wyremontowano punkty do higieny intymnej.

33 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku W ramach wniosku złożonego do PFRON pt.: „Program wyrównywania różnic między regionami” zamontowano w roku szkolnym 2008/09 windę wewnątrz budynku.

34 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku Dostosowano trakty komunikacyjne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

35 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku Wymieniono wykładziny na antypoślizgowe w budynku przedszkola.

36 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku …oraz poszerzono stolarkę drzwiową w salach zajęć i gabinetach rehabilitacyjnych.

37 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku W roku szkolnym 2008/2009 utworzono 7 oddział przedszkolny – integracyjny.

38 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku W roku szkolnym 2010/2011 utworzono następne 2 oddziały przedszkolne. Obecnie jesteśmy placówką przedszkolną dziewięciooddziałową.

39

40 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym m.in. ze Stowarzyszeniem Rodziców, Przyjaciół Dzieci i Osób ze Specjalnymi Potrzebami przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku

41 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku … Stowarzyszeniem Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja” w Kluczborku

42 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku … placówkami oświatowymi

43 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku … uczelniami wyższymi w ramach organizacji praktyk studenckich

44 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku … miastami partnerskimi z Niemiec

45 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku … miastami partnerskimi z Ukrainy

46 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku … miastami partnerskimi z Irlandii

47 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku … miastami partnerskimi z Polski

48 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku Integracja przynosi obopólne korzyści zarówno dzieciom zdrowym jak i tym z deficytami rozwojowymi. Uczy tolerancji, wrażliwości, otwartości i empatii; głębokiej i trwałej akceptacji dla trudności innych ludzi, szacunku dla choroby i słabości; rozbudza świadomość, że wszyscy ludzie mają równe prawa, choć różne możliwości; pomaga przełamać egoizm.

49 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku Na realizację założeń integracji zdecydowaliśmy się ze względu na dobro dziecka oraz kulturę społeczeństwa, w którym żyje. Należy bowiem umożliwić człowiekowi już od najmłodszych lat, osiąganie jak najwyższego poziomu osobistego rozwoju fizycznego, umysłowego i społecznego.

50 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku Wszyscy chcemy spotykać na swej drodze dobrych i wrażliwych ludzi, a przede wszystkim pragniemy zaspokojenia naszych potrzeb, zwłaszcza bezpieczeństwa i przynależności. Jako pedagodzy umożliwiamy dzieciom przeżycie pierwszych sukcesów w tej dziedzinie i przyczynienia się swoją osobą do pięknego i radosnego czynienia przez nie kolejnych kroków na drodze do edukacji, bowiem: Kiedy podchodzę do dziecka, wzbudza ono we mnie dwa rodzaje uczuć: czułość wobec tego, kim jest i szacunek dla tego, kim może się stać. Ludwig Pasteur

51 Hymn Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku 1. Jest takie miejsce, gdzie nas kochają. Jest takie miejsce, gdzie o nas dbają. Jest takie miejsce, gdzie każdy wie, co dla nas dobre, a co nie. Ref. W Kluczborku przedszkole jest dla nas stworzone, tu każdy przedszkolak pełni ważną role. tu każdy przedszkolak pełni ważną rolę. 2. W naszym przedszkolu jest Miś Uszatek, bawi się z nami a na dodatek, wiele historii ciekawych zna, chociaż klapnięte uszko ma.


Pobierz ppt "„Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google