Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE ID grupy: Lokalizacja: Kompetencja:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE ID grupy: Lokalizacja: Kompetencja:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE ID grupy: Lokalizacja: Kompetencja:
96\B4_MP Lokalizacja: Białystok Kompetencja: matematyczno - przyrodnicza Temat projektowy: Uczyć się by zarabiać czyli matematyka drogą do sukcesu Semestr/rok szkolny: Obóz naukowy w Augustowie 20 – 26 sierpnia 2010 r.

3

4 Zawody przyszłości związane z matematyką
Plan prezentacji Zawody przyszłości związane z matematyką

5 Ktoś nas nie oszuka przy wypłacie itp.
Dla lepszych ocen i w przyszłości dla lepszego zawodu. Ponieważ przynosi to wiele korzyści w życiu codziennym. Jak ktoś lubi – dla rozwijania zainteresowań. Dla płynnego posługiwania się pieniędzmi np. w bankach, sklepach. W przyszłości pomoże w zagospodarowaniu pieniędzmi. Zawody związane z matematyką są lepiej płatne. W przyszłości łatwiej jest znaleźć pracę. Żeby zabłysnąć przed znajomymi swoją wiedzą. Ponieważ matematyka rozwija naszą zdolność logicznego myślenia.

6 1. A R C H I M E D S 2. G L U Z 3. T 4. K 5. O Ł J 6. P 7. 8. Y 9. N 10. B

7 Wykrzyknął „eureka”. Galileo … Pochodził z Miletu. Stworzył podstawy geometrii. Imię Kopernika. Jednostka pomiaru ciśnienia. Twórca słynnego twierdzenia dla trójkąta prostokątnego. Starożytny filozof i matematyk, zwany Stagirytą. Polski matematyk, który zajmował się również astronomią. Słynny polski matematyk o imieniu Stefan.

8

9 Bardzo mało wiemy o Euklidesie.
Zarówno data jak i miejsce urodzenia i śmierci nie są dokładnie znane – przypuszcza się, że urodził się około 325 roku p. n. e., a zmarł w roku 265 p. n. e.

10 Najprawdopodobniej wykształcił się w Akademii Platońskiej
Najprawdopodobniej wykształcił się w Akademii Platońskiej. Podczas pobytu w Akademii Platońskiej Euklides posidał głęboką wiedzę mając dostęp do najlepszych prac matematyków i filozofów greckich. Euklides pozostawał w Akademii Platońskiej w Atenach do momentu, gdy został zaproszony przez Ptolemeusza I do Aleksandrii by nauczać w jego niedawno założonym uniwersytecie. Tam, Euklides założył szkołę matematyki i pozostał tam do końca swojego życia. Prawdopodobne jest to, iż Euklides pełnił funkcję pierwszego dyrektora biblioteki Aleksandryjskiej.

11 Euklides jest najbardziej znany jako „ojciec geometrii” dzięki swemu nieśmiertelnemu dziełu „Elementom”. Żadna inna książka oprócz Biblii tak szeroko nie została przetłumaczona i nie została puszczona w obieg.

12 Pitagoras urodził się około 572r. p. n. e na wyspie Samos. Około 532r
Pitagoras urodził się około 572r.p.n.e na wyspie Samos. Około 532r.p.n.e opuścił wyspę. Wyemigrował do kolonii jońskich w Italii. Osiedlił się w Krotonie. Zachowane tabliczki z pismem klinowym wiadczą o tym, że twierdzenie, nazwane póżniej twierdzeniem Pitagorasa było znane Babilończykom na długo przed Pitagorasem, ale prawdopodobnie Pitagoras je udowodnił.

13 W Krotonie założył związek pitagorejski i słynną szkołę pitagorejską
W Krotonie założył związek pitagorejski i słynną szkołę pitagorejską. Religijno-polityczny związek zyskał później nazwę szkoły pitagorejskiej i przetrwał do IV w p.n.e. Po spaleniu szkoły zamieszkał w Metaponcie. Tam przebywał do śmierci. Z literatury filozoficznej Greków wynika, że Pitagoras jako pierwszy użył określenia filozofia w rozumieniu "miłość mądrości", dla podkreślenia, że mądrość jest rzeczą boską, a tylko umiłowanie jej jest dostępne dla ludzi. Zmarł około 497r.p.n.e .

14 Urodził się około 287 r. p.n.e. Pochodził z rodziny o tradycjach naukowych. Przez pewien czas Archimedes pobierał nauki w słynnej już wtedy Aleksandrii. Tam zetknął się z wybitnymi uczonymi, do nich należał także ówczesny kierownik Biblioteki Aleksandryjskiej Eratostenes. Resztę życia spędził w Syrakuzach, ciesząc się niezwykłym szacunkiem i życzliwością swych współobywateli. Zginął z ręki żołdaka rzymskiego po wdarciu się do miasta wojsk Marceilusa.

15 Śmierć jego opisał Plutarch w następujący sposób
Śmierć jego opisał Plutarch w następujący sposób. Uczony rozważał w skupieniu pewien problem geometryczny i tak był pogrążony w tej pracy, że nie zauważył zajęcia miasta przez Rzymian. Nagle stanął przed nim żołnierz rzymski i wezwał go, by udał się z nim do Marceilusa. Archimedes zgodził się, ale pod warunkiem, że pójdzie dopiero wtedy, gdy skończy swoje rozważania. Ta odpowiedź tak oburzyła Rzymianina, że ugodził uczonego mieczem, zadając mu śmierć. Istnieją też inne wersje jego śmierci.

16 Tales z Miletu uważany jest za jednego z "siedmiu mędrców" czasów antycznych i za ojca nauki greckiej. Urodził się 627 p.n. e., zmarł 540 p. n. e. Starożytni pisarze nazywali go "pierwszym" matematykiem i astronomem. Był założycielem jońskiej szkoły filozofów przyrody. Według przekazów pisarzy starożytnych Tales przewidział zaćmienie słońca na dzień r. p.n.e., oraz pomierzył wysokość piramid za pomocą cienia, który one rzucały (na podstawie podobieństwa trójkątów).

17 Czy suma kwadratów dwóch liczb naturalnych może być sześcianem liczby naturalnej ?
Rozwiązanie: Tak Np.: 22+22=8 23=8

18 Suma cyfr sumy cyfr liczby 2008 jest równa...?
Rozwiązanie: suma cyfr =10 sumy cyfr 1+0=1

19 Sierotka stoi na jednym brzegu rzeki a jej mama na drugim jak sierotka może dostać się do mamy?
Rozwiązanie: Przecież sierotka nie ma matki!

20 Zapytano pewnego razu Alberta Einsteina ( ), w jaki sposób pojawiają się odkrycia, które przeobrażają świat. Wielki fizyk odpowiedział: - Bardzo prosto. Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje się jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie.

21 Pewnego razu Izaak Newton ( ) zaprosił na obiad przyjaciela, ale zapomniał o tym uprzedzić służbę. Gdy gość się zjawił, zobaczył na stole jedno nakrycie, a stwierdziwszy, że Newton akurat dokonuje obliczeń, zjadł obiad i - nie chcąc przeszkadzać - wyszedł. - To dziwne - rzekł uczony skończywszy pracę. - Gdyby nie dowody rzeczowe, które stoją na stole, mógłbym sądzić, że nie jadłem dziś obiadu...

22 Amerykański fizyk i matematyk Robert Millikan ( ) był niezwykle rozmowny. Koledzy proponowali ustalenie nowej jednostki - rozmowności - o nazwie kan. Jej tysięczna część - Millikan - oznaczałaby rozmowność więcej niż przeciętną.

23 Spytano kiedyś Kartezjusza (1596-1650):
- Co jest więcej warte: wielka wiedza czy wielki majątek? - Wiedza - odpowiedział Kartezjusz. - Jeśli tak, to dlaczego tak często widzi się uczonych pukających do drzwi bogaczy, a nigdy odwrotnie? - Ponieważ uczeni znają dobrze wartość pieniędzy, a bogacze nie znają wartości wiedzy.

24 Autorka: Natalia Kowalewska

25 Autorka: Aleksandra Konopka

26 Autorka: Dominika Dąbrowska

27 Autorka: Anna Kamińska

28 Autorka: Beata Kakareko

29 Autorka: Justyna Stankiewicz

30 Autorka: Natalia Snopko

31 Autorka: Paulina Szabłowska

32 Autor: Dawid Dmochowski

33 Autor: Michał Krutul

34 Zawody przyszłości związane z matematyką

35 Wymagane wykształcenie:
Księgowy/księgowa Zakres obowiązków: Prowadzenie rachunkowości Dysponowanie środkami pieniężnymi Wykonywanie wstępnej kontroli finansowej Segregowanie dokumentów Rozliczenia i podsumowanie pracy na koniec miesiąca i roku Wymagane wykształcenie: Wyższe ekonomiczne, prawnicze lub matematyczne

36 Niezbędne cechy charakteru:
Księgowy/księgowa Niezbędne cechy charakteru: Odpowiedzialność Uczciwość Cierpliwość Systematyczność Ambicja Umiejętność pracy w skupieniu Opanowanie Zawody pokrewne: Doradca finansowy Asystent do spraw finansowych

37 Zakres obowiązków: architekt
Zakres zadań i czynności wykonywanych przez architekta w pracowniach projektowych zależy od zajmowanego przez niego stanowiska, a także od organizacji pracy w danym biurze. Przygotowanie właściwego projektu jest zwykle poprzedzone wieloma szkicami, w których architekt stara się znaleźć formę najbardziej odpowiednią. Jego propozycje konsultowane są ze zleceniodawcą i dopiero po akceptacji architekt przystępuje to tworzenia projektu.

38 Wymagane wykształcenie
architekt Wymagane wykształcenie Wykształcenie wyższe, kierunek architektura Niezbędne cechy charakteru: Umiejętność kierowania zespołem Odporność na stres Umiejętność kreatywnego myślenia.

39 Zawody pokrewne: architekt
Artysta, zajmujący się teorią kształtowania przestrzeni i jej związkami ze sztukami pięknymi, a także projektowaniem form Inżynier, zajmujących się technicznym planowaniem budynków Kierownik budowy, mistrzów budowlanych zajmujących się nadzorem realizacji, zarządzaniem budową i planowaniem terminów i kosztów Urbanista (architekt miast) Ruralista (architekt terenów wiejskich) Architekt krajobrazu Architekt wnętrz (budynków i pomieszczeń)

40 Zakres obowiązków: Analityk finansowy
Analityk finansowy wspomaga proces podejmowania decyzji związanych z kapitałem. Analityk finansów sam nie podejmuje decyzji, ale przygotowuje analizy finansowe, opracowuje hipotezy i warianty rozwiązań, przedstawia ich krytyczną ocenę i proponuje rozwiązania końcowe – wnioski. Analityk bada nie tylko wyniki finansowe, które są efektem dotychczasowej działalności gospodarczej tj. tego, co było, ale przede wszystkim przygotowuje prognozy bieżące obejmujące najbliższą przyszłość, prognozy krótkoterminowe na najbliższe lata oraz długoterminowe na 5 i więcej lat.

41 Niezbędne cechy charakteru:
Analityk finansowy Niezbędne cechy charakteru: Wysoka zdolność analitycznego myślenia Systematyczność Punktualność Odporność na stres Wymagane wykształcenie: Wykształcenie wyższe ekonomiczne Certyfikat księgowy Licencja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

42 Zawody pokrewne: Analityk finansowy Doradca podatkowy Biegły rewident
Doradca inwestycyjny Agent firmy inwestycyjnej Makler giełdowy Makler papierów wartościowych Broker ubezpieczeniowy Doradca ubezpieczeniowy Agent ubezpieczeniowy Rzeczoznawca majątkowy Rzeczoznawca zamówień publicznych Audytor wewnętrzny

43 Nauczyciel/nauczycielka
Zakres obowiązków: Nauczanie Wychowywanie Prowadzenie dokumentacji Prowadzenie dziennika Niezbędne cechy charakteru: Zdolność empatii Umiejętność przekazu werbalnego Punktualność Uczciwość Charyzma

44 Nauczyciel/nauczycielka
Wymagane wykształcenie: Wyższe Uprawnienia pedagogiczne Zawody pokrewne: Nauczyciel szkolny Nauczyciel akademicki Trener Korepetytor Pedagog

45 Niezbędne cechy charakteru:
Informatyk Niezbędne cechy charakteru: Zdecydowany Bystry Odpowiedzialny Pomysłowy Odporny na stres Punktualny Dyspozycyjny Wymagane wykształcenie: Wyższe informatyczne

46 Zawody pokrewne: Informatyk Grafik komputerowy Programista
Administrator baz danych Nauczyciel informatyki Webmaster Projektant Konsultant IT

47 Znane są tysiące sposobów zabijania czasu, ale nikt nie wie, jak go wskrzesić. Wyobraźnia znaczy więcej niż wiedza. Zyjemy w takim dziwnym świecie, w którym łatwiej jest rozbić atom, niż obalić przesąd. Uczony jest człowiekiem, który wie o rzeczach nieznanych innym i nie ma pojęcia o tym, co znają wszyscy. Albert Einstein

48 Nie zalety ciała i majątek dają szczęście, lecz prawość charakteru i bogactwo umysłu. Pesymizm jest to mgła, która tylko na nizinie utrzymać się może. Nie tylko wielkim skokiem ale i drobnym krokiem można przekroczyć granicę. Rzeczy wydają się nam istotne dla szczęścia wtedy tylko, gdy są nieosiągalne. Autorzy nieznani

49 Najszybciej starzeje się wdzięczność.
Zaden człowiek nie chciałby zostać na całe życie na poziomie dziecka, choćby mógł wszystkich przyjemności dziecięcych używać w najszerszych rozmiarach. To, co wciąż robimy, stanowi o nas. Nie chowaj nienawiści po wieczne czasy, ty, który sam nie jesteś wieczny. Arystoteles

50


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE ID grupy: Lokalizacja: Kompetencja:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google