Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasza encyklopedia praw dziecka Klasa 6c. Dziecko – w podstawowym znaczeniu młody człowiek, który nie osiągnął jeszcze pełnej dojrzałości, czyli mówiąc.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasza encyklopedia praw dziecka Klasa 6c. Dziecko – w podstawowym znaczeniu młody człowiek, który nie osiągnął jeszcze pełnej dojrzałości, czyli mówiąc."— Zapis prezentacji:

1 Nasza encyklopedia praw dziecka Klasa 6c

2 Dziecko – w podstawowym znaczeniu młody człowiek, który nie osiągnął jeszcze pełnej dojrzałości, czyli mówiąc prościej to osoba poniżej osiemnastego roku życia.

3 Ma dziecko przyszłość, ale ma i przeszłość: pamiętne zdarzenia, wspomnienia, wiele godzin najistotniejszych samotnych rozważań. Nie inaczej niż my pamięta i zapomina, ceni i lekceważy, logicznie rozumuje i błądzi, gdy nie wie. Rozważnie ufa i wątpi. –Janusz Korczak

4 Dzieci mają swoje prawa Rodzice wychowując potomstwo, koncentrują się na tym, aby dziecko nauczyło się wykonywać pewne obowiązki. Rzadko zastanawiają się nad faktem, że każde dziecko ma też swoje prawa. I nie chodzi wcale o prawa, jakie w danej rodzinie ustalą rodzice.

5 Dzieci, jak osoby niepotrafiące w pełni bronić swoich praw, często padają ofiarami wyzysku, czy też po prostu ich nieprzestrzegania. Wielu dorosłym wydaje się, że maja prawo (lub wręcz obowiązek) decydowania za swoje pociechy, nawet, jeśli jest to niezgodne z prawem. Niewielu wie, że dzieci także maję swoje prawa i przywileje (czasami nawet one same). (czasami nawet one same). Myślę, iż warto jest ludzi uświadomić o konsekwencjach ich poczynań.

6 Z kolei innym rażącym przykładem wykorzystywania niewiedzy dziecka jest zmuszanie go do pracy, czy jakiegokolwiek innego wyzyskiwania, stosowanie wobec niego przemocy fizycznej i psychicznej, o czym niestety ciągle jest głośno w środkach masowego przekazu. Czasami słyszy się także o przykładach zabójstw oraz mordów dokonywanych na dzieciach. Jednak, jak każda inna żywa istota, mają one prawo do życia i nie należy o tym zapominać.

7 Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków. -Janusz Korczak

8 Zapnij guzik, dlaczego masz buty zabłocone, czy odrobiłeś lekcje, pokaż uszy, obetnij paznokcie. I to nas uczy po trochu unikać, kryć się – nawet jeśli nic złego nie zrobiliśmy. A kiedy przypadkiem spojrzą, czekamy zaraz na jakąś uwagę. –Janusz Korczak

9 Janusz Korczak- pomaga on dzieciom nie tylko w sytuacjach, kiedy łamane są ich prawa. Założył także Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, które jest org anizacją pozarządową promującą i popularyzującą w Polsce i za granicą humanistyczne idee i dorobek twórczy tego wy bitnego pedagoga, publicysty, pisarza, lekarza i działacza sp ołecznego. W swojej działalności prowadzonej od 1997 rok u (zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2003 roku), Stowarzyszenie kontynuuje i pomnaża 50- letnie osiągnięcia Polskiego Komitetu Korczakowskiego. Re alizuje projekty z zakresu edukacji, wychowania i profilakty ki adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Podejmuje działania rewalidacyjnorehabilitacyjne na rzecz dzieci i mło dzieży z niepełnosprawnością. Współpracuje ze środowiski em naukowym, członkowie Stowarzyszenia i współpracown icy prowadzą i upowszechniają wyniki badań nad życiem i dorobkiem twór czym Janusza Korczaka.

10 Uchwalenie Konwencji je st jednym z ważniejszych osiągnięć Polski w dziedzinie ochrony pra w dziecka. W roku 1978 Polska zaproponowała K omisji Praw Człowieka O NZ jej uchwalenie i przed stawiła projekt, który był później dwukrotnie mod yfikowany. Na podstawie Konwencji powołano do życia organ nadzorujący j ej realizację przez państ wa, które ją ratyfikowały - Komitet Praw Dziecka.

11 Prawa osobiste: prawo do życia i rozwoju, prawo do tożsamości (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu), prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej, prawo do swobody myśli, sumienia i wyzna nia, prawo do wyrażania własnych poglądów i w ystępowania w sprawach dziecka dotyczącyc h, w postępowaniu prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi, prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, prawo nie rekrutowania do wojska poniżej 15 roku życia.

12 Prawa socjalne: prawo do odpowiedniego standardu życia, prawo do ochrony zdrowia, prawo do zabezpieczenia socjalnego, prawo do wypoczynku i czasu wolnego

13 Prawa kulturalne: prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły podstawowej), prawo do korzystania z dóbr kultury, prawo do informacji, prawo do znajomości swoich praw. Prawa polityczne: prawo stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych.

14 Dziecko, sto masek, sto ról zdolnego aktora. Inne wobec matki, inne wobec ojca, babki, dziadka, inne wobec surowego i łagodnego nauczyciela, inne w kuchni, wśród rówieśników, inne wobec bogatych i biednych, inne w codziennej i świątecznej odzieży. –Janusz Korczak

15 Jeżeli ktoś naruszył Twoje Prawa powinieneś to zgłosić! Najlepiej porozmawiaj z rodzicami, szkolnym pedagogiem lub wychowawcą. Jeżeli nie chcesz, aby ktoś dowiedział się o Twoich problemach możesz zadzwonić i anonimowo porozmawiać z kimś, kto Ci pomoże.

16 Numer 112 to numer alarmowy, pod który możesz zadzwonić, gdy znajdziesz się w niebezpiecznej sytuacji. Zadzwoń pod ten numer, jeśli uważasz, że potrzebna jest interwencja policji, straży pożarnej lub pogotowia.

17 Fundacja uruchomiła bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Jeżeli czujesz się krzywdzony i potrzebujesz pomocy – możesz zadzwonić pod numer 116 111. Specjaliści porozmawiają z Tobą o każdym problemie, z którym nie potrafisz sobie poradzić i udzielą Ci pomocy. Telefon działa siedem dni w tygodniu w godzinach 12 – 20*. Pytania możesz też zadawać przez stronę internetową: www.116111.pl

18 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 0 800 12 12 12 to telefon skierowany do wszystkich dzieci, które potrzebują pomocy. Jeśli zadzwonisz pod ten numer, będziesz mógł/mogła porozmawiać ze specjalistą, który postara Ci się pomóc. Numer 0 800 12 12 12 jest bezpłatny, jeśli dzwonisz z telefonu stacjonarnego lub telefonów komórkowych sieci Orange. Telefon działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15-20:00.

19 Dyżurnet.pl To punkt kontaktowy, w którym możesz zgłaszać informacje o wszystkich nielegalnych i niepokojących Cię treściach znalezionych w Internecie. Jeśli specjaliści z dyżurnet.pl uznają, że znalezione przez Ciebie treści są nielegalne – poinformują o tym policję lub prokuraturę. Twoje zgłoszenie może być anonimowe, to znaczy, że nikt nie dowie się o tym, że to Ty zgłosiłeś nielegalne treści.

20 Helsińska Fundacja Praw Człowieka Jeżeli jesteś uchodźcą i uważasz, że Twoje prawa są łamane – porady mogą Ci udzielić prawnicy z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Znajdziesz ich pod numerem telefonu: 0 22 556 44 66. Opłata według stawek operatora. Strona internetowa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: http://www.hfhrpol.waw.pl/

21 Caritas Polska To organizacja, która może Ci pomóc, jeśli Twoi rodzice lub opiekunowie znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Może sfinansować Twoje obiady w szkole, kupić wyprawkę do szkoły bądź dofinansować wycieczkę klasową. Caritas ma ponad czterdzieści placówek w całej Polsce. Mapka i telefony kontaktowe do poszczególnych placówek znajdują się na stronie internetowej: http://www.caritas.pl/kontakty.php. Możesz również zadzwonić pod jeden z numerów: 0 22 3348500, 0 22 3348585. Opłata według stawek operatora. Pracownicy Caritas na pewno udzielą Ci potrzebnych informacji.

22 Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania to numer, pod którym uzyskasz pomoc oraz wsparcie, jeśli Twój problem związany jest z narkotykami i uzależnienieniem od narkotyków. Możesz zadzwonić zarówno wtedy, gdy problem dotyczy Ciebie, jak i wtedy, kiedy zauważysz, że problem z narkotykami ma osoba w Twoim otoczeniu. Telefon jest czynny codzienne od 16:00 do 21:00

23 Wykonanie Katarzyna Blicharz Aleksandra Kozień Zuzanna Lorenc Szymon Skowron Źródła informacji i zdjęć wykorzystanych w prezentacji: http://www.rumia.edu.pl/sp9/razem%20dla%20praw%20dziecka.pdf www.brpd.gov.pl/detail.php?recid=35 www.unicef.org/magic/resources/CRC_polish_language_version.pdf www.unicef.pl www.unicef.pl www.google.plwww.google.pl


Pobierz ppt "Nasza encyklopedia praw dziecka Klasa 6c. Dziecko – w podstawowym znaczeniu młody człowiek, który nie osiągnął jeszcze pełnej dojrzałości, czyli mówiąc."

Podobne prezentacje


Reklamy Google