Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa"— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa
Bezpieczne Gimnazjum Chrzanów 2006

2 ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
1999 wspólnie oceniamy kierunki możliwej współpracy Małopolska rozpoczyna współpracę z regionem Hollands Midden organizacja małopolskich służb policyjnych projekty zewnętrzne współodpowiedzialność za bezpieczeństwo, community policing ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

3 Realizacja początek (program centralny): Łowicz, Pabianice, Sucha Beskidzka, Olkusz Szkoły: Kraków (44 gimnazja), Sucha Beskidzka, Olkusz, Oświęcim, Skawina, Bochnia, Brzesko, Tarnów, Wieliczka, Wadowice, Nowy Targ, Nowy Sącz, Myślenice, Gorlice, Koszyce, Miechów, Chrzanów Miasteczka studenckie AGH i Politechniki Krakowskiej (problem przemocy, narkotyków, patologii, przestępczości pospolitej) Nowe wyzwania: osiedle mieszkaniowe Nowy Bieżanów w Krakowie i Osiedle XX -lecia w Wadowicach

4 Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa
W celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia ze strony specjalistów w użytecznych dla projektu dziedzinach powołano: RADA NAUKOWA PROJEKTU Prof. Andrzej Wyżykowski –Główny Architekt Miasta Krakowa Dr Robert Borkowski – Wydział Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo Hutniczej Dr Kinga Racoń – Leja – Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej Dr Krzysztof Kwiatkowski – Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej Dr inż. Władysława Francuz – Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej Mgr Klaudia Węc– Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej

5 ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
istnieje ogromną ilością programów związanych z bezpieczeństwem programy nie zawsze są ze sobą powiązane, często niektóre z nich dotyczą tego samego problemu program ZPB nie jest nowym pomysłem- tworzy jedynie dobrze zorganizowany międzyinstytucjonalny system współpracy na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa oprócz Policji, samorządu i innych instytucji za bezpieczeństwo odpowiedzialność ponoszą również obywatele

6 Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa
„typowe” programy policyjne projekt stworzony przez współpracujących partnerów kompleksowe podejście tworzy się model współdziałania „nietypowa” rola Policji w opinii społecznej projekt policyjny podejście wycinkowe projekt ma swój koniec Policja odpowiedzialna za bezpieczeństwo (nihil novi)

7 Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa
tworzy trwały system współdziałania wielu podmiotów identyfikuje problemy i ich uwarunkowania: co lub/i kto ma wpływ na ich pojawienie się co lub/i kto ma wpływ na ich ograniczenie pozwala precyzyjnie skonstruować plan działania uwalnia od formalizmów i biurokracji tworzy koalicję – współdziałanie staje się nawykiem

8 ZPB – konstrukcja projektu.
I E T Y wiedza na temat najdotkliwszych zagrożeń (jakie kryteria?) wybieramy problem badamy problem badamy skalę problemu wybieramy partnerów określamy kto i co może zrobić konstruujemy Zintegrowany Plan Działania przystępujemy do wykonania cały czas – pilnujemy, by nie opadło zaangażowanie - kto, co ma wpływ na istnienie problemu; w jakiem nasileniu, gdzie, kiedy występuje; jak wpływa na poczucie bezpieczeństwa

9 ZNACZENIE ANALIZY W ZINTEGROWANEJ POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA

10 Dlaczego przeprowadzamy analizę ?
dla uświadomienia sobie istniejących zagrożeń dla optymalnego wykorzystania posiadanych środków dla zidentyfikowania najistotniejszych partnerów

11 Cele analizy odkrywamy co i kto ma wpływ na pojawienie się zidentyfikowanych problemów odkrywamy kto ma wpływ na ich rozwiązanie odkrywamy jakie działania przyniosą rozwiązania tych problemów rozpoczynamy proces zaangażowania partnerów

12 Narzędzia analizy, czyli jakie należy postawić pytania ?
Co jest problemem ? Dlaczego jest problemem ? Kiedy problem występuje ? Gdzie występuje problem ? Kto wywołuje problem ? Czym spowodowany jest problem ? (mechanizm powstawania problemu) Który element problemu jest najistotniejszy ? Jak rozwiązać problem ?

13 Analiza problemu prawidłowy podział problemu wskazuje nam na jego elementy: pierwszo i drugoplanowe / zasadnicze i symptomy na problem należy spojrzeć z różnych punktów tylko dogłębna analiza problemu pozwoli nam na postawienie prawidłowej diagnozy

14 Jakie błędy możemy popełnić podczas analizy problemu ?
skupić się na zdiagnozowanym problemie, a nie na rozwiązaniu przejść do rozwiązania problemu bez dokładnej jego identyfikacji poddać analizie konkretne rozwiązania, a nie interesujące nas problemy skupić się na symptomach, a nie na na istocie problemu

15 Analiza strategiczna dobór partnerów powinien wynikać z rezultatów analizy problemu partnera postrzegamy przez pryzmat korzyści jakie może odnieść ze współpracy nie należy ograniczać się w wyborze tylko do tzw. „partnerów naturalnych”

16 Jakie warunki powinni spełniać partnerzy w projekcie ?
muszą posiadać realną możliwość wpływu na problem muszą dostarczyć określonych informacji w fazie analizy, aby można było uzyskać najpełniejszy obraz problemu muszą współpracować przez cały czas trwania projektu

17 Na co powinniśmy zwrócić uwagę ?
na trafny dobór partnerów, który jest warunkiem sukcesu na wykształcenie takich zasad współpracy, które zapewnią jej maksymalną efektywność i skuteczność Nie można dopuścić do wycofania się któregokolwiek z partnerów !!!

18 Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa
Bezpieczne Gimnazjum PARTNERZY Burmistrz Wójt Rady Dzielnic Policja Straż Miejska Szkoła Rodzic Nauczyciel Uczeń

19 W jaki sposób rozpoczynamy proces analizy ?
Dlaczego uczniowie nie czują się bezpiecznie ? „prześladowania” ze strony kolegów obce osoby na terenie szkoły kradzieże są zaczepiani w drodze do szkoły ANKIETY analiza problemu

20 Jakie są formy i przyczyny: „prześladowania” ze strony kolegów
PRZEZYWANIE STRASZENIE RĘKOCZYNY WYKORZYSTYWANIE są miejsca w budynku nie objęte jakąkolwiek kontrolą agresywni uczniowie - chuligani brak reakcji ze strony nauczycieli niedostosowanie budynku niewiedza nie ma sensownie zaplanowanych dyżurów bagatelizowanie niewiedza obawa przed konsekwencjami reakcji nieobecność ich rodzice nie wiedzą bezkarność ukrywanie problemu

21 Jakie są formy i przyczyny: obce osoby na terenie szkoły
OBCY, STARSI CHŁOPCY KRĘCĄCY SIĘ W SZATNI, LUB NA OBRZEŻACH BOISKA są miejsca w budynku nie objęte jakąkolwiek kontrolą uczniowie tego nie zgłaszają łatwy dostęp z ulicy niedostosowanie budynku niewiedza nie ma sensownie zaplanowanych dyżurów zdewastowane ogrodzenie wybujała roślinność pozbawia widoczności bagatelizowanie wstyd (donosiciel !) presja kolegów

22 Jakie są formy i przyczyny: kradzieże
W SZATNI W KLASACH są miejsca w budynku nie objęte jakąkolwiek kontrolą dysproporcje w sytuacji materialnej uczniów obce osoby na terenie szkoły niedostosowanie budynku niewiedza nie ma sensownie zaplanowanych dyżurów czynniki społeczne poszukiwanie akceptacji w grupie POPRZEDNI SLAJD

23 Jakie są formy i przyczyny: są zaczepiani w drodze do szkoły
WULGARNE „UWAGI” PRÓBY WYŁUDZENIA OGÓLNE, NIEPRZYJEMNE WRAŻENIE sklep monopolowy na drodze z osiedla do szkoły izolacja - brak kontroli społecznej brak kontroli służb mundurowych nieprzestrzeganie zakazu sprzedawania alkoholu w określonych sytuacjach - brak zainteresowania władz samorządowych wybujała roślinność brak oświetlenia przyzwyczajenie dorosłych niewiedza bagatelizowanie

24 „prześladowania” ze strony kolegów obce osoby na terenie szkoły
Dlaczego uczniowie nie czują się bezpiecznie ? „prześladowania” ze strony kolegów obce osoby na terenie szkoły kradzieże są zaczepiani w drodze do szkoły niewiedza: o problemie o sposobie reagowania bagatelizowanie brak wewnętrznego nadzoru: nauczyciele w pokoju nauczycielskim miejsca „sprzyjające”: - wewnątrz budynku na zewnątrz budynku zaczepki w okolicach szkoły: sklep nie przestrzega przepisów gromadzą się „lumpy” łatwy dostęp z zewnątrz: nieprzemyślane otoczenie niedbałość w jego utrzymaniu

25 „prześladowania” ze strony kolegów obce osoby na terenie szkoły
Dlaczego uczniowie nie czują się bezpiecznie ? „prześladowania” ze strony kolegów obce osoby na terenie szkoły kradzieże są zaczepiani w drodze do szkoły niewiedza: o problemie o sposobie reagowania bagatelizowanie brak wewnętrznego nadzoru: nauczyciele w pokoju nauczycielskim miejsca „sprzyjające”: - wewnątrz budynku na zewnątrz budynku zaczepki w okolicach szkoły: sklep nie przestrzega przepisów gromadzą się „lumpy” łatwy dostęp z zewnątrz: nieprzemyślane otoczenie niedbałość w jego utrzymaniu

26 uczniowie nie zgłaszają
niewiedza o problemie brak informacji uczniowie nie zgłaszają rodzice nie pytają nauczyciele nie widzą utrata autorytetów niewiara w efekt obawa przed oceną rówieśników potrzeba akceptacji

27 Analyses used in the project What causes burglary by young people
need of need of loss of less to many money excitement standard discourage occasion addicted offender- to drugs groups less participation of parents less risk to no alternative slow court less marking bad locked no sight on be caught punishment procedures valuables places less change boredom isolation for work less special less motivation less consulting less registration prevention less denying the duties of the staff the public of valuables is no priority lightning less working addiction no alternative prosecutor experience problems punishment bad quality of less priority no insurance less consulting bad buildings no recreation information and policy conditions the housing and plantations no working less contacts association for a benefit local policeman prevention is no emphasis less willing not consult no priority for to report insurers subsidies Public Works no consult the police- people trust municipality victimship the police less education no consult the and help municipality

28 Analyses used in the project What causes burglary by young people
need of need of loss of less to many money excitement standard discourage occasion addicted offender- to drugs groups less participation of parents less risk to no alternative slow court less marking bad locked no sight on be caught punishment procedures valuables places less change boredom isolation for work less special less motivation less consulting less registration prevention less denying the duties of the staff the public of valuables is no priority lightning less working addiction no alternative prosecutor experience problems punishment bad quality of less priority no insurance less consulting bad buildings no recreation information and policy conditions the housing and plantations no working less contacts association for a benefit local policeman prevention is no less willing not consult no priority for emphasis to report insurers subsidies Public Works no consult the municipality police- people trust less education no consult the victimship the police and help municipality

29 ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Bezpieczeństwo w szkołach
Istota problemu: kradzieże, wandalizm, zastraszanie, wykorzystywanie, eksperymentowanie z alkoholem i narkotykami Symptomy : strach i rozdrażnienie wśród uczniów i nauczycieli zachowania na granicy przestępstwa zachowania typowe dla dorastania - 85% zachowania sygnalne - 10% zachowania przestępcze - 5%

30 ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Bezpieczeństwo w szkołach
Zastosowane rozwiązania: podbudowanie wiary nauczycieli w ich własne możliwości umocnienie solidarności uczniowskiej większość sprawców to byłe ofiary ofiara przemocy nie wie, że nie jest jedyną ofiarą tego samego sprawcy wyznaczenie osoby nadzorującej Problem jednostki staje się problemem społeczności

31 ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Jakie działania należy wykonać ?
określamy zjawisko przestępcze, czy też patologiczne, które chcemy ograniczyć przeprowadzamy badania ankietowe w celu ustalenia poziomu zagrożenia badamy przyczyny występowania problemu (analiza problemu) wyznaczamy instytucje mające wpływ na ograniczenie zdiagnozowanych problemów (analiza strategiczna) nawiązujemy współpracę z wybranymi partnerami

32 ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W jakim kierunku powinniśmy zmierzać ?
więcej dołożonych starań na początku procesu, mniej wysiłku podczas realizacji prawidłowy podział problemu wskazuje nam jego elementy: pierwszo i drugoplanowe / zasadnicze i symptomy trafny dobór partnerów jest warunkiem sukcesu konsekwencją doboru powinno być wykształcenie takich zasad współpracy, które zapewnią jej maksymalną efektywność

33 ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Jakie są kluczowe warunki ?
Świadomość wspólnych celów Świadomość korzyści płynących z ich osiągnięcia Komunikacja pomiędzy partnerami

34 CERTYFIKAT PROMOCJI BEZPIECZEŃSTWA
DLA GIMNAZJÓW  1.      Obszar organizacyjny – czyli struktura personalna (kto jest odpowiedzialny i za jaki obszar w ramach systemu bezpieczeństwa w szkole, w jaki sposób informacja o programie trafia do zainteresowanych). 2.     Obszar infrastrukturalny – dotyczy bezpiecznej zabudowy w obrębie szkoły, projektowania i dostosowania przestrzeni pod kątem bezpieczeństwa. 3. Obszar techniczny - dotyczy zabezpieczenia terenu szkoły poprzez m.in. instalacje monitoringu i inne środki techniczne, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa w szkole i jej obrębie.

35

36 Z P B Dziękuję za uwagę…

37


Pobierz ppt "Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google