Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa Bezpieczne Gimnazjum Chrzanów 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa Bezpieczne Gimnazjum Chrzanów 2006."— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa Bezpieczne Gimnazjum Chrzanów 2006

2 1995-1996 Małopolska rozpoczyna współpracę z regionem Hollands Midden 1999 wspólnie oceniamy kierunki możliwej współpracy -organizacja małopolskich służb policyjnych -projekty zewnętrzne współodpowiedzialność za bezpieczeństwo, community policing ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

3 Realizacja początek (program centralny): Łowicz, Pabianice, Sucha Beskidzka, Olkusz początek (program centralny): Łowicz, Pabianice, Sucha Beskidzka, Olkusz Szkoły: Kraków (44 gimnazja), Sucha Beskidzka, Olkusz, Oświęcim, Skawina, Bochnia, Brzesko, Tarnów, Wieliczka, Wadowice, Nowy Targ, Nowy Sącz, Myślenice, Gorlice, Koszyce, Miechów, Chrzanów Szkoły: Kraków (44 gimnazja), Sucha Beskidzka, Olkusz, Oświęcim, Skawina, Bochnia, Brzesko, Tarnów, Wieliczka, Wadowice, Nowy Targ, Nowy Sącz, Myślenice, Gorlice, Koszyce, Miechów, Chrzanów Miasteczka studenckie AGH i Politechniki Krakowskiej Miasteczka studenckie AGH i Politechniki Krakowskiej (problem przemocy, narkotyków, patologii, przestępczości pospolitej) (problem przemocy, narkotyków, patologii, przestępczości pospolitej) Nowe wyzwania: osiedle mieszkaniowe Nowy Bieżanów w Krakowie i Osiedle XX -lecia w Wadowicach Nowe wyzwania: osiedle mieszkaniowe Nowy Bieżanów w Krakowie i Osiedle XX -lecia w Wadowicach

4 Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa RADA NAUKOWA PROJEKTU W celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia ze strony specjalistów w użytecznych dla projektu dziedzinach powołano: Prof. Andrzej Wyżykowski –Główny Architekt Miasta Krakowa Dr Robert Borkowski – Wydział Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo Hutniczej Dr Kinga Racoń – Leja – Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej Dr Krzysztof Kwiatkowski – Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej Dr inż. Władysława Francuz – Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej Mgr Klaudia Węc– Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej

5 ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA istnieje ogromną ilością programów związanych z bezpieczeństwem istnieje ogromną ilością programów związanych z bezpieczeństwem programy nie zawsze są ze sobą powiązane, często niektóre z nich dotyczą tego samego problemu programy nie zawsze są ze sobą powiązane, często niektóre z nich dotyczą tego samego problemu program ZPB nie jest nowym pomysłem- tworzy jedynie dobrze zorganizowany międzyinstytucjonalny system współpracy na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa program ZPB nie jest nowym pomysłem- tworzy jedynie dobrze zorganizowany międzyinstytucjonalny system współpracy na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa oprócz Policji, samorządu i innych instytucji za bezpieczeństwo odpowiedzialność ponoszą również obywatele oprócz Policji, samorządu i innych instytucji za bezpieczeństwo odpowiedzialność ponoszą również obywatele

6 Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa projekt stworzony przez współpracujących partnerów projekt stworzony przez współpracujących partnerów kompleksowe podejście kompleksowe podejście tworzy się model współdziałania tworzy się model współdziałania nietypowa rola Policji w opinii społecznej nietypowa rola Policji w opinii społecznej projekt policyjny projekt policyjny podejście wycinkowe podejście wycinkowe projekt ma swój koniec projekt ma swój koniec Policja odpowiedzialna za bezpieczeństwo (nihil novi) Policja odpowiedzialna za bezpieczeństwo (nihil novi) typoweprogramy policyjne typowe programy policyjne

7 Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa tworzy trwały system współdziałania wielu podmiotów tworzy trwały system współdziałania wielu podmiotów identyfikuje problemy i ich uwarunkowania: identyfikuje problemy i ich uwarunkowania: co lub/i kto ma wpływ na ich pojawienie się co lub/i kto ma wpływ na ich pojawienie się co lub/i kto ma wpływ na ich ograniczenie co lub/i kto ma wpływ na ich ograniczenie pozwala precyzyjnie skonstruować plan działania pozwala precyzyjnie skonstruować plan działania uwalnia od formalizmów i biurokracji uwalnia od formalizmów i biurokracji tworzy koalicję – współdziałanie staje się nawykiem tworzy koalicję – współdziałanie staje się nawykiem

8 ZPB – konstrukcja projektu. wybieramy problem wybieramy problem badamy problem badamy problem badamy skalę problemu badamy skalę problemu wybieramy partnerów wybieramy partnerów określamy kto i co może zrobić określamy kto i co może zrobić konstruujemy Zintegrowany Plan Działania konstruujemy Zintegrowany Plan Działania przystępujemy do wykonania przystępujemy do wykonania cały czas – pilnujemy, by nie opadło zaangażowanie cały czas – pilnujemy, by nie opadło zaangażowanie wiedza na temat najdotkliwszych zagrożeń (jakie kryteria?) - kto, co ma wpływ na istnienie problemu; - w jakiem nasileniu, gdzie, kiedy występuje; - jak wpływa na poczucie bezpieczeństwa A N K I E T Y

9 ZNACZENIE ANALIZY W ZINTEGROWANEJ POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA

10 Dlaczego przeprowadzamy analizę ? dla uświadomienia sobie istniejących zagrożeń dla uświadomienia sobie istniejących zagrożeń dla optymalnego wykorzystania posiadanych środków dla optymalnego wykorzystania posiadanych środków dla zidentyfikowania najistotniejszych partnerów dla zidentyfikowania najistotniejszych partnerów

11 Cele analizy odkrywamy co i kto ma wpływ na pojawienie się zidentyfikowanych problemów odkrywamy co i kto ma wpływ na pojawienie się zidentyfikowanych problemów odkrywamy kto ma wpływ na ich rozwiązanie odkrywamy kto ma wpływ na ich rozwiązanie odkrywamy jakie działania przyniosą rozwiązania tych problemów odkrywamy jakie działania przyniosą rozwiązania tych problemów rozpoczynamy proces zaangażowania partnerów rozpoczynamy proces zaangażowania partnerów

12 Narzędzia analizy, czyli jakie należy postawić pytania ? Co jest problemem ? Co jest problemem ? Dlaczego jest problemem ? Dlaczego jest problemem ? Kiedy problem występuje ? Kiedy problem występuje ? Gdzie występuje problem ? Gdzie występuje problem ? Kto wywołuje problem ? Kto wywołuje problem ? Czym spowodowany jest problem ? (mechanizm powstawania problemu) Czym spowodowany jest problem ? (mechanizm powstawania problemu) Który element problemu jest najistotniejszy ? Który element problemu jest najistotniejszy ? Jak rozwiązać problem ? Jak rozwiązać problem ?

13 Analiza problemu prawidłowy podział problemu wskazuje nam na jego elementy: pierwszo i drugoplanowe / zasadnicze i symptomy prawidłowy podział problemu wskazuje nam na jego elementy: pierwszo i drugoplanowe / zasadnicze i symptomy na problem należy spojrzeć z różnych punktów na problem należy spojrzeć z różnych punktów tylko dogłębna analiza problemu pozwoli nam na postawienie prawidłowej diagnozy tylko dogłębna analiza problemu pozwoli nam na postawienie prawidłowej diagnozy

14 Jakie błędy możemy popełnić podczas analizy problemu ? skupić się na zdiagnozowanym problemie, a nie na rozwiązaniu skupić się na zdiagnozowanym problemie, a nie na rozwiązaniu przejść do rozwiązania problemu bez dokładnej jego identyfikacji przejść do rozwiązania problemu bez dokładnej jego identyfikacji poddać analizie konkretne rozwiązania, a nie interesujące nas problemy poddać analizie konkretne rozwiązania, a nie interesujące nas problemy skupić się na symptomach, a nie na na istocie problemu skupić się na symptomach, a nie na na istocie problemu

15 Analiza strategiczna dobór partnerów powinien wynikać z rezultatów analizy problemu dobór partnerów powinien wynikać z rezultatów analizy problemu partnera postrzegamy przez pryzmat korzyści jakie może odnieść ze współpracy partnera postrzegamy przez pryzmat korzyści jakie może odnieść ze współpracy nie należy ograniczać się w wyborze tylko do tzw. partnerów naturalnych nie należy ograniczać się w wyborze tylko do tzw. partnerów naturalnych

16 Jakie warunki powinni spełniać partnerzy w projekcie ? muszą posiadać realną możliwość wpływu na problem muszą posiadać realną możliwość wpływu na problem muszą dostarczyć określonych informacji w fazie analizy, aby można było uzyskać najpełniejszy obraz problemu muszą dostarczyć określonych informacji w fazie analizy, aby można było uzyskać najpełniejszy obraz problemu muszą współpracować przez cały czas trwania projektu muszą współpracować przez cały czas trwania projektu

17 Na co powinniśmy zwrócić uwagę ? na trafny dobór partnerów, który jest warunkiem sukcesu na trafny dobór partnerów, który jest warunkiem sukcesu na wykształcenie takich zasad współpracy, które zapewnią jej maksymalną efektywność i skuteczność na wykształcenie takich zasad współpracy, które zapewnią jej maksymalną efektywność i skuteczność Nie można dopuścić do wycofania się któregokolwiek z partnerów !!!

18 Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa Bezpieczne Gimnazjum PARTNERZY BurmistrzWójt Rady Dzielnic Straż Miejska Policja Szkoła RodzicNauczyciel Uczeń

19 W jaki sposób rozpoczynamy proces analizy ? Dlaczego uczniowie nie czują się bezpiecznie ? prześladowania ze strony kolegów prześladowania ze strony kolegów obce osoby na terenie szkoły obce osoby na terenie szkoły kradzieże kradzieże są zaczepiani w drodze do szkoły są zaczepiani w drodze do szkoły ANKIETY analiza problemu

20 Jakie są formy i przyczyny: prześladowania ze strony kolegów PRZEZYWANIE STRASZENIE RĘKOCZYNY WYKORZYSTYWANIE są miejsca w budynku nie objęte jakąkolwiek kontrolą brak reakcji ze strony nauczycieli agresywni uczniowie - chuligani - bagatelizowanie - niewiedza - obawa przed konsekwencjami reakcji -nieobecność -ich rodzice nie wiedzą - bezkarność - ukrywanie problemu - niedostosowanie budynku -niewiedza -nie ma sensownie zaplanowanych dyżurów

21 Jakie są formy i przyczyny: Jakie są formy i przyczyny: obce osoby na terenie szkoły OBCY, STARSI CHŁOPCY KRĘCĄCY SIĘ W SZATNI, LUB NA OBRZEŻACH BOISKA są miejsca w budynku nie objęte jakąkolwiek kontrolą uczniowie tego nie zgłaszają łatwy dostęp z ulicy - bagatelizowanie - wstyd (donosiciel !) - presja kolegów -zdewastowane ogrodzenie - wybujała roślinność pozbawia widoczności - niedostosowanie budynku -niewiedza -nie ma sensownie zaplanowanych dyżurów

22 Jakie są formy i przyczyny: Jakie są formy i przyczyny: kradzieże W SZATNI W KLASACH są miejsca w budynku nie objęte jakąkolwiek kontrolą dysproporcje w sytuacji materialnej uczniów obce osoby na terenie szkoły -czynniki społeczne -poszukiwanie akceptacji w grupie -POPRZEDNI SLAJD - niedostosowanie budynku -niewiedza -nie ma sensownie zaplanowanych dyżurów

23 Jakie są formy i przyczyny: Jakie są formy i przyczyny: są zaczepiani w drodze do szkoły WULGARNE UWAGI PRÓBY WYŁUDZENIA OGÓLNE, NIEPRZYJEMNE WRAŻENIE sklep monopolowy na drodze z osiedla do szkoły izolacja - brak kontroli społecznej brak kontroli służb mundurowych - wybujała roślinność -brak oświetlenia -przyzwyczajenie dorosłych -niewiedza -bagatelizowanie -nieprzestrzeganie zakazu sprzedawania alkoholu w określonych sytuacjach - brak zainteresowania władz samorządowych

24 Dlaczego uczniowie nie czują się bezpiecznie ? prześladowania ze strony kolegów obce osoby na terenie szkoły kradzieże są zaczepiani w drodze do szkoły niewiedza: - o problemie - o sposobie reagowania bagatelizowanie brak wewnętrznego nadzoru: - nauczyciele w pokoju nauczycielskim łatwy dostęp z zewnątrz: - nieprzemyślane otoczenie -niedbałość w jego utrzymaniu zaczepki w okolicach szkoły: - sklep nie przestrzega przepisów -gromadzą się lumpy miejsca sprzyjające: - wewnątrz budynku - na zewnątrz budynku

25 Dlaczego uczniowie nie czują się bezpiecznie ? prześladowania ze strony kolegów obce osoby na terenie szkoły kradzieże są zaczepiani w drodze do szkoły niewiedza: - o problemie - o sposobie reagowania bagatelizowanie brak wewnętrznego nadzoru: - nauczyciele w pokoju nauczycielskim łatwy dostęp z zewnątrz: - nieprzemyślane otoczenie -niedbałość w jego utrzymaniu zaczepki w okolicach szkoły: - sklep nie przestrzega przepisów -gromadzą się lumpy miejsca sprzyjające: - wewnątrz budynku - na zewnątrz budynku

26 niewiedza o problemie nauczyciele nie widzą rodzice nie pytają brak informacji uczniowie nie zgłaszają niewiara w efekt obawa przed oceną rówieśników potrzeba akceptacji utrata autorytetów

27 Analyses used in the project What causes burglary by young people need of need ofloss of less to many moneyexcitementstandard discourage occasion addicted offender- to drugs groups less participation less participation of parents less risk to no alternative slow court- less marking bad locked no sight on be caught punishment procedures valuables places be caught punishment procedures valuables places less change boredom isolation for work less special less motivation less consulting less registration prevention less denying the duties of the staff the public of valuables is no priority lightning less special less motivation less consulting less registration prevention less denying the duties of the staff the public of valuables is no priority lightning less workingaddiction- no alternative prosecutor experienceproblems punishment bad quality of less priority no insurance less consulting bad buildings bad quality of less priority no insurance less consulting bad buildings no recreation information and policy conditions the housing and plantations no recreation information and policy conditions the housing and plantations no working less contacts association for a benefit local policeman prevention is no emphasisless willing not consult no priority forto report insurers subsidies Public Works no consult thepolice-people trust municipalityvictimshipthe policeless education no consult the and helpmunicipality

28 Analyses used in the project What causes burglary by young people need of need ofloss of less to many moneyexcitementstandard discourage occasion addicted offender- to drugs groups less participation less participation of parents less risk to no alternative slow court- less marking bad locked no sight on be caught punishment procedures valuables places be caught punishment procedures valuables places less change boredom isolation for work less special less motivation less consulting less registration prevention less denying the duties of the staff the public of valuables is no priority lightning less special less motivation less consulting less registration prevention less denying the duties of the staff the public of valuables is no priority lightning less workingaddiction- no alternative prosecutor experienceproblems punishment bad quality of less priority no insurance less consulting bad buildings bad quality of less priority no insurance less consulting bad buildings no recreation information and policy conditions the housing and plantations no recreation information and policy conditions the housing and plantations no working less contacts association for a benefit local policeman prevention is no less willing not consult no priority foremphasis to report insurers subsidies Public Works less willing not consult no priority foremphasis to report insurers subsidies Public Works no consult the municipalitypolice-people trustless education no consult the victimshipthe policeand helpmunicipality

29 ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Bezpieczeństwo w szkołach ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Bezpieczeństwo w szkołach Istota problemu: Istota problemu: kradzieże, wandalizm, zastraszanie, wykorzystywanie, eksperymentowanie z alkoholem i narkotykami kradzieże, wandalizm, zastraszanie, wykorzystywanie, eksperymentowanie z alkoholem i narkotykami Symptomy : strach i rozdrażnienie wśród uczniów i nauczycieli strach i rozdrażnienie wśród uczniów i nauczycieli zachowania na granicy przestępstwa zachowania na granicy przestępstwa – zachowania typowe dla dorastania - 85% – zachowania sygnalne - 10% – zachowania przestępcze - 5%

30 ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Bezpieczeństwo w szkołach ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Bezpieczeństwo w szkołach Zastosowane rozwiązania: podbudowanie wiary nauczycieli w ich własne możliwości podbudowanie wiary nauczycieli w ich własne możliwości umocnienie solidarności uczniowskiej umocnienie solidarności uczniowskiej – większość sprawców to byłe ofiary – ofiara przemocy nie wie, że nie jest jedyną ofiarą tego samego sprawcy jedyną ofiarą tego samego sprawcy wyznaczenie osoby nadzorującej wyznaczenie osoby nadzorującej Problem jednostki staje się problemem społeczności

31 ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Jakie działania należy wykonać ? określamy zjawisko przestępcze, czy też określamy zjawisko przestępcze, czy też patologiczne, które chcemy ograniczyć patologiczne, które chcemy ograniczyć przeprowadzamy badania ankietowe w celu ustalenia poziomu zagrożenia przeprowadzamy badania ankietowe w celu ustalenia poziomu zagrożenia badamy przyczyny występowania problemu (analiza problemu) badamy przyczyny występowania problemu (analiza problemu) wyznaczamy instytucje mające wpływ na ograniczenie zdiagnozowanych problemów (analiza strategiczna) wyznaczamy instytucje mające wpływ na ograniczenie zdiagnozowanych problemów (analiza strategiczna) nawiązujemy współpracę z wybranymi partnerami nawiązujemy współpracę z wybranymi partnerami

32 ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W jakim kierunku powinniśmy zmierzać ? więcej dołożonych starań na początku procesu, mniej wysiłku podczas realizacji więcej dołożonych starań na początku procesu, mniej wysiłku podczas realizacji prawidłowy podział problemu wskazuje nam jego elementy: pierwszo i drugoplanowe / zasadnicze i symptomy prawidłowy podział problemu wskazuje nam jego elementy: pierwszo i drugoplanowe / zasadnicze i symptomy trafny dobór partnerów jest warunkiem sukcesu trafny dobór partnerów jest warunkiem sukcesu konsekwencją doboru powinno być wykształcenie takich zasad współpracy, które zapewnią jej maksymalną efektywność konsekwencją doboru powinno być wykształcenie takich zasad współpracy, które zapewnią jej maksymalną efektywność

33 ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Jakie są kluczowe warunki ? Świadomość wspólnych celów Świadomość korzyści płynących z ich osiągnięcia Komunikacja pomiędzy partnerami

34 CERTYFIKAT PROMOCJI BEZPIECZEŃSTWA DLA GIMNAZJÓW 1. Obszar organizacyjny – czyli struktura personalna (kto jest odpowiedzialny i za jaki obszar w ramach systemu bezpieczeństwa w szkole, w jaki sposób informacja o programie trafia do zainteresowanych). 2. Obszar infrastrukturalny – dotyczy bezpiecznej zabudowy w obrębie szkoły, projektowania i dostosowania przestrzeni pod kątem bezpieczeństwa. 3. Obszar techniczny - dotyczy zabezpieczenia terenu szkoły poprzez m.in. instalacje monitoringu i inne środki techniczne, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa w szkole i jej obrębie.

35

36 Dziękuję za uwagę… Z P B Email: prewencja@malopolska.policja.gov.pl

37


Pobierz ppt "Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa Bezpieczne Gimnazjum Chrzanów 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google