Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opis zawodu ( łac. informare, -atum: obrazowo opisać) – osoba, która wykształciła się na specjalistę w dziedzinie nowych technologii, posiadającego wiedzę

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opis zawodu ( łac. informare, -atum: obrazowo opisać) – osoba, która wykształciła się na specjalistę w dziedzinie nowych technologii, posiadającego wiedzę"— Zapis prezentacji:

1

2 Opis zawodu ( łac. informare, -atum: obrazowo opisać) – osoba, która wykształciła się na specjalistę w dziedzinie nowych technologii, posiadającego wiedzę i umiejętności na temat ogółu metod tworzenia, przetwarzania i przekazu informacji oraz znającego budowę i zasady działania urządzeń komputerowych, a także potrafiącego tworzyć, przekształcać i przekazywać dane za pomocą programów komputerowych, wykorzystujących umieszczone w nich informacje do określonych działań. Zwykle jest to osoba o wysokim stopniu świadomości ogólnych i szczegółowych zasad tworzenia urządzeń i tworzenia oprogramowania, znająca języki programowania i potrafiąca stosować wiedzę teoretyczną w praktyce. Zwykle informatyk specjalizuje się w określonej dziedzinie nauk komputerowych. Pojęcie informatyk niewiele już dziś znaczy bez przymiotnika lub konkretnego określenia. Liczba profesji informatycznych sięga dziś 20, a najważniejsze z nich to: programista, administrator, specjalista od sieci komputerowych.

3 TECHNIK INFORMATYK (ze specjalizacj ą ) Zawód informatyk jest coraz bardziej poszukiwanym w sferze zatrudnienia. Zapotrzebowanie na techników informatyków pojawia się w ośrodkach obliczeniowych, instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego. Ponadto pracowników takich poszukiwać będzie się wszędzie tam gdzie potrzebna jest fachowa wiedza informatyczna do instalowania, uruchamiania i prowadzenia baz danych lub systemów oprogramowania użytkowego dla rozmaitych zastosowań. Technicy informatycy mogą podejmować prace we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych ale także wszędzie tam, gdzie jest wprowadzona informatyzacja.

4 Absolwenci naszej szko ł y b ę d ą profesjonalnie przygotowani do podj ę cia przysz ł ej pracy :. Posługiwać się systemami operacyjnymi pracującymi w różnych rodzajach sieci Posługiwać się oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym Obsługiwać urządzenia wykorzystywane w sieciach komputerowych Dobierać konfigurację sprzętu i oprogramowania Projektować i wykonywać lokalną sieć komputerową Zakładać bazy danych i administrować nimi Posługiwać się językami baz danych w tym SQL Stosować powszechnie używane języki programowania w szczególności Pascal i C++ Stosować metody programowania i doboru algorytmów Ustalać przyczyny wadliwego działania systemu komputerowego Wykonywać operacje wymiany kart i modułów urządzeń techniki komputerowej Posługiwać się dokumentacją zawodową w języku polskim i angielskim Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych

5 Specjalizacje: systemy zarządzania bazami danych administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi aplikacje internetowe grafika komputerowa

6 Zawody, do wykonywania których upowa ż niony jest posiadacz dyplomu: Technik informatyk, administrator baz danych, administrator systemów komputerowych, programista, projektant stron internetowych (Webmaster), administrator sieci informatycznej, konserwator systemów komputerowych i sieci, operator sprzętu komputerowego

7

8 Szko ł y informatyczne ://www.jagiellonczyklasin.edu.pl/news.php http://zst.grudziadz.com.pl/nowa/ http://www.studium.torun.pl/start.php?d=psi eia&ps=kierunki_ksztalcenia http://www.studium.torun.pl/start.php?d=psi eia&ps=kierunki_ksztalcenia http://www.oswiatalingwista.eu/?blogid=6 http://www.psi.edu.pl/index.php

9

10

11 Zarobki informatyków : zależą od branży, w której są zatrudnieni oraz od zajmowanego stanowiska. Przeciętnie zarobki informatyków utrzymują się na poziomie 2500 do 6000 zł. Najlepsi informatycy mogą zarabiać nawet 100000 złotych. Przeciętne wynagrodzenie oscyluje w granicach od 2500 zł do 6000 złotych netto. Początkujący informatyk może zarobić niewiele ponad 1200 zł. miesięcznie

12 Co zrobi ć aby zosta ć informatykiem?? Aby zostać informatykiem należy ukończyć studia wyższe informatyczne. Absolwenci informatyki mogą szukać pracy wszędzie. Możliwości zawodowe informatyków są bardzo szerokie Jest oczywiste, że informatycy znajdują pracę nie tylko w firmach informatycznych, ale mają również stanowiska w obsłudze systemów firm różnych branż.

13 Dawniej i dzi ś Popularność informatyki notuje się tak naprawdę od niedawna, bo od chwili skonstruowania na początku lat 80. pierwszych komputerów osobistych przez Macintosha oraz IBM, a potem od chwili wprowadzenia pierwszego popularnego systemu operacyjnego firmy Microsoft. Przedtem, w latach 60. i 70., komputery stały wyłącznie w laboratoriach naukowych i doświadczalnych i miały rozmiary ciężarówek. Komputery osobiste, a potem notebooki - IBM oraz Macintosha - spowodowały szybki postęp w tej dziedzinie, zwłaszcza kiedy okazało się, że są to maszyny o architekturze otwartej (do rozbudowy). Kolejne przyspieszenie nastąpiło wraz z upowszechnieniem się Internetu w pierwszej połowie lat 90. Informatyka stała się kluczem do rozwoju przemysłu, handlu, do skutecznego zarządzania firmą, a także medycyny, edukacji, komunikacji i wszystkich innych dziedzin ludzkiej działalności. Kierunki rozwoju tak rozumianej informatyki to przede wszystkim problem niezawodności oprogramowania, systemów komputerowych (inżynieria oprogramowania). Rozwój polega na doskonaleniu obecnie dostępnych produktów. Kolejny główny kierunek rozwoju informatyki to zagadnienia związane z sieciami, z mobilnością fizyczną systemów oprogramowania (z sieciami, których składniki poruszają się fizycznie). Z tym związane są problemy przekazywania danych, bezpieczeństwa, szyfrowania, kryptografii. To ważna dziedzina, w którą inwestuje się coraz większe zasoby ludzkie, finansowe i sprzętowe. I wreszcie wielki kierunek, a zarazem potrzeba rozwoju informatyki - bogactwo danych i zarządzania nimi. Z tymi problemami już dziś nie bardzo można sobie poradzić, a będzie jeszcze gorzej. Systemy informatyczne zbierają ogromne ilości danych i prawdziwą sztuką jest wydobyć z nich i przetworzyć nie statystyki liczbowe, ale prawdziwie użyteczną wiedzę.

14 Dowcip – Czym się różni matematyk od informatyka? – Obaj znają definicję pierścienia, ale tylko ten drugi wie, co z tą wiedzą można zrobić Stara mądrość życiowa

15

16

17 Dlaczego kierunek technik-informatyk? Badania przeprowadzone przez firmę CISCO pokazują, że mimo dużej liczby informatyków, rynek pracy wciąż potrzebuje techników-informatyków. W każdym urzędzie, sklepie, zakładzie pracy, w bankach czy firmach komputerowych znajdują się komputery i w związku z tym rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę informatyczną. Kształcimy specjalistów, zwłaszcza w dziedzinach administracji sieciowej oraz grafików i projektantów stron internetowych.

18


Pobierz ppt "Opis zawodu ( łac. informare, -atum: obrazowo opisać) – osoba, która wykształciła się na specjalistę w dziedzinie nowych technologii, posiadającego wiedzę"

Podobne prezentacje


Reklamy Google