Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wie werden wir uns verständigen?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wie werden wir uns verständigen?"— Zapis prezentacji:

1 Wie werden wir uns verständigen?
Wymiana polsko – niemiecka DER INTERNATIONALE SCHÜLERAUSTAUSCH zwischen der Mittelschule Auerbach und den Gymnasien Nummer 1 in Rajsko und Nummer 2 in Zaborze SEPTEMBER 2000 – OKTOBER 2010 WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2010 Rajsko Zaborze Im September 2000 trafen sich zum ersten Mal Schülerinnen und Schüler aus der Mittelschule Auerbach und aus Gymnasien Nummer 1 in Rajsko und Nummer 2 in Zaborze. We wrześniu 2000 spotkali się po raz pierwszy uczniowie i uczennice z Mittelschule Auerbach oraz z Gimnazjum Gminnego Nr 1 w Rajsku i Gimnazjum Gminnego Nr 2 w Zaborzu Nach langer Fahrt wurden die deutschen Gäste in Rajsko herzlich begrüβt. Alle waren etwas nervös, denn alle beschäftigte vor allem eine Frage: Wie werden wir uns verständigen? Po wielogodzinnej podróży goście niemieccy zostali serdecznie powitani w Rajsku. Wszyscy byli nieco zdenerwowani, ponieważ wszystkich dręczyło jedno pytanie: W jaki sposób będziemy się porozumiewać?

2 Wymiana polsko – niemiecka DER INTERNATIONALE SCHÜLERAUSTAUSCH
zwischen der Mittelschule Auerbach und den Gymnasien Nummer 1 in Rajsko und Nummer 2 in Zaborze SEPTEMBER 2000 – OKTOBER 2010 WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2010 Als sich alle am folgenden Tag wieder trafen, war von dieser Ungewissheit nichts mehr zu spüren. Niemand erzählte von Verständigungsschwierigkeiten (auch wenn es solche gegeben hatte), sondern von den sympathischen deutschen Gästen, von dem freundlichen Empfang bei den polnischen Gastgebern und den ersten Eindrücken. Następnego dnia ta niepewność całkowicie zniknęła. Nikt nie mówił o problemach językowych (mimo, iż takie na pewno się pojawiały), tylko o sympatycznych niemieckich gościach, o przyjacielskim przyjęciu w polskich rodzinach, o pierwszych wrażeniach. Als wir die deutsche Gruppe nach 6 gemeinsamen Tagen verabschiedeten, freuten sich alle auf den Gegenbesuch der polnischen Schüler und Lehrer im Frühling 2001 in Auerbach. Podczas pożegnania niemieckiej grupy, po sześciu wspólnie spędzonych dniach, cieszyli się wszyscy na rewizytę polskich uczniów i nauczycieli w Auerbach wiosną 2001 roku.

3 Wymiana polsko – niemiecka DER INTERNATIONALE SCHÜLERAUSTAUSCH
zwischen der Mittelschule Auerbach und den Gymnasien Nummer 1 in Rajsko und Nummer 2 in Zaborze SEPTEMBER 2000 – OKTOBER 2010 WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2010 Der erste Gegenbesuch fand planmäβig im Mai statt. Für alle Schüler war das der erste Aufenthalt in Deutschland. Alle waren sehr froh darüber, Freunde, die wir im Herbst 2000 gewonnen hatten, wieder zu sehen. Und alle wurden von ihnen sehr herzlich aufgenommen. Pierwsza rewizyta miała miejsce, zgodnie z planem, w maju 2001 roku. Dla wszystkich uczniów był to pierwszy pobyt w Niemczech. Polscy uczniowie byli bardzo szczęśliwi ze spotkania z przyjaciółmi, których zdobyli jesienią 2000 roku. Wszyscy zostali przyjęci bardzo serdecznie. Alle polnischen Schüler, die bis heute am Schüleraustausch mit der Mittelschule Auerbach teilgenommen haben, äuβern sich anerkennend über diese Treffen. Wir hoffen, dass beide Seiten, nicht nur die polnische, sondern auch die deutsche, davon viel profitieren. Das Programm jeder Begegnung in Deutschland und in Polen eröffnete uns immer die Möglichkeit, einander kennen zu lernen, miteinander ins Gespräch zu kommen und Informationen über das Partnerland zu gewinnen. Wszyscy polscy uczniowie, którzy dotąd brali udział w wymianie z Mittelschule Auerbach, wypowiadają się na temat tych wyjazdów z uznaniem. Mamy nadzieję, że obydwie strony, nie tylko polska, ale i niemiecka, wiele zyskują dzięki temu przedsięwzięciu. Program każdego spotkania w Niemczech i w Polsce umożliwiał nam zawsze wzajemne poznanie, komunikowanie się oraz zdobywanie informacji na temat kraju partnerskiego.

4 Wymiana polsko – niemiecka DER INTERNATIONALE SCHÜLERAUSTAUSCH
zwischen der Mittelschule Auerbach und den Gymnasien Nummer 1 in Rajsko und Nummer 2 in Zaborze SEPTEMBER 2000 – OKTOBER 2010 WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2010 Jedes Jahr, sowie in Deutschland als auch in Polen besuchten die Jugendlichen gegenseitig die Schulen. Alle nahmen an den Unterrichtstunden teil. So konnte die polnische und die deutsche Schule miteinander vergliechen werden. Dabei wurden immer Ähnlichkeiten und gewisse Unterschiede beobachtet. Każdego roku zarówno w Niemczech jak i w Polsce młodzież zwiedzała wzajemnie swoje szkoły. Wszyscy brali udział w odbywających się tam wówczas lekcjach. W ten sposób możliwe było porównanie szkoły polskiej ze szkołą niemiecką. Jednocześnie zwracano uwagę na pojawiające się podobieństwa oraz pewne różnice.

5 Wymiana polsko – niemiecka DER INTERNATIONALE SCHÜLERAUSTAUSCH
zwischen der Mittelschule Auerbach und den Gymnasien Nummer 1 in Rajsko und Nummer 2 in Zaborze SEPTEMBER 2000 – OKTOBER 2010 WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2010 Oświęcim ist eine Stadt, die grausam durch Geschichte gekennzeichnet wurde. Und eben das Treffen der deutschen und den polnischen Jugendlichen in dieser außergewöhnlicher Stadt , kann das Fundament für den Aufbau von gegenseitigem Verständnis und gemeinsamer Toleranz sein. Jedes Jahr wird ein Besuch für die deutschen Schüler und Lehrer im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz – Birkenau organisiert. Oświęcim, to miasto okrutnie naznaczone przez historię. I właśnie spotkanie niemieckiej i polskiej młodzieży w tym wyjątkowym miejscu, może przyczynić się do budowania wzajemnego zrozumienia i wspólnej tolerancji. Każdego roku organizowana jest wizyta w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz–Birkenau.

6 Wymiana polsko – niemiecka DER INTERNATIONALE SCHÜLERAUSTAUSCH
zwischen der Mittelschule Auerbach und den Gymnasien Nummer 1 in Rajsko und Nummer 2 in Zaborze SEPTEMBER 2000 – OKTOBER 2010 WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2010 Die polnischen Gäste wurden immer in Auerbach vom Bürgermeister der Stadt Auerbach, im Rathaus empfangen und herzlich begrüβt. Polscy goście byli zawsze uroczyście przyjmowani przez burmistrza miasta Auerbach w ratuszu. Wenn das Programm in Polen ablief, trafen sich alle Austauschschüler mit dem Gemeindevorsteher, Herrn. Podczas pobytu w Polsce, spotykali się uczniowie biorący udział w wymianie z wójtem.

7 Wymiana polsko – niemiecka DER INTERNATIONALE SCHÜLERAUSTAUSCH
zwischen der Mittelschule Auerbach und den Gymnasien Nummer 1 in Rajsko und Nummer 2 in Zaborze SEPTEMBER 2000 – OKTOBER 2010 WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2010 Um Polen besser kennen zu lernen, nahmen die Gäaste aus Deutschand an verschiedenen Reisen und Ausfahrten teil. Sie besichtigten bis jetzt u.a: Goście niemieccy biorą każdego roku udział w różnych wyjazdach i wycieczkach po Polsce, aby móc lepiej poznać nasz kraj. Do tej pory zwiedziliśmy już: Museum in Auschwitz Die Stadt Krakau Salzbergwerk in Wieliczka Wasserkraftwerk in Porąbka Schloss- und Parkanlage in Pszczyna Die Stadt Zakopane mit wunderbaren Tatra Thermalbecken in Szaflary Kletterpark in Wisla Muzeum Auschwitz-Birkenau Kraków Kopalnię soli w Wieliczce zaporę wodną w Porąbce Zamek i park w Pszczynie Zakopane i górskie szlaki Tatr baseny termalne w Szaflarach Park linowy we Wiśle

8 Wymiana polsko – niemiecka DER INTERNATIONALE SCHÜLERAUSTAUSCH
zwischen der Mittelschule Auerbach und den Gymnasien Nummer 1 in Rajsko und Nummer 2 in Zaborze SEPTEMBER 2000 – OKTOBER 2010 WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2010 Auch bei jedem Besuch in Deutschland besichtigen die Polen viel. Das waren gemeinsame Fahrten nach: Również w Niemczech Polacy dużo zwiedzają. Były to dotychczas wspólne wycieczki do: Bamberg Bayreuth Nürnberg Donaufahrt Kaiserbrau in Neuhaus Regensburg Maximiliangrotte in Fränkischer Schweiz Sommerrodelbahn in Pottenstein

9 Wymiana polsko – niemiecka DER INTERNATIONALE SCHÜLERAUSTAUSCH
zwischen der Mittelschule Auerbach und den Gymnasien Nummer 1 in Rajsko und Nummer 2 in Zaborze SEPTEMBER 2000 – OKTOBER 2010 WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2010 Während dieser Ausflüge lernten wir einen wesentlichen Teil der deutschen und der polnischen Geschichte und Gegenwart kennen. W czasie tych wycieczek poznawaliśmy znaczną część niemieckiej i polskiej historii oraz współczesności.

10 Wymiana polsko – niemiecka DER INTERNATIONALE SCHÜLERAUSTAUSCH
zwischen der Mittelschule Auerbach und den Gymnasien Nummer 1 in Rajsko und Nummer 2 in Zaborze SEPTEMBER 2000 – OKTOBER 2010 WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2010 Am Ende des Aufenthaltes in Polen findet eine Disco in Gymnasium in Zaborze statt. An dieser Party nehmen sowohl Schüler als auch deutsche und polnische Lehrer teil. Das ist die Zeit zu gemeinsamen Gesprächen und Gedankenaustausch. Dabei können die Gäste Spezialitäten polnischer Küche kosten. Na koniec pobytu w Polsce odbywa się w gimnazjum w Zaborzu pożegnalna dyskoteka, w której biorą udział zarówno uczniowie, jak tez polscy i niemieccy nauczyciele. To jest czas wspólnych rozmów i wymiany poglądów. Podczas tego spotkania goście mogą spróbować specjalności polskiej kuchni. Genauso werden die polnischen Gäste in Auerbach verabschiedet. Beim gemeinsamen Treffen und Abendessen in der Schule Auerbach endet sich langsam die Reise nach Deutschland W bardzo podobny sposób są żegnani polscy goście w Auerbach. Podczas wspólnego spotkania w szkole kończy się oficjalnie nasza podróż do Niemiec.

11 Wymiana polsko – niemiecka DER INTERNATIONALE SCHÜLERAUSTAUSCH
zwischen der Mittelschule Auerbach und den Gymnasien Nummer 1 in Rajsko und Nummer 2 in Zaborze SEPTEMBER 2000 – OKTOBER 2010 WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2010 Gemeinsame Ausflüge und Touren ist eine Sache, aber persönliche Kontakt mit dem Alltag in Einfamilienhäusern ist ziemlich einzigartig. Diese wenigen Tage, die wir in der polnischen und deutschen Familien verbrachten, haben uns geholfen, die derzeitige Praxis in einem anderen Land verstehen, und die Struktur von Familien hautnah kennen zu lernen. Wspólne wyjazdy i wycieczki to jedno, ale zmierzenie sie z życiem codziennym w domach rodzinnych to coś zupełnie niepowtarzalnego. Te kilka dni spędzone w polskich i niemieckich rodzinach pomogły nam poznać zwyczaje panujące w innym państwie, poznać strukturę rodziny „od środka”. Gemeinsame Frühstücke und der Nachmittagstee bestätigten unsere Überzeugung, dass „Zusammen kann man mehr“ Wspólne śniadania i popołudniowa herbatka utwierdziły nas w przekonaniu, że „RAZEM MOŻNA WIĘCEJ”

12 Wymiana polsko – niemiecka DER INTERNATIONALE SCHÜLERAUSTAUSCH
zwischen der Mittelschule Auerbach und den Gymnasien Nummer 1 in Rajsko und Nummer 2 in Zaborze SEPTEMBER 2000 – OKTOBER 2010 WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2010 Das alles wäre nicht möglich gewesen ohne: To wszystko nie byłoby możliwe bez WAS Herrn Bürgermeister der Stadt Auerbach- Helmut Ott Burmistrz Miasta Auerbach – pan Helmut Ott Herrn Bürgermeister der Stadt Auerbach Joachim Neuss Burmistrz Miasta Auerbach – pan Joachim Neuss Gemeindevorsteher der Gemeinde Oświęcim Herrn Andrzej Bibrzycki Wójt Gminy Oświęcim – pan Andrzej Bibrzycki Herrn Schulleiter Rudolf Weber Dyrektor Szkoły w Auerbach – pan Rudolf Weber Herrn Schulleiter Rudolf Lutye Dyrektor Szkoły w Auerbach – pan Rudolf Lutye Frau Schulleiterin Wiktoria Czernicka Dyrektor Gimnazjum Gminnego Nr 1w Rajsku – pani Wiktoria Czernicka Frau Schulleiterin Wieslawa Pawłowska Dyrektor Gimnazjum Gminnego Nr 2 w Zaborzu – pani Wiesława Pawłowska

13 Vielen Dank! Dziękujemy bardzo! Wymiana polsko – niemiecka
DER INTERNATIONALE SCHÜLERAUSTAUSCH zwischen der Mittelschule Auerbach und den Gymnasien Nummer 1 in Rajsko und Nummer 2 in Zaborze SEPTEMBER 2000 – OKTOBER 2010 WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2010 An dieser Stelle möchten wir uns bei Ihnen ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie uns diesen Schüleraustausch ermöglicht haben. Jede Begegnung mit den deutschen Jugendlichen und ihren Lehrern hat uns bereichert. Wir haben neue Freunde gewonnen. Jedes Mal sind wir aus Auerbach mit herrlichen und unauslöschlichen Eindrücken nach Hause gekommen. Vielen Dank! Pragniemy Wszystkim serdecznie podziękować za umożliwienie nam udziału w tej wymianie uczniów. Każde spotkanie z niemiecką młodzieżą i nauczycielami było dla nas czymś niezwykle ubogacającym. Zdobyliśmy nowych przyjaciół. Za każdym razem wracaliśmy z Auerbach do domu ze wspaniałymi, niezapomnianymi wrażeniami. Dziękujemy bardzo!

14 Wymiana polsko – niemiecka DER INTERNATIONALE SCHÜLERAUSTAUSCH
zwischen der Mittelschule Auerbach und den Gymnasien Nummer 1 in Rajsko und Nummer 2 in Zaborze SEPTEMBER 2000 – OKTOBER 2010 WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2010 NAZWISKA UCZESTNIKÓW NIEMIECCY OPIEKUNOWIE POLSCY OPIEKUNOWIE Rudolf Weber Marcin Skwarczyński Rudolf Lutye Ewa Wawrzyczek Eva Lutye Lucyna Momot Katrin Korn Violetta Rydzoń Hans Walter Ewa Stachura Renate Schmitt Dominik Demczuk Richard Schmitt Marek Skrzypecki Gerhard Bruckner Ulla Schweiger Brigit Wrubel – Hund Uczniowie/Schüler: Anna Kądziołka Mandy Schmid Angelika Sosulska Anette Winterstein Agata Szymeczko Jennifer Kürzdörfer Katarzyna Rosiek Melissa Meier Iwona Bryzek Laura Rösel Kamil Fabia Simon Zerner Filip Chowaniec Schertel Bastian Piotr Osiewicz Adrian Schütschniok Przemysław Panfil Patrick Hamerla Krzysztof Grabowski Robert Klima Szymon Grabowski Rico Himma Maximilian Baranek Maximilian Brandl Piotr Zawiła Johannes Bohm Dorota Wacławczyk Lisa Belz Hanna Zajas Lena Eckert Aleksandra Pajak Jennifer Heid Żaneta Flasz Jana Jamison Klaudia Księżarczyk Hesa Saskia Agnieszka Opitek Veronika Bauer Adrianna Iwanicka Mateusz Nikliborc Karol Gawron Aleksandra Janik Marzena Sliwka Kamila Dzwigońska Izabela Klisiak Tomasz Kołodziej Anna Kadziołka Agata Szymeczko Jennifer Kürzdörfer Katarzyna Rosiek Melissa Meier Iwona Bryzek Laura Rösel Fabian Duraj Simon Zerner Filip Chowaniec Schertel Bastizn Adrian Schütschniok Patrick Hamerla Krzysztof Grabowski Robert Klima Szymon Grabowski Rico Himmer Faustyna Syguła Schwemmer Marina Patrycja Heród Jasmin Meier Marta Marszałek Melisa Maier Natalia Przebinda Saskia Hesa Katarzyna Sosnowska Serina Shmitt Justyna Rydzoń Verena Hiltel Dawid Grabski Johannes Bohm Mateusz Wrona Christoph Wittman Jakub Klimas Andrew Cervantes Piotr Zawiła Maximilian Leipold Paulina Krzak Mandz Schmid Magdalena Pidło Marie-Luise Kuhn Monika Kwaczała Jasmin Wegner Angelina Janus Lena Sporrer Marek Hoła Mathias Lauber Konrad Scherer Marcin Knycz Joey Zerreis Piotr Osiewicz Markus Lindner Przemysław Panfil Daniel Kugler Patryk Jurecki Patrick Hamerta Robert Kusak Maxi Brandl Sabina Kolasa Corrina Neugebauer Karolina Krupa Nadine Hafner Justyna Szymonek Katharina Knahn Izabela Knapik Nicole Virchow Konrad Jurecki Michael Macadie Karol Wójcik Sebastian Lehner Monika Krzemień Johanna Lang Marcelina Niemiec Andrea Rupprecht Katarzyna Bratek Cordin Schaffer Anna Juraszek Sabrina Lippert Mateusz Kozieł Dominic Fischer Alina Tatarczuk Jacqueline Wölfel Justyna Kulka Jennifer Dölfler Anna Kozak Sabrina Doruisch Kamila Krzemień Verena Bosser Wioleta Korbel Sabrina Wölfel Anna Mentelska Franziska Lauß Marta Czerwik Sandra Nürnberger Natalia Przesór Michaela Sperber Mateusz Grzebinoga Florian Lindner Krzysztof Krzemień Daniel Lehner Jakub Jasiński Benjamin Schertl Wioletta Kukla Michał Sulkiewicz Krzysztof Wanat Klaudia Hurnik Joanna Wójcik Gabriela Kusak Marta Stolarczyk Kinga Goc Magdalena Kajdas Weronika Lipiak Karolina Rafacz Marta Heród Jacek Kwaśny Piotr Krzysztofiak Bartosz Kołodziej Bartłomiej Nyderek Magdalena Tobuła Alicja Ćwiertnia Katarzyna Krzemień Gracjana Szymakowska Adrian Zielke Paweł Bryzek Kamila Słoninka Ewelina Jakubowska Wioletta Borowczyk Katarzyna Poleńska Agnieszka Porowska Sylwia Stolarczyk Agnieszka Szymonek Joanna Śreniawska Aldona Żmuda Dawid Jurecki Michał Pytel Łukasz Drabczyk Łukasz Wanat Agnieszka Pawlusiak Zofia Glaba Justyna Lis Łukasz Nasiennik Magdalena Baranek Mirella Olszowska Karolina Kamińska Jakub Krawczyk Sabina Małkiewicz Patrycja Dybczak Martyna Krzak Iga Jaworska Kinga Zemła Karolina Rachwał Emilia Śreniawska Kamil Brombosz Rafał Kukla Adrian Topa Michał Krajzel Karolina Kolber Adrianna Jurecka Schnappinger Michaela Martyna Kołacz Steffi Popp Patrycja Sporysz Ramona Trenz Urszula Żmuda Tanja Albert Tomasz Rydzoń Kilian Herbst Wojciech Wanat Potler Maximilian Julian Poehl Krzysztof Krzemień Wagner Martin Josef Kreisl Tomasz Byrski Jeffery Bakalaus Daniel Migdał Dominik Rouscher Kacper Kozioł Heinrich Lohner Natan Kohs Maximilian Bennek Kamila Kawa Unden Celine Kornelia Kamińska Laura Dudschig Barbara Kamieńska Francesca Catullo Ewelina Kołodziej Maximilian Baranek Felix Bajer Wojciech Pająk Bastion Schertel Szymon Piwowarski Dominik Szwaja Opracowanie: mgr Violetta Rydzoń

15


Pobierz ppt "Wie werden wir uns verständigen?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google