Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bliżej siebie JAK UCHRONIĆ SWOJE DZIECKO PRZED ZAGROŻENIAMI WIEKU DORASTANIA Przygotowała: Anna Hanusiak - psycholog.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bliżej siebie JAK UCHRONIĆ SWOJE DZIECKO PRZED ZAGROŻENIAMI WIEKU DORASTANIA Przygotowała: Anna Hanusiak - psycholog."— Zapis prezentacji:

1 Bliżej siebie JAK UCHRONIĆ SWOJE DZIECKO PRZED ZAGROŻENIAMI WIEKU DORASTANIA Przygotowała: Anna Hanusiak - psycholog

2 Co to jest dorastanie? DORASTANIE(adolescencja, pokwitanie, dojrze-wanie) – okres przejściowy między dzieciństwem i dorosłością, okres wzmożonego rozwoju fizycznego, psychicznego (kształtowanie się osobowości), psychoseksualnego, społecznego. Granice czasowe: 11, 12 lat – 18, 19 lat Kryzys młodzieńczy – około 16 roku życia, nasilenie trudności psychicznych adolescenta

3 Co się dzieje z dzieckiem kiedy dorasta?
W sferze fizycznej: zmienia się wygląd i budowa ciała, hormony szaleją, budzi się seksualność, intensywnie rozwija się układ nerwowy,

4 Co się dzieje z dzieckiem kiedy dorasta?
W sferze psychicznej: zaczyna interesować się problemami psychologicznymi, filozoficznymi, estetyczny- mi, światopoglądowymi uniezależnia się od rodziny – czuje się niezrozumiany przez dorosłych, chce być samodzielny, pokazuje swoją autonomię, pogłębia relacje z rówieśnikami – wśród nich szuka akceptacji, eksperymentuje szukając własnej tożsamości,

5 Co się dzieje dzieckiem kiedy dorasta?
nie wie jak sobie radzić popędem seksualnym, uważa za ważne pokazywanie światu swojej męskości/kobiecości, to świadczy o jego wartości, nie rozumie kotłujących się w nim emocji, popada w skrajności emocjonalne, doświadcza lęków związanych z nieumiejętnością radzenia sobie w nowej sytuacji, o samym sobie myśli w kategoriach raczej negatywnych, jest drażliwy na swoim punkcie, może miewać stany depresyjne,

6 Jakie niebezpieczeństwa czyhają na nastolatka?
Dysfunkcyjne nieformalne grupy rówieśnicze. Zachowania ryzykowne: Papierosy Alkohol Narkotyki Wczesna inicjacja seksualna

7 Grupy rówieśnicze Po co? naturalna potrzeba każdego człowieka,
w poszukiwaniu akceptacji, przynależności, zdefiniowania tego kim jestem – odniesienie dla własnej tożsamości, zaspokojenie potrzeb niezaspokajanych w domu, szkole, łagodzi konflikty z dorosłymi, wynikające z poczucia bycia niezrozumianym.

8 Grupy rówieśnicze RODZAJE GRUP RÓWIEŚNICZYCH:
PRZYJACIELE - pojawia się dopiero w okresie dorastania; o wyborze decydują cechy zewnętrzne, później walory wewnętrzne, a w okresie młodzieńczym istotą jest tolerancja dla błędów, akceptacja wad i zalet

9 Grupy rówieśnicze PACZKA - drobne grupki młodzieży (3 – 6 osób) ściśle ze sobą zaprzyjaźnione; w paczce istnieje zgodność poglądów, więzy wzajemnej sympatii i podziwu; ważna jest ekskluzywność, tajemniczość, unikanie kontroli ze strony dorosłych

10 Grupy rówieśnicze GRUPA KOLEŻEŃSKA - bardziej liczna niż paczki, członków łączy pokrewieństwo kulturowe, podobne poglądy i zainteresowania, ale nie wszyscy są w jednakowym stopniu ze sobą zaprzyjaźnieni, nie ma w nich przywódcy ani zaplanowanej działalności

11 Grupy rówieśnicze BANDA – akceptuje odrzuconych, zaniedbanych w domu, w szkole; każda banda ma cele (np. przestępcze); wymaga solidarności, lojalności, posłuszeństwa wroga, buntownicza postawa wobec dorosłych,

12 Grupy rówieśnicze  SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE - grupy młodzieży, kwestionujące wartości zastanej kultury, zbuntowane przeciwko stylowi życia starszego pokolenia; dążą do stworzenia własnych wzorów zachowań, własnej kultury, podkreślają swoją odrębność.

13 Źródło: Pracownia Badań nad Polityką Demograficzną i Społeczną, 2007
Zachowania ryzykowne Źródło: Pracownia Badań nad Polityką Demograficzną i Społeczną, 2007

14 Zachowania ryzykowne

15 Zachowania ryzykowne

16 Zachowania ryzykowne

17 Zachowania ryzykowne Młodociane matki WIEK LICZBA UR. DZIECI 15 LAT
302 16 LAT 982 17 LAT 2921 18 LAT 6207

18 Zachowania ryzykowne Motywy podejmowania zachowań ryzykownych:
motywy ucieczkowe : ucieczka od problemów rodzinnych i szkolnych , ucieczka od pustki, nudy i monotonii, ucieczka od samotności i lęku, motywy konformizmu: upodabnianie się do innych członków grupy rówieśniczej, aby uzyskać ich uznanie, oparcie, przyjaźń, motywy egzystencjalne: poczucie bezsensu życia, pustka wewnętrzna (narkotyk staje się "protezą" własnych przeżyć psychicznych ),

19 Zachowania ryzykowne motywy poszukiwania:
ciekawość (jak działa narkotyk), chęć przeżycia czegoś niezwykłego, motywy hedonistyczne: dążenie do przyjemności, chęć pokazania się bardziej dorosłym, pokazanie się jako osoba ważna, ciekawa, wyróżniająca się ponad przeciętność.

20 Zachowania ryzykowne Sygnały, które powinny nas zaniepokoić:
unika kontaktu, kłamie ma kłopoty z nauką, wagaruje jest często rozdrażniony zmienił nawyki senne często wychodzi z domu pod różnymi pretekstami ma nowych znajomych, których ukrywa przed rodzicami kwestionuje szkodliwość używek zmienił mu się apetyt miewa przekrwione oczy, zwężone lub rozszerzone źrenice, przewlekły katar posiada fifki, fajki, bibułki, tabletki, biały proszek, opalone folie aluminiowe kradnie

21 Jak uchronić dziecko przed trudami dorastania?
PODSTAWOWY CZYNNIK CHRONIĄCY: dobre relacje z rodzicami * * * 2 najczęstsze błędy rodziców: paternalizm = matkowanie, nadmierna opiekuńczość, chronienie kumplostwo

22 Jak uchronić dziecko przed trudami dorastania?
Dobre relacje to relacje oparte na: Akceptacji. Dziecko nie ma spełniać naszych oczekiwań, ma prawo do własnego życia, pozwól mu na odmienność. Wiarygodności. Rób to, co mówisz, unikaj pozorów, kłamstwa, dwulicowości. Poszanowaniu intymności. Nie prowadź śledztwa tylko rozmowę. Równych zobowiązaniach. Egzekwuj to, czego dziecko się podjęło, ale sam również realizuj swoje zobowiązania. Nie wymagaj od dziecka tego, czego nie wymagasz od siebie.

23 Jak uchronić dziecko przed trudami dorastania?
Stabilności. Uporządkuj czas, czynności, a także przekonania moralne. Prośbach. Nie rozkazuj, proś i szanuj prawo do uzasadnionej odmowy spełnienia prośby. Konsekwencji. Bądź konsekwentny również wobec siebie. Otwartości na informacje. Bądź gotów słuchać, również uwag krytycznych – od dziecka też można się czegoś nauczyć. Dyskutuj, a nie głoś kazań.  Współdecydowaniu. Nie wyśmiewaj pomysłów dziecka, tłumacz, rób narady rodzinne. Humorze!

24 Jak uchronić dziecko przed trudami dorastania?
ROZMOWA – podstawowe narzędzie tworzenia relacji. Co nie jest rozmową? prawnie kazań moralizowanie, zdania typu ja w twoim wieku…, ja byłem tak wychowany… zrzędzenie, gderanie, krzyki, wrzaski,

25 Jak uchronić dziecko przed trudami dorastania?
Jak rozmawiać z nastolatkiem? okazuj zainteresowanie życiem swojego dziecka (interesuj się przyjaciółmi, szkołą) opowiadaj o sobie, mów o swoich uczuciach, rozmawiaj o wszystkim (nawet tematach krępujących), słuchaj uważnie, co mówi, nie przerywaj, nie krytykuj drobiazgowo np. „nie garb się... masz okropną fryzurę...”A już absolutnie nie krytykuj przy rówieśnikach! chwal, wskazuj na dobre strony dziecka,

26 Jak uchronić dziecko przed trudami dorastania?
uważaj na pułapki: Jak nie pozwolisz mi iść na dyskotekę, to ucieknę z domu - Szantaż emocjonalny Albo pozwolicie mi jechać pod namioty, albo zrobię tak, że obleję klasę! - Szantaż szkolny Jak nie będziesz mnie słuchać, to przestanę ci płacić za lekcje tańca - Szantaż finansowy Tyle dla ciebie z ojcem poświęcamy, a ciebie nie stać nawet na punktualny powrót do domu - Pułapka winy Musisz zrobić to, co ci każę. Bez dyskusji - Pokaz siły wyjaśniaj dlaczego dane zachowanie jest niewłaściwe powołując się na jego konsekwencje dla dziecka i innych, nie kłóć się, nastolatek i tak będzie głośniejszy i bezwzględniejszy w argumentacji.

27 Alfabet dla rodzica nieco ogłupiałego nastolatka
Akceptuj swoje dziecko Bądź dla niego oparciem Chwal go często Dotrzymuj przyrzeczeń Egzekwuj prawa i obowiązki Formułuj precyzyjnie wymagania Gospodaruj efektywnie jego czasem Hamuj dyskretnie niewłaściwe zapędy Interesuj się jego osobą Jednocz jego rozum, ducha i ciało Kieruj wszechstronnie jego rozwojem

28 Alfabet dla rodzica nieco ogłupiałego nastolatka
Licz się z jego zdaniem Łagodź stresy i cierpienia Miej cierpliwość Nie oszukuj go Okazuj mu zaufanie Pokaż, że jesteś omylny Rozwijaj jego samodzielność Słuchaj uważnie tego, co mówi Troszcz się o niego Ukaż mu wartość i piękno życia Wierz w jego możliwości Y…? (niewiadoma – bądź na nią przygotowany Zachęcaj go do dalszej pracy

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! BIBLIOGRAFIA: Jakubowska, B., Muszyńska, D. (2005). Bliżej siebie – dalej od narkotyków. Poradnik dla rodziców. Broszura Krajowego biura ds. Narkomanii. Wyszyńska, M. (2007). Młodzież nastoletnia – charakterystyka demograficzno – społeczna w odniesieniu do zachowań ryzykownych. Pracownia Badań Nad Polityką Demograficzną I Społeczną. Źródło: razem/Wyszynska.pps Brodecka, J. Charakterystyka rozwoju psychicznego człowieka w okresie 14 – 19 lat. Gazeta nr 8, Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji. Źródło: Berne, E. (2004). W co grają ludzie. PWN, Warszawa. Szpikowska – Głowacka, E. (2006). Charakterystyka wieku młodzieńczego - potrzeby naszych dzieci a rola rodziny. Źródło: Vasta, R., Haith, M., Miller, S. (2004). Psychologia dziecka. Warszawa, WSiP. Gordon, T. (2000). Wychowanie bez porażek. Warszawa, Instytut Wydawniczy Pax. Ciupińska, B. (2004). Problemy czasu dorastania. Wychowawca, nr 9/2004. Krzywicka, D. Zasady wychowania. Jak postępować z nastolatkiem.


Pobierz ppt "Bliżej siebie JAK UCHRONIĆ SWOJE DZIECKO PRZED ZAGROŻENIAMI WIEKU DORASTANIA Przygotowała: Anna Hanusiak - psycholog."

Podobne prezentacje


Reklamy Google