Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich."— Zapis prezentacji:

1 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. Jak budować zespół w spółdzielni socjalnej ? Anna i Rafał Kunaszyk

2 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej ZESPÓŁ DOSKONAŁY Pomoc i zaufanie Ścieranie się różnych opinii Odpowiednie kierownictwo Dobra komunikacja Rozwój indywidualny Przejrzystość i równowaga celów Otwarta wymiana poglądów Równowaga ról

3 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej TRANSFORMING PERFORMING NORMING STORMING FORMING C Z A S / W Y S I Ł E K SUKCESSUKCES ETAPY ROZWOJU ZESPOŁU

4 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Powstawanie zespołu Ludzie są raczej zamknięci, zaczynają się nawzajem poznawać Członkowie zespołu poszukują podobieństw FORMING - FORMOWANIE

5 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Pojawiają się pierwsze konflikty i różnice poglądów Może zostać zaatakowany lider Tę fazę można twórczo wykorzystać w celu poznania swoich (indywidualnych oraz zespołowych) mocnych i słabych stron oraz zachowań w sytuacjach stresowych Etap niezbędny dla zaistnienia wspólnej tożsamości zespołu STORMING - OKRES BURZ

6 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Docieranie się Klaryfikują się wspólne zasady działania i wartości zespołu Wspólna wizja i cel NORMING - NORMY

7 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Faza efektywnej współpracy Wysoki poziom zaufania, otwarta komunikacja Zespół podejmuje się wyznaczonych zadań, elastycznie i praktycznie podchodząc do różnych propozycji Członkowie podejmują pracę na rzecz całego zespołu, mobilizują się nawzajem Konflikty są szybko rozwiązywane zgodnie z ustalonymi normami i wartościami Cała synergiczna energia kierowana jest na osiągnięcie celu PERFORMING - WSPÓŁDZIAŁANIE

8 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Grupa wie więcej Wiedza poszczególnych członków sumuje się, w ten sposób grupa może wypełnić luki, które powstałyby przy osobnej pracy poszczególnych pracowników. Przy rozwiązywaniu określonych zadań grupa może znaleźć nowe możliwości rozwiązań. Wiedza grupowa jest większa niż suma wiedzy poszczególnych jednostek. Grupa pobudza Wzrasta poziom wydajności poszczególnych pracowników i stawianych sobie wymagań, a także poczucie interesów zespołu. Grupa wyrównuje Pojedynczy pracownik może być bardziej subiektywny przez emocjonalne obciążenie i mniejszy zakres wiedzy. Grupa działa odciążająco w stosunku do emocji i przez to jest bardziej obiektywna. ZALETY PRACY ZESPOŁOWEJ

9 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z PRACĄ W ZESPOLE Myślenie grupowe Bardziej zaczyna liczyć się spójność grupy i solidarność między jej członkami niż realizm pracy i tworzonych pomysłów, czego rezultatem może być pomijanie istotnych faktów i podejmowanie błędnych decyzji. Próżniactwo społeczne Osłabienie rezultatów zespołu spowodowane przekonaniem o niemożliwości oceny pracy poszczególnych jej członków, pojawia się zwłaszcza przy prostszych zadaniach. Polaryzacja grupowa Skłonność do podejmowania przez zespół decyzji bardziej skrajnych niż początkowe przekonania poszczególnych jej członków.

10 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z PRACĄ W ZESPOLE Trudności komunikacyjne U ich źródeł leżą zwykle źle opracowane systemy przekazywania informacji, nadmiar szumów, brak otwartości na argumenty innych, nadmierne emocje oraz różne rozumienie terminów i całej sytuacji. Konflikty Wynikają głównie z konieczności dzielenia się ograniczonymi zasobami, źle określonego podziału pracy, z różnicy celów indywidualnych i zajmowania odmiennych pozycji. Osobiste porachunki Często prowadzą do konfliktów, zwykle są przeniesieniem starych sporów i animozji do wnętrza zespołu. Walka o władzę Dotyczy wyłaniających się samoistnie w zespole liderów lub kandydatów na to stanowisko.

11 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Rola pełniona w grupie to ujawniana tendencja do określonych zachowań, współpracy i interakcji z innymi członkami zespołu. Definicja roli nie określa zadań, jakie mają być wykonane, wskazuje jedynie oczekiwania, określa wymogi, umiejętności i zachowania konieczne do spełnienia tych oczekiwań.

12 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej M. Belbin wyodrębnił osiem ról: koordynator, lokomotywa, myśliciel, krytyk, poszukiwacz źródeł, skrupulatny wykonawca, dusza zespołu, realizator.

13 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Koordynator jego rolą jest kierowanie grupą. nie przejawia on tendencji do bycia apodyktycznym, ceni sobie różnorodność poglądów i pomysłów, interweniuje tylko w krytycznych sytuacjach, potrafi prowadzić dyskusję, umie nakłonić zespół do zmiany stanowiska.

14 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Koordynator przykłada dużą wagę do komunikowania się z innymi, potrafi słuchać opinii współpracowników, jest tolerancyjny, preferuje indywidualne podejście do pracy i do ludzi, wykazując przy tym dużą elastyczność, potrafi entuzjastyczne motywować innych do pracy. Jest osobą silnie zorientowaną na cel.

15 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Lokomotywa jej rolą jest inspirowanie akcji i rozwijanie samodzielności innych osób, często jest ona inicjatorem działania i powoduje, że w zespole nie dochodzi do stagnacji. może przewodzić grupie, lecz dąży do osiągnięcia celów za wszelką cenę, to ekstrawertyk o niespożytym dynamizmie i energii działania, niespokojny, nerwowy,

16 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Lokomotywa nie wstydzi się pokazywać silnych reakcji i emocji, jest nieufna i niecierpliwa wobec siebie i innych. nie jest osobą zdolną do rozumienia innych ludzi i do okazywania im ciepła, jest skłonna do prowokacji, irytacji, nastawiona jest na rywalizację i zwycięstwo bez względu na poniesiony wysiłek.

17 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Myśliciel jest osobą o bardzo twórczym umyśle, kreatywną i innowacyjną jest źródłem pomysłowych rozwiązań i nowatorskich strategii, preferuje styl pracy niezależny i kierowanie się własnymi zasadami, lubi angażować się w poważne projekty, zaniedbując przy tym mniej skomplikowane zadania.

18 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Myśliciel jest introwertykiem, bardzo łatwo obraża się, jest czuły na pochwały, jego zachowanie w stosunku do innych osób może być krytyczne i bezceremonialne, często buja w obłokach i jest skłonny do niezważania na cele praktyczne i utarte sposoby postępowania, może on wywoływać niesnaski w zespole.

19 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Krytyk wartościujący to człowiek inteligentny i wnikliwy, krytyczny i obiektywny, stonowany w zachowaniach, poważny, opanowany, zazwyczaj przyjmuje rolę osoby patrzącej z boku, wkracza wówczas, gdy musi zapaść decyzja, jest zazwyczaj obiektywny, wolny od emocji, chociaż potrafi okazać entuzjazm i osobiste zaangażowanie w pracę zespołu.

20 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Krytyk wartościujący nie pragnie widowiskowych, publicznych osiągnięć, jest raczej krytyczny i oschły, ale świetnie komponuje się w zespole, ponieważ logicznie i trafnie potrafi wskazać silne i słabe strony pomysłów (niekiedy ostudzając nieuzasadniony optymizm zespołu), brak zdolności do inspirowania i motywowania innych.

21 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Poszukiwacz źródeł to ekstrawertyk o wysokich umiejętnościach interpersonalnych, szybko i chętnie nawiązuje kontakty i na ogół jest bardzo lubiany, Jego rola sprowadza się do wynajdowania tego, co jest możliwe do zrobienia i co może być zrobione, ale nie jest zbyt wytrwały w dopracowaniu szczegółów.

22 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Poszukiwacz źródeł pomysłów często szuka poza zespołem, jego specjalnością jest nawiązywanie i ułatwianie stosunków międzyludzkich i wyszukiwania wszystkiego co nowe, jest niezbędny w sytuacjach ryzykownych i trudnych, gdy mimo wątpliwości i niepewności konieczna jest realizacja zadań, ma skłonność utraty zainteresowania, gdy mija pierwsza fascynacja.

23 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Skrupulatny wykonawca jest introwertykiem, skryty, skromny, sumienny, dba o najdrobniejsze szczegóły każdego zadania, lubi precyzyjnie zaplanowaną pracę i konsekwentnie doprowadza ją do końca, przykładając szczególną wagę do detali. posiada dużą zdolność kończenia zadania, zawsze jest skoncentrowany, sprawdza szczegółowo, planuje, jest dobrym organizatorem.

24 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Skrupulatny wykonawca sam będąc bardzo zdyscyplinowany, wymaga dyscypliny od współpracowników, jego udział w zespole gwarantuje, że żaden szczegół zadania nie zostanie pominięty oraz że cel zostanie osiągnięty, jest dobrze przyjmowany przez innych członków zespołu, ma skłonność do przejmowania się detalami oraz niechęć do wypuszczania spraw z własnych rąk.

25 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Dusza zespołu jego rolą jest neutralizowanie osobistych problemów i umożliwienie każdemu członkowi grupy efektywnego uczestnictwa w pracy, bezproblemowo nawiązuje kontakty z innymi, jest spokojny, bezkonfliktowy, pozbawiony agresji i potrzeby dominacji, towarzyski, zrelaksowany, aktywny słuchacz, potrafi zachęcić innych do wyrażania swojej opinii.

26 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Dusza zespołu cele zespołowe i utrzymywanie jedności w zespole przedkłada nad swe ambicje personalne. celem jest uzyskanie jak najlepszej współpracy, w zespole pełni rolę uspokajającą, przyczynia się do wytworzenia ducha zespołu, wzbudza zaufanie, wrażliwy, opiekuńczy, jest niezdecydowany w warunkach krytycznych.

27 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Realizator jest człowiekiem czynu, praktyk i pragmatyk, świetnie sprawdza się, gdy konieczne jest przeformułowanie pomysłów w realne zadania, jest podstawowym ogniwem zespołu, wykonuje wszystkie projekty, które zostały zaproponowane, potrafi przełożyć idee i cele grupy na praktyczny język poszczególnych zadań, jest dobrym organizatorem, potrafi także słuchać poleceń innych.

28 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Realizator w zespole wyróżnia się ciężką pracą i wytrzymałością, jest niezwykle pożyteczny w sytuacjach, gdy trzeba stawić czoła interesującym aspektom pracy, jest mało elastyczny i niechętny do niesprawdzonych pomysłów.

29 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej WYMIARY OPISUJĄCE WYODRĘBNIONE ROLE Inteligencja Dominacja Ekstrawersja/introwersja Równowaga/pobudzenie

30 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej WAŻNOŚĆ ROLI DLA PROCESU GRUPOWEGO Budowanie zespołu – Koordynator i Lokomotywa Kreowanie pomysłów – Myśliciel i Poszukiwacz Źródeł Planowanie, wybór celów i metod - Krytyk Nawiązywanie kontaktów z otoczeniem – Poszukiwacz Źródeł i Dusza Zespołu Organizacja pracy, sprawdzanie i nadzorowanie – Koordynator i Realizator Realizowanie zadań – Realizator i Skrupulatny Wykonawca

31 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej 5 OBSZARÓW DECYDUJĄCYCH O SKUTECZNOŚĆI ZESPOŁU Przywództwo Kreatywność Zorientowanie na działanie Analiza problemów i podejmowanie decyzji Atmosfera – relacje w zespole

32 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Rodzaje konfliktów – kryterium podmiotowe Konflikt intrapersonalny (wewnętrzny) Konflikt interpersonalny Konflikt intragrupowy (wewnątrz organizacji) Konflikt intergrupowy Konflikt interorganizacyjny

33 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Rodzaje konfliktów – kryterium źródła powstawania konfliktu Realny konflikt poglądów i celów Konflikt emocjonalny Rodzaje konfliktów – kryterium skutku konfliktu Konflikt destruktywny Konflikt konstruktywny

34 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Rodzaje konfliktów – kryterium stopnia nasilenia relacji konfliktowych Walka Gra Spór Rodzaje konfliktów – kryterium podłoża konfliktów Konflikt irracjonalny Konflikt racjonalny

35 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Konflikt gorący charakteryzuje się tym, że wraz ze wzrostem napięcia coraz widoczniejsze stają się zachowania agresywne; pojawiają się wyraźne oznaki nieporozumienia, ostre słowa oraz intensywne konfrontacje osobowości; Cechy charakterystyczne szczytne ideały i wysoka samoocena osiągnąć cel za wszelką cenę iluzja jasności widzenia kij w mrowisko wybuchy wrażliwość zaangażowanie nieformalna komunikacja

36 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Konflikt zimny jest on przeciwieństwem konfliktu gorącego, jest on mniej widoczny i oczywisty; nie występują w nim tak wyraźnie zarysowane sprzeczności, jak w przypadku konfliktu gorącego; atmosfera sporu i nieporozumień jest początkowo trudno do zaobserwowania; jest to jednak pozorna stabilizacja, ponieważ konflikt między jednostkami istnieje, ale jest lepiej skrywany; Cechy charakterystyczne cyniczne podejście i niska samoocena wyniszczająca stagnacja zimny dystans pomiędzy stronami implozje czyli erupcja nieczułość unikanie brak informacji

37 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej PRZYCZYNY KONFLIKTÓW Organizacja podział zasobów organizacji wadliwy system komunikacyjny specjalizacja i podział pracy centralizacja decyzji, współzależność grup i jednostek błędy w kierowaniu przedsiębiorstwem niepodatność na zmiany, klimat organizacyjny Jednostka negatywne emocje i uczucia brak umiejętności kierowniczych menedżera, różnorodność oczekiwań i postaw wobec organizacji, różnice wartości i poglądów niezwiązanych z działalnością firmy,

38 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Typy konfliktów Konflikt relacji Konflikt wartości Konflikt danych Konflikt strukturalny Konflikt interesów

39 Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Rozwiązywanie konfliktów – model Thomasa Gordona Krok 1: rozpoznać i nazwać konflikt Krok 2: rozwinąć możliwości rozwiązań Krok 3: krytycznie ocenić propozycje rozwiązań Krok 4: zdecydować się na najlepsze rozwiązanie Krok 5: wykonać powziętą decyzję Krok 6: późniejsza ocena krytyczna


Pobierz ppt "Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google