Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wizerunek współczesnego menadżera.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wizerunek współczesnego menadżera."— Zapis prezentacji:

1 Wizerunek współczesnego menadżera.
Jak powinien wyglądać menadżer jutra? Autorzy: Kamil Tyl Aleksander Bałaga Mateusz Paliga Logistyka 9B Semestr I

2 Spis Treści: Menadżer Etyka menadżerska
Cechy osobowe i zawodowe menadżera Menadżer i jego praca Cele Organizacja, motywowanie, informowanie i rozwijanie personelu Specyfika pracy Komunikacja Źródła

3 Menadżer – kto to taki? jest to osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania– podejmowanie decyzji, planowanie i organizowanie. Wyrazem "menadżer" można określić każdą osobę, która podejmuje decyzje, lecz najczęściej używa się ten wyraz dla określenia osoby, która jest zatrudniona w różnych firmach lub organizacjach i realizuje lub uczestniczy w procesie zarządzania.

4 Etyka menadżerska Ogólne pojęcie etyki zawodowej odnosi się przede wszystkim do norm postępowania danej grupy zawodowej (np. menagerów). W tym sensie etyka zawodowa jest etyką normatywną, starającą się opisać wzór osobowy menagera, cele etyczne zawodu, normy postępowania w praktyce menadżerskiej i typowe konflikty etyczne mogące się pojawić w praktyce zawodowej. W odniesieniu do każdego zawodu tworzy się profile: - poznawczy - osobowościowy - moralny

5 Cechy osobowe i zawodowe menagera
Silna osobowość, Kreatywna, twórcza osobowość, Wiarygodność i odpowiedzialność, Obowiązkowość i zdyscyplinowanie, - Rzetelność, Dokładność, skrupulatność, - Konsekwencja, Zaangażowanie w pracy, przykładanie dużej wagi do jej jakości, Przedsiębiorczość i inicjatywa, dynamika w działaniu, - Otwartość, zapał i inwencja, Wysoka motywacja do pracy, energia w działaniu, wola osiągnięcia sukcesu, Zainteresowanie rozwojem i awansem, Optymizm, wiara w siebie, gotowość do pracy efektywnej, Umiejętność pracy w zespole, Samodzielność w podejmowaniu decyzji, wymagająca minimum nadzoru, Umiejętność efektywnego analizowania i dyplomatycznego rozwiązywania problemów, Kultura osobista, miła prezencja, Komunikatywność, odporność na stres, Pełna dyspozycyjność. Uczciwość

6 Menadżer i jego praca Menadżer ma za zadanie kierować powierzonym sobie odcinkiem pracy przy pomocy jakiejś grupy ludzi i podejmują decyzje o istotnym znaczeniu dla: dyrektorów, kierowników, koordynatorów, brygadzistów itp. (kadra kierownicza). A więc menadżer podejmuje decyzje, kieruje i zarządza.

7 Cele menadżera Menedżer powinien wyznaczać sobie cele, które chce osiągnąć, ustalenie jasnych i jednoznacznych celów zakorzenionych w świadomości menedżera stworzy warunki do wykorzystania możliwości i okazji, które przyniesie przyszłości.

8 Cele menadżera Założone do realizacji cele powinny być określone w formie pozytywnej, bowiem wtedy łatwiej jest je osiągnąć. Człowiek pozytywnie nastawiony do świata jest energiczny i entuzjastycznie podchodzi do swoich marzeń. Cele określone w sposób realny muszą mieścić się w ramach możliwości menedżera i jego podwładnych. W realnym ustaleniu celów należy brać pod uwagę wszelkie ograniczenia mogące wpłynąć na zdolność do realizacji zamierzeń. Mogą to być przypadkowo ograniczenia związane z brakiem środków, tj. pieniędzy, sprzętu, związane z brakiem doświadczenia w wykonywaniu czynności oraz ograniczenia zewnętrzne, niezależne od menedżera. Realne określenie celów musi zawierać informację co ma zostać wykonane i w jaki sposób.

9 Organizacja pracy Organizacja pracy i zarządzanie czasem mają z sobą wiele wspólnego. Umiejętna organizacja pracy stwarza warunki do efektywnego wykorzystania czasu. Zła organizacja czasu pracy działa natomiast podstępnie. Każda czynność zabiera odrobinę więcej czasu niż powinna, a że dzieje się tak regularnie, dzień po dniu, stopniowo obniża to naszą efektywność. Nawet małe i nieznaczące błędy w organizacji pracy mogą mieć istotny wpływ na zmniejszenie efektywności.

10 Motywowanie Motywacja to wpływ na pracowników aby wydobyć z nich radość, zaangażowanie oraz zadowolenie z wykonywanej pracy a dopiero tego efektem jest większa wydajność i efektywność samych pracowników a co za tym idzie firmy. Zmotywowany pracownik to pracownik spełniający się w swoje pracy. Dlatego podstawowym zagadnieniem motywacji pracowników jest rozumienie potrzeb pracowników.

11 Motywowanie Gdy już poznamy potrzeby naszych pracowników, musimy przeanalizować dotychczasowy ich poziom motywacji czyli zaangażowanie, efektywność ale również ich satysfakcje z wykonywanych obowiązków. Gdy już wiemy co nieco o potrzebach naszych pracowników zabieramy się za analizę czyli zadajemy sobie następujące pytania: Jak wygląda motywacja pracowników w mojej firmie? Czy moi pracownicy są zadowoleni z swojej pracy? Czy rozumie potrzeby moich pracowników? Na czym zależy najbardziej moim pracownikom? Jak zaspokoić potrzeby moich pracowników? Co zrobić by praca ich satysfakcjonowała? Czy każdy pracownik wie co ma robić ( podział obowiązków)? Czy pracownicy wywiązują się z swoich obowiązków? Czy muszę ich nadzorować podczas pracy? Czy pracownicy sami z siebie podejmują nowe obowiązki czy trzeba ich raczej namawiać? Czy potrafią sami zorganizować sobie pracę? Jak długo przebywają poza swoim miejscem pracy? Czy muszę ich upominać aby wrócili do pracy? Na czym mi najbardziej zależy u moich pracowników? Jakie postępowania chcę nagradzać? Odpowiedzi na te pytania powinny Ci znacznie ułatwiać dobór technik motywacyjnych.

12 Źródła: http://www.scribd.com/ http://www.wkuwanko.pl/


Pobierz ppt "Wizerunek współczesnego menadżera."

Podobne prezentacje


Reklamy Google