Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 11 luty 2013 PTE Julian Auleytner

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 11 luty 2013 PTE Julian Auleytner"— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 11 luty 2013 PTE Julian Auleytner
Zb. Brzezinski: Strategic Vision America and the Crisis of Global Power Warszawa, 11 luty 2013 PTE Julian Auleytner

2 „Paternalizm” USA Czy światu rzeczywiście potrzeba przywództwa USA?
Czy problem władzy globalnej jest realny czy pozorny? Czy Ameryka potrafi rozwiązać problem globalnego kryzysu, który sama wywołała? Skąd Ameryka lepiej wie, co potrzeba innym?

3 Wyróżniki władzy (globalnej)
Potencjał demograficzny, Potencjał ekonomiczny, Potencjał militarny, Wolność polityczna oraz wolność mediów, Rozwój społeczny (HDI), Konkurencyjność ekonomiczna (stan średni), Przedsiębiorczość, Stopień korupcji, Ochrona środowiska.

4 Potencjał wyjściowy prognozy 2012 J. Randers 2012
Region Ludność GDP (tryliony $ rocznie) USA 310 13 Chiny 1350 10 OECD bez USA 740 22 BRISE 2410 14 ROW 2100 8 Razem 6900 67

5 Globalizacja tworzy problemy (socjalne), które wymagają podejścia ponadnarodowego (np. deficyt wody, energii), dokumentuje zawodność instytucji państwa; jest ono zbyt małe by sprostać wielkim kwestiom i zbyt wielkie, by rozwiązać małe problemy, zmienia proporcje dotyczące równowagi sił pomiędzy kapitałem a pracą. Mała mobilność kapitału sprzyja zwiększonej sile reprezentacji pracowniczych, zwiększona mobilność w otwartej gospodarce rynkowej osłabia związki zawodowe, stymuluje konkurencyjność; szansę otrzymują kraje o tańszej sile roboczej i niższych kosztach socjalnych, sprzyja wędrówce idei i wymianie doświadczeń, powstaje nowa, zbiorowa, wirtualna świadomość. zmienia priorytety w globalnej polityce społecznej; zamiast zajmować się „bogatymi” biednymi w krajach wysokorozwiniętych przesuwa się ciężar zainteresowań decydentów na biednych w innych krajach, gdyż mogą oni stanowić zagrożenie.

6 Globalna polityka społeczna – czynnik równowagi
Przeciw nędzy (problem Meksyku), Przeciw nadmiernym różnicom socjalnym, Przeciw masowemu bezrobociu, Przeciw socjalnemu izolacjonizmowi (socjalna statystyka porównawcza bogaci – biedni), Na rzecz socjoekonomicznej modernizacji (Chiny), Na rzecz socjalnej sprawiedliwości i etycznego biznesu.

7 5 głównych problemów do 2052 J. Randers 2012
Czy koniec niekontrolowanego kapitalizmu? Czy koniec ekonomicznego wzrostu? Czy koniec spowolnionej (nieskorej) demokracji? Czy koniec międzygeneracyjnej harmonii? Czy koniec stabilnego klimatu?

8 Inspiracje dla społecznych zmian: metoda historyczna
Francuska Rewolucja – wolność, równość, braterstwo. Wiosna Ludów, Obie Wojny światowe, Upadek komunizmu, Wirtualizacja przestrzeni społecznej, Młodzież w krajach arabskich,

9 Władza a 4 wizje globalizacji – polemicznie do Z. Brzezińskiego
niezależnych od siebie wspólnot, unikalnych lub hierarchicznie sobie podległych, co przejawia się w postaci antyglobalizmu lub ruchów fundamentalistycznych. jednej globalnej wioski, widoczna w ruchach ekumenicznych, pacyfistycznych czy ekologicznych. suwerennych, hierarchicznie podporządkowanych lub równoprawnych państw, otwartych wzajemnie na siebie. unifikacji państw i powstanie rządu światowego.

10 Co dalej z Polską? Wizja 2030 Pewnik nr 1: sojusz z UE, władza rządu UE, Pewnik nr 2: stopniowe „roztopienie” się w UE, Pewnik nr 3: problemy ogólnokrajowe rozwiąże rząd UE; problemy lokalne zostaną dla regionów,


Pobierz ppt "Warszawa, 11 luty 2013 PTE Julian Auleytner"

Podobne prezentacje


Reklamy Google