Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 DANE INFORMACYJNE Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim Gimnazjum im. ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach ID grupy: 98/11_p_g1 – 98/47 _p_g1 Opiekun: Sylwia Walerowicz, Maria Balcerzak Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Start w biznesie – prognozowanie rynków zbytu Semestr/rok szkolny: V / 2011/2012

3 NAJWAŻNIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIA: 1.Zbieranie informacji o dogoterapii i hipoterapii. 2.Wspólne tworzenie ankiet. 3.Przeprowadzenie ankiet wśród rodziców. 4.Analiza ankiet. 5.Analiza SWOT. 6.Podsumowanie.

4 CEL PREZENTACJI: Głównym celem jest stworzenie przedsiębiorstwa usługowego, analiza ekonomiczna otoczenia, wykonanie kosztorysu działalności i prognozy dochodów firmy. Chcemy również porównać warunki lokalizacji przedsiębiorstwa w dwóch różnych regionach: Zachodniopomorskim– grupa z gimnazjum w Drawsku Pomorskim Południowa Wielkopolska - grupa z Gimnazjum w Krążkowach

5 OŚRODEK HIPOTERAPII I DOGOTERAPII Na wzgórzu Taką nazwę będzie nosił ośrodek tworzony przez grupę z Krążków. Ośrodek znajdować się będzie w miejscowości Rzetnia, położony będzie w malowniczym krajobrazie wzniesień ostrzeszowskich. Taką nazwę będzie nosił ośrodek dogoterapii tworzony przez grupę z Drawska Pom. Ośrodek znajdować się będzie w miejscowości Suliszewo, położony w parku. Pamir

6 KONKURENCJA W województwie Wielkopolskim istnieje obecnie: 7 ośrodków hipoterapii 3 ośrodki dogoterapii W województwie Zachodniopomorskim istnieje obecnie: 2 ośrodki hipoterapii 1 ośrodek dogoterapii www.panoramafirm.pl

7 Największe szczęście w świecie na końskim leży grzbiecie W.S. Serwatowski

8 HIPOTERAPIA Ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia. Hipoterapia stanowi jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej. Uniwersalność metody polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym. http://fundacja-hipoterapia.pl/pokaz/dzial/1/0/STRONA_GŁÓWNA.html

9 ODDZIAŁYWANIE HIPOTERAPII 1. Kodowanie w mózgu prawidłowego wzorca ruchu miednicy podczas chodu. 2. Normalizacja napięcia mięśniowego. 3. Doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu. 4. Stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego. 5. Zwiększenie poczucia własnej wartości. 6. Zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych. 7. Rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych. http://fundacja-hipoterapia.pl/pokaz/dzial/1/0/STRONA_GŁÓWNA.html

10 Dziecko pragnie mieć psa, by go kochać, Dorosły – by czuć się kochanym Andrzej Majewski

11 DOGOTERAPIA Dogoterapia to metoda wspomagająca proces rehabilitacji i terapii z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów w celu pomocy osobom niepełnosprawnym i nieprzystosowanym społecznie. http://www.dogoterapia.net/

12 ODDZIAŁYWANIA DOGOTERAPII doskonalenie sprawności ruchowej stymulowanie zmysłów: słuchu, wzroku, dotyku ćwiczenie koncentracji uwagi wyzwalanie spontanicznej aktywność dziecka w zabawie z psem nauka troski o higienę własną i psa – mycie rąk, czesanie, karmienie okazywania emocji i uczuć związanych z kontaktem ze zwierzętami naśladowania ruchu poprzez obserwowanie czynności wykonywanych przez psa i naśladowanie ich np. chodzenie, siadanie, leżenie nauka samodzielności – samodzielne wykonywanie zadań z udziałem psa (chodzenie na smyczy, czesanie, elementy tresury) http://www.dogoterapia.net/

13 ANALIZA POTRZEB WYNIKI ANKIETY GRUPY Z KRĄŻKÓW W celu rozpoznania potrzeb na usługi hipoterapii i dogoterapii, przeprowadziliśmy ankietę wśród 60 rodziców dzieci uczęszczających do pobliskich przedszkoli. W ankiecie znalazły się następujące pytania.

14 ANKIETA 1. Czy uważa Pan/Pani, że obcowanie ze zwierzętami pozytywnie wpływa na rozwój dziecka? 2. Czy zgadza się Pan/Pani, ze niekonwencjonalne metody skutecznie wspomagają proces rehabilitacji? 3. Czy Pan/Pani lub znajomi korzystali z hipoterapii? 4. Czy wie Pan/Pani na czym polega hipoterapia? 5. Czy wie Pan/Pani gdzie znajduje się ośrodek hipoterapii? 6. Czy korzystałaby Pan/Pani z ośrodka hipoterapii, gdyby taki powstał w okolicy? 7. W przypadku korzystania z takiej usługi jest Pan/Pani w stanie zaakceptować za 30 min. indywidualnych zajęć kwotę; 20 zł, 30 zł, 40 zł, 50 zł. 8. Czy Pan/Pani na czym polega dogoterapia? 9. Czy korzystałaby Pan/Pani z ośrodka dogoterapii, gdyby taki powstał w okolicy? 10. W przypadku korzystania z dogoterapii jest Pan/Pani w stanie zaakceptować za 30 min. indywidualnych zajęć kwotę; 20 zł, 30 zł, 40 zł, 50 zł.

15 WYNIKI WYBRANYCH PYTAŃ ANKIETY 1. Czy uważa Pan/Pani, że obcowanie ze zwierzętami pozytywnie wpływa na rozwój dziecka?

16 WYNIKI WYBRANYCH PYTAŃ ANKIETY Czy wie Pan/Pani na czym polega hipoterapia?

17 WYNIKI WYBRANYCH PYTAŃ ANKIETY Czy korzystałby Pan/Pani z usług ośrodka hipoterapii, gdyby taki powstał w okolicy?

18 WYNIKI WYBRANYCH PYTAŃ ANKIETY W przypadku konieczności korzystania z takiej usługi jest Pan/Pani w stanie zaakceptować za 30 min. indywidualnych zajęć 20 zł, 30 zł, 40 zł, 50 zł.

19 WYNIKI WYBRANYCH PYTAŃ ANKIETY Czy wie Pan/Pani na czym polega dogoterapia?

20 WYNIKI WYBRANYCH PYTAŃ ANKIETY Czy korzystałaby Pan/Pani z ośrodka dogoterapii, gdyby taki powstał w okolicy?

21 WYNIKI WYBRANYCH PYTAŃ ANKIETY W przypadku korzystania z takiej usługi dogoterapii jest Pan/Pani w stanie zaakceptować za 30 min. indywidualnych zajęć kwotę; 20 zł, 30 zł, 40 zł, 50 zł.

22 ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY Wyniki ankiety wyraźnie wskazują na duże zainteresowanie hipoterapią i znacznie mniejsze dogoterapią. Kierując się wynikami ankiety postanowiliśmy ograniczyć nasze usługi do hipoterapii, a ewentualnie w przyszłości rozszerzyć ofertę ośrodka o dogoterapię.

23 ANALIZA SWOT Mocne Strony Słabe Strony 1. Utrudniony dojazd zimą 2. Drogie koszty utrzymania zwierząt 3. Mała wiedza o tego typu usługach 1.Mała konkurencja 2.Moda na tego typu usługi 3.Atrakcyjne położenie 4.Sąsiedztwo gościńca Missoni 5.Dogodny dojazd 6.Duży parking 7.Młoda, wykwalifikowana kadra/personel

24 Szanse 1. Wzrost popularności tego typu usług 2. Współpraca z gościńcem, w celu rozszerzenia oferty usług 3. Tendencja wśród rodziców do zwiększonej troski o rozwój dziecka 4. Wzrost zamożności społeczeństwa Zagrożenia 1. W sezonie zimowym może być mniejsza ilość klientów 2. Wzrost kosztów utrzymania zwierząt 3. Pojawienie się konkurencji Analiza SWOT

25 PROGNOZA DOCHODÓW GRUPY Z KRĄŻKÓW Założenia; 88% ankietowanych uważa, że obcowanie ze zwierzętami pozytywnie wpływa na rozwój dziecka. (60% tak i 28% raczej tak) 61% deklaruje chęć korzystania z usług ośrodka hipoterapii. 33 % jest w stanie przeznaczyć na zajęcia hipoterapii 30 zł za 30 min. zajęć. 28% - 20 zł. 23% - 40 zł W oparciu o wyniki ankiet ustaliliśmy stawkę 25 zł. Za 30 min. zajęć. Dodatkowo poszerzyliśmy ofertę usług o jazdę rekreacyjną - 30 zł za godzinę.

26 PROGNOZA DOCHODÓW Założenia rocznego przychodu; Usługa I – zajęcia hipoterapii 1 koń rasy huculskiej 16 zajęć x 6 dni x 35 zł x 12 miesięcy= 28 800 zł Usługa II 5 koni rasy wielkopolskiej 5 x 8 godzin x 7 dni x 30 zł x 12 miesięcy = 100 800 zł

27 ANALIZA POTRZEB WYNIKI ANKIETY GRUPY Z DRAWSKA POMORSKIEGO W celu rozpoznania potrzeb na usługi hipoterapii i dogoterapii, przeprowadziliśmy ankietę wśród 100 rodziców uczniów Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pom.

28 WYNIKI WYBRANYCH PYTAŃ ANKIETY GRUPY Z DRAWSKA POM. Czy uważa Pan/Pani, że obcowanie ze zwierzętami pozytywnie wpływa na rozwój dziecka?

29 WYNIKI WYBRANYCH PYTAŃ ANKIETY GRUPY Z DRAWSKA POM. Czy wie Pan/Pani na czym polega hipoterapia?

30 WYNIKI WYBRANYCH PYTAŃ ANKIETY GRUPY Z DRAWSKA POM. Czy korzystałby Pan/Pani z usług ośrodka hipoterapii, gdyby taki powstał w okolicy?

31 WYNIKI WYBRANYCH PYTAŃ ANKIETY GRUPY Z DRAWSKA POM. W przypadku konieczności korzystania z takiej usługi jest Pan/Pani w stanie zaakceptować za 30 min. indywidualnych zajęć 20 zł, 30 zł, 40 zł, 50 zł.

32 WYNIKI WYBRANYCH PYTAŃ ANKIETY GRUPY Z DRAWSKA POM. Czy wie Pan/Pani na czym polega dogoterapia?

33 WYNIKI WYBRANYCH PYTAŃ ANKIETY GRUPY Z DRAWSKA POM. Czy korzystałaby Pan/Pani z ośrodka dogoterapii, gdyby taki powstał w okolicy?

34 WYNIKI WYBRANYCH PYTAŃ ANKIETY GRUPY Z DRAWSKA POM. W przypadku korzystania z takiej usługi dogoterapii jest Pan/Pani w stanie zaakceptować za 30 min. indywidualnych zajęć kwotę: 20 zł, 30 zł, 40 zł, 50 zł.

35 ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY GRUPY Z DRAWSKA POM. Wyniki naszych ankiet różnią się od wyników ankiet grupy z Krążkowa wskazują na duże zainteresowanie dogoterapią oraz znacznie mniejsze hipoterapią. Wnioski są takie, że należy ograniczyć nasze usługi do dogoterapii, a w przyszłości rozszerzyć ofertę ośrodka hipoterapii.

36 ANALIZA SWOT GRUPY Z DRAWSKA POM. Mocne Strony Słabe Strony 1. Drogie koszty utrzymania zwierząt 2. Mała wiedza o tego typu usługach 3. Firma jest mała i nie posiada dobrej reklamy, a z tym wiążą się trudności w dotarciu do nowych klientów 4. Lokalizacja w małej miejscowości utrudnia dostęp do potencjalnych klientów. 1.Mała konkurencja 2.Możliwość kompleksowego wsparcia osób bezrobotnych zainteresowanych zmianą lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych. 3.Moda na tego typu usługi 4.Atrakcyjne położenie 5.Upowszechnianie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży.

37 Szanse 1. Wzrost popularności tego typu usług 2. Tendencja wśród rodziców do zwiększonej troski o rozwój dziecka 3. Zwiększanie się stopy życiowej społeczeństwa oraz nowe trendy Zagrożenia 1. W sezonie zimowym może być mniejsza ilość klientów 2. Wzrost kosztów utrzymania zwierząt 3. Pojawienie się konkurencji ANALIZA SWOT GRUPY Z DRAWSKA POM.

38 PROGNOZA DOCHODÓW GRUPY Z DRAWSKA POM. Założenia: 83% ankietowanych uważa, że obcowanie ze zwierzętami pozytywnie wpływa na rozwój dziecka. (66% tak i 17% raczej tak) 69% deklaruje chęć korzystania z usług ośrodka dogoterapii. 66 % jest w stanie przeznaczyć na zajęcia dogoterapii 20 zł za 60 min. zajęć. 27% - 30 zł. 5% - 40 zł 2% - 50 zł W oparciu o wyniki ankiet ustaliliśmy stawkę 20 zł. za 60 min. zajęć.

39 Źródło: www.fotopolska.eu MIEJSCE NA OŚRODEK DOGOTERAPII DAWNIEJ DZIŚ Źródło: www.polskiezabytki.pl

40 PODSUMOWANIE: Pracując nad tym projektem doskonaliliśmy umiejętność prowadzenia działalności gospodarczej a szczególnie umiejętność analizy potrzeb rynku. Badanie opinii przyszłych klientów okazało się bardzo ciekawym zajęciem.

41 PREZENTACJĘ OPRACOWAŁA Grupa gimnazjalistów z Krążków Grupa gimnazjalistów z Drawska Pom.

42 BIBLIOGRAFIA: www.panoramafirm.pl www.fundacja-hipoterapia.pl www. dogoterapia.net www.polskiezabytki.pl www.fotopolska.eu Opracowania własne

43 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google