Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Start w biznesie – prognozowanie rynków zbytu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Start w biznesie – prognozowanie rynków zbytu"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Start w biznesie – prognozowanie rynków zbytu
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim Gimnazjum im. ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach ID grupy: 98/11_p_g1 – 98/47 _p_g1 Opiekun: Sylwia Walerowicz, Maria Balcerzak Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Start w biznesie – prognozowanie rynków zbytu Semestr/rok szkolny: V / 2011/2012

3 NAJWAŻNIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIA:
Zbieranie informacji o dogoterapii i hipoterapii. Wspólne tworzenie ankiet. Przeprowadzenie ankiet wśród rodziców. Analiza ankiet. Analiza SWOT. Podsumowanie.

4 Cel prezentacji: Głównym celem jest stworzenie przedsiębiorstwa usługowego, analiza ekonomiczna otoczenia, wykonanie kosztorysu działalności i prognozy dochodów firmy. Chcemy również porównać warunki lokalizacji przedsiębiorstwa w dwóch różnych regionach: Zachodniopomorskim– grupa z gimnazjum w Drawsku Pomorskim Południowa Wielkopolska - grupa z Gimnazjum w Krążkowach

5 Ośrodek Hipoterapii i dogoterapii
„Na wzgórzu” „Pamir” Taką nazwę będzie nosił ośrodek dogoterapii tworzony przez grupę z Drawska Pom. Ośrodek znajdować się będzie w miejscowości Suliszewo, położony w parku. Taką nazwę będzie nosił ośrodek tworzony przez grupę z Krążków. Ośrodek znajdować się będzie w miejscowości Rzetnia, położony będzie w malowniczym krajobrazie wzniesień ostrzeszowskich.

6 konkurencja W województwie Wielkopolskim istnieje obecnie:
7 ośrodków hipoterapii 3 ośrodki dogoterapii W województwie Zachodniopomorskim istnieje obecnie: 2 ośrodki hipoterapii 1 ośrodek dogoterapii

7 „Największe szczęście w świecie na końskim leży grzbiecie”
W.S. Serwatowski

8 hipoterapia Ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia. Hipoterapia stanowi jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej. Uniwersalność metody polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym.

9 ODDZIAŁYWANIE HIPOTERAPII
Kodowanie w mózgu prawidłowego wzorca ruchu miednicy podczas chodu. Normalizacja napięcia mięśniowego. Doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu. Stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego. Zwiększenie poczucia własnej wartości. Zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych. Rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych.

10 „Dziecko pragnie mieć psa, by go kochać,
Dorosły – by czuć się kochanym” Andrzej Majewski

11 Dogoterapia Dogoterapia to metoda wspomagająca proces rehabilitacji i terapii z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów w celu pomocy osobom niepełnosprawnym i nieprzystosowanym społecznie.

12 Oddziaływania dogoterapii
doskonalenie sprawności ruchowej stymulowanie zmysłów: słuchu, wzroku, dotyku ćwiczenie koncentracji uwagi wyzwalanie spontanicznej aktywność dziecka w zabawie z psem nauka troski o higienę własną i psa – mycie rąk, czesanie, karmienie okazywania emocji i uczuć związanych z kontaktem ze zwierzętami naśladowania ruchu poprzez obserwowanie czynności wykonywanych przez psa i naśladowanie ich np. chodzenie, siadanie, leżenie nauka samodzielności – samodzielne wykonywanie zadań z udziałem psa (chodzenie na smyczy, czesanie, elementy tresury)

13 Analiza potrzeb wyniki ankiety grupy z krążków
W celu rozpoznania potrzeb na usługi hipoterapii i dogoterapii, przeprowadziliśmy ankietę wśród 60 rodziców dzieci uczęszczających do pobliskich przedszkoli. W ankiecie znalazły się następujące pytania.

14 Ankieta Czy uważa Pan/Pani, że obcowanie ze zwierzętami pozytywnie wpływa na rozwój dziecka? Czy zgadza się Pan/Pani, ze niekonwencjonalne metody skutecznie wspomagają proces rehabilitacji? Czy Pan/Pani lub znajomi korzystali z hipoterapii? Czy wie Pan/Pani na czym polega hipoterapia? Czy wie Pan/Pani gdzie znajduje się ośrodek hipoterapii? Czy korzystałaby Pan/Pani z ośrodka hipoterapii, gdyby taki powstał w okolicy? W przypadku korzystania z takiej usługi jest Pan/Pani w stanie zaakceptować za 30 min. indywidualnych zajęć kwotę; 20 zł, 30 zł, 40 zł, 50 zł. Czy Pan/Pani na czym polega dogoterapia? Czy korzystałaby Pan/Pani z ośrodka dogoterapii, gdyby taki powstał w okolicy? W przypadku korzystania z dogoterapii jest Pan/Pani w stanie zaakceptować za 30 min. indywidualnych zajęć kwotę; 20 zł, 30 zł, 40 zł, 50 zł.

15 Wyniki wybranych pytań ankiety
1. Czy uważa Pan/Pani, że obcowanie ze zwierzętami pozytywnie wpływa na rozwój dziecka?

16 Wyniki wybranych pytań ankiety
Czy wie Pan/Pani na czym polega hipoterapia?

17 Wyniki wybranych pytań ankiety
Czy korzystałby Pan/Pani z usług ośrodka hipoterapii, gdyby taki powstał w okolicy?

18 Wyniki wybranych pytań ankiety
W przypadku konieczności korzystania z takiej usługi jest Pan/Pani w stanie zaakceptować za 30 min. indywidualnych zajęć 20 zł, 30 zł, 40 zł, 50 zł.

19 Wyniki wybranych pytań ankiety
Czy wie Pan/Pani na czym polega dogoterapia?

20 Wyniki wybranych pytań ankiety
Czy korzystałaby Pan/Pani z ośrodka dogoterapii, gdyby taki powstał w okolicy?

21 Wyniki wybranych pytań ankiety
W przypadku korzystania z takiej usługi dogoterapii jest Pan/Pani w stanie zaakceptować za 30 min. indywidualnych zajęć kwotę; 20 zł, 30 zł, 40 zł, 50 zł.

22 Analiza wyników ankiety
Wyniki ankiety wyraźnie wskazują na duże zainteresowanie hipoterapią i znacznie mniejsze dogoterapią. Kierując się wynikami ankiety postanowiliśmy ograniczyć nasze usługi do hipoterapii, a ewentualnie w przyszłości rozszerzyć ofertę ośrodka o dogoterapię.

23 Analiza SwOT Słabe Strony Mocne Strony Utrudniony dojazd zimą
Drogie koszty utrzymania zwierząt Mała wiedza o tego typu usługach Mała konkurencja Moda na tego typu usługi Atrakcyjne położenie Sąsiedztwo gościńca „Missoni” Dogodny dojazd Duży parking Młoda, wykwalifikowana kadra/personel

24 Analiza SWOT W sezonie zimowym może być mniejsza ilość klientów
Szanse Zagrożenia Wzrost popularności tego typu usług Współpraca z gościńcem, w celu rozszerzenia oferty usług Tendencja wśród rodziców do zwiększonej troski o rozwój dziecka Wzrost zamożności społeczeństwa W sezonie zimowym może być mniejsza ilość klientów Wzrost kosztów utrzymania zwierząt Pojawienie się konkurencji

25 Prognoza dochodów grupy z Krążków
Założenia; 88% ankietowanych uważa, że obcowanie ze zwierzętami pozytywnie wpływa na rozwój dziecka. (60% tak i 28% raczej tak) 61% deklaruje chęć korzystania z usług ośrodka hipoterapii. 33 % jest w stanie przeznaczyć na zajęcia hipoterapii 30 zł za 30 min. zajęć. 28% - 20 zł. 23% - 40 zł W oparciu o wyniki ankiet ustaliliśmy stawkę 25 zł. Za 30 min. zajęć. Dodatkowo poszerzyliśmy ofertę usług o jazdę rekreacyjną zł za godzinę.

26 Prognoza dochodów Założenia rocznego przychodu;
Usługa I – zajęcia hipoterapii 1 koń rasy huculskiej 16 zajęć x 6 dni x 35 zł x 12 miesięcy= zł Usługa II 5 koni rasy wielkopolskiej 5 x 8 godzin x 7 dni x 30 zł x 12 miesięcy = zł

27 Analiza potrzeb wyniki ankiety grupy z DRAWSKA POMORSKIEGO
W celu rozpoznania potrzeb na usługi hipoterapii i dogoterapii, przeprowadziliśmy ankietę wśród 100 rodziców uczniów Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pom.

28 Wyniki wybranych pytań ankiety GRUPY Z DRAWSKA POM.
Czy uważa Pan/Pani, że obcowanie ze zwierzętami pozytywnie wpływa na rozwój dziecka?

29 Wyniki wybranych pytań ankiety GRUPY Z DRAWSKA POM.
Czy wie Pan/Pani na czym polega hipoterapia?

30 Wyniki wybranych pytań ankiety GRUPY Z DRAWSKA POM.
Czy korzystałby Pan/Pani z usług ośrodka hipoterapii, gdyby taki powstał w okolicy?

31 Wyniki wybranych pytań ankiety GRUPY Z DRAWSKA POM.
W przypadku konieczności korzystania z takiej usługi jest Pan/Pani w stanie zaakceptować za 30 min. indywidualnych zajęć 20 zł, 30 zł, 40 zł, 50 zł.

32 Wyniki wybranych pytań ankiety GRUPY Z DRAWSKA POM.
Czy wie Pan/Pani na czym polega dogoterapia?

33 Wyniki wybranych pytań ankiety GRUPY Z DRAWSKA POM.
Czy korzystałaby Pan/Pani z ośrodka dogoterapii, gdyby taki powstał w okolicy?

34 Wyniki wybranych pytań ankiety GRUPY Z DRAWSKA POM.
W przypadku korzystania z takiej usługi dogoterapii jest Pan/Pani w stanie zaakceptować za 30 min. indywidualnych zajęć kwotę: 20 zł, 30 zł, 40 zł, 50 zł.

35 Analiza wyników ankiety GRUPY Z DRAWSKA POM.
Wyniki naszych ankiet różnią się od wyników ankiet grupy z Krążkowa wskazują na duże zainteresowanie dogoterapią oraz znacznie mniejsze hipoterapią. Wnioski są takie, że należy ograniczyć nasze usługi do dogoterapii, a w przyszłości rozszerzyć ofertę ośrodka hipoterapii.

36 Analiza SwOT grupy z drawska pom.
Mocne Strony Słabe Strony Mała konkurencja Możliwość kompleksowego wsparcia osób bezrobotnych zainteresowanych zmianą lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych. Moda na tego typu usługi Atrakcyjne położenie Upowszechnianie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży. Drogie koszty utrzymania zwierząt Mała wiedza o tego typu usługach Firma jest mała i nie posiada dobrej reklamy, a z tym wiążą się trudności w dotarciu do nowych klientów Lokalizacja w małej miejscowości utrudnia dostęp do potencjalnych klientów.

37 ANALIZA SWOT GRUPY Z DRAWSKA POM.
Szanse Zagrożenia Wzrost popularności tego typu usług Tendencja wśród rodziców do zwiększonej troski o rozwój dziecka Zwiększanie się stopy życiowej społeczeństwa oraz nowe trendy  W sezonie zimowym może być mniejsza ilość klientów Wzrost kosztów utrzymania zwierząt Pojawienie się konkurencji

38 Prognoza dochodów grupy z drawska pom.
Założenia: 83% ankietowanych uważa, że obcowanie ze zwierzętami pozytywnie wpływa na rozwój dziecka. (66% tak i 17% raczej tak) 69% deklaruje chęć korzystania z usług ośrodka dogoterapii. 66 % jest w stanie przeznaczyć na zajęcia dogoterapii 20 zł za 60 min. zajęć. 27% - 30 zł. 5% - 40 zł 2% - 50 zł W oparciu o wyniki ankiet ustaliliśmy stawkę 20 zł. za 60 min. zajęć.

39 DZIŚ MIEJSCE NA OŚRODEK DOGOTERAPII DAWNIEJ
Źródło: Źródło:

40 Podsumowanie: Pracując nad tym projektem doskonaliliśmy umiejętność prowadzenia działalności gospodarczej a szczególnie umiejętność analizy potrzeb rynku. Badanie opinii przyszłych klientów okazało się bardzo ciekawym zajęciem.

41 Prezentację opracowała
Grupa gimnazjalistów z Krążków Grupa gimnazjalistów z Drawska Pom.

42 Bibliografia: www.panoramafirm.pl www.fundacja-hipoterapia.pl
www. dogoterapia.net Opracowania własne

43


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Start w biznesie – prognozowanie rynków zbytu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google