Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Maria Twardowska rok szkolny 2013/2014

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Maria Twardowska rok szkolny 2013/2014"— Zapis prezentacji:

1 Maria Twardowska rok szkolny 2013/2014
Realizacja zadań wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej (forma III/C/1) Maria Twardowska rok szkolny 2013/2014

2 Założenia organizacyjne
Warsztat dla nauczycieli realizujących zajęcia z wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w klasach I–III Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne

3 Model sylwetki „dobrego nauczyciela”

4 Cele szkolenia Analiza wymagań szczegółowych z wychowania fizycznego zapisanych w podstawie programowej na pierwszym etapie edukacyjnym Edukacja zdrowotna na zajęciach wychowania fizycznego w klasach I–III Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2013/2014

5 Cele szczegółowe Uczestnicy przeanalizują: wymagania szczegółowe zapisane w podstawie programowej w zakresie wychowania fizycznego na pierwszym etapie kształcenia sposoby osiągania celów szczegółowych z wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej praktyczne, metodyczne rozwiązania

6 I etap edukacyjny – klasy I–III
Na realizację podstawy programowej z wychowania fizycznego na I etapie edukacyjnym wymagane jest minimum 290 godzin w okresie trzech lat.

7 7

8 Podstawa programowa Istotne zmiany w sposobie realizacji celów szczegółowych z 2008 roku. Swoboda w określaniu środków i form realizacji. Wyraźnie wymagania szczegółowe. Edukacja zdrowotna. Przedmiotowy system oceniania.

9 Uczeń kończący klasę I Uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, zgodnie z regułami; 2) potrafi: a) chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, toczyć ją i kozłować, b) pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne, c) wykonywać ćwiczenia równoważne. 3) Dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole; 4) wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać poprzez: szczepienia ochronne, właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną, przestrzeganie higieny; właściwie zachowuje się w sytuacji choroby; 5) wie, że nie można samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych; 6) wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im.

10 Uczeń kończący klasę III
1) w zakresie sprawności fizycznej: a) realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut, b) umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa; 2) w zakresie treningu zdrowotnego: a) przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód, b) skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami, c) wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie; 3) w zakresie sportów całego życia i wypoczynku: a) posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją, b) jeździ np. na rowerze, na wrotkach; przestrzega zasad poruszania się po drogach,

11 cd. Uczeń kończący klasę III
c) bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego, d) wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami w miarę swoich możliwości; 4) w zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej: a) dba o higienę osobistą i czystość odzieży, b) wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna, c) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem, d) dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole, e) przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem, f ) potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

12 Propozycja gier i zabaw
R. Trześniowski – „Sztafeta z rzutem”, „Piłka w półkolu”, „Wyścig piłek w rzędach z półobrotami”, „Przemytnik”, „Wybijanie piłek w rzędzie”, „Szyszki do dziupli”, „Beczki”, „Berek ranny”. M. Bondarowicz – „Wyścig śnieżnych kul”, „Kto więcej trafi”, „Wyborowy strzelec”. Przypływ-odpływ – zabawa stanowiąca krótką przerwę w nauce. Prosimy dziecko, aby stanęło na środku klasy. Kiedy wypowiadamy słowo „przypływ”, dziecko robi krok do przodu, zaś na słowo „odpływ” – krok do tyłu. Stopniowo zwiększamy tempo podawania ustalonych haseł. Co masz w ręku – zasłaniamy dziecku oczy i prosimy, aby dotykiem rozpoznało przedmioty, które umieszczamy mu w dłoni. Początkowo podajemy przedmioty codziennego użytku (takie jak: łyżka, lalka), później przedmioty, których rzadziej używa.

13 Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2013/2014
3. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół działalność edukacyjna szkoły jest określona m.in. przez: szkolny zestaw programów nauczania (który uwzględniając wychowawczy wymiar szkoły, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego), program wychowawczy szkoły (obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym), program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska (obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców).

14 Programy na rzecz zdrowia
Program „Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych” (tzw. Szklanka Mleka lub Mleko w szkole), Program „Owoce w szkole” „Szkoła Promująca Zdrowie” „Ruch i zdrowe żywienie w szkole” Program „Zdrowe Żywienie i Aktywność Fizyczna w Szkole” Wspólne drugie śniadanie w szkole

15 Otyłość dzieci Jedną z przyczyn otyłości jest spożywanie zbyt małej liczby posiłków, w tym zwłaszcza niezjadanie śniadania. Pojawiające się z tego powodu uczucie głodu powoduje, że dzieci i młodzież zjadają niekorzystne dla zdrowia, wysokokaloryczne przekąski – słodycze, słodkie napoje, chipsy. Spożywanie posiłku w szkole przez wszystkich uczniów może przyczynić się do zmniejszenia zachowań agresywnych. Uczucie głodu jest częstą przyczyną: - rozdrażnienia, - złego humoru, - napięcia, - niepokoju, które zwiększają ryzyko konfliktów, zachowań agresywnych i przemocy.

16 Z czego powinno składać się drugie śniadanie?
• Kanapka zawierająca następujące składniki: - pieczywo (50–100 g) najlepiej z mąki z pełnego przemiału zbóż (np. razowe, graham, które zawiera więcej błonnika oraz witamin i składników mineralnych), posmarowane margaryną lub masłem (1–2 łyżeczki – 5–10 g), - produkt zawierający białko (np. chuda wędlina, ser żółty lub jajko – 20–50 g); • Warzywo, np. 1–2 liście sałaty i ok. 50 g innych warzyw (np. pomidora, ogórka, papryki, marchwi, rzodkiewki); • Owoce, np. jabłko, gruszka, owoce sezonowe (ok. 150–200 g); • Napój: najlepiej mleko lub napoje mleczne – kefir, jogurt, maślanka (źródło dobrze przyswajalnego wapnia – składnika budulcowego kości) lub sok warzywny, owocowy, albo owocowo-warzywny. Można również zaoferować uczniom (zwłaszcza zimą) ciepłą herbatę owocową, najlepiej bez cukru lub z niewielką jego ilością. Należy unikać napojów słodzonych. Niezbędna jest stała dostępność w szkole wody pitnej.

17 Literatura dostępna w Bibliotece Pedagogicznej ZCDN-u.
Bogdanowicz M. (oprac.), W co się bawić z dziećmi? Piosenki i zabawy wspomagające rozwój dziecka, Gdańsk 2009.  Bondarowicz M., Zabawy i gry ruchowe na cztery pory roku, Warszawa 1995. Napierała Marek P., Zbiór zabaw i gier ruchowych, Bydgoszcz 2001. Osiński W., Osiągnięcia czy zdrowie i styl życia, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2010, kwiecień. 50 gier i zabaw, które pomogą dzieciom poskromić ADHD, przekł. z ang. Sławomir Stodulski, Kielce 2011. Trześniowski R., Zabawy i gry ruchowe, Warszawa 1995. Wege Vom B., 200 zabaw dookoła świata! Najpiękniejsze zabawy z całego świata dla dzieci, Kielce 2010.

18 Dziękuję za uwagę! Maria Twardowska


Pobierz ppt "Maria Twardowska rok szkolny 2013/2014"

Podobne prezentacje


Reklamy Google