Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych PL 00-585 Warsaw, 12 Bagatela Street, phone: (+48 22) 334 98 00, fax: (+48 22) 334 99 99; e-mail:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych PL 00-585 Warsaw, 12 Bagatela Street, phone: (+48 22) 334 98 00, fax: (+48 22) 334 99 99; e-mail:"— Zapis prezentacji:

1 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych PL 00-585 Warsaw, 12 Bagatela Street, phone: (+48 22) 334 98 00, fax: (+48 22) 334 99 99; e-mail: post@paiz.gov.pl; www.paiz.gov.pl Inwestycje zagraniczne w Polsce trzy kwartały 2005 Sebastian Mikosz 20 października 2005

2 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych 1. Stan bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2004 r. wg PAIiIZ i UNCTAD 2. Obsługa inwestorów w PAIiIZ w III kwartałach 2005 r. 3. Stan inwestycji w 2005 r.

3 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Napływ BIZ w roku 2004 wg UNCTAD (w milionach USD) 2003 2004 Polska Czechy Węgry Cypr Słowacja Inne EU-10 Świat EU-10 Świat w tym 4.2% EU-10 w tym 11% EU-10 UE 6 159 4 463 4 167 4 123 2 162 2 101 1 146 2 001 3 283 669 1 011 1 122 632.6 648.1 216.4 338.7 Źródło: UNCTAD World Investemnt Report 2005

4 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Rosnący napływ BIZ do jako potwierdzenie wzrastającej atrakcyjności Polski wg PAIiIZ 6420 6064 7118 10601 -15% 6% 23% 7858 -33% 2004 – Największy napływ BIZ do Polski od 2000 roku Trzeci największy napływ BIZ od czasu transformacji Potwierdzenie rosnącego trendu napływu BIZ z roku 2003 Stały wzrost skumulowanej wartości BIZ Według UNCTAD wartość skumulowana BIZ w stosunku do PKB wyniósł w 2004 w Polsce 25,4% (Francja 26,5%; Holandia 74,2%; Czechy 52,7%; Węgry 60,7%) 2000 2001 2002 2003 2004 Źródło: PAIiIZ, miliony USD

5 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych 1. Stan bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2004 r. wg PAIiIZ i UNCTAD 2. Obsługa inwestorów w PAIiIZ w III kwartałach 2005 r. 3. Stan inwestycji w 2005 r.

6 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Nastąpił znaczny wzrost ilości decyzji o inwestycji w Polsce Od 2004 r. zauważalny jest wzrost zainteresowania Polską jako miejscem lokalizacji inwestycji zagranicznych Liczba projektów obsługiwanych przez PAIiIZ zakończonych decyzją o inwestycji w trzech kwartałach wzrosła ponad dwukrotnie z 15 w 2004 r. do 34 w 2005 r. Projekty obsługiwane przez PAIiIZ zakończone decyzją o inwestycji, podjętą w 2004 i trzech kwartałach 2005 r. Planowana wartość inwestycji obsłużonych przy udziale PAIiIZ w 2004 i 2005 r. mln EUR Planowane zatrudnienie w inwestycjach obsłużonych przy udziale PAIiIZ w 2004 i 2005 r.

7 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Michelin fabryka opon 253 mln 520 osób Hutchinson produkty gumowe 40 mln 1200 osób Wrozamet fabryka kuchenek 31 mln 1000 osób I inne, razem decyzje w III kwartałach 2005 r. 1319 mln 11 750 osób LG Electronics fabryka telewizorów 90 mln 2150 osób Electrolux 2 fabryki sprzętu AGD 60 mln 800 osób Przykładowe projekty PAIiIZ zakończone decyzją o inwestycji w III kwartałach 2005 LG Philips LCD fabryka paneli LCD 429 mln 3150 osób MAN Trucks fabryka ciężarówek 93 mln 650 osób Hewlett Packard centrum księgowe 4 mln 1000 osób IBM lab.oprogramowania 2 mln 200 osób

8 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych 1. Stan bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2004 r. wg PAIiIZ i UNCTAD 2. Obsługa inwestorów w PAIiIZ w III kwartałach 2005 r. 3. Stan inwestycji w 2005 r.

9 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych PolskaAgencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Polska potrzebuje co najmniej 10 mld USD inwestycji zagranicznych rocznie Całkowite zapotrzebowanie na inwestycjeNBPszacuje na 25%PKB, tj. na około 50 mldEURrocznie. Inwestycje te muszązostać sfinansowane przez oszczędności–krajowe albo zagraniczne, ale oszczędności krajowe w ostatnich latach wynosi ł y tylko 20%PKB. Jeżeli więc poziom oszczędności nie wzrośnie znacząco w najbliższych latach (a nic na to nie wskazuje), szybki rozwój gospodarki polskiej będzie wymagałimportu kapita ł u zagranicznego w kwocie, co najmniej 5% PKB,czyli około 10mld EUR rocznie. ~50mld EUR ~40mld EUR ~10 mld EUR Cel: 5-proc. wzrost PKB 50 40 30 20 10 0 Wymagany poziom inwestycyjny Poziom oszczędności- inwestycji wewnętrznych Niezbędne inwestycje zagraniczne

10 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Napływ BIZ do Polski w 2004 i 2005 r., mln USD Według WSTĘPNYCH danych NBP, napływ BIZ do Polski po 8 miesiącach 2005 r. wyniósł 5 605 mln USD (wobec 7 566 mln USD w 2004 r.) Druga połowa roku jest zwykle decydująca dla poziomu napływu BIZ Wskutek różnic metodologii napływy BIZ wg. NBP są niższe niż wg danych PAIiIZ, jednak oba źródła wskazują na podobne tendencje w napływie Źródło: NBP

11 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Strategia w zakresie przyciągania BIZ powinna wynikać z długoterminowej koncepcji rozwoju Polski koncepcja rozwoju Polski koncepcja przyciągania BIZ wybór sektorów strategicznych efektywny system zachęt dla inwestorów Perspektywa 5 latPerspektywa 10 latPerspektywa 15 lat Priorytet: Przyciągnięcie inwestorów zainteresowanych Polską Priorytet: Zachęcenie inwestorów do pozostania i rozwoju w Polsce Priorytet: Specjalizacja sektorowa Problemy: bariery inwestycyjne, infrastruktura, stosunek do BIZ Problemy: system zachęt (SSE), infrastruktura Problemy: system zachęt, innowacyjność Pola działania: poprawa klimatu dla przedsiębiorczości, infrastruktura Pola działania: infrastruktura, zachęty, programy after-care, edukacja Pola działania: edukacja, zachęty Wyzwania dla Polski w zakresie przyciągania BIZ

12 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Strategia w zakresie przyciągania BIZ powinna wynikać z długoterminowej koncepcji rozwoju Polski Perspektywa 5 latPerspektywa 10 latPerspektywa 15 lat Cel: Wykorzystanie momentu wstąpienia Polski do UE i przyciągnięcie inwestorów zainteresowanych Polską Cel: Utrzymanie zainteresowania inwestorów inwestycjami w Polsce oraz powstrzymanie odpływu inwestycji z Polski do tanich krajów (Rumunia, Bułgaria, Ukraina) – after care service. Przestawienie głównego zainteresowania inwestorów z działalności wytwórczej na szeroko rozumiane usługi. Cel: Usługi najważniejszym sektorem dla napływu BIZ w Polsce, specjalizacja sektorowa Priorytet: przemysł motoryzacyjny, elektroniczny, AGD, usługi (BPO, paramedyczne, usługi remontowe samolotów) Priorytet: przemysł motoryzacyjny, elektroniczny, usługi (BPO, R & D, logistyka, spedycja, usługi remontowe samolotów i jachtów), sektory niszowe (produkcja jachtów, szybowców) Priorytet:: przemysł motoryzacyjny, elektroniczny, biotechnologia, usługi (BPO, R & D, logistyka, spedycja) Problemy: rozwój infrastruktury drogowej (budowa autostrad, modernizacja istniejących dróg, korelacja sieci drogowej z kolejowa i siecią lotnisk); zmiany legislacji (prywatyzacja uzdrowisk i dopuszczenie inwestorów zagranicznych); przygotowanie infrastruktury (działki). Wsparcie polskich poddostawców Problemy: rozwój infrastruktury (parki technologiczne i inkubatory naukowo- techniczne), zmiana systemu edukacji, wsparcie współpracy ośrodkow naukowo- badawczych i uniwersytetów z przemysłem (komercjalizacja wynalazków, zmiana systemu patentowego). Programy after-care. Problemy: wsparcie procesów podnoszenia kwalifikacji pracowników (poziom wykształcenia, znajomość języków). Sektory strategiczne w kontekście napływu BIZ do Polski

13 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Obecne usytuowanie oraz wyposażenie PAIiIZ-u znacznie ogranicza możliwość osiągnięcia sukcesu Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa Budżet 2005 – 9 mln PLN (4/5 budżetu z dotacji) Brak biur zagranicznych i regionalnych – umowy z regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora Zatrudnienie - 130 osób (w tym 25 osób obsługujących projekty inwestycyjne i 10 osób zajmujących się kontaktami z regionami) Marketing inwestycyjny i promocja gospodarcza Polski Obsługa dużych projektów gwarantujących znaczny wzrost zatrudnienia Informacje nt. warunków inwestowania w Polsce Baza ofert inwestycyjnych Identyfikacja potencjalnych poddostawców Współpraca z władzami centralnymi i lokalnymi Współpraca z instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorców Monitorowanie napływu BIZ do Polski DIAGNOZA SYTUACJI wadliwa forma prawna agencji – spółka prawa handlowego brak kompetencji do oferowania inwestorom nieruchomości i pomocy publicznej (granty, zwolnienia podatkowe) brak relacji formalnych z SSE brak własnych placówek w kraju i na świecie

14 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Dziękuję za uwagę www.paiz.gov.pl PL 00-585 Warsaw, 12 Bagatela Street, phone: (+48 22) 334 98 00, fax: (+48 22) 334 99 99; e-mail: post@paiz.gov.pl; www.paiz.gov.pl


Pobierz ppt "Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych PL 00-585 Warsaw, 12 Bagatela Street, phone: (+48 22) 334 98 00, fax: (+48 22) 334 99 99; e-mail:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google