Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestycje zagraniczne w Polsce trzy kwartały 2005

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestycje zagraniczne w Polsce trzy kwartały 2005"— Zapis prezentacji:

1 Inwestycje zagraniczne w Polsce trzy kwartały 2005
PL Warsaw, 12 Bagatela Street, phone: (+48 22) , fax: (+48 22) ; Inwestycje zagraniczne w Polsce trzy kwartały 2005 Sebastian Mikosz 20 października 2005

2 1. Stan bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2004 r
1. Stan bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2004 r. wg PAIiIZ i UNCTAD 2. Obsługa inwestorów w PAIiIZ w III kwartałach 2005 r. 3. Stan inwestycji w 2005 r.

3 Napływ BIZ w roku 2004 wg UNCTAD (w milionach USD)
EU-10 EU-10 2003 2004 3 283 Świat Świat 2 001 Inne 648.1 632.6 Słowacja 1 122 669 Cypr 1 146 1 011 4 167 Węgry 2 162 338.7 Czechy 4 463 2 101 216.4 w tym 11% EU-10 w tym 4.2% EU-10 Polska 6 159 4 123 UE UE Źródło: UNCTAD „World Investemnt Report 2005”

4 Rosnący napływ BIZ do jako potwierdzenie wzrastającej atrakcyjności Polski wg PAIiIZ
-33% 10601 23% 2004 – Największy napływ BIZ do Polski od 2000 roku Trzeci największy napływ BIZ od czasu transformacji Potwierdzenie rosnącego trendu napływu BIZ z roku 2003 -15% 6% 7118 7858 6420 6064 Stały wzrost skumulowanej wartości BIZ Według UNCTAD wartość skumulowana BIZ w stosunku do PKB wyniósł w 2004 w Polsce 25,4% (Francja 26,5%; Holandia 74,2%; Czechy 52,7%; Węgry 60,7%) Wartość napływu kapitału zagranicznego do Polski w roku 2004 wyniosła 7,86 mld USD. Jest to wartość najwyższa od 2000 roku, kiedy to odnotowano rekordowy napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Wartość napływu w roku 2004 była większa w stosunku do roku poprzedniego o 1,44 mld USD. Po znacznym spadku napływu BIZ do Polski w latach 2000 (spadek o 33%) oraz 2001 (spadek o 15%) w roku 2002 obserwujemy zahamowanie tendencji spadkowej. Wzrost napływu BIZ do Polski w 2004 w stosunku do roku 2003 wyniósł 23%. Źródło: PAIiIZ, miliony USD

5 1. Stan bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2004 r
1. Stan bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2004 r. wg PAIiIZ i UNCTAD 2. Obsługa inwestorów w PAIiIZ w III kwartałach 2005 r. 3. Stan inwestycji w 2005 r.

6 Nastąpił znaczny wzrost ilości decyzji o inwestycji w Polsce
Projekty obsługiwane przez PAIiIZ zakończone decyzją o inwestycji, podjętą w 2004 i trzech kwartałach 2005 r. Planowane zatrudnienie w inwestycjach obsłużonych przy udziale PAIiIZ w 2004 i 2005 r. Planowana wartość inwestycji obsłużonych przy udziale PAIiIZ w 2004 i 2005 r. mln EUR Od 2004 r. zauważalny jest wzrost zainteresowania Polską jako miejscem lokalizacji inwestycji zagranicznych Liczba projektów obsługiwanych przez PAIiIZ zakończonych decyzją o inwestycji w trzech kwartałach wzrosła ponad dwukrotnie z 15 w 2004 r. do 34 w 2005 r.

7 LG Philips LCD fabryka paneli LCD 429 mln € 3150 osób
Przykładowe projekty PAIiIZ zakończone decyzją o inwestycji w III kwartałach 2005 LG Philips LCD fabryka paneli LCD mln € osób Michelin fabryka opon mln € osób MAN Trucks fabryka ciężarówek mln € osób LG Electronics fabryka telewizorów mln € osób Electrolux fabryki sprzętu AGD mln € osób Hutchinson produkty gumowe mln € osób Wrozamet fabryka kuchenek mln € osób W pierwszym kwartale 2005 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zakończyła 14 projektów o łącznej wartości 553,5 mln Euro. Dzięki tym inwestycjom zostanie utworzonych 5310 nowych miejsc pracy. Hewlett Packard centrum księgowe mln € osób IBM lab.oprogramowania mln € osób I inne, razem decyzje w III kwartałach 2005 r mln € osób

8 1. Stan bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2004 r
1. Stan bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2004 r. wg PAIiIZ i UNCTAD 2. Obsługa inwestorów w PAIiIZ w III kwartałach 2005 r. 3. Stan inwestycji w 2005 r.

9 Polska potrzebuje co najmniej 10 mld USD inwestycji zagranicznych rocznie
Ca ł kowite zapotrzebowanie ~50 mld EUR ~40 ~10 Cel: 5 - proc. wzrost PKB 50 40 30 20 10 Wymagany poziom inwestycyjny Poziom oszczędności inwestycji wewnętrznych na inwestycje NBP szacuj e na 25 % PKB, tj. na oko ł o 50 mld EUR rocznie. Inwestycje te musz ą zosta ć sfinansowane przez oszcz ę dno ś ci krajowe albo zagraniczne , ale oszcz ę dno ś ci krajowe w ostatnich latach wynosi ł y tylko 20 % PKB. Je ż eli wi ę c poziom oszcz ę dno ś ci nie wzro ś nie znacz ą co w najbli ż szych latach (a nic na to nie wskazuje), szybki rozw ó j gospodarki polskiej b ę dzie wymaga ł importu Niezbędne kapita ł u zagranicznego w kwocie, co najmniej 5 % inwestycje zagraniczne PKB, czyli około 10 mld EUR rocznie. Po l s ka Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

10 Napływ BIZ do Polski w 2004 i 2005 r., mln USD
Według WSTĘPNYCH danych NBP, napływ BIZ do Polski po 8 miesiącach r. wyniósł mln USD (wobec mln USD w 2004 r.) Druga połowa roku jest zwykle decydująca dla poziomu napływu BIZ Wskutek różnic metodologii napływy BIZ wg. NBP są niższe niż wg danych PAIiIZ, jednak oba źródła wskazują na podobne tendencje w napływie Źródło: NBP

11 Wyzwania dla Polski w zakresie przyciągania BIZ
Strategia w zakresie przyciągania BIZ powinna wynikać z długoterminowej koncepcji rozwoju Polski koncepcja rozwoju Polski koncepcja przyciągania BIZ wybór sektorów strategicznych efektywny system zachęt dla inwestorów Wyzwania dla Polski w zakresie przyciągania BIZ Perspektywa 5 lat Perspektywa 10 lat Perspektywa 15 lat Priorytet: Przyciągnięcie inwestorów zainteresowanych Polską Priorytet: Zachęcenie inwestorów do pozostania i rozwoju w Polsce Priorytet: Specjalizacja sektorowa Problemy: bariery inwestycyjne, infrastruktura, stosunek do BIZ Problemy: system zachęt (SSE), infrastruktura Problemy: system zachęt, innowacyjność Pola działania: poprawa klimatu dla przedsiębiorczości, infrastruktura Pola działania: infrastruktura, zachęty, programy after-care, edukacja Pola działania: edukacja, zachęty

12 Sektory strategiczne w kontekście napływu BIZ do Polski
Strategia w zakresie przyciągania BIZ powinna wynikać z długoterminowej koncepcji rozwoju Polski Sektory strategiczne w kontekście napływu BIZ do Polski Perspektywa 5 lat Perspektywa 10 lat Perspektywa 15 lat Cel: Wykorzystanie momentu wstąpienia Polski do UE i przyciągnięcie inwestorów zainteresowanych Polską Cel: Utrzymanie zainteresowania inwestorów inwestycjami w Polsce oraz powstrzymanie odpływu inwestycji z Polski do tanich krajów (Rumunia, Bułgaria, Ukraina) – after care service. Przestawienie głównego zainteresowania inwestorów z działalności wytwórczej na szeroko rozumiane usługi. Cel: Usługi najważniejszym sektorem dla napływu BIZ w Polsce, specjalizacja sektorowa Priorytet: przemysł motoryzacyjny, elektroniczny, AGD, usługi (BPO, paramedyczne, usługi remontowe samolotów) Priorytet: przemysł motoryzacyjny, elektroniczny, usługi (BPO, R & D, logistyka, spedycja, usługi remontowe samolotów i jachtów), sektory niszowe (produkcja jachtów, szybowców) Priorytet:: przemysł motoryzacyjny, elektroniczny, biotechnologia, usługi (BPO, R & D, logistyka, spedycja) Problemy: rozwój infrastruktury drogowej (budowa autostrad, modernizacja istniejących dróg, korelacja sieci drogowej z kolejowa i siecią lotnisk); zmiany legislacji (prywatyzacja uzdrowisk i dopuszczenie inwestorów zagranicznych); przygotowanie infrastruktury (działki). Wsparcie polskich poddostawców Problemy: rozwój infrastruktury (parki technologiczne i inkubatory naukowo-techniczne), zmiana systemu edukacji, wsparcie współpracy ośrodkow naukowo-badawczych i uniwersytetów z przemysłem (komercjalizacja wynalazków, zmiana systemu patentowego). Programy after-care. Problemy: wsparcie procesów podnoszenia kwalifikacji pracowników (poziom wykształcenia, znajomość języków).

13 Obecne usytuowanie oraz wyposażenie PAIiIZ-u znacznie ogranicza możliwość osiągnięcia sukcesu
Marketing inwestycyjny i promocja gospodarcza Polski Obsługa dużych projektów gwarantujących znaczny wzrost zatrudnienia Informacje nt. warunków inwestowania w Polsce Baza ofert inwestycyjnych Identyfikacja potencjalnych poddostawców Współpraca z władzami centralnymi i lokalnymi Współpraca z instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorców Monitorowanie napływu BIZ do Polski DIAGNOZA SYTUACJI wadliwa forma prawna agencji – spółka prawa handlowego brak kompetencji do oferowania inwestorom nieruchomości i pomocy publicznej (granty, zwolnienia podatkowe) brak relacji formalnych z SSE brak własnych placówek w kraju i na świecie Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa Budżet 2005 – 9 mln PLN (4/5 budżetu z dotacji) Brak biur zagranicznych i regionalnych – umowy z regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora Zatrudnienie osób (w tym 25 osób obsługujących projekty inwestycyjne i 10 osób zajmujących się kontaktami z regionami)

14 Dziękuję za uwagę www.paiz.gov.pl
PL Warsaw, 12 Bagatela Street, phone: (+48 22) , fax: (+48 22) ; Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Inwestycje zagraniczne w Polsce trzy kwartały 2005"

Podobne prezentacje


Reklamy Google