Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPÓŁKA WODNA MELIORACJI NIZIN OBRZAŃSKICH w Poznaniu BUDŻET NA 2007 ROK (wyciąg) Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Spółki Wodnej Marzec, 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPÓŁKA WODNA MELIORACJI NIZIN OBRZAŃSKICH w Poznaniu BUDŻET NA 2007 ROK (wyciąg) Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Spółki Wodnej Marzec, 2007."— Zapis prezentacji:

1 SPÓŁKA WODNA MELIORACJI NIZIN OBRZAŃSKICH w Poznaniu BUDŻET NA 2007 ROK (wyciąg) Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Spółki Wodnej Marzec, 2007 rok

2 Plan budżetu na 2007 rok Lp.PRZYCHODY Kwota [zł] 1melioracja szczegółowa za składki rolników indywidualnych melioracja szczegółowa za składki jednostek prawnych melioracja szczegółowa za dotacje budżetowe melioracja szczegółowa za dotacje samorządowe x RAZEM STATUTOWE melioracja podstawowa melioracja statutowa ze zleceń x RAZEM PRZYCHODY Z MELIORACJI sprzedaż nieruchomości inne przychody : x- czynsze i dzierżawy x- zwrot kosztów upomnień3 500 x- pozostała sprzedaż2 700 x- odsetki bankowe x OGÓŁEM PRZYCHODY

3 Plan budżetu na 2007 rok Lp.KOSZTY Kwota [zł] 1konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej za składki indywidualne konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej za składki jednostek prawnych konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej za dotacje budżetowe konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej za dotacje samorządowe x RAZEM STATUTOWE eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracji podstawowej inne roboty melioracyjne statutowe x RAZEM KOSZTY MELIORACJI koszt sprzedaży nieruchomości500 8koszty inne3 000 x KOSZTY OGÓŁEM x nadwyżka przychodów nad kosztami x OGÓŁEM KOSZTY

4 P L A N robót Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich na 2007 rok GMINY -POWIATY Jedn. Czempiń Kościan Krzywiń Kamieniec Rakoniewice Wielichowo Przemęt Siedlec Wolsztyn Razem Rodzaj wykonywanych robót Obszar konkurencyjny KościanGrodziskWolsztyn Obszar ha11 572, , , ,00 Obwód I/IIII/IIIIII Odmulenie ręczne mb Odmulenie mechanicznemb Wykoszenie ręczne mb Wykoszenie mechanicznemb Budowa przepustów mb 6612 Konserwacja przepustówmb Konserwacja dren ha Wycinanie krzewów zł Materiały zł Ogółem zł Składka zł/ha25,6321,2121,1624,16 JEDNOSTKI PRAWNE JEDNOSTKI PRAWNE zł ha 6 193, , ,10 INDYWIDUALNI ROLNICY zł ha 5 378, , , ,90

5 Rodzaj wykonywanych robótJedn. Gołębin Nowy Gołębin Stary Gorzyczki Gorzyce Donatowo Borowo Jarogniewice Głuchowo Srocko Wielkie Czempiń Nr obszaru konkurencyjnego 1/11/21/31/41/5 Obszar ha429,58341,77203,20161,50171,51 Obwód IIIII Odmulenie ręcznemb Odmulenie mechanicznemb Wykoszenie ręcznemb Wykoszenie mechanicznemb Budowa przepustówmb Konserwacja przepustówmb 6 Konserwacja drenha Wycinanie krzewówzł Materiały zł Ogółem zł Składka zł/ha22 P L A N robót Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich na 2007 rok GMINA CZEMPIŃ

6 PiotrkowiceSłoninJasieńSierniki RKS Czempiń 1/61/71/81/91/10 39,78145,72112,7629,45889,33 II ,81 Rodzaj wykonywanych robót Jedn. Nr obszaru konkurencyjnego Obszar ha Obwód Odmulenie ręcznemb Odmulenie mechanicznemb Wykoszenie ręcznemb Wykoszenie mechanicznemb Budowa przepustówmb Konserwacja przepustówmb Konserwacja drenha Wycinanie krzewówzł Materiały zł Ogółem zł Składka zł/ha P L A N robót Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich na 2007 rok GMINA CZEMPIŃ – cd.

7 Hodowla Roślin Borowo Maxfrut Jarogniewice Top Farms Piotrowo Top Farms Gołębin Nadl. Konstanty - nowo RAZEM 1/111/121/131/141/15 575, ,70 III I ,1618, ,34 Rodzaj wykonywanych robótJedn. Nr obszaru konkurencyjnego Obszar ha Obwód Odmulenie ręcznemb Odmulenie mechanicznemb Wykoszenie ręcznemb Wykoszenie mechanicznemb Budowa przepustówmb Konserwacja przepustówmb Konserwacja drenha Wycinanie krzewówzł Materiały zł Ogółem zł Składka zł/ha P L A N robót Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich na 2007 rok GMINA CZEMPIŃ – cd.

8 Rodzaj wykonywanych robót Jedn. Sierakowo Kurzagóra Bonikowo Oborzyska Stare KiełczewoNacław Nr obszaru konkurencyjnego 5/385/395/405/41 Obszar ha91,69135,15336,57158,21 Obwód II Odmulenie ręcznemb Odmulenie mechanicznemb Wykoszenie ręcznemb Wykoszenie mechanicznemb Budowa przepustówmb Konserwacja przepustówmb1318 Konserwacja drenha 21 Wycinanie krzewówzł Materiały zł Ogółem zł Składka zł/ha22 P L A N robót Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich na 2007 rok GMINA KOŚCIAN

9 Łagiewniki Sepienko Kawczyn Pianowo Kurowo Gurostwo Kokorzyn Krzan Szczodrowo Szczodrówko Januszewo Wławie Choryń Dębiec Nowy Spytkówki Witkówki Turew Wyskoć Osiek Widziszewo Nielęgowo Gryżyna Racot Stary Lubosz RSP Kurowo RSP Pianowo 5/425/435/445/455/46 227,27190,95499,44200,81120,10 II I P L A N robót Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich na 2007 rok GMINA KOŚCIAN – cd. Rodzaj wykonywanych robót Jedn. Nr obszaru konkurencyjnego Obszarha Obwód Odmulenie ręcznemb Odmulenie mechanicznemb Wykoszenie ręcznemb Wykoszenie mechanicznemb Budowa przepustówmb Konserwacja przepustówmb Konserwacja drenha Wycinanie krzewówzł Materiałyzł Ogółem zł Składka zł/ha

10 RSP Kiełczewo Top Farms Turew Stadnina Koni Racot RAZEM 5/475/485/ ,19 IIII ,7637,5021,4323,32 Rodzaj wykonywanych robót Jedn. Nr obszaru konkurencyjnego Obszarha Obwód Odmulenie ręcznemb Odmulenie mechanicznemb Wykoszenie ręcznemb Wykoszenie mechanicznemb Budowa przepustówmb Konserwacja przepustówmb Konserwacja drenha Wycinanie krzewówzł Materiałyzł Ogółem zł Składka zł/ha P L A N robót Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich na 2007 rok GMINA KOŚCIAN – cd.

11 Rodzaj wykonywanych robótJedn. Zbęchy II Łuszkowo Rogaczewo Wielkie Rąbiń Bieżyń Cichowo Łagowo Nr obszaru konkurencyjnego 7/507/517/527/537/54 Obszar ha74,16153,02222,94271,8787,57 Obwód IIIII Odmulenie ręcznemb Odmulenie mechanicznemb Wykoszenie ręcznemb Wykoszenie mechanicznemb Budowa przepustówmb Konserwacja przepustówmb 15 Konserwacja drenha Wycinanie krzewówzł Materiały zł Ogółem zł Składka zł/ha P L A N robót Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich na 2007 rok GMINA KRZYWIŃ

12 MościszkiBielewo Zbęchy Wieś Jerka Lubiń Nowy Dwór Czerwona Wieś Krzywiń Wieszkowo Bojanice Mięskowo 7/557/567/577/58 123,69215,71222,95368,57 IIII Rodzaj wykonywanych robótJedn. Nr obszaru konkurencyjnego Obszarha Obwód Odmulenie ręcznemb Odmulenie mechanicznemb Wykoszenie ręcznemb Wykoszenie mechanicznemb Budowa przepustówmb Konserwacja przepustówmb Konserwacja drenha Wycinanie krzewówzł Materiałyzł Ogółemzł Składkazł/ha P L A N robót Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich na 2007 rok GMINA KRZYWIŃ – cd.

13 GierłachowoJurkowo Kopaszewo Świniec Hodowla Roślin DANKO 7/597/607/617/62 73,13193,4397,37400 IIII Rodzaj wykonywanych robótJedn. Nr obszaru konkurencyjnego Obszarha Obwód Odmulenie ręcznemb Odmulenie mechanicznemb Wykoszenie ręcznemb Wykoszenie mechanicznemb Budowa przepustówmb Konserwacja przepustówmb Konserwacja drenha Wycinanie krzewówzł Materiałyzł Ogółemzł Składkazł/ha P L A N robót Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich na 2007 rok GMINA KRZYWIŃ – cd.

14 RSP Rąbiń Gosp. Rolne Wonieść RAZEM 7/637/ ,41 II ,2221,56 P L A N robót Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich na 2007 rok GMINA KRZYWIŃ – cd. Rodzaj wykonywanych robótJedn. Nr obszaru konkurencyjnego Obszar ha Obwód Odmulenie ręczne mb Odmulenie mechaniczne mb Wykoszenie ręczne mb Wykoszenie mechaniczne mb Budowa przepustów mb Konserwacja przepustów mb Konserwacja dren ha Wycinanie krzewów zł Materiały zł Ogółem zł Składka zł/ha

15 Rodzaj wykonywanych robótJedn. Dąbrowa Stara Gościeszyn KębłowoObra Widzim StaryŚwiętnoRAZEM Nr obszaru konkurencyjnego 10/7810/7910/8010/8110/82 Obszar ha445,9497,9782,1342,70139,29808,03 Obwód III Odmulenie ręcznemb Odmulenie mechanicznemb 380 Wykoszenie ręcznemb Wykoszenie mechanicznemb Budowa przepustówmb Konserwacja przepustówmb Konserwacja drenha Wycinanie krzewówzł Materiały zł Ogółem zł Składka zł/ha ,45 P L A N robót Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich na 2007 rok GMINA WOLSZTYN

16 P L A N robót Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich na 2007 rok GMINA SIEDLEC Rodzaj wykonywanych robót Jedn. Wielka Wieś Kopanica Mała Wieś Wąchabno JaromierzRAZEM Nr obszaru konkurencyjnego 9/769/77 Obszar ha100,03107,04207,07 Obwód III Odmulenie ręcznemb 580 Odmulenie mechanicznemb600 Wykoszenie ręcznemb 580 Wykoszenie mechanicznemb Budowa przepustówmb Konserwacja przepustówmb Konserwacja drenha Wycinanie krzewówzł Materiały zł Ogółem zł Składka zł/ha222021

17 Rodzaj wykonywanych robót Jedn. Kaszczor Kaszczor 2 Mochy Perkowo Perkowo 2 Kluczewo Kluczewo 2 Nr obszaru konkurencyjnego 8/658/668/678/68 Obszar ha123,2535,2164,64375,05 Obwód III Odmulenie ręcznemb 250 Odmulenie mechanicznemb Wykoszenie ręcznemb Wykoszenie mechanicznemb Budowa przepustówmb Konserwacja przepustówmb 72 Konserwacja drenha Wycinanie krzewówzł Materiały zł Ogółemzł Składkazł/ha P L A N robót Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich na 2007 rok GMINA PRZEMĘT

18 SiekówkoBuczRadomierzBłotnica 8/698/708/718/72 433,27175,47123,61111,78 III Rodzaj wykonywanych robót Jedn. Nr obszaru konkurencyjnego Obszarha Obwód Odmulenie ręcznemb Odmulenie mechanicznemb Wykoszenie ręcznemb Wykoszenie mechanicznemb Budowa przepustówmb Konserwacja przepustówmb Konserwacja drenha Wycinanie krzewówzł Materiałyzł Ogółemzł Składkazł/ha P L A N robót Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich na 2007 rok GMINA PRZEMĘT – cd.

19 Sączkowo Przemęt Przemęt 2 BorekRAZEM 8/738/748/75 44,58918,3455, ,95 III ,09 Rodzaj wykonywanych robót Jedn. Nr obszaru konkurencyjnego Obszarha Obwód Odmulenie ręcznemb Odmulenie mechanicznemb Wykoszenie ręcznemb Wykoszenie mechanicznemb Budowa przepustówmb Konserwacja przepustówmb Konserwacja drenha Wycinanie krzewówzł Materiałyzł Ogółemzł Składkazł/ha P L A N robót Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich na 2007 rok GMINA PRZEMĘT – cd.

20 Rodzaj wykonywanych robót Jedn. Wielichowo Wieś ZieminReńskoTrzcinica Wilkowo Polskie Śniaty Nr obszaru konkurencyjnego 4/304/314/324/334/34 Obszar ha290,28362,3498,87136,85795,22 Obwód III Odmulenie ręcznemb 1510 Odmulenie mechanicznemb Wykoszenie ręcznemb 1510 Wykoszenie mechanicznemb Budowa przepustówmb 6 Konserwacja przepustówmb 30 Konserwacja drenha 20 Wycinanie krzewówzł Materiały zł 600 Ogółem zł Składka zł/ha P L A N robót Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich na 2007 rok GMINA WIELICHOWO

21 PruszkowoProchy Roln. Zakład Doświadczalny Wielichowo RAZEM 4/354/364/37 21,85373,69443, ,00 III ,5216,48 Rodzaj wykonywanych robót Jedn. Nr obszaru konkurencyjnego Obszarha Obwód Odmulenie ręcznemb Odmulenie mechanicznemb Wykoszenie ręcznemb Wykoszenie mechanicznemb Budowa przepustówmb Konserwacja przepustówmb Konserwacja drenha Wycinanie krzewówzł Materiałyzł Ogółemzł Składkazł/ha P L A N robót Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich na 2007 rok GMINA WIELICHOWO – cd.

22 Rodzaj wykonywanych robótJedn. Ruchocice Rataje Gnin Chrustowo Błońsko Komorówko Terespol Terespol 2 Rakoniewice Wieś Wioska Nr obszaru konkurencyjnego 3/223/233/243/253/26 Obszar ha683,77333,68435,41143,25151,68 Obwód III Odmulenie ręcznemb Odmulenie mechanicznemb Wykoszenie ręcznemb Wykoszenie mechanicznemb Budowa przepustówmb Konserwacja przepustówmb Konserwacja drenha20 Wycinanie krzewówzł Materiały zł300 Ogółem zł Składka zł/ha P L A N robót Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich na 2007 rok GMINA RAKONIEWICE

23 AGROCOOP Ruchocice ANIMEX INTERCHAMP Ruchocice RAZEM 3/273/283/ ,79 III ,38 Rodzaj wykonywanych robótJedn. Nr obszaru konkurencyjnego Obszarha Obwód Odmulenie ręcznemb Odmulenie mechanicznemb Wykoszenie ręcznemb Wykoszenie mechanicznemb Budowa przepustówmb Konserwacja przepustówmb Konserwacja drenha Wycinanie krzewówzł Materiałyzł Ogółemzł Składkazł/ha P L A N robót Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich na 2007 rok GMINA RAKONIEWICE – cd.

24 Rodzaj wykonywanych robót Jedn.Konojad Karczewo Wolkowo Wilanowo Wilanowo 2 Kamieniec Lubiechowo Puszczykowo Wąbiewo Łęki Małe Goździchowo Kotusz Parzęczewo Puszczykówiec Łęki Wielkie Jaskółki Kowalewo RSP Kamieniec Nr obszaru konkurencyjnego 2/152/162/172/18 Obszar ha102,18864,51135,33125,00 Obwód II Odmulenie ręcznemb Odmulenie mechanicznemb Wykoszenie ręcznemb Wykoszenie mechanicznemb Budowa przepustówmb Konserwacja przepustówmb 50 Konserwacja drenha Wycinanie krzewówzł 200 Materiały zł Ogółem zł Składka zł/ha P L A N robót Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich na 2007 rok GMINA KAMIENIEC

25 Spół. Prod. Roln. Przemysł. Karczewo Top Farms Sepno Szczepowice Parol Parzęczewo RAZEM 2/192/202/21 37, ,86 II , ,18 Rodzaj wykonywanych robótJedn. Nr obszaru konkurencyjnego Obszarha Obwód Odmulenie ręcznemb Odmulenie mechanicznemb Wykoszenie ręcznemb Wykoszenie mechanicznemb Budowa przepustówmb Konserwacja przepustówmb Konserwacja drenha Wycinanie krzewówzł Materiałyzł Ogółemzł Składkazł/ha P L A N robót Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich na 2007 rok GMINA KAMIENIEC – cd.

26 P L A N robót na 2007 rok Rodzaj wykonywanych robót Jedn. Razem Obszarha ,00 Odmulenie ręcznemb Odmulenie mechanicznemb Wykoszenie ręcznemb Wykoszenie mechanicznemb Budowa przepustówmb12 Konserwacja przepustówmb918 Konserwacja drenha95 Wycinanie krzewówzł Materiałyzł Ogółemzł Składkazł/ha24,16 JEDNOSTKI PRAWNE JEDNOSTKI PRAWNE zł ha 8 150,10 INDYWIDUALNI ROLNICY zł ha ,90

27 Dziękuję za uwagę SPÓŁKA WODNA MELIORACJI NIZIN OBRZAŃSKICH w Poznaniu Dziękuję za uwagę Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Spółki Wodnej Marzec, 2007 rok


Pobierz ppt "SPÓŁKA WODNA MELIORACJI NIZIN OBRZAŃSKICH w Poznaniu BUDŻET NA 2007 ROK (wyciąg) Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Spółki Wodnej Marzec, 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google