Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydawnictwo STENTOR przedstawia NOWĄ SERIĘ PODRĘCZNIKÓW DO JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR Warszawa 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydawnictwo STENTOR przedstawia NOWĄ SERIĘ PODRĘCZNIKÓW DO JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR Warszawa 2009."— Zapis prezentacji:

1 Wydawnictwo STENTOR przedstawia NOWĄ SERIĘ PODRĘCZNIKÓW DO JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR Warszawa 2009

2 OD MÓWIENIA DO PISANIA, OD TEKSTU CUDZEGO DO TEKSTU WŁASNEGO Jest tyle do powiedzenia! Jest tyle do powiedzenia! – nowa seria podręczników do języka polskiego dla gimnazjum Wydawnictwo STENTOR JEST TYLE DO POWIEDZENIA! klasa I, cz. 2klasa I, cz. 1klasa II klasa III

3 Prezentujemy Państwu nowy podręcznik do języka polskiego dla gimnazjum przygotowany przez Wydawnictwo STENTOR. Ukazuje on rzeczywistość kulturową i życie otaczające ucznia jako przestrzeń, w której JEST TYLE DO POWIEDZENIA, to zaś z kolei ma skłaniać do poszukiwania języka zdolnego owo TYLE wyrazić. Do takiej dyskusji motywuje tematyka rozdziałów podręcznika, odwołująca się do zagadnień bliskich i ważnych dla ucznia, ale także wymagająca pogłębionego namysłu. Najważniejsze założenia i układ podręcznika z seriiJest tyle do powiedzenia! pokażemy Państwu na przykładzie jednego z dziesięciu rozdziałów książki dla klasy I. Jest to rozdział trzeci, zatytułowany Twarzą w twarz. JEST TYLE DO POWIEDZENIA!

4 rozdział trzeci, zatytułowany Ukazuje on człowieka poprzez twarz – widzianą z bliska, naprzeciw nas, w reklamie, filmie, na portrecie, a także opisaną w literaturze. Podejmuje m.in. zagadnienie gry twarzą, prawdy i fałszu w przekazywaniu i odczytywaniu uczuć, pojęcia piękna i jego konwencji. JEST TYLE DO POWIEDZENIA!

5 Karta wprowadzająca. Uczniowie chętnie dyskutują na tematy, które ich dotyczą. Fotografie mają ich zaciekawić, a zadania zamieszczone obok ilustracji zachęcić do wypowiadania własnych uwag i refleksji, udziału w dyskusji i pracy zespołowej, wymagającej uzgodnień i argumentacji. JEST TYLE DO POWIEDZENIA!

6 Kontynuacja wątków – wybór tekstów publicystycznych, użytkowych i popularnonaukowych, uzupełniony ćwiczeniami językowymi. Oto wybrane materiały z omawianego rozdziału: JEST TYLE DO POWIEDZENIA!

7 1. Artykuł Fabryka szczęścia porusza ważny problem fikcji świata kolorowych magazynów, a jednocześnie jest wstępem do omówienia zagadnień reklamy, perswazji i manipulacji; zagadnienia te są rozbudowywane w dalszych rozdziałach, tam też dopiero wprowadza się terminy. To jeden z wielu przykładów, jak traktowany jest w podręczniku istotny postulat podstawy programowej, by położyć nacisk na naukę korzystania z mediów, w tym dostrzegania ich perswazyjności. JEST TYLE DO POWIEDZENIA!

8 Dodajmy, że o mediach mówi się w książce nie tylko w kontekście kreowanego przez nie obrazu świata oraz zagadnienia perswazji. Wskazuje się też na sposoby wykorzystywania przekazów medialnych jako źródła informacji, uwrażliwiając przy tym na konieczność odróżniania informacji od opinii. 2. Artykułom i fragmentom tekstów popularnonaukowych towarzyszą różnorodne w formie sprawdziany zrozumienia tekstu. JEST TYLE DO POWIEDZENIA!

9 3. Materiały uzupełniające konsekwentnie i twórczo rozwijają temat prawdy i fałszu oraz wykorzystywania w mediach wizerunku ludzkiej twarzy. 4. Towarzyszące tekstom ćwiczenia z działów Właściwe słowo i Poradnik językowy pomagają w budowaniu własnych wypowiedzi. JEST TYLE DO POWIEDZENIA!

10 5. Zadanie z Pegazem – polecenie do pracy twórczej – jest naturalną konsekwencją wcześniej omówionych i przemyślanych przez ucznia zagadnień (tu uczniowie tworzą projekt reklamy wykorzystującej wizerunek ludzkiej twarzy). JEST TYLE DO POWIEDZENIA!

11 Sztuka w podręczniku nie jest ozdobnikiem. W rozdziale Twarzą w twarz analiza portretu kontynuuje wątek wyrazu twarzy i jej niepowtarzalności. Dobrano portrety dziewczyny i chłopca – rówieśników uczniów, tak aby temat był im bliski. Zastosowano takie rozwiązanie graficzne, które pomoże w uważnej lekturze wzorcowego tekstu (z książki siostry Wendy Beckett), a zarazem w zaobserwowaniu istotnych elementów portretu. JEST TYLE DO POWIEDZENIA!

12 Na tym przykładzie widać doskonale przyjęte w podręczniku zasady: funkcjonalności i prowadzenia toku nauczania od odbioru i obserwacji, od obserwacji i analizy środków językowych i stylistycznych do tworzenia własnego tekstu. Zgodnie bowiem z intencją nowej podstawy programowej do języka polskiego uczenie umiejętności odbioru (także treści przekazywanych niewerbalnie – np. przez obraz, znak czy gest) powinno się odbywać równolegle z uczeniem umiejętności przekazu – w sposób naturalny i sfunkcjonalizowany. JEST TYLE DO POWIEDZENIA!

13 Dział Lekkie pióro ćwiczy umiejętność pisania w różnych formach. W rozdziale Twarzą w twarz uczniowie podejmują próbę opisu portretu, korzystając z obserwacji, które zgromadzili podczas lektury tekstu s. Wendy Beckett. Instrukcja pomoże im dostrzec uczucia sportretowanego chłopca i uporządkować wypowiedź. JEST TYLE DO POWIEDZENIA!

14 Nauczanie komunikacyjne to dział silnie obecny w każdym rozdziale i zarazem jeden z najważniejszych atutów podręcznika. Kształcenie językowe jest związane z żywym językiem – tekstami różnego typu, odbieranymi i tworzonymi przez ucznia. W rozdziale Twarzą w twarz w stałym dziale zatytułowanymSkuteczna komunikacja pojawia się zagadnienie debaty – sposobów i kultury jej prowadzenia. JEST TYLE DO POWIEDZENIA!

15 W trakcie lektury i wykonywania różnorodnych zadań uczniowie zgromadzili wiele materiałów i przemyśleń. Temat, który zaproponowano (Czy popularność – bycie rozpoznawalnym w tłumie – daje szczęście?), powinien skłonić ich do refleksji i wymiany poglądów. JEST TYLE DO POWIEDZENIA!

16 Zagadnienia ortograficzne wprowadzane są w wielu miejscach rozdziału, głównie w dziale językowym, ale nie tylko. Tu pretekstem jest materiał o najsłynniejszych realizacjach motywu piękna i brzydoty. JEST TYLE DO POWIEDZENIA!

17 Systematycznie jest prowadzona edukacja filmowa. W rozdziale Twarzą w twarz okazją do wprowadzenia elementów wiedzy o filmie oraz nauki umiejętności odbioru sztuki filmowej jest Shrek. Ten bliski uczniom film pozwala na swobodne przejście do niełatwych zagadnień, takich jak pojęcie piękna i konwencji piękna. JEST TYLE DO POWIEDZENIA!

18 Zarazem ten właśnie film umożliwi zrealizowanie jednego z wymagań podstawy programowej – poszukiwania w tekstach współczesnej kultury popularnej nawiązań do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych. JEST TYLE DO POWIEDZENIA!

19 Bogaty dział literacki pokażemy Państwu na przykładzie dwóch tekstów, reprezentujących tradycję i współczesność, a zarazem klasykę i kulturę popularną. Wszystkie teksty poprzedzone są krótkimi wprowadzeniami, które łamią konwencję suchych not encyklopedycznych. Ich celem jest rozbudzenie ciekawości i wprowadzenie w klimat tekstu. JEST TYLE DO POWIEDZENIA!

20 1. Pierwszy utwór to fragment Opium w rosole Małgorzaty Musierowicz, zatytułowany Odwet Matyldy – przykład współczesnej literatury młodzieżowej. Tekst kontynuuje wątek gry twarzą, dając możliwość obserwowania i interpretowania opisu zachowań. JEST TYLE DO POWIEDZENIA!

21 2. Kolejny tekst Bal Kitty to fragment arcydzieła Lwa Tołstoja Anna Karenina. JEST TYLE DO POWIEDZENIA!

22 Zadania do tekstu ułożono tak, by rozwijały umiejętność obserwacji i opisu wyrazu twarzy jako odzwierciedlenia przeżyć wewnętrznych. Liczne ćwiczenia słownikowe przygotowują do opisu przeżyć. Informacje z dziedziny poetyki (Literatura od podszewki) nawiązują do prezentowanego materiału literackiego. JEST TYLE DO POWIEDZENIA!

23 Po ćwiczeniach słownikowych nawiązujących do utworu Tołstoja w dziale Lekkie pióro zaproponowano próbę opisu przeżyć bohaterki. Jak zwykle, tak i tutaj uczeń otrzymuje szczegółową i przystępną instrukcję. Wykorzystane zostaną także umiejętności nabyte wcześniej, przy opisie portretu. To kolejny przykład konsekwentnego realizowania zasady: od obserwacji cudzego tekstu do tworzenia tekstu własnego. JEST TYLE DO POWIEDZENIA!

24 Dział Czytanie dla siebie, obecny prawie w każdym rozdziale, w jeszcze inny sposób zachęca młodzież do czytania i popularyzuje dobrą, wartościową literaturę. Zawiera różnorodne utwory, za każdym razem mające szansę przemówić do ucznia, który zechce przeczytać je samodzielnie. W lekturze pomogą krótkie, interesujące wprowadzenia oraz przypisy. JEST TYLE DO POWIEDZENIA!

25 Stałe miejsce w każdym rozdziale podręcznika wydzielono dla wiadomości i ćwiczeń gramatycznych (Język od podszewki). W I klasie poświęcone są one głównie przypomnieniu, uporządkowaniu i utrwaleniu wiadomości z wcześniejszego etapu nauki. Wprowadzane są także – zawsze przystępnie i atrakcyjnie – zagadnienia nowe.

26 Wszystkie sprawności językowe utrwalane są w zeszytach ćwiczeń, wchodzących w skład pakietu Jest tyle do powiedzenia!. JEST TYLE DO POWIEDZENIA!

27 Jak mogli się Państwo przekonać, założenia koncepcyjne podręczników z serii Jest tyle do powiedzenia! uwzględniają równie mocno tradycję, jak nowoczesność. Treści konsekwentnie przenikają się i wynikają jedne z drugich. Zachowano spójność zagadnień literackich i komunikacyjnych oraz słownikowych. W książce nie ma przypadkowych tekstów i nieużytecznych ćwiczeń. JEST TYLE DO POWIEDZENIA!

28 Świadomie realizowana jest koncepcja będąca jednym z ideałów nowoczesnej polonistycznej dydaktyki: od tekstu cudzego do tekstu własnego. Forma graficzna książki jest czytelna i ułatwia pracę z tekstem. Ciepłe, przyjazne ilustracje będą pomocą uczniom w zrozumieniu materiału i wykonaniu ćwiczeń. Jesteśmy przekonani, że podręczniki z serii Jest tyle do powiedzenia! mogą być przewodnikiem po literaturze, języku, kulturze oraz współczesnych mediach dla uczniów i nauczycieli w każdym środowisku i w każdej szkole. JEST TYLE DO POWIEDZENIA!

29 Podręcznikom z serii Jest tyle do powiedzenia! towarzyszą : zeszyty ćwiczeń program nauczania (klasy I–III) broszury dla nauczycieli z testami ewaluacyjnymi do poszczególnych rozdziałów i propozycjami scenariuszy lekcji testy progowe plan wynikowy płyta z recytacjami i utworami muzycznymi serwis internetowy Edukacja online (www.edukacjaonline.stentor.pl)www.edukacjaonline.stentor.pl oferujący zestaw pomocy multimedialnych dla uczniów serwis internetowy Klub Nauczyciela (www.klubnauczyciela.stentor.pl)www.klubnauczyciela.stentor.pl oferujący m.in. scenariusze lekcji poświęcone omawianiu lektur oraz testy sprawdzające znajomość treści lektur


Pobierz ppt "Wydawnictwo STENTOR przedstawia NOWĄ SERIĘ PODRĘCZNIKÓW DO JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR Warszawa 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google