Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MARIA SKŁODOWSKA CURIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MARIA SKŁODOWSKA CURIE"— Zapis prezentacji:

1 MARIA SKŁODOWSKA CURIE
POLKA WSZECHCZASÓW

2 „Niech każdy z nas, jak jedwabnik, tka swój kokon i nie żąda wyjaśnień, po co i na co. Jeżeli robota nasza będzie dobra, to powiemy sobie, żeśmy się nie gorzej od jedwabników zachowali. Reszta zaś nie od nas zależy.” Maria Skłodowska Curie

3 SPIS TREŚCI Str. 1 - Strona główna Str. 2 – Cytat Str. 3 - Spis Treści
Str. 5 – Drzewo Genealogiczne Str. 6 – Cytat Str. 7 – Mała Maria Str. 8 – Młodość Str. 9 – Młodość Str. 10 – Cytat Str. 11 – Młodość Str. 12 – Okres Studencki Str. 13 – Piotr Curie Str. 14 – Cytat Str. 15 – Okres I wojny światowej i czasy powojenne Str.16 – Polon Str. 17 – Cytat Str. 18 – Rad Str. 19 – Cytat Str Laboratorium Str. 21 – Cytat Str. 22 – wyróżnienia Str Cytat Str. 24 – Nagrody Nobla Str. 25 – Cytat Str.26 – W pogoni z pięknem Str. 27 – Cytat Str. 28 – Śmierć Marii Str. 29 – Cytat Str. 30 – Banknoty z wizerunkiem Marii Str. 31 – Znaczki Str. 32 – Znaczki Str. 33 – Artyści i Maria Str. 34 – Artyści i Maria Str. 35 – Cytat Str. 36 – Ciekawostki Str. 37 – Ciekawostki Str. 38 – Czy wiesz że ? Str. 39 – Plakat Nocy Muzeum Str. 40 – Okładki niektórych biografii Str. 41 – Okładki niektórych biografii Str. 42 – Muzeum Str. 43 – Muzeum Str. 44 – Dlaczego Polka wszechczasów ? Str. 45 – Źródła Str. 46 – Przygotowały Str.47 - Dziękujemy

4 „Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia.”
Maria Skłodowska Curie

5 DRZEWO GENEALOGICZNE Maria Skłodowska
Bronisława Boguska Władysław Skłodowski Feliks Boguski Maria Zaruska Józef Skłodowski Salomea z Sagtyńskich Skłodowska Herb rodziny Marii

6 Maria Skłodowska Curie
„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę. " Maria Skłodowska Curie

7 Ulubiona bajka małej Mari
Mała Maria Maria przyszła na świat 7 IX 1867 roku w Warszawie. Wychowywana była w rodzinie inteligenckiej należącej do czołówki polskiej inteligencji. Atmosfera domowa była przepełniona kulturą. Maria od wczesnych lat brała udział w spotkaniach naukowych, w życiu umysłowym i społecznym jakie istniało w tamtych czasach. Dzięki temu, że od najmłodszych lata obracała się w towarzystwie naukowym, dość szybko rozwijała się i chłonęła wiedzę, dzięki czemu już wcześnie rozumiała stosunkowo dobrze otaczający ją świat. Ulubiona bajka małej Mari Była to „Opowieść o dwóch miastach” Karola Dickensa . Opowiada ona o rewolucji francuskiej , która toczy się w Paryżu i Londynie .

8 Młodość Maria Skłodowska była piątym dzieckiem znanej rodziny nauczycielskiej, która miała prawo posługiwać się herbem Dołęga. Dziadek Marii Józef Skłodowski był szanowanym lubelskim pedagogiem. Ojciec Władysław Skłodowski był nauczycielem matematyki i fizyki oraz dyrektorem kolejnych dwóch warszawskich gimnazjów męskich. Matka Bronisława Bogucka była dyrektorką warszawskiej pensji dla dziewcząt z dobrych domów. Zmarła na gruźlicę, gdy Maria miała 11 lat. Dzieci Skłodowskich od lewej : najstarsza Zosia , Helena , Maria , jedyny chłopiec i Bronia .

9 Maria mając 10 lat zaczęła naukę w pensji prowadzonej wcześniej przez jej matkę. Następnie uczyła się w gimnazjum dla dziewcząt. Ukończyła go 12 czerwca 1882 roku, otrzymując złoty medal. Następny rok spędziła na wsi u ziemiańskiej rodziny jej ojca. Potem wyjechała razem z ojcem do Warszawy, gdzie zaczęła udzielać korepetycji. W tym czasie zawarła ze swoją starszą siostrą Bronisławą umowę dotyczącą wspierania finansowo jej podczas studiów medycznych w Paryżu, w zamian za podobne wsparcia za 2 lata. W związku z tym została guwernantką najpierw w prawdziwej rodzinie pochodzącej z Krakowa, a następnie u ziemiańskiej rodziny Żórawskich, którzy byli krewnymi ojca Marii. Z tą rodziną związała się aż na 2 lata. W trakcie pracy u rodziny zakochała się wzajemnością w Kazimierzu Żórawskim, przyszłym matematyku. Niestety jego rodzice odrzucili pomysł ślubu ich syna z Marią. Kazimierz nie potrafił się przeciwstawić i przez to Maria straciła pracę. Szybko jednak znalazła pracę u rodziny Fuchsów w Sopocie, ale tylko na rok. W tym czasie dalej wspierała finansowo siostrę Bronisławę. Maria i Bronia ( z prawej ) Dom Żórawskich

10 „Narażamy się na wiele rozczarowań, jeśli wszystkie nasze życiowe zainteresowania uzależniamy od uczuć burzliwych, jak miłość...” Maria Skłodowska Curie

11 Na początku 1890 roku Bronisława, która kilka miesięcy wcześniej poślubiła Kazimierza Dłuskiego zaprosiła Marię (zgodnie z wcześniejszą umową) do swojego paryskiego mieszkania i zaoferowała pełne utrzymanie. Niestety Marie nie było stać na czesne oraz dalej liczyła na ślub z Kazimierzem Żórawskim, z którym widywała się w Warszawie. Z tych względów Maria wróciła do ojca, gdzie znów zaczęła udzielać korepetycji. Przebywała tam do jesieni 1891 roku. Po naleganiach siostry i otrzymaniu listu od Kazimierza, w którym stanowczo oznajmił, że z Marią zrywa. Wyjechała w październiku do Francji.

12 Okres studencki W Paryżu w 1891 roku Maria Skłodowska – Curie zdała egzaminy wstępne na wydział fizyki i chemii Sorbony, jako pierwsza kobieta w historii. W dzień pracowała, a wieczorami pracowała udzielając korepetycji. W 1893 roku uzyskała licencjat z fizyki. Zaczęła pracować jako laborantka w przemysłowym laboratorium zakładów Lippmana. W tym czasie dalej studiowała na Sorbonie. Dzięki temu zyskała drugi licencjat z matematyki w 1894 roku.

13 Piotr Curie Urodził się 15 maja 1859 roku w Paryżu, był francuskim fizykiem i mężem Marii Skłodowskiej. W 1904 roku został profesorem Sorbony. Natomiast w 1905 roku stał się członkiem Akademii Nauk w Paryżu. Był naukowcem, który jako jeden z nielicznych stawiał pierwsze kroki w świecie promieniotwórczości. Wraz ze swoją żoną Marią odkrył dwa nowe pierwiastki promieniotwórcze, oraz wykrył promieniotwórczość dla toru. Za swoje osiągnięcia został w 1903 roku uhonorowany Nagrodą Nobla z zakresu chemii. Zanim zajął się promieniotwórczością, wcześniej wraz z Paulem Jacquesem badał właściwości magnetyczne kryształów. Odkrył w 1883 roku zjawisko piezoelektryczności w kryształach, a także przeprowadził badania nad zależnością własności magnetycznych kryształów od temperatury. 19 kwietnia 1906 roku zginął w wyniku potrącenia przez ciężki wóz.

14 „Ludzkość potrzebuje zapewne ludzi praktycznych, którzy pracują przeważnie dla własnych celów, chociaż pamiętają też o potrzebach ogółu. Lecz potrzebuje  również marzycieli, których bezinteresowne dążenie do celu jest tak potężne, że nie potrafią oni zwracać uwagi na własną korzyść materialną." Maria Skłodowska Curie

15 W czasie I wojny światowej
i czasy powojenne W czasie I wojny światowej Maria Skłodowska – Curie została szefem komórki medycznej, która zajmuje się organizowaniem polowych stacji rentgenograficznych. W sumie stacje te obsłużyły trzy miliony przypadków urazów wśród francuskich żołnierzy. Po wojnie Maria dalej szefowała w Instytucie Radowym w Paryżu. Jednocześnie jeździła po świecie, gdzie pomagała dzięki swojej fundacji zakładać medyczne instytuty leczenia chorób nowotworowych. W 1932 roku z pomocą Prezydenta RP instytut został założony w Warszawie. Jego szefem została siostra Marii Bronisława. Maria ofiarowała nowej placówce gram radu, który był jej własnością. Ten prezent był podstawą działalności Instytutu.

16 Polon Jest to pierwiastek, który w układzie okresowym należy do grupy VI A. Jego liczba atomowa wynosi 84, natomiast masa atomowa 210,11. Jak dotąd poznano 27 izotopów polonu, z który charakteryzujący się najdłuższym życiem - 209Po, ma czas połowicznego rozpadu wynoszący 102 lata. Polon w warunkach naturalnych można znaleźć tylko w rudach uranu. Najczęstszym izotopem wykorzystywanym w nauce jest 210Po. Otrzymuje się go poprzez bombardowanie neutronami innego pierwiastka 209Bi, lub poprzez obróbkę rudy uranowej. Jeśli chodzi o właściwości fizyczne, to polon jest metalem o barwie srebrnej. Jego gęstość wynosi 9,4 g/cm3, natomiast temperatura topnienia wynosi 2540C. Polon jest pierwiastkiem promieniotwórczym emitującym promieniowanie alfa. Może reagować z roztworami kwasów. W temperaturze pokojowej ulega działaniu fluoru. Dym papierosowy zawiera pewne ilości 210Po, a nie zapominajmy, że jest to pierwiastek silnie toksyczny.

17 „Przypuszczamy, że ciało które wyodrębniliśmy ze smółki uranowej zawiera nieznany jeszcze metal, zbliżony do bizmutu ze swoich właściwości chemicznych. Jeśli istnienie tego metalu się potwierdzi, proponujemy dla niego nazwę polon – od imienia ojczyzny jednego z nas.” Maria Skłodowska Curie

18 Rad Jest to pierwiastek, który w układzie okresowym należy do grupy II A. Jego liczba atomowa wynosi 88, natomiast masa atomowa 226,03. Jak dotąd poznano 27 izotopów radu, z który charakteryzujący się najdłuższym życiem - 226Ra, ma czas połowicznego rozpadu wynoszący 1599 lat. Wszystkie izotopy radu są promieniotwórcze. Rad w warunkach naturalnych występuje w minerałach uranowych, a przede wszystkim w blendzie smolistej, oraz karnotycie. Z tych tworów rad jest wydzielany na skalę przemysłową. Jeśli chodzi o właściwości fizyczne, to rad, podobnie jak polon jest metalem o barwie srebrzystej. Jego gęstość wynosi 5,5 g/cm3, natomiast topi się w temperaturze 700 0C. Jest to pierwiastek wykazujący dużą aktywność chemiczną. Już w temperaturze pokojowej może tworzyć związek z tlenem, tworząc w ten sposób tlenek RaO, który jest związkiem trwałym. Oprócz tlenu również łatwo reaguje z chlorem, fluorem, wodą, kwasem azotowym, oraz solnym, a także z fluorowodorem. W przypadku tego ostatniego powstają tzw. halogenki, które mają charakter jonowy.

19 „Rad nie powinien wzbogacić nikogo. Należy do wszystkich ludzi”
„Rad wykryłam, ale nie stworzyłam, więc nie należy do mnie, a jest własnością całej ludzkości." Maria Skłodowska Curie

20 Laboratorium Gdy Maria i Pierre Curie otrzymali nagrodę Nobla, stali się bardzo sławni. Pierrotowi Curie władze Sorbony przyznały stanowisko profesora. Zezwoliły również na to, żeby założył własne laboratorium, w którym kierownikiem badań została Maria Skłodowska – Curie. W tym czasie urodziła swoją drugą córkę Eve. 19 kwietnia 1906 roku Pierre Curie zginął w wypadku. Maria Skłodowska – Curie straciła towarzysza życia i pracy. 13 mają rada wydziałowa postanowiła utrzymać katedrę Pierre Curie i przydzieliła ją Marii wraz z władzą nad laboratorium. Dzięki temu stała się pierwszą kobietą profesorem Sorbony. Później w 1911 roku, tylko dwóch głosów zabrakło jej do tego, aby stała się jednym z czterdziestu członków Acadèmie francaise i jedyną kobietą w tym gronie. Pierwszą kobietę członkowie Acadèmie francaise przyjęli ponad pół wieku później, w 1962 roku. Była to Marguerite Perey, doktorantka Marii Skłodowskiej – Curie.

21 Maria Skłodowska Curie
„Uczony jest w swojej pracowni nie tylko technikiem, lecz również dzieckiem wpatrzonym w zjawiska przyrody, wzruszające jak czarodziejska baśń." Maria Skłodowska Curie

22 Wyróżnienia Maria Skłodowska – Curie została oznaczona Legią Honorową.
Została również uhonorowana doktorami honorowymi: Politechniki Lwowskiej, w 1912 roku Uniwersytetu Poznańskiego, w 1922 roku Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 1924 roku Politechniki Warszawskiej, w 1926 roku

23 „Jestem z tych, którzy wierzą, że Nauka jest czymś bardzo pięknym.”
Maria Skłodowska Curie

24 Nagrody Nobla Maria Curie jako jedyna kobieta na świecie otrzymała dwie nagrody Nobla, w różnych dziedzinach nauk przyrodniczych. Pierwszą nagrodę otrzymała za badania nad zjawiskiem promieniotwórczości, drugą zaś, za wydzielenie czystego radu. Noblistami zostali również córka Marii – Irène Joliot-Curie (także fizykochemik) oraz obaj zięciowie – Frédéric Joliot-Curie i Henri Labouisse. Labouisse, mąż młodszej córki Ewy, który był szefem UNICEF-u, otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Nie ma drugiej takiej rodziny noblistów!

25 Maria Skłodowska Curie
„Zanim przystąpię do właściwego tematu pragnę przypomnieć, że odkrycie radu i polonu dokonaliśmy wspólnie  z Piotrem Curie. Prace z zakresu chemii, których celem było wydzielenie czystych soli radu i określenie właściwości tego pierwiastka wykonałam co prawda sama, lecz wiąże się ona najczęściej z wspólnym naszym działaniem..." Maria Skłodowska Curie o nagrodzie Nobla

26 W pogoni za pięknem … Niektórzy ludzie utrzymywali , że rad ma cudowne właściwości i może wyleczyć rozmaite choroby . Było to nieprawdą . Jednak interwencje nie pomagały . Małe ilości zaczęto dodawać do toników , pasty do zębów , szamponów i kremów. Ten krem miał dawać kobiecie „zdrowy blask „ Jak wiele podobnych produktów posługiwał się nazwiskiem Curie bez zgody Marii . Co gorsza radowy szał zaczęły propagować gwiazdy np. aktorka Gloria Swanson .

27 „Im bardziej się człowiek starzeje, tym mocniej czuje, że umiejętność cieszenia się chwilą bieżącą jest cennym darem podobnym do stanu łaski.” Maria Skłodowska Curie

28 Śmierć Marii Maria Curie Skłodowska zmarła dnia 4 lipca 1934 roku, w czasie swojego pobytu w sanatorium w Sancellemoz w Sabaudii. Jej życie powoli gasło, wraz z postępującą chorobą, która to wynikała z wyczerpania nadludzką pracą jakiej się poświęcała, oraz spowodowanej długim obcowaniem z promieniotwórczymi substancjami, które wówczas jeszcze nie były postrzegane jako niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego. Jednak nawet w czasie swej choroby nadal kierowała pracą Instytutu. W swoich ostatnich chwilach życia, jej największym zmartwieniem był los badań nad promieniotwórczością po jej śmierci. Swojej jedynej córce i jej zięciowi poleciła zająć się pracą naukowo - badawczą. Pogrzeb Marii był podobny do pogrzebu jej męża, czyli był cichy i skromny, a obecna była na nim tylko najbliższa rodzina i przyjaciele. Jej ciało spoczęło obok ciała jej męża, czyli na niewielkim cmentarzyku w miejscowości Sceaux, znajdującej się obok Paryża. Wraz ze śmiercią Marii Skłodowskiej Curie odszedł jeden z największych umysłów świata.

29 Maria Skłodowska Curie
Prezydent RP Ignacy Mościcki po Jej śmierci powiedział: „Polska traci w śp. Pani Curie-Skłodowskiej nie tylko uczoną, ale i wielką obywatelkę, zawsze przez całe życie czujnie stojącą na straży interesów swojego narodu" Maria Skłodowska Curie

30 Banknoty z wizerunkiem Marii

31 Znaczki Pocztowe

32

33 Artyści i Maria Niedawno zostało ukończone kolejne graffiti poświęcone Marii . Znajduje sie na budynku Centrum Onkologii przy ul. Wawelskiej. Kolejny mural poświęcony Marii Skłodowskiej-Curie można podziwiać w jednym z najbardziej ruchliwych miejsc Warszawy – na „patelni” przy wyjściu ze stacji metra Centrum.

34 Na Nowolipkach, gdzie w XIX wieku znajdowało się kolejne warszawskie mieszkanie Marii Skłodowskiej-Curie powstał mural, namalowany z okazji roku noblistki . Jego twórcą jest Swanski, jeden z najwybitniejszych artystów street-artowych. To tylko niektóre z wielu pięknych graffiti .

35 „Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”
Maria Skłodowska Curie

36 Była niezwykle uzdolnionym dzieckiem, czytała, gdy miała 4 lata.
Ciekawostki Była niezwykle uzdolnionym dzieckiem, czytała, gdy miała 4 lata. Maria Skłodowska – Curie była bardzo skromna, pracowita i porządną kobietą. Podczas spotkania z prezydentem Polski, Stanisławem Wojciechowskim, prezydent spytał: - Czy pamięta Pani jasiek, który mi pożyczyła na drogę, gdy jechałem z Paryża do Warszawy? - Pamiętam nawet, że pan mi zapomniał go zwrócić – odpowiedziała nasza uczona. Romansowała z Paulem Langevinem, który był żonaty. Skandal wywołało oddanie przez jego żonę listy kochanków. Piotr Curie na pierwszej randce z Marią, zamiast kwiatów, ofiarował jej swoją pracę badawczą. Maria Skłodowska – Curie w czasie Pierwszej Wojny Światowej organizowała specjalne ambulanse do prześwietlenia rannych.

37 Pomoc przede wszystkim !
Skąd takie imię ? Jedna babcia Marii Salomei Skłodowskiej miała na imię Maria , a druga Salomea . „Maria” to zawsze było imię popularne w Polsce , gdyż wielu katolików jest bardzo przywiązane do Najświętszej Maryji Panny , matki Jezusa Chrystusa . Pomoc przede wszystkim ! Maria i Bronka Żórawska założyły w kuchni w Szczutkach szkółkę dla 20 ubogich dzieci . Było to nielegalne … Gdyby dowiedziały by się o tym władze rosyjskie , młode kobiety czekało by więzienie lub wywiezienie na Syberie . Zreperuj mi buty . Kiedy w domu brakowało pieniędzy , Bronisława Skłodowska postanowiła nauczyć robić i reperować buty dla swoich dzieci . Kupiła i pocięła skórę, zeszyła ją i zbiła gwoździami . Była kobietą praktyczną i nigdy nie wstydziła się nawet najcięższej pracy .

38 Czy wiesz że …

39 Plakat Nocy Muzeów w Warszawie 2011
Niedawno odbył się konkurs na plakat Nocy w Muzeum , oto wyróżnione prace ;

40 Okładki niektórych biografii

41

42 im. Mari Skłodowskiej Curie
Muzeum im. Mari Skłodowskiej Curie Jedyne na świecie biograficzne Muzeum Marii Skłodowskiej Curie znajduje się przy ul. Freta 16 w Warszawie, mieści się w zabytkowej kamienicy z XVIII wieku, w której w 1867 roku uczona przyszła na świat . Pozostaje pod opieką Polskiego Towarzystwa Chemicznego, którego współzałożycielem i członkiem honorowym była wielka Rodaczka.

43 W Muzeum są cztery sale, a w nich eksponaty, które pokazują kolejne etapy jej życia, pracę, nagrody, tytuły naukowe oraz konsekwencje odkrycia polonu i radu. W każdej sali znajdują się cytaty oraz fragmenty wypowiedzi Marii i Piotra Curie. Można tu zobaczyć jej prywatne rzeczy np.: pierwszy podręcznik z chemii, płaszcz w którym chodziła, kapelusz i rower.

44 DLACZEGO POLKA WSZECHCZASÓW ?
Skąd tytuł Polka wszechczasów ? Niedawno odbył się plebiscyt pt. „Polka Wszechczasów” jego celem było zwrócenie naszej uwagi na role kobiet w Polskiej historii . Wygrała Maria Skłodowska Curie .

45 Źródła http://www.agcia.yoyo.pl
Philip Steele „Maria Skłodowska-Curie kobieta która zmieniła dzieje nauki”

46 Przygotowały : Karolina Ptasznik Natalia Jurkowska

47 Dziękujemy


Pobierz ppt "MARIA SKŁODOWSKA CURIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google