Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Marian Szałda Sekcja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Marian Szałda Sekcja."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Marian Szałda Sekcja Ekologii i Ochrony Środowiska Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

2 Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?
Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Plan prezentacji: 1. Ogólna charakterystyka województwa świętokrzyskiego. 2. Obszary Natura 2000 w województwie świętokrzyskim. 3. Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim. 4. Główne zagrożenia realizacji programów ochronnych na obszarze Natura 2000 a programy rolnośrodowiskowe. 5. Edukacja ekologiczna. Kszyk Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

3 Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?
Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Ogólna charakterystyka województwa świętokrzyskiego. 3,7% obszaru Polski, 67 % powierzchni województwa świętokrzyskiego to obszary objęte różnego rodzaju , wyraźne co najmniej dwa obszary o zróżnicowanym poziomie rolnictwa, niski poziom zurbanizowania, duże bezrobocie, brak uciążliwego przemysłu, wzrastające zanieczyszczenie powietrza w terenach zurbanizowanych, nieskażone gleby Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

4 Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?
Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 W województwie świętokrzyskim powierzchnia obszarów Natura 2000 wynosi ha, co stanowi 13,6% powierzchni województwa. Na terenie województwa świętokrzyskiego jest 40 obszarów Natura 2000, w tym: 2 obszary specjalnej ochrony ptaków, wyznaczone rozporządzeniem Ministra Środowiska (w 2004 r., następnie 2011 r.) 38 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty - projektowane specjalne obszary  ochrony siedlisk, zatwierdzone przez Komisję Europejską decyzją Nr 2011/64/UE  z r. (Dz. U. UE Nr L 33 z r.) Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

5 Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?
Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

6 9 pakietów rolnośrodowiskowych
Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 9 pakietów rolnośrodowiskowych 1.Rolnictwo Zrównoważone . 1.Rolnictwo Zrównoważone . 1.Rolnictwo Zrównoważone . 1.Rolnictwo Zrównoważone . 3.Ekstensywne trwałe użytki zielone 2. Rolnictwo ekologiczne . 4.Ochrona cennych siedlisk Przyrodniczych 6. Zachowanie lokalnych odmian roślin uprawnych 7.Ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich . 7.Ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich . Poza / na obszarach Natura 2000 5.Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych 8.Ochrona gleb i wód . 9.Strefy buforowe . 9.Strefy buforowe .

7 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 3. Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim. Łączna liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych oraz wnioskowana kwota w województwie świętokrzyskim w latach Powiat Łączna liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności Łączna kwota wnioskowana w [PLN] Spadek/wzrost w stosunku do roku 2010 2010 2011 Ilość wniosków Kwota płatności Busko Zdrój 1 217 1 271 54 Jędrzejów 750 859 109 Kazimierza Wielka 373 336 -37 Kielce 920 891 -29 Końskie 509 449 -60 9 539 Opatów 1 502 1 651 149 Ostrowiec Św. 618 645 27 Pińczów 903 963 60 Sandomierz 557 544 -13 Skarżysko Kam. 83 81 -2 6 125 Starachowice 232 243 11 Staszów 606 573 -33 Włoszczowa 251 271 20 16 841 świętokrzyskie 8 521 8 777 256 Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

8 Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?
Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Łączna liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w latach Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

9 Rolnictwo zrównoważone Rolnictwo ekologiczne
Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Łączna liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych pakiet rolnictwo ekologiczne i zrównoważone w województwie świętokrzyskim w latach Powiat Rolnictwo zrównoważone Rolnictwo ekologiczne Pakiet S01 i Pakiet 1 Pakiet S02 i pakiet 2 2010 2011 Busko Zdrój 154 148 95 97 Jędrzejów 26 33 47 Kazimierza Wielka 43 28 13 Kielce 73 64 142 145 Końskie 106 91 127 113 Opatów 284 403 115 117 Ostrowiec Św. 17 92 96 Pińczów 51 184 190 Sandomierz 93 78 62 69 Skarżysko Kam. 10 11 Starachowice 3 6 107 114 Staszów 12 24 Włoszczowa 4 61 59 świętokrzyskie 866 958 1197 1213 Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

10 Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?
Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych pakiet rolnictwo ekologiczne i zrównoważone w województwie świętokrzyskim w latach wg powiatów. Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

11 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Łączna liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych pakiet łąki ekstensywne i ochrona gleb i wód w województwie świętokrzyskim w latach Powiat Utrzymanie łąki pastwisk ekstensywnych Ochrona gleb i wód Spadek/wzrost w stosunku do roku 2010 Pakiet PO1;P02; 3 Pakiet K01 ,8 2010 2011 Pakiet 3 Pakiet 8 Busko Zdrój 938 895 283 356 -43 73 Jędrzejów 173 188 585 662 15 77 Kazimierza Wielka 159 110 318 322 -49 4 Kielce 296 222 650 697 -74 47 Końskie 360 285 263 261 -75 -2 Opatów 62 34 1371 1 632 -28 Ostrowiec Św. 11 9 522 580 58 Pińczów 627 590 363 428 -37 65 Sandomierz 33 463 487 -25 24 Skarżysko Kam. 53 25 26 -5 1 Starachowice 10 8 115 123 Staszów 88 359 374 -85 Włoszczowa 63 55 162 175 -8 13 świętokrzyskie 2 975 2 570 5 479 6 123 -405 644 Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

12 Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?
Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Łączna liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych ochrona gleb i wód w województwie świętokrzyskim w latach wg powiatów Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

13 Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?
Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Łączna liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych w pakiecie: łąki ekstensywne w województwie świętokrzyskim w latach wg powiatów Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

14 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Łączna liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych pakiet ochrona zasobów genetycznych zwierząt i roślin w województwie świętokrzyskim w latach Powiat Ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin Spadek/wzrost w stosunku do roku 2010 Pakiet G01:7 Pakiet 6 2010 2011 Pakiet 3 Pakiet 8 Busko Zdrój 13 10 30 27 -3 Jędrzejów 7 2 8 9 -5 1 Kazimierza Wielka 5 14 -1 Kielce 17 28 31 3 Końskie 15 -2 Opatów 152 198 46 Ostrowiec Św. 18 4 Pińczów 40 34 -6 Sandomierz 49 52 Skarżysko Kam. Starachowice 11 Staszów 19 -4 Włoszczowa 6 świętokrzyskie 73 50 384 426 -23 42 Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

15 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Łączna liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych pakiet ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na i poza obszarami NATURA 2000 w województwie świętokrzyskim w latach Powiat Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami NATURA 2000 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach NATURA 2000 Spadek/wzrost w stosunku do roku 2010 Pakiet 4 Pakiet 5 2010 2011 Pakiet4 Busko Zdrój 16 56 15 54 40 39 Jędrzejów 1 2 4 8 Kazimierza Wielka 7 9 25 6 -19 Kielce 3 5 -3 Końskie Opatów Ostrowiec Św. -1 Pińczów 12 83 78 Sandomierz Skarżysko Kam. Starachowice Staszów Włoszczowa 19 13 świętokrzyskie 121 67 180 81 113 Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

16 Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?
Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Łączna liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych pakiet ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na i poza obszarami NATURA 2000 w województwie świętokrzyskim w latach Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

17 Tworzenie stref buforowych Spadek/wzrost w stosunku do roku 2010
Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Łączna liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych pakiet strefy buforowe w województwie świętokrzyskim w latach Powiat Tworzenie stref buforowych Spadek/wzrost w stosunku do roku 2010 2010 2011 Busko Zdrój 2 Jędrzejów 1 Kazimierza Wielka Kielce Końskie Opatów Ostrowiec Św. -1 Pińczów Sandomierz Skarżysko Kam. Starachowice Staszów Włoszczowa świętokrzyskie 5 6 Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

18 Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?
Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Główne zagrożenia realizacji programów ochronnych na obszarze Natura 2000 a programy rolnośrodowiskowe. - Brak działalności rolniczej Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

19 Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?
Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Główne zagrożenia realizacji programów ochronnych na obszarze Natura 2000 a programy rolnośrodowiskowe. Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

20 Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?
Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 4. Główne zagrożenia realizacji programów ochronnych na obszarze Natura 2000 a programy rolnośrodowiskowe. Dewastowanie i niszczenie prac już wykonywanych Rola mieszkańców w realizacji przedsięwzięć ochronnych Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

21 Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?
Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Główne zagrożenia realizacji programów ochronnych na obszarze Natura 2000 a programy rolnośrodowiskowe. - Źle wykonywane zabiegi ochronne Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

22 Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?
Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Główne zagrożenia realizacji programów ochronnych na obszarze Natura 2000 a programy rolnośrodowiskowe. Brak środków finansowych - Obecność obszarów. Natura 2000 na terenie gminy uważana jest przez samorządy i mieszkańców za czynnik problemowy i barierę dla rozwoju – co w wielu wypadkach jest wynikiem braku odpowiedniej konsultacji przy wyznaczaniu obszarów Natury 2000 Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

23 Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?
Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Obszary Natura 2000 to problemy zagospodarowania biomasy z łąk i terenów zakrzaczonych i lesnych Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

24 Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?
Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Samorządy obawiają się, że Natura 2000 będzie hamulcem rozwoju gmin. Najczęstszymi barierami, które wskazują, to: · wydłużenie czasu realizacji inwestycji i ich dodatkowe koszty związane z oceną oddziaływania na środowisko; · niepewność uzyskania pozwolenia na budowę; · brak wytycznych precyzujących dopuszczalny rodzaj i skalę działalności gospodarczej; · utrudnienia w prowadzeniu i rozwijaniu produkcji rolniczej; · ogólna dezinformacja i niepewność co do obowiązujących przepisów i konkretnych ograniczeń związanych z siecią Natura 2000; ( Brak spojrzenia lokalnych animatorów na problemy rozwoju gminy z punktu gospodarowania przestrzenią); - Potrzeba rozwoju edukacji ekologicznej. Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

25 Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?
DOKUMENTY EE DOKUMENTY EDU dla ZR poziom globalny: – lata 80. Międzynarodowy Program EE (IEEP) Międzynarodowa Strategia Edukacji Środowiskowej (International Strategy for Action in the Field of Environmental Education and Training for the 1990s) poziom europejski: od 1971 roku EAP: Programy Działań Środowiskowych UE (VI wygasa roku); poziom globalny: styczeń ogłoszenie przez ONZ „Dekady Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju na lata ” poziom europejski: przyjęcie w marcu „Strategii Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju Europejskiej Komisji Gospodarczej” Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

26 Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?
DOKUMENTY EE DOKUMENTY EDU dla ZR Poziom krajowy: brak odpowiednika/ pustka programowa !!!  tylko konferencje (deklaracja jeleniogórska); komisja Polskiego Komitetu UNESCO Poziom regionalny: brak odpowiednika/pustka programowa !!! Poziom lokalny: brak odpowiednika/pustka programowa !!! Przykład niemiecki Poziom krajowy: „Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej - przez Edukację do Zrównoważonego Rozwoju” (1996) i Narodowy Program EE Poziom regionalny/wojewódzki: wojewódzkie programy EE ( ????),  Poziom lokalny: powiatowe i gminne programy EE (????) Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

27 Ważniejsze SKUTKI PUSTKI PROGRAMOWEJ
W ZAKRESIE Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju  PRZYSTOSOWANIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DO WIZJI I CELÓW EDU DLA ZR (1) DEZINTEGRACJA/ AUTONOMIZACJA/ IZOLOWANIE poszczególnych rodzajów EDUKACJI (ekologicznej, społecznej, ekonomicznej (homo oeconomicus), technicznej itp.)  syndrom „Zosi samosi” w edukacji ekologicznej– jest samowystarczalna (2) ZAWĘŻAJACE i mylące PODEJŚCIE DO NOWEGO PARADYGMATU ROZWOJU; negatywne SKUTKI dla samego paradygmatu (np. w samorządach – „nie będziemy budować strategii zrównoważonego rozwoju, bo to strategia eksponująca tylko ochronę środowiska !!!”) Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

28 Zrównoważony rozwój = ochrona środowiska szerokiego rozumienia ZR:
Wąskie rozumienie ZR Zrównoważony rozwój = ochrona środowiska = ekorozwój w opozycji do szerokiego rozumienia ZR: Zrównoważony rozwój = zrównoważone uwzględnianie w rozwoju aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

29 Ważniejsze SKUTKI PUSTKI PROGRAMOWEJ
(3) znaczny jeszcze udział walczących, najczęściej w słusznej sprawie form EDUKACJI Ekologicznej (jako środka budzenia sumienia zbiorowego) – do lat 90. jako walka z systemem politycznym (Nowa Hutay itp.); współ. przykłady: – przypadek Rospudy; patologie rozcinania ekosystemów przy budowie autostrad; kompania przeciwko GMO; przeciwko toksycznym dodatkom do żywności oraz kontrowersje dotyczące budowy elektrowni jądrowych (4) pokaźny dorobek dobrych, ale także ZŁYCH PRAKTYK w prowadzeniu EE: dużo rywalizacji i mało współpracy, często brutalna i nieuczciwa walka (gra) o wpływy w różnych funduszach celowych i towarzyszące temu dyskryminowanie niektórych organizacji i czasopism o tematyce ekologicznej, Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

30 Ważniejsze SKUTKI PUSTKI PROGRAMOWEJ
(5) istnienie obok siebie realnej EDUKACJI EKOLOGICZNEJ (rzeczywiste podnoszenie świadomości ekologicznej) i iluzyjnej EDUKACJI EKOLOGICZNEJ jak formy przerabiania otrzymanych pieniędzy (dotacji) bez rzeczywistych zmian w świadomości ekologicznej (SYNDROM technicznie „sprawnych” raportów z realizacji często „jałowych” projektów); (6) nadmierne ZAWĘŻENIE ZAINTERESOWAŃ organizatorów EE; dominacja lokalizacji EE na obszarach cennych przyrodniczo i pewne zaniedbania w edukacji, której przedmiotem jest: ekologia miasta, miejsca zamieszkania, ekologia kultury czy tzw. EKOLOGIA CODZIENNOŚCI !!!! Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

31 Ważniejsze SKUTKI PUSTKI PROGRAMOWEJ
(7) PRZEWAGA AKCJI nad systematycznym działaniem  słynne dni „bez” lub „z” (bez większych efektów edukacyjnych) (8) główny nacisk w EE na stronę „ROZUMOWĄ” (mental, intelekt, racjonalizm intelektualny, zgromadzoną wiedzę i umiejętności wynikające z tej wiedzy) i częste też wykorzystywanie NEGATYWNYCH EMOCJI (strachu, poczucia zagrożenia); wykorzystywanie w wysoce niewystarczającym stopniu innych intelektów czy inteligencji, które powinny być rozwijane w systemie edukacji ekologicznej, a mianowicie inteligencji emocjonalnej (+ emocji), intuicyjnej czy inteligencji uczuciowej (wrażliwości, empatii, odpowiedzialności czy troski o siebie i innych itp.)  cel: poczucie współodpowiedzialności za stan środowiska !!! Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

32 Edukacja społeczna (biedny segreguje śmieci, a bogaty ale …….. nie)
Proces integrowania różnych rodzajów edukacji w rozwoju człowieka Edukacja ekologiczna Edukacja ekonomiczna Edukacja dla ZR Edukacja Przestrzenna (naszym bogactwem jest przestrzeń- brak przestrzeni uniemożliwia jakikolwiek rozwój) Edukacja społeczna (biedny segreguje śmieci, a bogaty ale …….. nie) Edukacja techniczna Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

33 Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?
KONKRETYZACJE DZIEDZINOWE/sektorowe Zrównoważona produkcja Zrównoważona konsumpcja Zrównoważona logistyka Zrównoważona turystyka Zrównoważony rozwój Zrównoważona gosp. leśna Zrównoważony transport Zrównoważone budownictwo Zrównoważone rolnictwo Zrównoważona gospodarka energetyczna REPERTUAR dla zintegrowanej edukacji ekologicznej (aspekty ekologiczne + ekonomiczne + społeczne) Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

34 Kilka wniosków końcowych:
 uprawianie edukacji ekologicznej w ujęciu autonomicznym/ zdezintegrowanym, w oderwaniu od edukacji społecznej i edukacji ekonomicznej oraz w oderwaniu od systemu wartości NIE MA ŻADNEJ PRZYSZŁOSCI !!!  uprawianie takiej edukacji uwidacznia bardzo często tzw. błędne/iluzyjne koło edukacyjne, tzn. ciągłe powtarzanie i sprawne finansowo rozliczanie różnych projektów edukacyjnych bez TRWAŁYCH I POZYTYWNYCH EFEKTÓW w świadomości człowieka !!! Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

35 Kilka wniosków końcowych:
konieczne jest powszechne zrozumienie podstawowej zależności, że skuteczna i efektywna ochrona środowiska i współkształtowana przez edukację ekologiczną wysoka świadomość człowieka jest warunkiem jego przetrwania na Ziemi,  a problemy z ochroną środowiska to głównie problemy człowieka ze swoim człowieczeństwem !!!. Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

36 Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?
1. konieczna jest zatem odbudowa pełni człowieczeństwa w stosunku do nie tylko do przyrody, ale także do siebie i innego człowieka poprzez edukację i tworzenia społeczeństwa mądrości (nie tylko wiedzy !!)- społeczeństwa empatycznego i realnie obywatelskiego, opartego na kulturze bez przemocy, na kulturze wrażliwości i wzajemnego szacunku Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

37 Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?
Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000  Utrzymanie obszarów 2000 wymaga: szeroko rozumianej edukacji, kompleksowego podejścia do rozwoju ekonomicznego obszaru, działania na rzecz ochrony środowiska muszą mieć zapewnione stałe, stabilne i długookresowe programowanie , koszty utrudnień w rozwoju obszaru z tytułu ochrony przyrody, środowiska czy siedlisk przyrodniczych musi być w pełni rekompensowane, Programy rolnośrodowiskowe musza być kierowane do samorządów gminnych i firm usługowych Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

38 Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?
Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Państwo Dorota i Józef Kokot prowadzą gospodarstwo ekologiczne płożone w powiecie pińczowski w pobliżu rzeki Nidy o powierzchni 8,29 ha. Gospodarstwo w części gruntów jest położone na obszarze na terenie OSO Dolina Nidy i SOO Ostoja Nidziańska. W gospodarstwie uprawia się: ziemniaki, zboża w tym pszenicę orkisz, warzywa gruntowe: cebulę, ogórki, czosnek, marchew, buraczki czerwone i maliny. Hoduje się również kury zielononóżki. W celu poprawy bilansu azotu w glebie stosowany jest odpowiedni płodozmian i wysiewane poplony: wyka, gorczyca, wsiewki z motylkowych. W gospodarstwie wykorzystuje się do odchwaszczania wypalacz płomieniowy oraz opielacz wielorak. Hoduje się również kury zielononóżki. Swoją produkcję warzyw gruntowych gospodarze sprzedają jako ekologiczną do firm: Liovit, Biovital, Polan, Symbio, Biofuturo.. W 2011 roku gospodarstwo zdobyło II miejsce w krajowym konkursie na najlepsze gospodarstwo rolne W gospodarstwie jest realizowany realizuje program rolnośrodowiskowy pakiet 2 Rolnictwo ekologiczne, pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone oraz pakiet 6 Zachowanie zasobów genetycznych w rolnictwie, wariant 6.3c Produkcja nasienna na zlecenie banku genów: rośliny segetalne. Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

39 Moje gospodarstwo; Dorota Kokot
Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Moje gospodarstwo; Dorota Kokot Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?


Pobierz ppt "Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Marian Szałda Sekcja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google