Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja programów rolno ś rodowiskowych w województwie ś wi ę tokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzgl ę dnieniem obszarów Natura 2000 Marian Szałda.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja programów rolno ś rodowiskowych w województwie ś wi ę tokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzgl ę dnieniem obszarów Natura 2000 Marian Szałda."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja programów rolno ś rodowiskowych w województwie ś wi ę tokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzgl ę dnieniem obszarów Natura 2000 Marian Szałda Sekcja Ekologii i Ochrony Środowiska Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 2012-04-211Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

2 Plan prezentacji: 1. Ogólna charakterystyka województwa świętokrzyskiego. 2. Obszary Natura 2000 w województwie świętokrzyskim. 3. Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim. 4. Główne zagrożenia realizacji programów ochronnych na obszarze Natura 2000 a programy rolnośrodowiskowe. 5. Edukacja ekologiczna. Kszyk Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 2012-04-212Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

3 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 1.Ogólna charakterystyka województwa świętokrzyskiego. -3,7% obszaru Polski, -67 % powierzchni województwa świętokrzyskiego to obszary objęte różnego rodzaju, -wyraźne co najmniej dwa obszary o zróżnicowanym poziomie rolnictwa, -niski poziom zurbanizowania, -duże bezrobocie, -brak uciążliwego przemysłu, -wzrastające zanieczyszczenie powietrza w terenach zurbanizowanych, -nieskażone gleby 2012-04-213Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

4 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 W województwie świętokrzyskim powierzchnia obszarów Natura 2000 wynosi 159078.60 ha, co stanowi 13,6% powierzchni województwa. Na terenie województwa świętokrzyskiego jest 40 obszarów Natura 2000, w tym: 2 obszary specjalnej ochrony ptaków, wyznaczone rozporządzeniem Ministra Środowiska (w 2004 r., następnie 2011 r.) 38 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty - projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk, zatwierdzone przez Komisję Europejską decyzją Nr 2011/64/UE z 10.01.2011 r. (Dz. U. UE Nr L 33 z 08.02.2011 r.) 2012-04-214Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

5 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 2012-04-215Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

6 9 pakietów rolnośrodowiskowych 9.Strefy buforowe. 1.Rolnictwo Zrównoważone. 8.Ochrona gleb i wód. 4.Ochrona cennych siedlisk Przyrodniczych 6. Zachowanie lokalnych odmian roślin uprawnych 7.Ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich. 3.Ekstensywne trwałe użytki zielone 2. Rolnictwo ekologiczne. 5.Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych Poza / na obszarach Natura 2000 1.Rolnictwo Zrównoważone. 1.Rolnictwo Zrównoważone. 9.Strefy buforowe. 1.Rolnictwo Zrównoważone. 7.Ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich. Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000

7 3. Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim. 2012-04-217Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ? Łączna liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych oraz wnioskowana kwota w województwie świętokrzyskim w latach 2010-2011 Powiat Łączna liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności Łączna kwota wnioskowana w [PLN] Spadek/wzrost w stosunku do roku 2010 2010201120102011 Ilość wniosków Kwota płatności Busko Zdrój1 2171 2713 812 3544 325 28254512 929 Jędrzejów7508592 807 8663 047 949109240 084 Kazimierza Wielka3733361 585 7041 370 915-37-214 789 Kielce9208913 831 6163 571 482-29-260 134 Końskie5094492 225 9882 235 527-609 539 Opatów1 5021 6517 222 9378 655 4851491 432 548 Ostrowiec Św.6186452 309 9522 779 81927469 867 Pińczów9039633 734 0124 239 19560505 184 Sandomierz5575442 239 2792 077 685-13-161 594 Skarżysko Kam.8381176 144182 269-26 125 Starachowice232243848 377833 37211-15 005 Staszów6065732 491 9432 463 538-33-28 405 Włoszczowa2512711 681 8911 698 7332016 841 świętokrzyskie8 5218 77734 968 06237 481 2522562 513 190

8 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Łączna liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w latach 2010-2011 2012-04-218Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

9 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Łączna liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych pakiet rolnictwo ekologiczne i zrównoważone w województwie świętokrzyskim w latach 2010-2011 2012-04-219Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ? Powiat Rolnictwo zrównoważoneRolnictwo ekologiczne Pakiet S01 i Pakiet 1Pakiet S02 i pakiet 2 2010 2011 2010 2011 Busko Zdrój 1541489597 Jędrzejów 263347 Kazimierza Wielka 432813 Kielce 7364142145 Końskie 10691127113 Opatów 284403115117 Ostrowiec Św. 17269296 Pińczów 51 184190 Sandomierz 93786269 Skarżysko Kam. 001011 Starachowice 36107114 Staszów 1224142 Włoszczowa 466159 świętokrzyskie 86695811971213

10 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych pakiet rolnictwo ekologiczne i zrównoważone w województwie świętokrzyskim w latach 2010-2011 wg powiatów. 2012-04-21 10 Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

11 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 2012-04-2111Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ? Łączna liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych pakiet łąki ekstensywne i ochrona gleb i wód w województwie świętokrzyskim w latach 2010-2011 Powiat Utrzymanie łąki pastwisk ekstensywnych Ochrona gleb i wód Spadek/wzrost w stosunku do roku 2010 Pakiet PO1;P02; 3Pakiet K01,8 2010201120102011Pakiet 3Pakiet 8 Busko Zdrój938895283356-4373 Jędrzejów1731885856621577 Kazimierza Wielka159110318322-494 Kielce296222650697-7447 Końskie360285263261-75-2 Opatów623413711 632-28261 Ostrowiec Św.119522580-258 Pińczów627590363428-3765 Sandomierz5833463487-2524 Skarżysko Kam.58532526-51 Starachowice108115123-28 Staszów17388359374-8515 Włoszczowa6355162175-813 świętokrzyskie2 9752 5705 4796 123-405644

12 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Łączna liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych ochrona gleb i wód w województwie świętokrzyskim w latach 2010-2011 wg powiatów 2012-04-2112Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

13 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Łączna liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych w pakiecie: łąki ekstensywne w województwie świętokrzyskim w latach 2010-2011 wg powiatów 2012-04-2113Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

14 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 2012-04-2114Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ? Łączna liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych pakiet ochrona zasobów genetycznych zwierząt i roślin w województwie świętokrzyskim w latach 2010-2011 Powiat Ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin Spadek/wzrost w stosunku do roku 2010 Pakiet G01:7Pakiet 6 2010201120102011Pakiet 3Pakiet 8 Busko Zdrój13103027-3 Jędrzejów7289-51 Kazimierza Wielka521413-3 Kielce17142831-33 Końskie3115 -20 Opatów1015219846 Ostrowiec Św.00141804 Pińczów434034-6 Sandomierz3249523 Skarżysko Kam.332200 Starachowice421110-2 Staszów751915-2-4 Włoszczowa662200 świętokrzyskie7350384426-2342

15 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 2012-04-2115Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ? Łączna liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych pakiet ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na i poza obszarami NATURA 2000 w województwie świętokrzyskim w latach 2010-2011 Powiat Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami NATURA 2000 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach NATURA 2000 Spadek/wzrost w stosunku do roku 2010 Pakiet 4Pakiet 5 2010201120102011Pakiet4Pakiet 5 Busko Zdrój165615544039 Jędrzejów124814 Kazimierza Wielka792562-19 Kielce36853-3 Końskie293572 Opatów000000 Ostrowiec Św.01101 Pińczów312583978 Sandomierz131322 Skarżysko Kam.110101 Starachowice000000 Staszów030232 Włoszczowa619513 8 świętokrzyskie401216718081113

16 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 2012-04-21 16 Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ? Łączna liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych pakiet ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na i poza obszarami NATURA 2000 w województwie świętokrzyskim w latach 2010-2011

17 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 2012-04-2117Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ? Łączna liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych pakiet strefy buforowe w województwie świętokrzyskim w latach 2010-2011 Powiat Tworzenie stref buforowych Spadek/wzrost w stosunku do roku 2010 20102011 Busko Zdrój220 Jędrzejów110 Kazimierza Wielka000 Kielce000 Końskie000 Opatów011 Ostrowiec Św.10 Pińczów011 Sandomierz000 Skarżysko Kam.000 Starachowice000 Staszów000 Włoszczowa110 świętokrzyskie561

18 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Główne zagrożenia realizacji programów ochronnych na obszarze Natura 2000 a programy rolnośrodowiskowe. - Brak działalności rolniczej 2012-04-2118Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

19 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Główne zagrożenia realizacji programów ochronnych na obszarze Natura 2000 a programy rolnośrodowiskowe. 2012-04-2119Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

20 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 4. Główne zagrożenia realizacji programów ochronnych na obszarze Natura 2000 a programy rolnośrodowiskowe. -Dewastowanie i niszczenie prac już wykonywanych -Rola mieszkańców w realizacji przedsięwzięć ochronnych 2012-04-2120Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

21 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Główne zagrożenia realizacji programów ochronnych na obszarze Natura 2000 a programy rolnośrodowiskowe. - Źle wykonywane zabiegi ochronne 2012-04-2121Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

22 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Główne zagrożenia realizacji programów ochronnych na obszarze Natura 2000 a programy rolnośrodowiskowe. -Brak środków finansowych - Obecność obszarów. Natura 2000 na terenie gminy uważana jest przez samorządy i mieszkańców za czynnik problemowy i barierę dla rozwoju – co w wielu wypadkach jest wynikiem braku odpowiedniej konsultacji przy wyznaczaniu obszarów Natury 2000 2012-04-2122Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

23 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Obszary Natura 2000 to problemy zagospodarowania biomasy z łąk i terenów zakrzaczonych i lesnych 2012-04-2123Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

24 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Samorządy obawiają się, że Natura 2000 będzie hamulcem rozwoju gmin. Najczęstszymi barierami, które wskazują, to: · wydłużenie czasu realizacji inwestycji i ich dodatkowe koszty związane z oceną oddziaływania na środowisko; · niepewność uzyskania pozwolenia na budowę; · brak wytycznych precyzujących dopuszczalny rodzaj i skalę działalności gospodarczej; · utrudnienia w prowadzeniu i rozwijaniu produkcji rolniczej; · ogólna dezinformacja i niepewność co do obowiązujących przepisów i konkretnych ograniczeń związanych z siecią Natura 2000; ( Brak spojrzenia lokalnych animatorów na problemy rozwoju gminy z punktu gospodarowania przestrzenią); - Potrzeba rozwoju edukacji ekologicznej. 2012-04-2124Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

25 DOKUMENTY EE DOKUMENTY EDU dla ZR poziom globalny: styczeń 2005 ogłoszenie przez ONZ Dekady Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju na lata 2005- 2014 poziom europejski: przyjęcie w marcu 2005 - Strategii Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju Europejskiej Komisji Gospodarczej poziom globalny: – lata 80. Międzynarodowy Program EE (IEEP) Międzynarodowa Strategia Edukacji Środowiskowej (International Strategy for Action in the Field of Environmental Education and Training for the 1990s) poziom europejski: od 1971 roku EAP: Programy Działań Środowiskowych UE (VI wygasa 2012 roku); 2012-04-2125Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

26 DOKUMENTY EE : DOKUMENTY EDU dla ZR Poziom krajowy: brak odpowiednika/ pustka programowa !!! tylko konferencje (deklaracja jeleniogórska); komisja Polskiego Komitetu UNESCO Poziom regionalny: brak odpowiednika/pustka programowa !!! Poziom lokalny: brak odpowiednika/pustka programowa !!! Przykład niemiecki Poziom krajowy: Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej - przez Edukację do Zrównoważonego Rozwoju (1996) i Narodowy Program EE Poziom regionalny/wojewódzki: Poziom regionalny/wojewódzki: wojewódzkie programy EE ( ????), Poziom lokalny: Poziom lokalny: powiatowe i gminne programy EE (???? ) 2012-04-2126Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

27 Ważniejsze SKUTKI PUSTKI PROGRAMOWEJ W ZAKRESIE Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju PRZYSTOSOWANIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DO WIZJI I CELÓW EDU DLA ZR (1) DEZINTEGRACJA/ AUTONOMIZACJA/ IZOLOWANIE poszczególnych rodzajów EDUKACJI (ekologicznej, społecznej, ekonomicznej ( homo oeconomicus ), technicznej itp.) syndrom Zosi samosi w edukacji ekologicznej– jest samowystarczalna (2) ZAWĘŻAJACE i mylące PODEJŚCIE DO NOWEGO PARADYGMATU ROZWOJU; negatywne SKUTKI dla samego paradygmatu (np. w samorządach – nie będziemy budować strategii zrównoważonego rozwoju, bo to strategia eksponująca tylko ochronę środowiska !!!) 2012-04-2127Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

28 Wąskie rozumienie ZR Zrównoważony rozwój = ochrona środowiska = ekorozwój w opozycji do szerokiego rozumienia ZR: Zrównoważony rozwój = zrównoważone uwzględnianie w rozwoju aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych 2012-04-2128Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

29 Ważniejsze SKUTKI PUSTKI PROGRAMOWEJ (3) znaczny jeszcze udział walczących, najczęściej w słusznej sprawie form EDUKACJI Ekologicznej (jako środka budzenia sumienia zbiorowego) – do lat 90. jako walka z systemem politycznym (Nowa Hutay itp.); współ. przykłady: – przypadek Rospudy; patologie rozcinania ekosystemów przy budowie autostrad; kompania przeciwko GMO; przeciwko toksycznym dodatkom do żywności oraz kontrowersje dotyczące budowy elektrowni jądrowych ( 4) pokaźny dorobek dobrych, ale także ZŁYCH PRAKTYK w prowadzeniu EE: dużo rywalizacji i mało współpracy, często brutalna i nieuczciwa walka (gra) o wpływy w różnych funduszach celowych i towarzyszące temu dyskryminowanie niektórych organizacji i czasopism o tematyce ekologicznej, 2012-04-2129Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

30 Ważniejsze SKUTKI PUSTKI PROGRAMOWEJ (5) istnienie obok siebie realnej EDUKACJI EKOLOGICZNEJ (rzeczywiste podnoszenie świadomości ekologicznej) i iluzyjnej EDUKACJI EKOLOGICZNEJ jak formy przerabiania otrzymanych pieniędzy (dotacji) bez rzeczywistych zmian w świadomości ekologicznej (SYNDROM technicznie sprawnych raportów z realizacji często jałowych projektów); (6) nadmierne ZAWĘŻENIE ZAINTERESOWAŃ organizatorów EE; dominacja lokalizacji EE na obszarach cennych przyrodniczo i pewne zaniedbania w edukacji, której przedmiotem jest: ekologia miasta, miejsca zamieszkania, ekologia kultury czy tzw. EKOLOGIA CODZIENNOŚCI !!!! 2012-04-2130Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

31 Ważniejsze SKUTKI PUSTKI PROGRAMOWEJ (8) główny nacisk w EE na stronę ROZUMOWĄ (mental, intelekt, racjonalizm intelektualny, zgromadzoną wiedzę i umiejętności wynikające z tej wiedzy) i częste też wykorzystywanie NEGATYWNYCH EMOCJI (strachu, poczucia zagrożenia); wykorzystywanie w wysoce niewystarczającym stopniu innych intelektów czy inteligencji, które powinny być rozwijane w systemie edukacji ekologicznej, a mianowicie inteligencji emocjonalnej (+ emocji), intuicyjnej czy inteligencji uczuciowej (wrażliwości, empatii, odpowiedzialności czy troski o siebie i innych itp.) cel: poczucie współodpowiedzialności za stan środowiska !!! (7) PRZEWAGA AKCJI nad systematycznym działaniem słynne dni bez lub z (bez większych efektów edukacyjnych) 2012-04-2131Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

32 Edukacja dla ZR Edukacja ekologiczna Edukacja społeczna (biedny segreguje śmieci, a bogaty ale …….. nie) Edukacja ekonomiczna Edukacja Przestrzenna (naszym bogactwem jest przestrzeń- brak przestrzeni uniemożliwia jakikolwiek rozwój) Edukacja techniczna … Proces integrowania różnych rodzajów edukacji w rozwoju człowieka 2012-04-2132Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

33 Zrównoważona turystyka Zrównoważona produkcja Zrównoważona konsumpcja Zrównoważony transport Zrównoważona gosp. leśna Zrównoważona logistyka Zrównoważony rozwój KONKRETYZACJE DZIEDZINOWE/sektorowe Zrównoważone budownictwo Zrównoważone rolnictwo Zrównoważona gospodarka energetyczna REPERTUAR dla zintegrowanej edukacji ekologicznej (aspekty ekologiczne + ekonomiczne + społeczne) 2012-04-2133Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

34 uprawianie edukacji ekologicznej w ujęciu autonomicznym/ zdezintegrowanym, w oderwaniu od edukacji społecznej i edukacji ekonomicznej oraz w oderwaniu od systemu wartości NIE MA ŻADNEJ PRZYSZŁOSCI !!! uprawianie takiej edukacji uwidacznia bardzo często tzw. błędne/iluzyjne koło edukacyjne, tzn. ciągłe powtarzanie i sprawne finansowo rozliczanie różnych projektów edukacyjnych bez TRWAŁYCH I POZYTYWNYCH EFEKTÓW w świadomości człowieka !!! Kilka wniosków końcowych: 2012-04-2134Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

35 Kilka wniosków końcowych: konieczne jest powszechne zrozumienie podstawowej zależności, że skuteczna i efektywna ochrona środowiska i współkształtowana przez edukację ekologiczną wysoka świadomość człowieka jest warunkiem jego przetrwania na Ziemi, a problemy z ochroną środowiska to głównie problemy człowieka ze swoim człowieczeństwem !!!. 2012-04-2135Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

36 odbudowa pełni człowieczeństwa w stosunku do nie tylko do przyrody, ale także do siebie i innego człowieka poprzez edukację i tworzenia społeczeństwa mądrości (nie tylko wiedzy !!)- społeczeństwa empatycznego i realnie obywatelskiego, opartego na kulturze bez przemocy, na kulturze wrażliwości i wzajemnego szacunku 1. konieczna jest zatem odbudowa pełni człowieczeństwa w stosunku do nie tylko do przyrody, ale także do siebie i innego człowieka poprzez edukację i tworzenia społeczeństwa mądrości (nie tylko wiedzy !!)- społeczeństwa empatycznego i realnie obywatelskiego, opartego na kulturze bez przemocy, na kulturze wrażliwości i wzajemnego szacunku 2012-04-2136Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

37 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Utrzymanie obszarów 2000 wymaga: - szeroko rozumianej edukacji, - kompleksowego podejścia do rozwoju ekonomicznego obszaru, - działania na rzecz ochrony środowiska muszą mieć zapewnione stałe, stabilne i długookresowe programowanie, - koszty utrudnień w rozwoju obszaru z tytułu ochrony przyrody, środowiska czy siedlisk przyrodniczych musi być w pełni rekompensowane, - Programy rolnośrodowiskowe musza być kierowane do samorządów gminnych i firm usługowych 2012-04-2137Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

38 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 2012-04-2138Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ? Państwo Dorota i Józef Kokot prowadzą gospodarstwo ekologiczne płożone w powiecie pińczowski w pobliżu rzeki Nidy o powierzchni 8,29 ha. Gospodarstwo w części gruntów jest położone na obszarze na terenie OSO Dolina Nidy i SOO Ostoja Nidziańska. W gospodarstwie uprawia się: ziemniaki, zboża w tym pszenicę orkisz, warzywa gruntowe: cebulę, ogórki, czosnek, marchew, buraczki czerwone i maliny. Hoduje się również kury zielononóżki. W celu poprawy bilansu azotu w glebie stosowany jest odpowiedni płodozmian i wysiewane poplony: wyka, gorczyca, wsiewki z motylkowych. W gospodarstwie wykorzystuje się do odchwaszczania wypalacz płomieniowy oraz opielacz wielorak. Hoduje się również kury zielononóżki. Swoją produkcję warzyw gruntowych gospodarze sprzedają jako ekologiczną do firm: Liovit, Biovital, Polan, Symbio, Biofuturo.. W 2011 roku gospodarstwo zdobyło II miejsce w krajowym konkursie na najlepsze gospodarstwo rolne W gospodarstwie jest realizowany realizuje program rolnośrodowiskowy pakiet 2 Rolnictwo ekologiczne, pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone oraz pakiet 6 Zachowanie zasobów genetycznych w rolnictwie, wariant 6.3c Produkcja nasienna na zlecenie banku genów: rośliny segetalne.

39 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Moje gospodarstwo; Dorota Kokot 2012-04-2139Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?


Pobierz ppt "Realizacja programów rolno ś rodowiskowych w województwie ś wi ę tokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzgl ę dnieniem obszarów Natura 2000 Marian Szałda."

Podobne prezentacje


Reklamy Google