Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja programów rolno ś rodowiskowych w województwie ś wi ę tokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzgl ę dnieniem obszarów Natura 2000 Marian Szałda.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja programów rolno ś rodowiskowych w województwie ś wi ę tokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzgl ę dnieniem obszarów Natura 2000 Marian Szałda."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja programów rolno ś rodowiskowych w województwie ś wi ę tokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzgl ę dnieniem obszarów Natura 2000 Marian Szałda Sekcja Ekologii i Ochrony Środowiska Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

2 Plan prezentacji: 1. Ogólna charakterystyka województwa świętokrzyskiego. 2. Obszary Natura 2000 w województwie świętokrzyskim. 3. Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim. 4. Główne zagrożenia realizacji programów ochronnych na obszarze Natura 2000 a programy rolnośrodowiskowe. 5. Edukacja ekologiczna. Kszyk Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

3 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura Ogólna charakterystyka województwa świętokrzyskiego. -3,7% obszaru Polski, -67 % powierzchni województwa świętokrzyskiego to obszary objęte różnego rodzaju, -wyraźne co najmniej dwa obszary o zróżnicowanym poziomie rolnictwa, -niski poziom zurbanizowania, -duże bezrobocie, -brak uciążliwego przemysłu, -wzrastające zanieczyszczenie powietrza w terenach zurbanizowanych, -nieskażone gleby Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

4 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 W województwie świętokrzyskim powierzchnia obszarów Natura 2000 wynosi ha, co stanowi 13,6% powierzchni województwa. Na terenie województwa świętokrzyskiego jest 40 obszarów Natura 2000, w tym: 2 obszary specjalnej ochrony ptaków, wyznaczone rozporządzeniem Ministra Środowiska (w 2004 r., następnie 2011 r.) 38 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty - projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk, zatwierdzone przez Komisję Europejską decyzją Nr 2011/64/UE z r. (Dz. U. UE Nr L 33 z r.) Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

5 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

6 9 pakietów rolnośrodowiskowych 9.Strefy buforowe. 1.Rolnictwo Zrównoważone. 8.Ochrona gleb i wód. 4.Ochrona cennych siedlisk Przyrodniczych 6. Zachowanie lokalnych odmian roślin uprawnych 7.Ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich. 3.Ekstensywne trwałe użytki zielone 2. Rolnictwo ekologiczne. 5.Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych Poza / na obszarach Natura Rolnictwo Zrównoważone. 1.Rolnictwo Zrównoważone. 9.Strefy buforowe. 1.Rolnictwo Zrównoważone. 7.Ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich. Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000

7 3. Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ? Łączna liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych oraz wnioskowana kwota w województwie świętokrzyskim w latach Powiat Łączna liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności Łączna kwota wnioskowana w [PLN] Spadek/wzrost w stosunku do roku Ilość wniosków Kwota płatności Busko Zdrój Jędrzejów Kazimierza Wielka Kielce Końskie Opatów Ostrowiec Św Pińczów Sandomierz Skarżysko Kam Starachowice Staszów Włoszczowa świętokrzyskie

8 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Łączna liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w latach Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

9 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Łączna liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych pakiet rolnictwo ekologiczne i zrównoważone w województwie świętokrzyskim w latach Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ? Powiat Rolnictwo zrównoważoneRolnictwo ekologiczne Pakiet S01 i Pakiet 1Pakiet S02 i pakiet Busko Zdrój Jędrzejów Kazimierza Wielka Kielce Końskie Opatów Ostrowiec Św Pińczów Sandomierz Skarżysko Kam Starachowice Staszów Włoszczowa świętokrzyskie

10 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych pakiet rolnictwo ekologiczne i zrównoważone w województwie świętokrzyskim w latach wg powiatów Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

11 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ? Łączna liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych pakiet łąki ekstensywne i ochrona gleb i wód w województwie świętokrzyskim w latach Powiat Utrzymanie łąki pastwisk ekstensywnych Ochrona gleb i wód Spadek/wzrost w stosunku do roku 2010 Pakiet PO1;P02; 3Pakiet K01, Pakiet 3Pakiet 8 Busko Zdrój Jędrzejów Kazimierza Wielka Kielce Końskie Opatów Ostrowiec Św Pińczów Sandomierz Skarżysko Kam Starachowice Staszów Włoszczowa świętokrzyskie

12 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Łączna liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych ochrona gleb i wód w województwie świętokrzyskim w latach wg powiatów Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

13 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Łączna liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych w pakiecie: łąki ekstensywne w województwie świętokrzyskim w latach wg powiatów Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

14 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ? Łączna liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych pakiet ochrona zasobów genetycznych zwierząt i roślin w województwie świętokrzyskim w latach Powiat Ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin Spadek/wzrost w stosunku do roku 2010 Pakiet G01:7Pakiet Pakiet 3Pakiet 8 Busko Zdrój Jędrzejów Kazimierza Wielka Kielce Końskie Opatów Ostrowiec Św Pińczów Sandomierz Skarżysko Kam Starachowice Staszów Włoszczowa świętokrzyskie

15 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ? Łączna liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych pakiet ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na i poza obszarami NATURA 2000 w województwie świętokrzyskim w latach Powiat Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami NATURA 2000 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach NATURA 2000 Spadek/wzrost w stosunku do roku 2010 Pakiet 4Pakiet Pakiet4Pakiet 5 Busko Zdrój Jędrzejów Kazimierza Wielka Kielce Końskie Opatów Ostrowiec Św Pińczów Sandomierz Skarżysko Kam Starachowice Staszów Włoszczowa świętokrzyskie

16 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ? Łączna liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych pakiet ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na i poza obszarami NATURA 2000 w województwie świętokrzyskim w latach

17 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ? Łączna liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych pakiet strefy buforowe w województwie świętokrzyskim w latach Powiat Tworzenie stref buforowych Spadek/wzrost w stosunku do roku Busko Zdrój220 Jędrzejów110 Kazimierza Wielka000 Kielce000 Końskie000 Opatów011 Ostrowiec Św.10 Pińczów011 Sandomierz000 Skarżysko Kam.000 Starachowice000 Staszów000 Włoszczowa110 świętokrzyskie561

18 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Główne zagrożenia realizacji programów ochronnych na obszarze Natura 2000 a programy rolnośrodowiskowe. - Brak działalności rolniczej Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

19 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Główne zagrożenia realizacji programów ochronnych na obszarze Natura 2000 a programy rolnośrodowiskowe Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

20 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura Główne zagrożenia realizacji programów ochronnych na obszarze Natura 2000 a programy rolnośrodowiskowe. -Dewastowanie i niszczenie prac już wykonywanych -Rola mieszkańców w realizacji przedsięwzięć ochronnych Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

21 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Główne zagrożenia realizacji programów ochronnych na obszarze Natura 2000 a programy rolnośrodowiskowe. - Źle wykonywane zabiegi ochronne Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

22 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Główne zagrożenia realizacji programów ochronnych na obszarze Natura 2000 a programy rolnośrodowiskowe. -Brak środków finansowych - Obecność obszarów. Natura 2000 na terenie gminy uważana jest przez samorządy i mieszkańców za czynnik problemowy i barierę dla rozwoju – co w wielu wypadkach jest wynikiem braku odpowiedniej konsultacji przy wyznaczaniu obszarów Natury Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

23 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Obszary Natura 2000 to problemy zagospodarowania biomasy z łąk i terenów zakrzaczonych i lesnych Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

24 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Samorządy obawiają się, że Natura 2000 będzie hamulcem rozwoju gmin. Najczęstszymi barierami, które wskazują, to: · wydłużenie czasu realizacji inwestycji i ich dodatkowe koszty związane z oceną oddziaływania na środowisko; · niepewność uzyskania pozwolenia na budowę; · brak wytycznych precyzujących dopuszczalny rodzaj i skalę działalności gospodarczej; · utrudnienia w prowadzeniu i rozwijaniu produkcji rolniczej; · ogólna dezinformacja i niepewność co do obowiązujących przepisów i konkretnych ograniczeń związanych z siecią Natura 2000; ( Brak spojrzenia lokalnych animatorów na problemy rozwoju gminy z punktu gospodarowania przestrzenią); - Potrzeba rozwoju edukacji ekologicznej Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

25 DOKUMENTY EE DOKUMENTY EDU dla ZR poziom globalny: styczeń 2005 ogłoszenie przez ONZ Dekady Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju na lata poziom europejski: przyjęcie w marcu Strategii Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju Europejskiej Komisji Gospodarczej poziom globalny: – lata 80. Międzynarodowy Program EE (IEEP) Międzynarodowa Strategia Edukacji Środowiskowej (International Strategy for Action in the Field of Environmental Education and Training for the 1990s) poziom europejski: od 1971 roku EAP: Programy Działań Środowiskowych UE (VI wygasa 2012 roku); Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

26 DOKUMENTY EE : DOKUMENTY EDU dla ZR Poziom krajowy: brak odpowiednika/ pustka programowa !!! tylko konferencje (deklaracja jeleniogórska); komisja Polskiego Komitetu UNESCO Poziom regionalny: brak odpowiednika/pustka programowa !!! Poziom lokalny: brak odpowiednika/pustka programowa !!! Przykład niemiecki Poziom krajowy: Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej - przez Edukację do Zrównoważonego Rozwoju (1996) i Narodowy Program EE Poziom regionalny/wojewódzki: Poziom regionalny/wojewódzki: wojewódzkie programy EE ( ????), Poziom lokalny: Poziom lokalny: powiatowe i gminne programy EE (???? ) Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

27 Ważniejsze SKUTKI PUSTKI PROGRAMOWEJ W ZAKRESIE Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju PRZYSTOSOWANIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DO WIZJI I CELÓW EDU DLA ZR (1) DEZINTEGRACJA/ AUTONOMIZACJA/ IZOLOWANIE poszczególnych rodzajów EDUKACJI (ekologicznej, społecznej, ekonomicznej ( homo oeconomicus ), technicznej itp.) syndrom Zosi samosi w edukacji ekologicznej– jest samowystarczalna (2) ZAWĘŻAJACE i mylące PODEJŚCIE DO NOWEGO PARADYGMATU ROZWOJU; negatywne SKUTKI dla samego paradygmatu (np. w samorządach – nie będziemy budować strategii zrównoważonego rozwoju, bo to strategia eksponująca tylko ochronę środowiska !!!) Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

28 Wąskie rozumienie ZR Zrównoważony rozwój = ochrona środowiska = ekorozwój w opozycji do szerokiego rozumienia ZR: Zrównoważony rozwój = zrównoważone uwzględnianie w rozwoju aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

29 Ważniejsze SKUTKI PUSTKI PROGRAMOWEJ (3) znaczny jeszcze udział walczących, najczęściej w słusznej sprawie form EDUKACJI Ekologicznej (jako środka budzenia sumienia zbiorowego) – do lat 90. jako walka z systemem politycznym (Nowa Hutay itp.); współ. przykłady: – przypadek Rospudy; patologie rozcinania ekosystemów przy budowie autostrad; kompania przeciwko GMO; przeciwko toksycznym dodatkom do żywności oraz kontrowersje dotyczące budowy elektrowni jądrowych ( 4) pokaźny dorobek dobrych, ale także ZŁYCH PRAKTYK w prowadzeniu EE: dużo rywalizacji i mało współpracy, często brutalna i nieuczciwa walka (gra) o wpływy w różnych funduszach celowych i towarzyszące temu dyskryminowanie niektórych organizacji i czasopism o tematyce ekologicznej, Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

30 Ważniejsze SKUTKI PUSTKI PROGRAMOWEJ (5) istnienie obok siebie realnej EDUKACJI EKOLOGICZNEJ (rzeczywiste podnoszenie świadomości ekologicznej) i iluzyjnej EDUKACJI EKOLOGICZNEJ jak formy przerabiania otrzymanych pieniędzy (dotacji) bez rzeczywistych zmian w świadomości ekologicznej (SYNDROM technicznie sprawnych raportów z realizacji często jałowych projektów); (6) nadmierne ZAWĘŻENIE ZAINTERESOWAŃ organizatorów EE; dominacja lokalizacji EE na obszarach cennych przyrodniczo i pewne zaniedbania w edukacji, której przedmiotem jest: ekologia miasta, miejsca zamieszkania, ekologia kultury czy tzw. EKOLOGIA CODZIENNOŚCI !!!! Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

31 Ważniejsze SKUTKI PUSTKI PROGRAMOWEJ (8) główny nacisk w EE na stronę ROZUMOWĄ (mental, intelekt, racjonalizm intelektualny, zgromadzoną wiedzę i umiejętności wynikające z tej wiedzy) i częste też wykorzystywanie NEGATYWNYCH EMOCJI (strachu, poczucia zagrożenia); wykorzystywanie w wysoce niewystarczającym stopniu innych intelektów czy inteligencji, które powinny być rozwijane w systemie edukacji ekologicznej, a mianowicie inteligencji emocjonalnej (+ emocji), intuicyjnej czy inteligencji uczuciowej (wrażliwości, empatii, odpowiedzialności czy troski o siebie i innych itp.) cel: poczucie współodpowiedzialności za stan środowiska !!! (7) PRZEWAGA AKCJI nad systematycznym działaniem słynne dni bez lub z (bez większych efektów edukacyjnych) Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

32 Edukacja dla ZR Edukacja ekologiczna Edukacja społeczna (biedny segreguje śmieci, a bogaty ale …….. nie) Edukacja ekonomiczna Edukacja Przestrzenna (naszym bogactwem jest przestrzeń- brak przestrzeni uniemożliwia jakikolwiek rozwój) Edukacja techniczna … Proces integrowania różnych rodzajów edukacji w rozwoju człowieka Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

33 Zrównoważona turystyka Zrównoważona produkcja Zrównoważona konsumpcja Zrównoważony transport Zrównoważona gosp. leśna Zrównoważona logistyka Zrównoważony rozwój KONKRETYZACJE DZIEDZINOWE/sektorowe Zrównoważone budownictwo Zrównoważone rolnictwo Zrównoważona gospodarka energetyczna REPERTUAR dla zintegrowanej edukacji ekologicznej (aspekty ekologiczne + ekonomiczne + społeczne) Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

34 uprawianie edukacji ekologicznej w ujęciu autonomicznym/ zdezintegrowanym, w oderwaniu od edukacji społecznej i edukacji ekonomicznej oraz w oderwaniu od systemu wartości NIE MA ŻADNEJ PRZYSZŁOSCI !!! uprawianie takiej edukacji uwidacznia bardzo często tzw. błędne/iluzyjne koło edukacyjne, tzn. ciągłe powtarzanie i sprawne finansowo rozliczanie różnych projektów edukacyjnych bez TRWAŁYCH I POZYTYWNYCH EFEKTÓW w świadomości człowieka !!! Kilka wniosków końcowych: Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

35 Kilka wniosków końcowych: konieczne jest powszechne zrozumienie podstawowej zależności, że skuteczna i efektywna ochrona środowiska i współkształtowana przez edukację ekologiczną wysoka świadomość człowieka jest warunkiem jego przetrwania na Ziemi, a problemy z ochroną środowiska to głównie problemy człowieka ze swoim człowieczeństwem !!! Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

36 odbudowa pełni człowieczeństwa w stosunku do nie tylko do przyrody, ale także do siebie i innego człowieka poprzez edukację i tworzenia społeczeństwa mądrości (nie tylko wiedzy !!)- społeczeństwa empatycznego i realnie obywatelskiego, opartego na kulturze bez przemocy, na kulturze wrażliwości i wzajemnego szacunku 1. konieczna jest zatem odbudowa pełni człowieczeństwa w stosunku do nie tylko do przyrody, ale także do siebie i innego człowieka poprzez edukację i tworzenia społeczeństwa mądrości (nie tylko wiedzy !!)- społeczeństwa empatycznego i realnie obywatelskiego, opartego na kulturze bez przemocy, na kulturze wrażliwości i wzajemnego szacunku Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

37 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Utrzymanie obszarów 2000 wymaga: - szeroko rozumianej edukacji, - kompleksowego podejścia do rozwoju ekonomicznego obszaru, - działania na rzecz ochrony środowiska muszą mieć zapewnione stałe, stabilne i długookresowe programowanie, - koszty utrudnień w rozwoju obszaru z tytułu ochrony przyrody, środowiska czy siedlisk przyrodniczych musi być w pełni rekompensowane, - Programy rolnośrodowiskowe musza być kierowane do samorządów gminnych i firm usługowych Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?

38 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ? Państwo Dorota i Józef Kokot prowadzą gospodarstwo ekologiczne płożone w powiecie pińczowski w pobliżu rzeki Nidy o powierzchni 8,29 ha. Gospodarstwo w części gruntów jest położone na obszarze na terenie OSO Dolina Nidy i SOO Ostoja Nidziańska. W gospodarstwie uprawia się: ziemniaki, zboża w tym pszenicę orkisz, warzywa gruntowe: cebulę, ogórki, czosnek, marchew, buraczki czerwone i maliny. Hoduje się również kury zielononóżki. W celu poprawy bilansu azotu w glebie stosowany jest odpowiedni płodozmian i wysiewane poplony: wyka, gorczyca, wsiewki z motylkowych. W gospodarstwie wykorzystuje się do odchwaszczania wypalacz płomieniowy oraz opielacz wielorak. Hoduje się również kury zielononóżki. Swoją produkcję warzyw gruntowych gospodarze sprzedają jako ekologiczną do firm: Liovit, Biovital, Polan, Symbio, Biofuturo.. W 2011 roku gospodarstwo zdobyło II miejsce w krajowym konkursie na najlepsze gospodarstwo rolne W gospodarstwie jest realizowany realizuje program rolnośrodowiskowy pakiet 2 Rolnictwo ekologiczne, pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone oraz pakiet 6 Zachowanie zasobów genetycznych w rolnictwie, wariant 6.3c Produkcja nasienna na zlecenie banku genów: rośliny segetalne.

39 Realizacja programów rolnośrodowiskowych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Moje gospodarstwo; Dorota Kokot Warsztaty: Jak żyć z Naturą 2000 ?


Pobierz ppt "Realizacja programów rolno ś rodowiskowych w województwie ś wi ę tokrzyskim w roku 2011 ze szczególnym uwzgl ę dnieniem obszarów Natura 2000 Marian Szałda."

Podobne prezentacje


Reklamy Google