Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakup aparatury badawczej dla Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Poznańskiej w celu podniesienia poziomu innowacyjności Wielkopolski WND –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakup aparatury badawczej dla Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Poznańskiej w celu podniesienia poziomu innowacyjności Wielkopolski WND –"— Zapis prezentacji:

1

2 Zakup aparatury badawczej dla Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Poznańskiej w celu podniesienia poziomu innowacyjności Wielkopolski WND – RPWP 01.04.02-30-001/10

3 Sprzęt pozyskany w ramach projektu Dyfraktometr rentgenowski EMPYREAN firmy PANalytical Analizator sorpcji/desorpcji gazów HPVA 200 firmy Particulate Systems Lokalizacja: Instytut Inżynierii Materiałowej, Zakład Nanomateriałów Funkcjonalnych i i Nanoinżynierii Całkowita wartość projektu: 1.194.290,01 zł Wartość dofinansowania z UE: 488.182,63 zł.

4 Dyfraktometr rentgenowski EMPYREAN firmy PANalytical

5 DYFRAKTOMETR RENTGENOWSKI EMPYREAN firmy PANalytical, umożliwia: Analizę strukturalną materiałów Analizę fazową materiałów Analizę ilościową faz Analizę jakościową faz Badania porów i nanocząstek w zakresie niskokątowym metodą SAXS

6 Analizator sorpcji/desorpcji gazów HPVA 200 firmy Particulate Systems ANALIZATOR SORPCJI/DESORPCJI GAZÓW HPVA 200 firmy Particulate Systems, umożliwia: Badania kinetyki absorpcji gazów Badania przemian materiałów (izoterm ciśnienia-składu) Wytwarzanie nowych materiałów przy udziale fazy gazowej (w tym wodorków) Badania zdolności absorpcyjnych gazów różnej klasy materiałów - w zakresie ciśnień 0-20 MPa oraz temperatury 0-500˚C, Badania monitorowanych cykli ładowania/rozładowywania gazu aktywnego do badanego materiału

7 Analizator sorpcji/desorpcji gazów HPVA 200 firmy Particulate Systems

8 Wykorzystanie zakupionego sprzętu Wykonano ponad 720 analiz - całkowity czas pracy sprzętu to około 950h. Wykorzystanie w pracach B+R: - 6 grantach MNiSW, - 1 grancie COST, - pracach młodych pracowników nauki, - zleceniach i analizach JG. Rezultaty: - 9 publikacji z listy Journal Citation Reports, - 14 innych recenzowanych publikacji.

9 Wykorzystanie zakupionego sprzętu Dzięki pozyskanej aparaturze w najbliższej przyszłości należy spodziewać się: Rozwoju i wzrostu konkurencyjności regionalnych ośrodków przemysłowych i B+R: nowoczesna i unikatowa aparatura wykorzystywana na potrzeby naukowe, dla potrzeb wdrażania nowych technologii, oraz rozwiązywania problemów technicznych. Zaspokojenia potrzeb społecznych związanych z ochroną środowiska naturalnego: aparatura wykorzystywana w opracowywaniu nowych źródeł energii – materiałów na baterie wodorkowe. Poprawy komfortu życia – opracowywane są nowe materiały na implanty z nanostrukturą, które mogą wydłużyć czas ich eksploatacji (wydłużony okres pomiędzy operacjami, w których są wymieniane). Zwiększenia roli nauki w rozwoju gospodarki regionu.

10 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

11 Zakup aparatury badawczej dla Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Poznańskiej w celu podniesienia poziomu innowacyjności Wielkopolski WND – RPWP 01.04.02-30-001/10

12


Pobierz ppt "Zakup aparatury badawczej dla Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Poznańskiej w celu podniesienia poziomu innowacyjności Wielkopolski WND –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google