Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

The Metso Way Jukka Kurki Oczyszczanie i kondensacja spalin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "The Metso Way Jukka Kurki Oczyszczanie i kondensacja spalin."— Zapis prezentacji:

1 The Metso Way Jukka Kurki Oczyszczanie i kondensacja spalin

2 © Metso Spis treści 1. Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (IED) 2. Rozwiązania Metso 3. Wybrane referencje 4. Opłacalność systemów kondensacji spalin

3 Co to jest i jak działa? Dyrektywa IED

4 © Metso Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (IED) IED zintegrowała 7 dyrektyw IE-directive U podstaw IED leży wzmocnienie stosowania Najlepszych Dostępnych Technologii (BAT) - Warunki pozwoleń środowiskowych powinny zawsze bazować na BAT - BAT stał się podstawą pozwoleń środowiskowych w dyrektywie IPPC, ale wartości limitów emisji zostały pobrane głównie z dyrektywy LCP/WI IED ustala maksymalne wartości emisji (=minimalne wymagania) w załączniku V dla dużych źródeł spalania (LCP), limity emisji 2016 BAT zostaną wkrótce opublikowane 4

5 © Metso Procedura IED BREF = Dokument referencyjny BAT. Wynik prac podczas przygotowania BAT BAT conclusions – dokument zawierający konkluzje z dokumentu BREF oraz zestawienie technologii BAT i związanych z nimi poziomów emisji. BAT-AEL = poziom emisji powiązany z BAT IE-directive 5 Wymiana informacji Dokument BREF Państwa członkowskie Wnioski BAT Decyzje z wniosków BAT Procedury komitetu ~2014 ~2016

6 © Metso Niższa wartość = stara Dyrektywa 2006 LCP BAT Wyższa wartość = Minimalne wymagania ustalone w Załączniku V IED 6 50-100 MW fuel 100-300 MW fuel >300 MW fuel Biomasa (6 % O 2 ) NO x 150 – 300150 – 25050 – 200 SO 2 – 200 Pył5 – 305 – 20 Torf (6 % O 2 ) NO x 150 – 300150 – 25050 – 200 SO 2 200 – 300150 – 30050 – 200 Pył5 – 305 – 20 Węgiel (6 % O 2 ) NO x 200 – 300100 – 20050 – 200 SO 2 150 – 400100 - 250100 – 200 Pył5 – 305 – 255 – 20 IE-directive

7 © Metso Mapowanie obecnej sytuacji Kontrola spalania Optymalne oczyszczanie spalin 7 Uzyskanie ogólnego poglądu na to, na co należy zwrócić uwagę Zapewnienie minimalizacji emisji podczas spalania Wybór najbardziej ekonomicznego rozwiązania Wykorzystywana technologia i wiek technologiczny Obecne emisje Przyszłość: Mieszanka paliwa Wydajność kotła Dopuszczalne emisje Unowocześnienie podawania paliwa do kotła Unowocześnienie systemu powietrza Unowocześnienie systemu automatyki Rozwiązania dla konkretnych przypadków: Emisje NO x, SO x, pyłu i CO Emisje ze spalania odpadów Poprawa sprawności poprzez odzysk ciepła ze spalin Automatyczne pomiary emisji i raportowanie Rozwiązania Metso

8 © Metso Mapowanie obecnej sytuacji 8 Inspekcje serwisowe Metso Inspekcje podczas postoju Analiza mechanicznej długości życia kotła i zalecenia dot. konserwacji Studium Metso dot. IED Sprawdzanie obecnych rozwiązań technicznych włączając podawanie paliwa, dystrybucję powietrza i czyszczenie spalin Bilans kotła i obliczenia dla paleniska Zalecenia jak uzyskać nowe wymagane pozwolenia środowiskowe Badania automatyki Metso Analizowanie obecnego poziomu i sprawności systemu DCS kotła Zalecenia dot. poprawy automatyki lub zaawansowanej kontroli Studium Metso DNA Process Performance Mapping the present situation

9 © Metso Kontrola spalania poprzez poprawę rozwiązań mechanicznych i automatyki 9 Zaawansowany system podawania paliwa zapewniający równomierny przepływ i kontrolę procesu spalania: Redukcja NO x poprzez obniżenie nadmiaru powietrza Optymizacja poziomu CO i O 2 Poprawa podstawowej zdolności regulacji Planowanie i rozwój Zaawansowana kontrola spalania Metso DNA Air Recipes Metso DNA FBB Combustion Manager Metso DNA Fuel Power Compensator Metso DNA FBB Fuel Allocator Unowocześnienie systemu powietrza – poprawa systemu powietrza i pracy paleniska: Modyfikacja recyrkulacji spalin Modyfikacja systemów powietrza drugiego i trzeciego stopnia Złoże typu HYBEX Kontrola spalania

10 © Metso Szeroki zakres produktów do oczyszczania spalin 10 Suche oczyszczanie spalin Automated on/off valves Profilers Intelligent control valves ESD valves Automation systems Kontrola NO x Automation systems Kondensacja spalin Mokre oczyszczanie spalin Filtry workowe Filtry elektrostatyczneGaśniki Skrubery SNCRSCRPłuczka kondensacyjnaKondensator rurowy Optymalne oczyszczenie spalin

11 © Metso SNCR Selektywna niekatalityczna redukcja No x 11 SNCR – niekatalityczna redukcja NO x Sprawność redukcji zależy od wydajności kotła i jego budowy BFB do 20 – 50 % redukcji CFB do 40 – 70 % redukcji Środek redukujący (amoniak lub mocznik) rozpylany w kotle w odpowiedniej temperaturze Referencje 39 nowych kotłów BFB (10 – 292 MW) 16 nowych kotłów CFB (55 – 550 MW) 6 modernizacji FB (58 – 133 MW) Optymalne oczyszczenie spalin

12 © Metso SCR Selektywna redukcja katalityczna NO x 12 Sprawność >90 % redukcji No x dla wszystkich typów kotłów Lokalizacja katalizatora i zraszacza amoniaku zależy od jakości paliwa i istniejącego rozplanowania obiektu Konfiguracja dla wysokiego zapylenia Dla węgla, torfu i czystej biomasy Temperatura spalin 240 – 370 °C Konfiguracja na końcu instalacji Dla biomasy, REF i odpadów Wymagana temperatura spalin 165 – 260 °C Referencje 1993 - 5 nowych kotłów BFB/CFB 1 nowy kocioł PC 1 kocioł gazowy (2012) 1 konwersja BFB NH 3 Katalyytti NH 3 ESP tai BHF Optymalne oczyszczenie spalin

13 © Metso Modernizacja elektrofiltrów Dostarczamy: Konserwacja / inspekcje Pełne studium instalacji z uwzględnieniem części kotłowej Dodatkowe pola dla istniejących elektrofiltrów Modernizacja systemów kontroli elektrofiltra System kontroli elektrofiltra nowej generacji (w DNA) Ulepszenie systemów wewnętrznych elektrofiltra Modyfikacja i ulepszenie dystrybucji gazu Wspieranie sukcesów Klientów Gwarantowane niższe poziomy emisji Niższe koszty eksploatacji & wyższa produktywność Optymalne oczyszczenie spalin

14 14 Wybrane referencje

15 © Metso Stora Enso Skoghall AB 15 HYBEX ® - konwersja złoża fluidalnego wraz z zainstalowaniem systemu SNCR i katalizator nieprzereagowanego amoniaku katalizator Referencje Kocioł przed modernizacją Para280 t/h 100 bar 500 °C PaliwoOlej Rozruch1976 Po modernizacji (BFB) Para215 MW th 155 t/h (bio) 280 t/h (oil) 100 bar 500 °C PaliwaKora, osad, drewno, olej Dostawa2006 Wartości projektowe katalizatora NO x na wejściu 130 mg/Nm 3 NO x na wyjściu 95 mg/Nm 3 nieprzereagowany NH 3 10 mg/Nm 3 Objętość katalizatora 51 m 3 (1 warstwa)

16 © Metso Mokre oczyszczanie spalin Stora Enso Heinola 16 Oczyszczanie spalin elektrofiltr Skruber 2 – stopniowy Odzysk ciepła 25 MW Analiza spalin (6 % O 2 suche) Pył 200 mg/Nm 3 SO 2 1700 mg/Nm 3 Limity emisji (6 % O 2 suche) Pył 50 mg/Nm 3 SO2 50 mg/Nm 3 HCl 10 mg/Nm 3 Kocioł BFB MW th Torf, kora, inne paliwa bio Rok dostawy 2007 Referencje

17 © Metso Niezwykła elastyczność paliwowa, emisje bliskie zeru Stora Enso Langerbrugge 17 Referencje Oczyszczanie spalin Wtrysk sorbentu do komory paleniskowej SNCR Elektrofiltr Filtr workowy Wodorowęglan sodu & węgiel 2 – stopniowy mokry skruber Limity emisji (6 % O 2 dry): Pył 10 mg/nm 3 SO 2 50 mg/nm 3 HCl 10 mg/nm 3 NO x 125 mg/nm 3 Dioksyny i furany Metale ciężkie Kocioł CFB 125 MW th RDF, drewno przerobione i nie przerobione, węgiel, gaz Rok dostawy 2010

18 © Metso 18 Ekokem Riihimäki, Finlandia Zakład - Kocioł rusztowy spalający segregowane odpady miejskie - Kocioł spalający niebezpieczne odpady - Rok dostawy 2011 Kondensatory rurowe 9 MW 5,5 MW Dostawa modernizacji: 8 miesięcy od chwili podpisania kontraktu do przejęcia do eksploatacji 100% dyspozycyjności Kondensat do wody uzupełniającej kotła Maksymalna produkcja energii cieplnej – zwrot inwestycji w przeciągu roku Efekt związany Referencje

19 Yhteenveto 19 Opłacalność procesu kondensacji spalin

20 © Metso W spalinach jest dużo energii ! 20

21 © Metso Proste wyliczenia ekonomiczne 21 Cena ciepła: 20 /MWh Wilgotność paliwa: 45 w-% Przepływ spalin: 50 Nm3/s, mokre Temp. sieciowej wody centralnego ogrzewania na powrocie: 50 C Ilość godzin eksploatacji: 4000 h/rok

22 © Metso Proste wyliczenia ekonomiczne 22 Cena ciepła: 20 /MWh Wilgotność paliwa: 45 w-% Przepływ spalin: 50 Nm3/s, mokre Temp. sieciowej wody centralnego ogrzewania na powrocie: 50 C Ilość godzin eksploatacji: 4000 h/rok Referencje Dochód: Kondensacja spalin:1 M Kondensacja spalin + nawilżacz1, 4 M Kondensacja spalin + pompa ciepła:1,2 M

23 © Metso


Pobierz ppt "The Metso Way Jukka Kurki Oczyszczanie i kondensacja spalin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google