Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tomasz Bajorek dr inż. sem. 115 godzin wykład tematyka: sieci komputerowe SO Windows grafika rastrowa i wektorowa edytory.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tomasz Bajorek dr inż. sem. 115 godzin wykład tematyka: sieci komputerowe SO Windows grafika rastrowa i wektorowa edytory."— Zapis prezentacji:

1

2 Tomasz Bajorek dr inż. e-mail: tbajorek@prz.edu.pl sem. 115 godzin wykład tematyka: sieci komputerowe SO Windows grafika rastrowa i wektorowa edytory tekstu arkusz kalkulacyjny Internet – strony WWW wstęp do baz danych Kierunek: ZiIP zaoczne Przedmiot:Technologie informacyjne 1

3 Budowa komputera, sprzęt i oprogramowanie systemowe, programy użytkowe. Metody składowania i dostępu do informacji. Podstawy technik informatycznych. Programy narzędziowe. Sieci komputerowe - typy. Internet. Usługi sieciowe. Komunikacja i bezpieczeństwo w sieci. Media i urządzenia sieciowe. Topologie. Grafika komputerowa, typy, podstawowe operacje edycyjne. Multimedia – zasady użytkowania i edycji, kompresja mediów. Aplikacje biurowe. Prezentacja multimedialna. Edytory tekstu – podstawy edycji, formatowanie dokumentu, edytor równań, spisy treści, duże dokumenty. Arkusze kalkulacyjne - typy danych, formuły obliczeniowe, zastosowania, wykresy 2D i 3D. Wspomaganie decyzji w arkuszu. Arkusz jako baza danych. MS Access – tworzenie prostej bazy relacyjnej. Kwerendy. Podstawy inżynierii programowania. Zapoznanie z podstawami programowania w języku algorytmicznym - typy danych, instrukcje proste, warunkowe i iteracyjne; rola podprogramów. Główne zasady programowania obiektowego. Wykład - skrót tematyki: 2

4 Podręczniki, skrypty, pomoce dydaktyczne: S. Sagman Po prostu Office XP PL, Helion, Warszawa 2001 A.Kula ABC Word 2003 PL, Helion, Warszawa 2004 I. Szymacha Ćwiczenia z arkusza kalkulacyjnego EXCEL, MIKOM, Warszawa 1996 B. Danowski MS Excel 2002/XP, ćwiczenia praktyczne, Helion, Warszawa 2001 B. V. Liengme Microsoft Excel w nauce i technice, Wydawnictwo RM, M. Groszek ABC Access 2007 PL, Helion, Warszawa 2007 3

5 http://tbajorek.prz.edu.pl Materiały dydaktyczne - dostęp 4

6 Historia komputera abakus - liczydło mechaniczne - 5000 lat temu w Babilonie - rozpowszechnione w Chinach, Japonii, Rzymie, stosowane do dziś w Chinach, Japonii, mechaniczny arytmometr - 1623 Wilhelm Schnickard, 1552 Blaise Pascal, arytmometr z dzieleniem i mnożeniem - Leibnitz maszyna analityczna - Charles Babbage, Georg Scheutz 1840 - podobna do współczesnych komputerów - wczytywanie i zapamiętywanie danych, przetwarzanie i zapamiętywanie wyników, tabulator Holleritha 1880 - karty dziurkowane - spis w USA (6 tygodni zamiast 6 lat) - Hollerith założył IBM w 1924 r. ENIAC - USA - na potrzeby armii - lampy elektronowe - duża powierzchnia 150 m 3, 50kW, 10000 operacji /s, lata 1942-48, pierwszy seryjny komputer IBM - 1948, tranzystory w latach 60-tych - 1956 MIT (Massachussets) układy scalone - LSI (Large Scale of Integration) - kilkadziesiąt elementów w kostce, - duże maszyny, IBM, Odra, RIAD mikroelektronika - VLSI (Very Large Scale of Integration), ULSI (Ultra Large...) - dziesiątki tysięcy tranzystorów (Pentium ponad 4 miliony) 5

7 Rozwój komputerów osobistych (Personal Computer) - powszechnego użytku: APPLE - Steve Jobs, Steve Wozniak - pierwszy komputer popularny współpracujący z domowym telewizorem, cena 900$ ZX80, ZX81, ZX Spectrum, Atari - koniec lat 70 IBM 1981 - komputer osobisty IBM PC - od tego czasu datuje się standard i nie tylko IBM ale też inne firmy podjęły jego produkcję i rozwój Rozróżnia się generacje komputerów: I - lampowe II - tranzystorowe III - na układach scalonych IV - na układach VLSI (ULSI) V - komputery sztucznej inteligencji 6

8 INFORMATYKA Pojęcia podstawowe Nauka o komputerach i metodach ich użytkowania sprzęt (ang. hardware) oprogramowanie (ang. software) 7

9 Typoszereg komputerów PC Historia komputera PC związana jest z rozwojem technologii procesora oraz opartych na tym restrukturyzacjach architektury płyty głównej. procesory 8-bitowe PC XT, PC AT - procesor Intel 802861982 PC 386 (SX, DX, DX2, DX4)procesor Intel 803861985 PC 486 (SX, DX, DX2, DX4)- procesor Intel 80486 1989 PC PENTIUM - procesor Intel 80586 1993 Pentium PRO, Pentium II, II, IV, Xeon1996-.. mikroprocesory wielordzeniowe układy wieloprocesorowe 8

10 W skład komputera PC wchodzą: jednostka centralna w obudowie – płyta główna - elektronika (także mechanika np. wentylator, napędy dyskowe), układy zasilania, przetwarzania, przesyłu i gromadzenia informacji klawiatura - konsola, urządzenie wejścia monitor - konsola, urządzenie wyjścia inne urządzenia zewnętrzne (pamięć zewnętrzna, drukarka, mysz, modem itp.) 9

11 Struktura wewnętrzna komputera Jednostka centralna płyta główna mikroprocesor (+radiator+cooler) chipset - układy wspomagające pracę procesora magistrala – tory przepływu informacji, połączenie procesora pamięci i urządzeń zewnętrznych pamięć RAM (elektroniczna, nietrwała – 512 MB lub więcej 1, 2, 4 GB) pamięć ROM - BIOS pamięć podręczna - cache zegar kwarcowy taktujący pracę procesora gniazda rozszerzeń +karty rozszerzeń (graficzna, dźwiękowa, sieciowa i inne) zasilacz + wentylator głośnik obudowa pamięci zewnętrzne stacje dysków elastycznych dysk twardy CD-ROM (CD-R, CD-RW, DVD) 10

12 Procesor Pamięć operacyjna PaO magistrala monitor dyskdyskietka pamięci zewnętrzne CD-ROM drukarka......... inne modem zegar 11

13 MIKROPROCESOR (CPU), serce i mózg komputera - układ scalony wysokiej skali integracji. Podstawowe funkcje mikroprocesora: operacje arytmetyczno-logiczne (ALU) zapamiętywanie informacji - danych, rozkazów, adresów (rejestry) pobieranie i wysyłanie informacji (układy sterowania) 12

14 Mikroprocesor ( chip, JAL, CPU Central Processing Unit) długość słowa komputerowego - 16, 24, 32, 64-bitowe szybkość przetwarzania- częstotliwość taktowania pracy zegar 200 600 800 MHz... 3 GHz 200 800 MIPS (miliony operacji na sec) 13

15 cechy: pojemność pamięci– liczba komórek (bajtów 512 MB, 1 GB i więcej) szybkość– czas dostępu[ns – nanosekundy 10 -9 ] podział: ROM (EPROM)- stała RAM- operacyjna (ulotna – zawartość znika po wyłączeniu) Pamięć operacyjna PaO (ang. memory) – organizacja bajtowa 14

16 Urządzenia zewnętrzne konsola użytkownika monitor + klawiatura + myszka pamięci zewnętrzne (dyski) – trwały zapis – duża ilość informacji – 1000x i więcej wolniejsza od PaO (RAM-u) – przedłużenie PaO (RAM-u) 15

17 DYSK TWARDY (hard disk - HDD) jest umieszczony na stałe w obudowie, ma pojemność wielokrotnie większą od dyskietki (obecnie standard ok. 500GB). Zasada zapisu jest podobna jak dla dyskietek, dysk twardy składa się z krążków (cylindrów) pokrytych nośnikiem magnetycznym. Informację odczytują głowice magnetyczne DYSK OPTYCZNY - laser (CDROM, CDRW, DVD, blue-ray) Pojemność standardowa CD: 800 MB Napędy DVD - umożliwia zapis jeszcze większej ilości danych. W zależności od typu płyty DVD pojemność nośnika wynosi od 5 GB do nawet 18 GB!!! PAMIĘCI FLASH – pendrive – 8, 16 do ~64 GB PAMIĘCI ZEWNĘTRZNE – PaZ – TRWAŁY ZAPIS historia – taśmy papierowe dziurkowane, karty perforowane, taśmy magnetyczne, DYSK ELASTYCZNY - dyskietka magnetyczna (floppy disk drive - FDD) dyskietki 3,5-calowe, wolny, mała pojemność 3,5 " - 1,44 MB pojemności MUZEUM! 16

18 Klawiatura jest urządzeniem wejściowym, posiadającym następujące grupy klawiszy : blok centralny - klawisze literowe, znaków interpunkcyjnych i specjalnych oraz: ENTER- klawisz akceptacji, zakończenie wprowadzania danych, powrót kursora i zmiana wiersza, SPACE- klawisz odstępu, znak pusty, TAB- klawisz tabulacji, czyli kolumnowania tekstu, SHIFT, ALT, CTRL - modyfikujące, CapsLock- zablokowanie wielkich liter BS - (Backspace) - usuwający znak na lewo od kursora, Esc- zazwyczaj powodujący cofnięcie decyzji lub przerwanie operacji, F1 do F12 - klawisze funkcyjne o działaniu zależnym od programu. 17

19 strzałki przemieszczania kursora, Page Up - strona w górę, Page Down - strona w dół, Home - początek, End- koniec, Insert - wstaw, przełącznik trybu wstawianie zastępowanie edytorach tekstu, Delete- kasowanie znaku w miejscu kursora, klawisze specjalne: Print Screen- wydruk zawartości ekranu na drukarce, Scroll Lock- zablokowanie przewijania tekstu na ekranie, Pause- zatrzymanie niektórych programów (np. wyświetlania dłuższego tekstu). ścieżka nawigacyjna 18

20 Inne urządzenia zewnętrzne: mysz drukarka – ig łowa, atramentowa, laserowa skaner ploter multimedia modem, faxmodem UPS inne - zabawowe (ale nie tylko) joystick, digitizer (touch tablet) 19

21 Ogólne zasady działania komputera Układy liczbowe Funkcjonowanie komputera opiera się na działaniach liczbowych przy czym jako układ podstawowy zapisu liczb przyjęto układ binarny (dwójkowy) ze względu na łatwość interpretacji stanu napięciowego elementu elektronicznego (stan jakościowy jest prostszy w detekcji od stanu ilościowego). Informacja (liczba) przechowywana jest w rejestrze (komórce pamięci) mikroprocesora lub w komórce pamięci w zapisie binarnym pozycyjnym (dwójkowym), np. z wykorzystaniem 8-miu bitów (lub wielokrotności 8). 20

22 Komputer - elektroniczny automat cyfrowy Funkcje: - zapamiętywanie informacji - przetwarzanie informacji Automat uniwersalny (nie specjalistyczny) - wykonuje przetwarzanie różnego rodzaju informacji - gromadzi informacje różnego rodzaju 21

23 Rodzaje informacji w komputerze dane program (sposób przetwarzania danych) numeryczne tekstowe multimedialne (graficzne, dźwiękowe) binarny (w języku komputerowym) tekstowy (w języku programowania) postać binarna (cyfrowa) b 0, b 1, b 2, b 3....b 7 = b 0. 2 7 +b 1. 2 6 +... + b 6. 2 1 + b 7. 2 0 Przykładowo zapis liczby w układzie dwójkowym 8-miobitowym: 0 1 0 0 0 1 0 1 2 6 + 2 2 + 2 0 = 64 + 4 + 1 = 69 10 7 6 5 4 3 2 1 0 22

24 Każdą liczbę można przedstawić w postaci ciągu bitów. Grupa 8 bitów nazwana bajtem (1 B) daje możliwość zapisu 256 liczb naturalnych Bit (binary digit) to podstawowa jednostka informacji - stan elementu 0 lub 1. bit - dwie wartości - 0 lub 1 tranzystor (dioda) napięcie – prąd (unie – nie płynie) element optyczny (świeci – nie świeci) element magnetyczny element ferromagnetyczny papier – otwór (jest – nie ma) jednostki informacji (wg. rozmiaru): bit - 0 lub 1 bajt (B) - 8 bitów !!! kilobajt (KB) - 1024 B megabajt (MB) - 1024 KB gigabajt (GB) - 1024 MB 23

25 –Graficzne : a...z, A....Z, + -. / \ * spacja, inne znaki –Sterujące (kontrolne) :ENTER, BACKSPACE, DELETE Znaki alfanumeryczne Znaki mają przyporządkowane kody według tablicy ASCII (ISO-7), tzw. strona podstawowa tablicy to 128 znaków o kodach 0 127, wymienne strony dodatkowe (kody 128-255). 24

26 numeracja znaków - tablica kodowa kod ASCII (ISO7) - American Standard Code for Information Interchange 0 31- kontrolne 32 126 - numeryczne 127- kontrolny kod rozszerzony (8-bitowy) 128 255 strony dodatkowe, np. 852 (CE) semigrafika i unikatowe ¬ krajoweĄ Ę Ń Á Â Ă Ä Ç É Ë Í Î Đ áâăä ą ę Ą Ę Ż Ź itd greckie cyrylicaЛ Е Д Щ Ы np. A – dec 65 = 41h a – dec 91= 61h 25

27 Schemat działania komputera Działanie komputera opiera się na wykonywaniu: kolejnych akcji danego programu, który zapisany jest w postaci tzw. kodu maszynowego. Kod maszynowy to specjalny skomplikowany język, którego zasady zapisane są w ROM BIOS komputera, stałej pamięci (tylko do odczytu). W BIOS znajdują się podstawowe programy sterujące urządzeniami zewnętrznymi. 26

28 Złożone akcje programu składają się z operacji elementarnych, do których należą: wysyłanie wartości do komórek pamięci i pobieranie ich zawartości wykonywanie podstawowych operacji arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie) wykonywanie operacji testujących wykonywanie skoków programowych zarządzanie adresami komórek pamięci wysyłanie rozkazów do urządzeń zewnętrznych 27

29 Podział komputerów ze względu na wielkość i zdolność obliczeniową: Małe komputery: miniaturyzacja (laptop, notebook, palmtop, pentop) Komputery osobiste typu IBM Inne komputery osobiste - Amiga, SUN, MacIntosh Stacje robocze (Workstations) - wysokowydajne procesory w architekturze RISC, praca wielozadaniowa (równoczesne wykonywanie wielu programów), wieloprocesorowe. Duże komputery wielozadaniowe do wyspecjalizowanych zadań naukowych - IBM, Cray 28

30 Sieci komputerowe - podstawy Typy sieci Topologie Urządzenia sieciowe Usługi sieciowe 29

31 Sieci komputerowe 1.posiadają konfigurację (gwiazda, pierścień, inne) 2.węzły sieci są połączone (kable miedziane, światłowody, kanał radiowy, kanał satelitarny) 3.w węzłach rozmaite urządzenia o różnej funkcjonalności (wzmocnienie, rozgałęzienie, adresowanie) 4.urządzenia końcowe - komputery 30

32 Sieć komputerowa Medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów 31

33 przesyłu danych różnego typu komunikacja (tekst, głos, wideo) żądań przetwarzania danych na innym komputerze wykonania określonej usługi wykorzystania urządzeń w sieci zdalnego sterowania, administrowania odległym komputerem Sieć - połączenie wielu komputerów w celu: 32

34 Pierwsze sieci komputerowe 33

35 1990 rok - internet łączenie komputerów w lokalne sieci, dołączanie do innych sieci, rozbudowa sieci szkieletowych usługi sieciowe, bezpieczeństwo sieci, zarządzanie i monitoring sieci. 34

36 * poczta elektroniczna - e-mail * usługi informacyjne WWW – protokół HTTP * ftp - transfer plików (dane, dźwięk, obraz) * telnet - komunikacja z zdalnym komputerem * rlogin - praca na odległym komputerze * talk - rozmowa "ekranowa" - tekstowa Usługi sieciowe 35

37 1969 – sieć ARPANET 1989-90 Berners-Lee – www, protokół http – Mosaic – pierwsza przeglądarka 1993 1994 PHP – Rasmus Lerdorf stworzył zbiór narzędzi do obsługi swojej strony domowej – mechanizm interpretacji zestawu makr; np.: książka gości, licznik odwiedzin (PHP – Personal Home Pages) – włączenie baz danych INTERAKCJA UŻYTKOWNIKÓW problemy i wojny przeglądarek- Microsoft, Netscape NAPSTER – Fanning (prawa do własności intelektualnej – Winamp, iTunes – Steve Jobs z Apple - za 99centów 1 utwór MP3) komunikacja – e-mail, ICQ a potem inne komunikatory Napster też umożliwiał dialog i wymianę poglądów Rozwój technologii internetowych 36

38 digg.com (wykop) facebook.com – Zuckerberg – nowe myślenie społeczne (liczba użytkowników i podwaja się co 6 miesięcy) – sieć społeczna – graf społeczny – powiązania – 6 stopni i każdy zna każdego, Microsoft kupił za prawie 1 mld kilka % akcji youtube.com – upload – wykupione przez Google w 2006 blogi wikipedia – Jim Wales darmowe ogłoszenia – craiglist.org - koncepcja WEB 2.0 - tworzenie większości treści przez użytkowników. nieprzewidywalny rozwój TWORZENIE SIECI PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ 37

39 Typy sieci WAN (ang. Wide Area Network) MAN (ang. Metropolitan Area Network) LAN (ang. Local Area Network) PAN (ang. Private Area Network) Sieci kampusowe 38

40 LAN zlokalizowana na stosunkowo niewielkim obszarze, średnica sieci lokalnej może wynosić nawet kilkaset metrów, krótkie łącza (do ok.. 100m) o wysokiej przepustowości lub rozwiązania oparte na technice radiowej, wysoka niezawodność działania. 39

41 MAN zadanie - łączenie wielu sieci lokalnych znajdujących się w obrębie aglomeracji miejskiej, połączenia te mają na ogół charakter typowy dla sieci rozległych. dodatkowe zadania - łączenie indywidualnych komputerów, głównie osób prywatnych do Internetu. 40

42 WAN dalekie połączenia zlokalizowane na stosunkowo dużym obszarze, takim jak województwo, kraj, kontynent czy cały glob 41

43 Topologia magistrali Zastosowanie - budowa lokalnych sieci komputerowych, Zalety: niska cena wynikająca z małego zużycia kabli i braku urządzeń pośredniczących w dostępie do medium. łatwość instalacji. Wady: ograniczenia związane z rozbudową sieci wrażliwość na awarię. Przerwanie magistrali w jednym miejscu oznacza awarię całej sieci. Topologie sieci 42

44 Topologia pierścienia Zalety: niska cena wynikająca z małego zużycia kabli brak aktywnych urządzeń pośredniczących w komunikacji między komputerami, do budowy sieci w tej topologii można użyć różnych mediów transmisyjnych (kabel koncentryczny, skrętkę, kable światłowodowe). Wady: ograniczenia i utrudnienia związane z rozbudową i konserwacją sieci, Uszkodzenie jednego z urządzeń lub łączy oznacza przerwę w pracy całej sieci. stosowana głównie do budowy lokalnych sieci komputerowych. transmisja w sieci polega na przekazywaniu żetonu dostępu. każde urządzenie pełni rolę regeneratora sygnału. 43

45 Topologia podwójnego pierścienia zachowanie transmisji w obszarach ograniczonych punktami awarii - przypadku jednego punktu uszkodzenia sieć zachowuje możliwość działania w pełnym zakresie. stosowana w budowie sieci szkieletowych lub w sieciach kampusowych i metropolitalnych. 44

46 Topologia gwiazdy urządzenia połączone są w jednym wspólnym punkcie, w którym znajduje się aktywne urządzenie pośredniczące (koncentrator) pełniące rolę regeneratora sygnału. Zalety: przejrzystość konstrukcji łączenie urządzeń może odbywać się przy pomocy różnych mediów transmisyjnych. odporność całej sieci na awarię zarówno urządzeń jak i łączy. Wady: koszt okablowania dodatkowy koszt związany z obecnością koncentratora. To podstawowa topologia lokalnych sieci komputerowych. 45

47 Kable (media przesyłowe), złączki, wtyki, gniazda Urządzenia bierne (pasywne) 46

48 Kable miedziane Media optyczne Radiowy kanał łączności ruchomej Kanał satelitarny Media transmisyjne 47

49 Kabel miedziany - medium dla transmisji sygnałów na małe odległości. Wyróżniamy 3 rodzaje kabli: kabel prosty (historyczna telekomunikacja) kable koncentryczne kable skrętkowe 48

50 Kabel koncentryczny ("cienki" lub "gruby" ethernet) Mało wrażliwy na zakłócenia ale łatwo ulega uszkodzeniom - trudnym do lokalizacji. Umożliwia podsłuch informacji – pola elektromagnetyczne wokół ekranowany w celu odizolowania od zewnętrznych pól elektromagnetycznych - cienka siatka miedziana. 49

51 Kabel skrętkowy Skrętka w zależności od przepustowości w MB/s Kabel skrętkowy tworzy tzw. linię zrównoważoną (symetryczną). UTP, STP, FTP i inne Segment do 100 m FTP do 230 m FFTP do 300 m 50

52 skrętka UTP 4x2 51

53 Światłowód Transmisja na odległość powyżej 100 m - kabel światłowodowy. Do budowy światłowodu stosuje się wyłącznie szkło kwarcowe o dużej czystości – małe tłumienie Światłowód składa się z dwóch warstw: wewnętrzna- rdzeń zewnętrzna – płaszcz ochronny. dodatkowo powłoka zabezpieczająca – tworzywo sztuczne 52

54 12 włókien 53

55 Światłowód (falowód optyczny – dielektryczny) – przenosi sygnały świetlne – fiber-optic cable Zasada działania - wielokrotne wykorzystanie zjawiska całkowitego wewnętrznego odbicia (odbicie i załamanie fal) wiązki światła podążającej wzdłuż światłowodów (odbicie od płaszcza) – propagacja fali Niewiele firm produkuje światłowody - kilka tzw. mod – wiązka światła mody wpadają do światłowodu pod różnym kątem, skutkiem tego - pokonują różne odległości 54

56 duża szerokość pasma częstotliwości – do 2. 10 14 Hz mała stratność mocy spowodowana rozpraszaniem – ok. 0,2 dB/km – Kao i Hockam przewidzieli 20 dB/km, a wcześniej było 1000 dB/km przesył 200 000 km/sek (prędkość światła w szkle) odporność na interferencje elektromagnetyczne mała waga, wymiary, dobra giętkość i wytrzymałość cena ? – wykonane w zasadzie z piasku Cechy światłowodu 55

57 5.10 14 Hz5.10 12 Hz5.10 8 Hz 1 f f=v/ UKF 56

58 Zaleta: Światłowody nie emitują zewnętrznego pola elektromagnetycznego, w związku z czym niemożliwe jest podsłuchanie transmisji. Wada: Dyspersja - Impuls biegnący w falowodzie ulega wydłużeniu (rozmyciu), co ogranicza maksymalną częstotliwość sygnału przesyłanego przez światłowód. 57

59 światłowód skokowy - współczynnik załamania światła inny dla rdzenia i płaszcza (duża dyspersja więc niewielkie odległości) światłowód gradientowy – gęstość kwarcu zmienna płynnie, mniejsza droga promienia to mniejsza dyspersja (do 2 km) Wielomodowe – 50 lub 62,5 m Jednomodowe – ~8-10 m telekomunikacja – tanie ale światło spójne (laser jest drogi) – duże odległości – do 120 km!!! 58

60 Wtyk RJ-45 standard dla karty sieciowej 59

61 Urządzenia sieciowe aktywne 60

62 Urządzenia aktywne Przełącznik (switch) Punkt dostępowy (acces point) Serwer Firewall 61

63 Modem DSL 62

64 Koncentrator (hub) hub kiedy otrzyma dane automatycznie rozsyła je na wszystkie swoje porty 63

65 64 Przełącznik (switch) switch potrafi rozpoznać dla kogo przeznaczone są dane i przekierować je na właściwy port 64

66 Router Służy do łączenia różnych sieci komputerowych (np. o różnych klasach adresów), węzeł komunikacyjny. Proces kierowania ruchem nosi nazwę trasowania, routingu 65

67 Punkt dostępowy (Acces point) dla sieci bezprzewodowych 66

68 Router i punkt dostępowy w jednym Router WI-FI 67

69 Urządzenia końcowe 68

70 Karta sieciowa ze złączem PCMCIA (laptopy) 69

71 Karta sieciowa 70

72 Karty Bluetooth 71

73 Karta sieciowa ze złączem PCI do sieci bezprzewodowej 72

74 73 Komputery też potrzebują adresacji Dane adresata Dane nadawcy Unikalność adresów 73

75 Adresacja w sieciach komputerowych Adres MAC – Adresacja fizyczna – zwykle numer karty sieciowej urządzenia – 6 bajtów Adres IP – Adresacja logiczna – 4 bajty (lub 6) 74

76 Karta sieciowa posiada identyfikator tzw. MAC Identyfikuje konkretne urządzenie nadawany przez producenta Adres fizyczny 75

77 Adres IP - logiczny adres logiczny nadawany w zależności od tego do jakiej sieci zostało podłączone dane urządzenie sieciowe IP 66.93.38.223 76

78 START… Uruchom: cmd c:/ipconfig 6 bajtów system 16-tkowy 4 bajty system dziesiętny 77

79 Bezpieczeństwo w sieci -dostęp do przechowywanych danych (odtajnienie, podmiana-fałszerstwo, utrata) -dostęp do transmitowanych danych – odtajnienie, podszycie -wady protokołu TCP/IP i innych -błędy systemu – oprogramowania -zaniechania administratora Wykorzystanie Zagrożenia: 78

80 Sniffing (podsłuch transmisji danych) np. sesje TELNET czy FTP,można przechwycić hasło wymagane przy logowaniu Spoofing - podszywanie się pod legalną "zarejestrowaną" maszynę) Cracking - łamanie haseł metodą słownikową (czyli bardzo dużo prób) - "brut force" Hijacking (przechwytywanie zdalnej sesji legalnego użytkownika systemu), Keyloger - program przechwytujący wszelkie kombinacje znaków wprowadzonych z klawiatury (np. kawiarenki internetowe) 79

81 Metody przeciwdziałania Skuteczne metody autoryzacji (autentykacji) – silne hasła, autentykacja wielopoziomowa Firewalle – ściany ogniowe – oprogramowanie blokujące niechciane programy, niepożądane operacje, niebezpieczne porty transmisyjne. Dobre oprogramowanie antywirusowe Szyfrowanie przesyłanych danych – kryptografia (np. szyfrowanie asymetryczne RSA, certyfikaty, podpis elektroniczny), protokół SSL – strony https (banki!) 80

82 Uwierzytelnianie silne: uwierzytelnianie oparte na tym, co użytkownik posiada a nie na tym co wie (lub nie wyłącznie na tym) Ręczne urządzenia uwierzytelniające (ang. Handhold Authentication Devices): przenośne urządzenia (zwykle formatu karty kredytowej), które maja możliwość lokalnego przechowywania i przetwarzania informacji. Stosują one rozmaite techniki wytwarzania unikalnych haseł jednorazowych Ręczne urządzenia uwierzytelniające 81

83 Zaliczamy tu: · tokeny · karty kodów jednorazowych · karty chipowe · karty magnetyczne Prawdopodobieństwo złamania systemu zabezpieczonego jedynie hasłem jest znacznie większe niż prawdopodobieństwo złamania systemu opartego na tokenie i haśle. 82

84 tokeny, podpis cyfrowy, karta kodów, jednorazowe hasła Trzeci poziom zabezpieczeń – możliwości: hasło znanym tylko użytkownikowi transmisja szyfrowana jest poprzez protokół SSL ze 128 bitową długością klucza - NIEWYSTARCZAJĄCE Banki elektroniczne 83


Pobierz ppt "Tomasz Bajorek dr inż. sem. 115 godzin wykład tematyka: sieci komputerowe SO Windows grafika rastrowa i wektorowa edytory."

Podobne prezentacje


Reklamy Google