Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Usługi Google - opis: Google Docs

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Usługi Google - opis: Google Docs"— Zapis prezentacji:

1 Usługi Google - opis: Google Docs
Bartłomiej Getlich, grupa nr 32 Europeistyka 2011/2012

2 Spis treści: Wstęp Dokumenty Arkusze kalkulacyjne Prezentacje Rysunki
Przeglądarka dokumentów Google Poruszanie się po menu głównym Wnioski Źródła

3 WSTĘP Obecnie na rynku najbardziej popularnym pakietem do tworzenia dokumentów, prezentacji itp. jest pakiet Microsoft Office. Czy jednak tylko on nadaje się do tworzenia dobrych prezentacji dokumentów czy arkuszy kalkulacyjnych? Odpowiedź brzmi NIE. Na rynku coraz większą popularnością cieszy się Google Docs, który jest darmowym programem, i wymaga tylko dostępu do sieci.

4 WSTĘP Dokumenty Google to zestaw usług, które umożliwiają tworzenie różnych typów dokumentów, pracę nad nimi w czasie rzeczywistym z innymi osobami oraz przechowywanie dokumentów i innych plików – wszystko to w trybie online i do tego bezpłatnie. Mając połączenie z internetem, można uzyskiwać dostęp do dokumentów i plików z dowolnego komputera w każdym miejscu na świecie. (Niektóre czynności można nawet wykonywać bez połączenia internetowego). Od 7 lutego 2006 dostępne w języku polskim.

5 Dokumenty Dokumenty Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie i edytowanie dokumentów w trybie online. Oto kilka konkretnych czynności, które można wykonywać: Konwertowanie większości typów plików na format Dokumentów Google. Dodawanie ozdobników i formatowanie dokumentów za pomocą opcji takich jak malowanie formatowania, marginesy, odstępy i czcionki. Zapraszanie innych osób do współpracy nad dokumentami, przyznawanie im uprawnień do edycji, komentowania i wyświetlania. Współpraca w czasie rzeczywistym w trybie online i prowadzenie rozmów na czacie ze współpracownikami. Przeglądanie historii zmian wprowadzanych do dokumentów oraz przywracanie dowolnej wersji. Pobieranie Dokumentów Google na pulpit w postaci plików w formacie Word, OpenOffice, RTF, PDF, HTML lub ZIP. Tłumaczenie dokumentów na różne języki. Wysyłanie dokumentów do innych osób w postaci załączników do i.

6 Dokumenty: tworzenie i zapisywanie
Rozpoczynając pracę z dokumentami Google, można utworzyć nowy dokument online, przesłać istniejący dokument lub użyć szablonu z naszej galerii szablonów. Aby utworzyć nowy dokument, należy otworzyć listę dokumentów, kliknąć czerwony przycisk Utwórz i wybierz Dokument z menu rozwijanego. Gdy tylko nada się dokumentowi nazwę lub zacznie pisać, Dokumenty Google będą automatycznie zapisywać wprowadzane zmiany co kilka sekund. U góry dokumentu można zobaczyć tekst wskazujący czas ostatniego zapisania dokumentu. Dostęp do dokumentu można uzyskać w każdej chwili, otwierając listę dokumentów na stronie http://docs.google.com. Jeśli chce się zapisać kopię dokumentu na komputerze, można go pobrać. W dokumencie trzeba przejść do menu Plik i wskazać kursorem myszy opcję Pobierz jako. Należy wybrać jeden z następujących typów plików: HTML (spakowany), RTF, Word, Open Office, PDF lub zwykły tekst. Dokument zostanie pobrany na komputer.

7 Dokumenty : formatowanie
W dokumentach Google dostępne są różne opcje formatowania m.in.: Zmiana koloru tekstu i tła Rozmiar tekstu i odstęp Style akapitów i nagłówków Narzędzie maluj formatowanie: W dokumentach Google można kopiować formatowanie zastosowane względem jakiegoś fragmentu tekstu do innego fragmentu, korzystając z narzędzia Maluj formatowanie.

8 Arkusze kalkulacyjne Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie i edytowanie arkuszy w trybie online. Oto kilka konkretnych czynności, które można wykonywać: Importowanie i konwertowanie danych w formatach .xls, .csv, .txt i .ods. Eksportowanie danych w formatach .xls, .csv, .txt i .ods oraz plików PDF i HTML. Formatowanie komórek i edytowanie formuł w celu dokonywania obliczeń i wyświetlania danych w żądany sposób. Rozmawianie w czasie rzeczywistym na czacie z innymi osobami zajmującymi się edycją tego samego arkusza kalkulacyjnego. Tworzenie wykresów i gadżetów. Umieszczanie arkuszy kalkulacyjnych lub ich poszczególnych fragmentów w blogu albo w witrynie internetowej.

9 Arkusze kalkulacyjne Tworzy się je podobnie jak dokumenty.
Dane w arkuszach kalkulacyjnych można formatować na wiele sposobów za pomocą opcji na pasku narzędzi arkuszy kalkulacyjnych. Możesz umieścić kursor na ikonie na pasku narzędzi, aby zobaczyć opis działania danej opcji. Oto główne opcje formatowania: Drukowanie Cofnięcie lub powtórzenie ostatniej czynności Zmiana formatu liczby, daty lub waluty Formatowanie treści komórek Zmiana rozmiaru czcionki Dodanie pogrubienia lub przekreślenia Zmiana koloru tekstu lub tła Dodanie obramowania Wyrównanie tekstu Scalenie komórek w poziomie w wybranych wierszach Zawijanie tekstu Dodanie formuł

10 Arkusze kalkulacyjne: przesyłanie arkusza kalkulacyjnego
Do Dokumentów Google w dowolnym momencie można przesyłać istniejące arkusze kalkulacyjne. Podczas przesyłania arkusza kalkulacyjnego można zachować jego oryginalny typ pliku lub przekonwertować go na format Dokumentów Google. Przekonwertowanie arkusza kalkulacyjnego na taki format umożliwia edytowanie go i prowadzenie nad nim współpracy online z dowolnego komputera. Można przesyłać następujące typy plików: .xls i .xlsx .ods .csv .tsv .txt .tsb

11 Prezentacje Prezentacje Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie i edytowanie prezentacji online. Oto kilka czynności, które można wykonać: Udostępnianie prezentacji znajomym i współpracownikom. Przesyłanie i konwertowanie istniejących prezentacji na format Dokumentów Google. Pobieranie prezentacji jako plików PDF, PPT i TXT. Wstawianie obrazów i filmów oraz formatowanie slajdów. Udostępnianie prezentacji dla szerokiego grona odbiorców przez publikowanie i umieszczanie ich w witrynach internetowych. Rysowanie schematów organizacyjnych, schematów blokowych, wykresów projektowych i innych typów ilustracji bez opuszczania prezentacji. Dodawanie przejść, animacji i motywów slajdów w celu utworzenia zapierających dech w piersi prezentacji.

12 Prezentacje Rozpoczynając pracę z prezentacjami Google, można utworzyć nową prezentację online, przesłać istniejącą prezentację lub użyć szablonu z naszej galerii szablonów. Jeśli chcesz szybko utworzyć prezentację, można użyć jednego z szablonów dostępnych w galerii szablonów. Każdy szablon zawiera standardowy tekst, który można zastąpić własnym, a także wstępnie ustawione style dostępne do użytku w prezentacji. Do Dokumentów Google w dowolnym momencie można przesyłać istniejące prezentacje. Podczas przesyłania dokumentu można zachować jego oryginalny typ pliku lub przekonwertować go na format Dokumentów Google. Przekonwertowanie dokumentu na taki format umożliwia edytowanie go i prowadzenie nad nim współpracy online z dowolnego komputera. Można przesyłać następujące typy plików: .ppt .pptx .pps

13 Prezentacje: wyświetlanie gotowych prezentacji
Aby przedstawić gotową prezentację, należy wybrać Rozpocznij prezentację w prawym górnym rogu ekranu. Pojawi się nowe okno, w którym cała prezentacja będzie wyświetlana slajd po slajdzie. Aby przechodzić między slajdami, używaj klawiszy strzałek na klawiaturze lub klikaj ikony strzałek na szarym pasku u dołu prezentacji. Aby zamknąć przeglądarkę prezentacji, należy nacisnąć Esc.

14 Rysunki Rysunki Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie i edytowanie rysunków w trybie online. Oto kilka konkretnych czynności, które można wykonywać: Edytowanie rysunków w trybie online w czasie rzeczywistym z dowolnie wybranymi osobami i zapraszanie innych osób do oglądania zmian wprowadzanych w czasie rzeczywistym. Czatowanie w edytorze rysunków z innymi użytkownikami edytującymi Twój rysunek. Publikowanie rysunków w trybie online ,jako obrazów dostępnych dla wszystkich użytkowników internetu, oraz pobieranie ich w standardowych formatach. Wstawianie rysunków do dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji Google za pomocą schowka internetowego, a następnie dostosowywanie ich bezpośrednio w tekście.

15 Rysunki Oto kilka sposobów na sformatowanie rysunków:
Dostosowywanie koloru kształtu: kliknij przycisk Kolor wypełnienia i wybierz odpowiedni kolor. Zwiększenie lub zmniejszenie przezroczystości: kliknij opcję Kolor wypełnienia > Kolor niestandardowy i przeciągnij suwak krycia na prawym końcu menu. Przeciągnięcie go w dół zwiększy przezroczystość obiektu, a przeciągnięcie w górę – zmniejszy. Dostosowanie koloru tła rysunku: zmień ustawienie Kolor wypełnienia bez zaznaczania obiektu lub kliknij obszar roboczy prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie Tło, a następnie wybierz odpowiedni kolor. Aby usunąć zaznaczenie obiektów, kliknij tło. Zmiana koloru konturu kształtu: kliknij przycisk Kolor linii. Możesz także zmieniać grubość konturu, klikając przycisk Szerokość linii. Zmiana stylu konturu kształtu: kliknij przycisk Kreski i wybierz odpowiedni styl konturu. Możesz ukryć cały kontur, wybierając polecenie Kolor linii, a następnie pozycję „Przezroczyste”.

16 Przeglądarka Dokumentów Google
Przeglądarka Dokumentów Google umożliwia szybkie przeglądanie wielu typów plików w trybie online, w tym plików PDF, plików pakietu Microsoft Office oraz wielu typów plików graficznych. Pozwala ona również na tworzenie linków umożliwiających innym osobom szybkie i łatwe wyświetlanie dokumentów w dowolnej przeglądarce. Bezpośredni dostęp do Przeglądarki Dokumentów Google można uzyskać na stronie Przeglądarka Dokumentów Google obsługuje ponad 15 różnych typów plików wymienionych poniżej: Microsoft Word (.doc i .docx) Microsoft Excel (.xls i .xlsx) Microsoft PowerPoint (.ppt i .pptx) Adobe Portable Document Format (.pdf) Apple Pages (.pages) Adobe Illustrator (.ai) Adobe Photoshop (.psd) Tagged Image File Format (.tiff) Autodesk AutoCad (.dxf) Scalable Vector Graphics (.svg) PostScript (.eps, .ps) TrueType (.ttf) XML Paper Specification (.xps) Typy plików archiwum (.ZIP i .RAR)

17 Poruszanie się po menu głównym
Sekcja nawigacyjna po lewej stronie listy dokumentów umożliwia wyświetlanie spisu dokumentów i plików na kilka różnych sposobów. Oto omówienie różnych widoków: Widok główny: wyświetla wszystkie pliki i dokumenty poza elementami znajdującymi się w Koszu. Można ukryć element na tej liście, należy kliknąć go prawym przyciskiem myszy i zaznaczyć opcję Nie pokazuj w widoku głównym. Oznaczone gwiazdką: wyświetla wyłącznie elementy, które są oznaczone gwiazdką. Wszystkie elementy: wyświetla wszystkie elementy, łącznie z elementami ukrytymi w widoku głównym, ale bez elementów w Koszu. Będące moją własnością: wyświetla wszystkie Twoje Dokumenty Google i pliki, które zostały przesłane. Kosz: zawiera wszystkie elementy znajdujące się w Koszu. Uwaga: do Kosza można przenosić tylko te elementy, którychjest się właścicielem. W przypadku elementów, których właścicielem nie jesteś, można je zaznaczyć, kliknąć przycisk Więcej i wybrać Anuluj subskrypcję z menu rozwijanego. Pod tymi opcjami są widoczne dodatkowe opcje umożliwiające wyświetlanie kolekcji: Moje kolekcje: przedstawia kolekcje, które zostały utworzone w celu pogrupowania powiązanych elementów. Aby utworzyć kolekcję, trzeba kliknąć  Utwórz, wybrać Kolekcja, a następnie przeciągnąć dowolny element z listy dokumentów do nowej kolekcji. Kolekcje udostępnione mi: wyświetla kolekcje udostępnione Ci przez inne osoby. (Nie będą tu wyświetlane kolekcje udostępnione za pośrednictwem listy adresowej).

18 Wnioski Google Docs jest bardzo dobrym produktem firmy Google.
Pozwala na tworzenie bardzo dobrych prezentacji, dokumentów, arkuszy kalulacyjnych, rysunków. Posiada również wiele opcji formatowania, jest prosty w obsłudze Przez to że jest darmowy, staje się coraz bardziej popularny Dużym plusem jest możliwość korzystania w nim z plików róznych formatów Wymgany jest tylko dostęp do sieci, a wobec rozwijającej się sieci WI-FI, w mojej opinni Google Docs staną się jeszcze bardziej popularne, i staną się dużą konkurencją dla pakietu Microsoft Office

19 Źródła https://docs.google.com/support/

20 Barłomiej Getlich Europeistyka CE
Dziękuję za uwagę Barłomiej Getlich Europeistyka CE


Pobierz ppt "Usługi Google - opis: Google Docs"

Podobne prezentacje


Reklamy Google