Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Leszek Wojtasiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Leszek Wojtasiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej."— Zapis prezentacji:

1 Leszek Wojtasiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej

2 Początkowy kapitał akcyjny: 3.658.000 zł
INFORMACJE O SPÓŁCE Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna powołana uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Początkowy kapitał akcyjny: zł Początkowy akcjonariat: Województwo Wielkopolskie - 100% akcji Nadzór nad spółką – Marszałek Województwa / Rada Nadzorcza Spółka –Inwestorem w projekcie i beneficjentem środków pomocowych WRPO

3 MODEL REALIZACJI PROJEKTU
Województwo Inwestorzy prywatni 15% 85% Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. czynsz Operator 1 Operator infrastruktury Sieć WSS Sieć WSS Operator 2 - obowiązek zapewnienia hurtowego dostępu przez minimum 10 lat - zakaz działalności detalicznej z wykorzystaniem WSS Operator …n

4 WSPÓŁPRACA Z INWESTOREM PRYWATNYM – WYBÓR INWESTORÓW
INEA S.A. i ASTA-NET inwestorami branżowymi w WSS SA Umowa inwestycyjna – objęcie akcji po uzyskaniu dofinansowania projektu Obecny podział akcji: Inwestorzy – ca. 14%, Województwo Wielkopolskie – ca. 86% Docelowy podział akcji: Inwestorzy – ca. 89% (ok. 60 mln zł), Województwo Wielkopolskie – ca. 11% (ok. 3,65 mln zł) Województwo zachowuje strategiczny wpływ na projekt (zabezpieczenie w statucie spółki WSS S.A. oraz w umowie inwestycyjnej) – realizacja celów Województwa

5 STAN REALIZACJI PROJEKTU – PODSUMOWANIE
Dokumentacja prenotyfikacyjna Konsultacje publiczne (w toku) Inwentaryzacja UKE Pozytywne opinie UKE oraz MI Umowa dotacyjna Wniosek o dofinansowanie Konsultacje JASPERS Wyłonienie inwestorów branżowych Studium Wykonalności Inwentaryzacja

6 Całkowity koszt projektu: 410 446 663,51 PLN
Koszty kwalifikowalne: ,89 PLN Kwota rzeczywistego poziomu dofinansowania (PLN) ,75

7 Okres zgłaszania uwag to 30 dni
BADANIE RYNKU I KONSULTACJE PUBLICZNE (pkt 51 a Wytycznych wspólnotowych) Dla wykazania warunków z pkt 46, 73, 75 i76 Wytycznych wspólnotowych dokonano szczegółowego badania rynku przez ekspertów sporzadzających Studium Wykonalności, jak również skonsultowano wyniki z Prezesem UKE oraz Ministrem Infrastruktury Konsultacje publiczne ogłoszono w dniu 5 września 2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.bip.umww.pl/portal?id= ) Wszyscy zainteresowani zostali zaproszeni do zgłaszania uwag, w szczególności planów inwestycyjnych na najbliższe 3 lata Okres zgłaszania uwag to 30 dni

8 NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY (pkt 51 d i e Wytycznych wspólnotowych) WSS jako sieć szkieletowo-dystrybucyjna zapewniająca obsługę dostępowych sieci NGA będzie zbudowana w technologii światłowodowej (wybór tej technologii został szczegółowo uzasadniony przez ekspertów w Studium Wykonalności) Technologia światłowodowa oraz węzły WSS zapewniają możliwość dołączenia sieci „ostatniej mili” w każdej dowolnej technologii, z poszanowaniem ograniczeń wynikających z systemu warunkowego dostepu Generalny wykonawca, który zaprojektuje i wybuduje infrastrukturę WSS jako gotowy obiekt budowlany, będzie miał zapewnioną możliowość wykorzystywania istniejącej infrastruktury technicznej Operator Infrastruktury, któremu infrastruktura WSS zostanie udostępniona do eksploatacji z obowiązakiem zapewnienia hurtowego dostępu, będzie miał możliwość wykorzystywania własnej i cudzej infrastruktury technicznej

9 DODATKOWE WARUNKI DLA INTERWENCJI NGA (pkt 59 Wytycznych wspólnotowych)
W Projekcie zapewniono spełnienie warunków z pkt 59 Wytycznych wspólnotowych W szczególności warunki dostępu hurtowego i cały Projekt został skonsultowany z Prezesem UKE oraz Ministrem Infratsruktury, którzy na piśmie wyrazili pozytywne stanowisko Umowa z Operatorem Infrastruktury będzie przewidywała zatwierdzanie lub co najmniej konsultowanie warunków dostępu hurtowego z Prezesem UKE

10 Leszek Wojtasiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Dziękuję za uwagę !
Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A., Poznań, ul. Łąkowa 21/17, tel ,


Pobierz ppt "Leszek Wojtasiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google