Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsorcjum Stali S.A. Wyniki finansowe w I półroczu 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsorcjum Stali S.A. Wyniki finansowe w I półroczu 2009."— Zapis prezentacji:

1 Konsorcjum Stali S.A. Wyniki finansowe w I półroczu 2009

2 2 Pozostali Akcjonariusze, mający indywidualnie mniej niż 5% ogólnej liczby akcji, posiadają 820 552 sztuk akcji co stanowi 13,91% udziału w kapitale zakładowym KS.

3 3 Janusz Koclęga Wiceprezes Zarządu Opracowywanie strategii i planów rozwoju spółki Organizacja i nadzór sieci handlowej i produkcyjnej Ireneusz Dembowski Członek Zarządu Kreowanie polityki handlowej i zaopatrzeniowej spółki Nadzór nad działalnością handlową Organizacja systemu zaopatrzenia i logistyki Marek Skwarski Członek Zarządu Nadzór nad pracą działu personalno-kadrowego Nadzór nad pracą działu prawnego Nadzór nad BHP i sprawami socjalnymi Tadeusz Borysiewicz Członek Zarządu Prowadzenie nowych inwestycji Nadzór nad pracami remontowymi Rozwój infrastruktury technicznej Robert Wojdyna Prezes Zarządu Koordynacja prac Zarządu Opracowywanie strategii i planów rozwoju spółki Nadzór nad finansami spółki

4 4 produkcja usługi dystrybucja Konsorcjum ma dziesięć oddziałów handlowych i cztery zakłady produkcji zbrojeń budowlanych, a także dwa zakłady produkcji konstrukcji stalowych (zakład w Warszawie- Rembertowie, oraz należący do spółki zależnej Polcynk zakład w Radomiu). Lublin Sępólno Krajeńskie Poznań Zawiercie Kraków Warszawa Radom (Polcynk) Szczecin Białystok Gdynia Wrocław

5 Produkcja staliPrzetwórstwoSerwisDystrybucja Odbiorca końcowy Huty żelaza Konsorcjum Stali SA Dystrybutorzy wyrobów stalowych Odbiorcy wyrobów stalowych Zakłady przetwórstwa

6 WYNIKI FINANSOWE KONSORCJUM STALI

7 7 Konsorcjum Stali, jeden z czołowych dystrybutorów wyrobów hutniczych w Polsce, pomimo niekorzystnych warunków panujących na rynku, osiągnął w I półroczu 2009 znaczący wzrost przychodów – o ok. 123 mln PLN, czyli o 57% Przychody w I półroczu 2009 r. wyniosły 340,4 mln PLN podczas gdy w I półroczu 2008 r. było to 216,8 mln PLN – Udało nam się zwiększyć sprzedaż dzięki połączeniu Konsorcjum Stali z Bodeko, które nastąpiło 1 lipca 2008 roku, ale również konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju organicznego firmy poprzez budowę nowych oddziałów produkcyjno-handlowych – komentuje wiceprezes Konsorcjum Stali Janusz Koclęga.

8 8 Pomimo niekorzystnej sytuacji na rynku spółce udało się wypracować zysk brutto na sprzedaży w wysokości 19,1 mln PLN w porównaniu z 27,7 mln PLN rok wcześniej (spadek o 31%) oraz zysk na poziomie operacyjnym w wysokości 4,3 mln PLN wobec 10,9 mln PLN rok wcześniej (spadek o 60,7%). Trudne warunki panujące na rynku stali spowodowały jednak, że spółce nie udało się utrzymać dodatniej rentowności na poziomie zysku netto.

9 9 Podczas gdy w I półroczu 2008 roku Konsorcjum wypracowało 10,3 mln PLN zysku netto, to w I półroczu 2009 r. spółka poniosła stratę netto w wysokości 5,5 mln PLN. Sytuacja na rynku w tym roku była bardzo niekorzystna. Nastąpiło załamanie popytu na stal, a co za tym idzie spadek cen i rentowności handlu stalą. Stratę pogłębiły jeszcze odpisy aktualizujące należności, których Spółka musiała dokonać w II kwartale na kwotę 3,18 mln PLN.

10 10 Dokonanie odpisów aktualizujących należności spowodowane było trudną sytuacją jednego z kontrahentów Konsorcjum. Odpisy te zostały dokonane na podstawie bilansowej zasady ostrożności wyceny, jednak działania prowadzone przez spółkę zmierzające do odzyskania zagrożonych kwot należności pozwalają mieć nadzieję, że należności z tego tytułu w przyszłych miesiącach będą odzyskiwane.

11 11 Ponadto wynik I półrocza obciążony jest również bardzo wysokimi kosztami amortyzacji dodatniej wartości firmy ujawnianej w bilansie Konsorcjum Stali po połączeniu z Bodeko Sp. z o.o. W I półroczu 2009 r. zysk spółki z tego tytułu został pomniejszony o kwotę aż 2,3 mln PLN. Po przyjęciu przez Konsorcjum od 1 lipca 2009 r. zasad rachunkowości MSR/MSSF dodatnia wartość firmy nie będzie amortyzowana i wynik nie będzie obciążany kosztami z tego tytułu.

12 12 10,9

13 13

14

15 15 17,2 304,5 13,5 -5,4

16 ISTOTNE DLA SPÓŁKI ZDARZENIA PO 1 STYCZNIA 2009 r. 16

17 Umowa ze Strabagiem 22,9 mln PLN 19.03.2009 roku Konsorcjum Stali podpisało aneks do umowy zawartej dnia 2 lutego 2009 r. z Strabag Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest dostawa elementów zbrojarskich i koszy zbrojeniowych na potrzeby budowy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Przewidywany termin zakończenia dostaw: 31.12.2010 r. Szacunkowa wartość umowy po podpisaniu aneksu to 22,9 mln PLN netto. 17

18 Uchwała w sprawie Zakupu Polcynku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą nr 12/2009 z 25.03.2009 roku wyraziło zgodę na nabycie 100% udziałów w spółce Polcynk Sp. z o.o. w Radomiu. Łączna cena planowanej transakcji została określona na poziomie nie wyższym niż 12 mln PLN. Polcynk to średniej wielkości spółka zajmująca się produkcją konstrukcji stalowych w Radomiu, posiadająca własną bazę magazynowo-produkcyjną. Polcynk to jeden z niewielu producentów konstrukcji stalowych posiadających własną cynkownię. Spółka produkuje elementy konstrukcji hal, części linii produkcyjnych, elementy infrastruktury drogowej. Przychody Polcynku za 2008 rok wyniosły 12,723 mln PLN, a zysk netto 1,038 mln PLN. Polcynk zatrudnia 90 osób. Nabycie Polcynku umożliwi Konsorcjum Stali dynamiczne rozwinięcie segmentu produkcji konstrukcji stalowych. 18

19 19 Umowa z WROBIS S.A. o wartości 11,7 mln PLN 25.05.2009 r. Konsorcjum Stali zawarło kolejny kontrakt na dostawy stali, tym razem z Wrocławskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego nr 2 WROBIS S.A. Umowa dotyczy dostaw prefabrykatów zbrojarskich, stali prostej w wiązkach, siatek typowych i nietypowych na budowę stadionu we Wrocławiu za kwotę 11,7 mln PLN netto.

20 20 Umowa z Hydrobudowa Polska S.A oraz Alpine Construction Polska 12.06.2009 r. Konsorcjum Stali zawarło umowy z firmami: Hydrobudowa Polska S.A. z oraz Alpine Construction Polska dotyczące dostaw stali zbrojeniowej prefabrykowanej na budowę Stadionu Narodowego w Warszawie. Przewidywany termin zakończenia dostaw: 30.06.2010 r. Szacunkowa wartość umowy: 22 400 tys. PLN netto.

21 Zmiany w Radzie nadzorczej: Odwołanie Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Do dnia 25.03.2009 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili Jerzy Rey, który pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Jarosław Tomczyk, który był Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zostali oni odwołani na podstawie uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25.03.2009 r. Odwołanie było następstwem złożonego przez Akcjonariuszy reprezentujących 28,55% akcji oraz rezygnacji panów z pełnionych funkcji, które wpłynęły do Spółki w dniu 10.03.2009 r. Powołanie Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Skład Rady Nadzorczej uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.03.2009 r. został uzupełniony przez Krzysztofa Przybysza oraz Pawła Maja. Panu Krzysztofowi Przybyszowi powierzona została funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Konsorcjum Stali S.A., natomiast panu Pawłowi Majowi funkcja Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 21

22 Aktualny skład Zarządu : Robert Wojdyna – Prezes Zarządu Janusz Koclęga – Wiceprezes Zarządu Ireneusz Dembowski – Członek Zarządu, Dyrektor ds. handlu Marek Skwarski – Członek Zarządu, Dyrektor ds. personalno–prawnych Aktualny skład Rady Nadzorczej: Tadeusz Borysiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej Paweł Maj – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Elżbieta Mikuła – Członek Rady Nadzorczej Mieczysław Maciążek – Członek Rady Nadzorczej Jan Walenty Pilarczyk –Członek Rady Nadzorczej 22

23 23 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Konsorcjum Stali S.A. Wyniki finansowe w I półroczu 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google