Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STATYSTYKA – dla ucznia i nauczyciela WsteczWstecz NaprzódNaprzód Strona domowa WyjścieWyjście Przegląd projektu ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STATYSTYKA – dla ucznia i nauczyciela WsteczWstecz NaprzódNaprzód Strona domowa WyjścieWyjście Przegląd projektu ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli."— Zapis prezentacji:

1 STATYSTYKA – dla ucznia i nauczyciela WsteczWstecz NaprzódNaprzód Strona domowa WyjścieWyjście Przegląd projektu ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli Teacher Planning Powiązanie ze standardami Zasoby dydaktyczne Informacje o szkole i nauczycielu Spis treści VCT Wirtualna Wizyta w Klasie WyszukiwanieWyszukiwanie Dane Średnie Dyspersja Staniny Krzywa Gaussa AutorzyPiotr Gumienny - nauczyciel matematyki Agata Faryniarz-Gumienna - nauczyciel matematyki Przedstawienie/zapoznanie uczniów/nauczycieli z podstawowymi pojęciami statystyki, ich rozumieniem i zastosowaniem, w tym w edukacji. Cele Microsoft Windows, Microsoft Office Oprogramowanie Opis Etap I – Wykład, zapoznanie uczniów/nauczycieli z podstawowymi pojęciami statystki (dane, histogram, częstość, miary tendencji centralnej, miary rozproszenia, miary pozycyjne, krzywa dzwonnowa Gaussa, interpretacja danych statystycznych, interpretacja wyników maturalnych). Etap II – rozwiązywanie zadań ze statystyki. Etap III – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego EXCEL w statystyce. Zakres nauczania Przedział wiekowy Matematyka, statystyka Słowa kluczowe Przegląd Projektu Matematyka Liceum Ogólnokształcące - uczniowie klasy III (18 lat) + zainteresowani nauczyciele dowolnego przedmiotu.

2 STATYSTYKA – dla ucznia i nauczyciela WsteczWstecz NaprzódNaprzód Strona domowa WyjścieWyjście Przegląd projektu ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli Teacher Planning Powiązanie ze standardami Zasoby dydaktyczne Informacje o szkole i nauczycielu Spis treści VCT Wirtualna Wizyta w Klasie WyszukiwanieWyszukiwanie Dane Średnie Dyspersja Staniny Krzywa Gaussa Planowanie i zarządzanie działaniami Nauczyciela Dzisiaj rozumienie otaczającego nas świata bez umiejętności czytania wykresów kołowych czy słupkowych, rozumienia danych i wyników, rozumienia pojęć: średnia arytmetyczna, mediana, modalna, odchylenie standardowe czy krzywa Gaussa i umiejętności ich zintrepretowania jest niemożliwe. Statystyka dotyka Nas na co dzień i wkroczyła również do edukacji. Dla ucznia klasy III najważniejsza jest umiejętność przeczytania wyników egzaminu maturalnego. Dla nauczyciela poza rozumieniem wyników (gimnazjalnych, maturalnych) ważna jest umiejętność opracowywania danych (prac klasowych, sprawdzianów szkolnych, próbnych matur itp.) dla potrzeb dokumentacji szkolnej, w tym z użyciem narzędzi informatycznych (np. arkusz kalkulacyjny). Planując swoje działania postanowiłem połączyć wymagania programowe nauczania matematyki w liceum (elementy statystyki opisowej) z Wewnątrzszkolnym Doskonaleniem Nauczycieli. Zaplanowałem zajęcia ze statystyki, które przeprowadziłem zarówno z uczniami jak i z nauczycielami. Zajęcia prowadzone były w formie wykładu (z wykorzystaniem zestawu laptop+projektor+tablica interaktywna+prezentacja PowerPoint+Excel), ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych w pracowni komputerowej. Do współpracy w realizacji tego zadania zaprosiłem Panią Agatę Faryniarz- Gumienną, która przez kilka lat była pracownikiem dydaktycznym w Katedrze Metod Ilościowych Politechniki Koszalińskiej. Dokumenty

3 STATYSTYKA – dla ucznia i nauczyciela WsteczWstecz NaprzódNaprzód Strona domowa WyjścieWyjście Przegląd projektu ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli Teacher Planning Powiązanie ze standardami Zasoby dydaktyczne Informacje o szkole i nauczycielu Spis treści VCT Wirtualna Wizyta w Klasie WyszukiwanieWyszukiwanie Dane Średnie Dyspersja Staniny Krzywa Gaussa Zasoby dydaktyczne Efektem pracy jest stworzenie zasobów dydaktyczno-metodycznych w postaci broszury (biblioteka szkolna) oraz dokumentacji/zasobów w wersji elektronicznej umieszczonych na szkolnym serwerze i udostępnionych innym nauczycielom matematyki (i nie tylko) szkoły oraz innych materiałów. Przy przygotowywaniu zajęć korzystaliśmy z różnorodnych źródeł pisanych (notatki własne, podręczniki akademickie, zasoby biblioteki oraz źródeł elektronicznych (strony internetowe, pliki elektroniczne). Np:

4 STATYSTYKA – dla ucznia i nauczyciela WsteczWstecz NaprzódNaprzód Strona domowa WyjścieWyjście Przegląd projektu ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli Teacher Planning Powiązanie ze standardami Zasoby dydaktyczne Informacje o szkole i nauczycielu Spis treści VCT Wirtualna Wizyta w Klasie WyszukiwanieWyszukiwanie Dane Średnie Dyspersja Staniny Krzywa Gaussa Powiązanie ze standardami Technologia Informacyjna Matematyka

5 STATYSTYKA – dla ucznia i nauczyciela WsteczWstecz NaprzódNaprzód Strona domowa WyjścieWyjście Przegląd projektu ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli Teacher Planning Powiązanie ze standardami Zasoby dydaktyczne Informacje o szkole i nauczycielu Spis treści VCT Wirtualna Wizyta w Klasie WyszukiwanieWyszukiwanie Dane Średnie Dyspersja Staniny Krzywa Gaussa Informacje o szkole Informacje o nauczycielu Piotr Gumienny – nauczyciel matematyki i przedmiotów informatycznych staż: 20 lat, nauczyciel dyplomowany, I stopień specjalizacji, studia podyplomowe z informatyki oraz zarządzania jednostkami oświatowymi, ponad 50 form doskonalenia zawodowego, twórca konkursu Liga Matematyczna, wielokrotnie uhonorowany nagrodami Dyrektora Szkoły, Prezydenta Miasta, Kuratora Oświaty. Laureat konkursu Nauczyciel Roku miasta Słupsk, wyróżniony nagrodami uczniów za przyjaźń i stworzony by uczyć, Laureat konkursu Innowacyjny Nauczyciel 2009 Agata Faryniarz-Gumienna – nauczyciel matematyki, pracownik naukowo- dydaktyczny Politechniki Koszalińskiej, staż: 16 lat, nauczyciel dyplomowany, studia doktoranckie – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, studia podyplomowe z zarządzania jednostkami oświatowymi oraz filozofii i etyki, ponad 30 form doskonalenia zawodowego, nagrody Dyrektora Szkoły. I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku www.lo1.slupsk.pl www.lo1.slupsk.pl


Pobierz ppt "STATYSTYKA – dla ucznia i nauczyciela WsteczWstecz NaprzódNaprzód Strona domowa WyjścieWyjście Przegląd projektu ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google