Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skuteczność leczenia metodą FED u osób ze skoliozą w różnym wieku metrykalnym i kostnym w Ośrodku „BIO” Mariusz Czarnecki w Końskich. Mariusz Czarnecki,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skuteczność leczenia metodą FED u osób ze skoliozą w różnym wieku metrykalnym i kostnym w Ośrodku „BIO” Mariusz Czarnecki w Końskich. Mariusz Czarnecki,"— Zapis prezentacji:

1 Skuteczność leczenia metodą FED u osób ze skoliozą w różnym wieku metrykalnym i kostnym w Ośrodku „BIO” Mariusz Czarnecki w Końskich. Mariusz Czarnecki, Izabela Świercz

2 Ośrodek „BIO” Mariusz Czarnecki z Końskich (województwo świętokrzyskie) w lipcu 2011 roku jako 3 ośrodek w Polsce wprowadził metodę FED prof. Sastre Fernandeza z maszyną do publicznego stosowania. Założycielem i właścicielem ośrodka jest specjalista fizjoterapii Mariusz Czarnecki, z 16-sto letnim doświadczeniem zawodowym, który wykorzystuje dla osiągnięcia sukcesu terapeutycznego w swojej pracy z pacjentem kierunkowe kursy m.in: > Metoda FED (4 certyfikowane szkolenia); > Metoda Ackermana – MASTER (osteopatii i chiropraktyki) ; > Metoda McKenziego; > Metoda PNF; > Metoda Kinesio – tapingu; > Metoda Mobilizacji Tkanek Miękkich; > Nowoczesnej fizykoterapii i laseroterapii; > Thera – Band; > Metoda PETö;

3 CEL pracy: W Ośrodku ”BIO” w Końskich postawiono za cel ocenę skuteczności leczenia metodą FED u osób ze skoliozą w różnym wieku metrykalnym i kostnym. Ocena ta przybliży nam oddziaływanie hiszpańskiej metody leczenia skolioz w warunkach naszego kraju na pewnej małej część populacji korzystającej z usług Ośrodka „BIO” w Końskich. NARZĘDZIE BADAWCZE: Analizę przeprowadzono za pomocą oceny zdjęć RTG (projekcji A-P) w oparciu o parametry: kąt Cobba, rotacja Raimondiego, test Rissera w I i II badaniu (do 12-stu miesięcy).

4 GRUPA: Grupę badanych stanowiło 14 osób ze skoliozą idiopatyczną, które zostały poddane terapii metody FED w okresie do 12 miesięcy. Podczas wizyt w Ośrodku realizowano zabiegi termoterapii, elektrostymulacji, indywidualnej kinezyterapii, sesji w maszynie FED oraz inne (m.in. McKenzie, terapia manualna, kinesio-taping). Większość pacjentów była zaopatrzona w gorset Cheneau według zaleceń oraz wyposażona w indywidualnie dobraną kinezyterapię domową.

5 Wykres 1. Statystyka płci.
13 1 Badaniu poddano grupę 14osób : 13 osób płci żeńskiej co stanowiło 92,9% i 1 osoba płci męskiej co stanowiło 7,1%.

6 Wykres 2. Wiek pacjentów. 2 9 3 Wiek pacjentów wynosił od 6 do 23 lat, ze średnią wieku 15,5 lat. Najwięcej stanowi grupa między 12, a 18 rokiem życia 64,3% (8osób) .

7 Wykres.3. Typ skolioz wg King-Moe.
5 4 Dominowały skoliozy z typem King-Moe I, II i IV.

8 Wykres 4. Rozkład testu Risser ’a w I i II badaniu.
Średnia Risser’a w I badaniu wynosiła 3,8 natomiast po II badaniu 3,9 (różnica 0,1).

9 Wykres.5. Porównanie wielkości kątów Cobba w I i II badaniu.
Średni kąt Cobba przy I badaniu wynosił 42,4° a po II badaniu 36,8° Dominowały skoliozy w przedziale 31°-40 ° oraz powyżej 40°.

10 Wykres 6. Procentowy rozkład regresji w stosunku do progresji kąta Cobba.
Dla wszystkich wielkości kątowych regresja wyniosła 87%, a progresja 13%. Średnia regresja kąta Cobba to 6,1°.

11 Wyk.7. Stopień rotacji Raimondiego w I i II badaniu.
Średni kąt rotacji Raimondiego przy I badaniu wynosił 18,4° a po II badaniu 17,8° różnica 0,6° - o tą wartość zmniejszył się kąt rotacji Raimondiego. Największy procent stanowili pacjenci ze stopniem rotacji Raimondiego w przedziale 10°-20 ° oraz 21-30°.

12 Wyk.8. Regres i progres rotacji Raimondiego.
Regres wystąpił u 82,6% pacjentów, natomiast progres u 21,7% pacjentów. Średnia regresja jaką uzyskano po terapii to 1,7°.

13 Wnioski: Kąt Cobba łatwiej ulega korekcji niż rotacja Raimondiego. Metoda FED jest skutecznym sposobem leczenia skolioz w różnym wieku metrykalnym i kostnym.

14 Pacjentka N.P. 11 lat, King-Moe I, Risser 0.
I BADANIE II BADANIE Th-16 ° Cobba; 4 ° Raimondiego L-36 ° Cobba; 26° Raimondiego Th-14° Cobba; 4 ° Raimondiego L-26 ° Cobba; 26° Raimondiego

15 Pacjentka N.L. 13 lat King – Moe II Risser 3,5
I BADANIE III BADANIE Skolioza nie leczona metodą FED (leczona gimnastyką ogólnorozwojową w różnych placówkach) i uległa progresji z 45° do 80° kąta Cobba. Progresja skoliozy po 2 latach Th-80° Cobba; 28° Raimondiego L-61° Cobba; Po 12 m-cach metody FED Th-68° Cobba; 26° Raimondiego L-45° Cobba; 30° Raimondiego

16 Pacjentka P.J, 20 lat, King – Moe II Risser 5.
I BADANIE Th-47° Cobba 24 ° Raimondii L-33° Cobba 20 ° Raimondii II BADANIE Po 12 m-cach Metody FED Th-35°Cobba 14° Raimondii L-25 °Cobba 20 °Raimondii

17 Po 12-stu miesiącach terapii metody FED
Wizualizacja pleców 20 letniej pacjentki z poprzedniego slajdu. II Badanie Po 12-stu miesiącach terapii metody FED I Badanie

18 Prostuj kręgosłup i korzystaj z uroków życia.
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Skuteczność leczenia metodą FED u osób ze skoliozą w różnym wieku metrykalnym i kostnym w Ośrodku „BIO” Mariusz Czarnecki w Końskich. Mariusz Czarnecki,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google