Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A może na własny rachunek ? ZPORR Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości Dariusz Kałużny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A może na własny rachunek ? ZPORR Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości Dariusz Kałużny."— Zapis prezentacji:

1 A może na własny rachunek ? ZPORR Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości Dariusz Kałużny

2 ZPORR Działanie 2.5 Cel i źródła finansowania Cel : - Wsparcie przedsiębiorcy na etapie zakładania przedsiębiorstwa, w początkowym okresie jego funkcjonowania : Źródła finansowania środków publicznych: Europejski Fundusz Społeczny 75 % - Europejski Fundusz Społeczny budżet państwa 25% - budżet państwa

3 ZPORR Działanie 2.5 Formy wsparcia Trzy komponenty: F I – usługi doradcze (40h) // 125 Beneficjentów Ostat. -> szkoleniowe (32 h) // 75 Beneficjentów Ostat. -> szkoleniowe (32 h) // 75 Beneficjentów Ostat. F II – wsparcie pomostowe // / 50 Beneficjentów Ost podst - 6 m-cy / przedł. -> 12 m-cy (na koszty bieżące – 700 zł/m-c) F III – dot. inwestycyjne zł // / 50 Beneficjentów Ostatecznych F III – dot. inwestycyjne zł // / 50 Beneficjentów Ostatecznych ((publ. - 75%p/(75%+25%) + pryw. - 25%))

4 ZPORR Działanie 2.5 Beneficjenci Instytucje szkoleniowo – doradcze: Ośrodki Krajowego Systemu Usług instytucje rynku pracy szkoły wyższe organizacje pozarządowe agencje rozwoje regionalnego i lokalnego jednostki naukowe ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego Partnerstwa podmiotów wymienionych w pkt powyżej.

5 ZPORR Działanie 2.5 Beneficjenci Ostateczni Osoby fizyczne, spełniające łącznie n/w warunki: 1) nie są zarejestrowane jako bezrobotne (od momentu uczestniczenia w projekcie), 2) zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą, 3) nie były właścicielami przedsiębiorstwa i nie prowadziły działalności gospodarczej po r. przy czym priorytetowo są traktowane: osoby odchodzące z rolnictwa -osoby odchodzące z rolnictwa -osoby zagrożone utratą zatrudnienia -osoby zagrożone utratą zatrudnienia -młodzież do 25 roku życia -młodzież do 25 roku życia

6 ZPORR Działanie 2.5 Projekty przyjęte do finansowania w Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp. - Agencja Rozwoju Północnej Wielkopolski w Pile - Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Kaliszu - Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska MILENIUM w Gnieźnie - Projekt własny Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie - Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego w Gnieźnie

7 ZPORR Działanie 2.5 Projekty przyjęte do finansowania w Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznański Park Naukowo-Technologiczny w Poznaniu - Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp. - Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu - Fundacja Demokracji Lokalnej w Warszawie o. Poznaniu

8 ZPORR Działanie 2.5 Projekty przyjęte do finansowania w Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu - Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznański Park Naukowo-Technologiczny w Poznaniu - Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp. - Fundacja Wspierania Polskiego Rolnictwa w Poznaniu - Czarneccy Grupa Edukacyjna sp. z o.o. w Poznaniu - Agencja Rozwoju Północnej Wielkopolski w Pile - Ochotniczy Hufiec Pracy KG w Poznaniu

9 ZPORR Działanie 2.5 Główne wskaźniki produktu Liczba BO objęta wsparciem: plan 2005/2006/razem wyk. na XII /2006/razem % realizacji 2005/2006/razem /* szkoleniowo- doradczym 1.067/910/ /383/ %/42%/64% pomostowym podstawowe 236/239/475171/0/17172%/0%/36% pomostowym przedłużone 173/188/36173/0/7342%/0%/20% inwestycyjnym235/235/470148/0/14863%/0%/31%

10 ZPORR Działanie 2.5 Struktura dotacji inwestycyjnych Struktura branżowa na podstawie dotychczasowych projektów Beneficjentów Ostatecznych: Usługi -> 70% (turystyczno-rekreacyjne, informatyczno- internetowe; edukacyjne, medyczne, mechanika pojazdów, projektowanie, gastronomiczne) Produkcja -> 17% (mebli, artykułów z tworzyw sztucznych, konstrukcji metalowych) Handel -> 13% (materiały budowlane, wyroby medyczne)

11 Dariusz Kałużny Prezes Zarządu Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie tel kom


Pobierz ppt "A może na własny rachunek ? ZPORR Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości Dariusz Kałużny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google