Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jerzy F. Kotowski1 Informatyka I Wykład 9 TABLICE PREPROCESOR OPERATORY c.d. (nie tylko binarne)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jerzy F. Kotowski1 Informatyka I Wykład 9 TABLICE PREPROCESOR OPERATORY c.d. (nie tylko binarne)"— Zapis prezentacji:

1 Jerzy F. Kotowski1 Informatyka I Wykład 9 TABLICE PREPROCESOR OPERATORY c.d. (nie tylko binarne)

2 Jerzy F. Kotowski2 type_name identifier[const_expr]; type_name – nazwa typu elementu tablicy identifier – nazwa tablicy const_expr – liczba elementów tablicy. Musi to być wyrażenie stałe (obliczane przez kompilator) Indeksy: 0, 1, 2, …, const_expr - 1 Przykłady:int Ala[10]; double Ola[2*7+5]; struct Ula Ela[100];– kiedyś będzie Ula Ela[100];– C++ Ala[4] = 3; Tablice jednowymiarowe

3 Jerzy F. Kotowski3 Jak sama nazwa wskazuje preprocesor to narzędzie, które funkcjonuje przed rozpoczęciem procesu właściwego. Proces – proces kompilacji programu. Preprocesor przygotowuje program źródłowy do kompilaacji. Przykłady:#include #include c:\Jurek\\C\inf_8_1.cpp #define S(x) ((x)*(x)) #define Ala #define N 10 Dyrektywy preprocesora

4 Jerzy F. Kotowski4 Przykład:#define N 10 ……………… float Ula[N], Ela[N*N+2]; int i; for(i=0;i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/1/809120/slides/slide_4.jpg", "name": "Jerzy F.", "description": "Kotowski4 Przykład:#define N 10 ……………… float Ula[N], Ela[N*N+2]; int i; for(i=0;i

5 Jerzy F. Kotowski5 Przykłady:float Ula[5] = {0, 3, 4.5, 7.1, -1}; float Ula[6] = {0, 3, 4.5, 7.1, -1}; - ostrzeżenie float Ula[4] = {0, 3, 4.5, 7.1, -1}; - ERROR!! float Ula[ ] = {0, 3, 4.5, 7.1, -1}; - policz sobie Tablice znakowe: char Ala[12] = {A,l,a,,m,a,,k,o,t,a,\0}; - HELP!! char Ala[12] = Ala ma kota; Dużo lepiej! Terminating null będzie dodany automatycznie. Trzeba o tym pamiętać, jeżeli go nie chcemy. Inicjalizacja wartości początkowych

6 Jerzy F. Kotowski6 type ident[const_ex1] [const_ex2]; Przykład: float Ala[N][N+1]; [ ] – operator indeksowy 15 A[2][3] – przykład użycia. Co to jest B[2,3]? (A[2])[3] – operator indeksowy jest lewostronnie łączny Wniosek: Tablice wielowymiarowe w C są tablicami tablic. Nie ma ograniczenia na wymiar (poza rozsądkiem). Inicjalizacja: int Ala[2][3]={{1,3,5},{8,2,4}}; Niepełna inicjalizacja: int Ala[2][3]={1,3,8,2,4}; Tablica znakowa: char Ola[3][5]={Ala,ma,kota}; Policz sobie sam: char Ola[3][ ]={Ala,ma,kota}; Tablice wielowymiarowe

7 Jerzy F. Kotowski7 Operatory bitowe - jak sama nazwa wskazuje - działają na poszczególnych bitach swoich argumentów Argumentami tych operatorów nie mogą być dane typu float oraz double Operator jednoargumentowy (jeden) ~ bitowe uzupełnienie zerojedynkowe14 Operatory dwuargumentowe (pięć) & - bitowa koniunkcja 8 |- bitowa alternatywa 6 ^- bitowa różnica symetryczna 7 <<- przesunięcie w lewo 11 >>- przesunięcie w prawo 11 Operatory bitowe

8 Jerzy F. Kotowski8 Bitowa koniunkcja służy do zasłaniania pewnych bitów: y = x & m; m - maska y = x & 0177; Przesłania wszystko za wyjątkiem siedmiu najmłodszych bitów Operatory bitowe - przykłady char s[20]; int x, m=1, i=0; scanf(%d,&x); while(m) { if(x&m) s[i++] = 1; else s[i++] = 0; m = m<<1; } // Trzeba odwrócić s w miejscu

9 Jerzy F. Kotowski9 Int x = 2, y, z; y = x & 1; z = x && 1; y = 0 z = 1 x = 10&7;2 x = 10|7;15 x = 10^7;11 Operatory bitowe - przykłady c.d. Definicja funkcji zwracającej n bitów liczby x zaczynając od pozycji p unsigned getbits(x, p, n) unsigned x, p, n; { return(x>>(p+1-n)&~(~0< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/1/809120/slides/slide_9.jpg", "name": "Jerzy F.", "description": "Kotowski9 Int x = 2, y, z; y = x & 1; z = x && 1; y = 0 z = 1 x = 10&7;2 x = 10|7;15 x = 10^7;11 Operatory bitowe - przykłady c.d. Definicja funkcji zwracającej n bitów liczby x zaczynając od pozycji p unsigned getbits(x, p, n) unsigned x, p, n; { return(x>>(p+1-n)&~(~0<

10 Jerzy F. Kotowski10 Operatory arytmetyczneOperatory bitowe (2 argumentowe) + - * / % & | ^ >. Definicja operatora e1 op= e2 e1 = e1 op (e2) Przykłady: x /= y x = x/y Cechy: Zwięzłość, bliskie językowi naturalnemu Niebezpieczeństwo!!x = 15; x = x*2/3;( x: 10) x *= 2/3;(x: 0) !! Operatory i wyrażenia przypisania

11 Jerzy F. Kotowski11 Jest to jedyny w języku C operator trójargumentowy (i tak jest czasami nazywany) Oznaczenie: ?:Priorytet: 3 Definicja operatora y = e1 ? e2 : e3; if(e1) y=e2; else y=e3; Korzyści: zwięzłość i czytelność programu for(i=0;ib ? a : b; Operator warunkowy

12 Jerzy F. Kotowski12 char s[20]; int x, m =1, i=0, j=0; printf(x = ); scanf(%d,&x); while(m) { s[i++] = x&m ?1:0; m <<= 1; } x[i--] = 0;// term. null Nasz ulubiony przykład printf(binarnie = ); for(;j { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/1/809120/slides/slide_12.jpg", "name": "Jerzy F.", "description": "Kotowski12 char s[20]; int x, m =1, i=0, j=0; printf(x = ); scanf(%d,&x); while(m) { s[i++] = x&m 1:0; m <<= 1; } x[i--] = 0;// term. null Nasz ulubiony przykład printf(binarnie = ); for(;j


Pobierz ppt "Jerzy F. Kotowski1 Informatyka I Wykład 9 TABLICE PREPROCESOR OPERATORY c.d. (nie tylko binarne)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google