Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyk. Marek KRYGIER Jan SZALKOWSKI Maciej DĄBROWSKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyk. Marek KRYGIER Jan SZALKOWSKI Maciej DĄBROWSKI"— Zapis prezentacji:

1 Wyk. Marek KRYGIER Jan SZALKOWSKI Maciej DĄBROWSKI
Inwestycje DOKONANE PRZEZ władze samorządowe w okresie ostatnich dwudziestu lat Wyk. Marek KRYGIER Jan SZALKOWSKI Maciej DĄBROWSKI

2 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Gminne wysypisko śmieci 3. Hydrofornia 4. Nowy budynek Ośrodka Zdrowia 5. Posterunek policji i poczta 6. Remiza OSP 7. Skanalizowanie Osieka i Strzyg, oczyszczalnia ścieków 8. Hala sportowa i gmach gimnazjum 9. Zakup nowego sprzętu komunalnego – wóz asenizacyjny, śmieciarka, równarka 10. Droga na cmentarz grzebalny 11. Droga Warpalice-Wrzeszewo 12. Droga na Koloni-Osiek Dalej

3 Wywiad z p. Izydorem Rupińskim
mieszkającym na terenie naszej gminy od kilkudziesięciu lat. -Dzień dobry. -Jestem uczniem Gimnazjum imienia Jana Pawła II w Osieku. Chciałbym przeprowadzić z Panem krótki wywiad. Czy poświęcił by mi Pan chwilkę? -Bardzo chętnie. Myślę, że będę umiał odpowiedzieć na twoje pytania. -Chciałbym porozmawiać z Panem na temat naszej gminy, a dokładnie co się zmieniło na obszarze gminy i najważniejsze informacje dotyczące samorządu. Tak więc zaczynajmy. Od którego roku funkcjonuje gmina, jaką ma powierzchnię, z jakimi gminami sąsiaduje i czym zajmują się mieszkańcy? -Gmina w Osieku funkcjonuje od 1973 roku. Zajmuje powierzchnię 7512 ha, w ty użytki rolne 6213 ha, z podziałem na 17 sołectw. Sąsiaduje z gminami: Brodnica, Rypin, Wąpielsk, Świedziebnia. Mieszkańcy naszej gminy zajmują się uprawą roli, hodowlą zwierząt, usługami rzemieślniczymi oraz handlem. Władze samorządowe za najważniejszy cel uznały zaopatrzenie wszystkich mieszkańców gminy w wodę oraz unormowanie gospodarki ściekowej zgodnie z wymogami ochrony środowiska. -Co w ostatnich 20 latach zrealizował bądź realizuje Samorząd Gminy? -W ramach realizacji wymienionych celów dobiega końca budowa wodociągów wiejskich, których długość wraz z przyłączeniami wynosi ok. 150 km zaopatrując 840 odbiorców. Wybudowana została nowa oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną o długości ok. 7 km dla około 250 gospodarstw w miejscowości Osiek. Opracowano też projekt techniczny na skanalizowanie i podłączenie do oczyszczalni dalszych kilku sołectw. Gmina Osiek posiada własne wysypisko śmieci dla potrzeb wszystkich mieszkańców. Położenie gminy pod względem komunikacyjnym jest korzystne, gdyż przez środek gminy przebiega droga wojewódzka relacji Brodnica-Rypin, która jest odnawiana. Część terenów wzdłuż tej drogi przeznaczona jest pod wszelką działalność gospodarczą dla ewentualnych inwestorów. Do wszystkich sołectw prowadzą drogi o nawierzchni asfaltowej, do niektórych w ostatnich latach były odnowione oraz doprowadzona jest sieć telefoniczna. Następnie pragnę nadmienić iż kilka lat temu zastał wybudowany nowy Ośrodek Zdrowia oraz Gimnazjum w Osieku, Szkoła Podstawowa w Strzygach jest odnowiona, remiza OSP w Strzygach i Osieku zostały wyremontowane. Naprawiono też kilkanaście kilometrów dróg. -Dziękuje Panu za udzielone informacje i życzę miłego dnia. -Dziękuje i wzajemnie.

4 Przeprowadziliśmy również krótką rozmowę z mieszkańcem Łapinoża
Przeprowadziliśmy również krótką rozmowę z mieszkańcem Łapinoża. Po uważnym wysłuchaniu obu rozmówców , stwierdziliśmy, że nasza gmina cały czas prężnie się rozwija. Prawie co roku, władze gminy pobudzały do życia nowe, znaczące inwestycje, mające na celu polepszenie standardów życiowych mieszkańców. Na następnych stronach przedstawiliśmy kilka z nich.

5 Gminne wysypisko śmieci
Powstałe w Łapinożu wysypisko ma na celu ochronę środowiska w naszej gminie oraz zapobieganie „dzikim wysypiskom” tworzonym w lasach przez nieodpowiedzialnych ludzi.

6 Hydrofornia Dzięki niej większość mieszkańców gminy ma dostęp do bieżącej wody.

7 Nowy budynek Ośrodka Zdrowia
Budynek ten, został wybudowany przez władze gminy. Mimo że, obecnie nie jest już pod zarządem gminnym, to nadal służy jej mieszkańcom.

8 Posterunek policji i poczta
Budynek ten wzniesiono w celu przeniesienia do niego posterunku policji, który mieścił się wcześniej w Strzygach oraz poczty.

9 Remiza OSP Ochotnicy osieckiej OSP otrzymali od władz samorządowych własną bazę, dzięki której mogą w pełni służyć naszej gminie.

10 Skanalizowanie Osieka i Strzyg, oczyszczalnia ścieków
Ta inwestycja poprawiła warunki sanitarne i ekologiczne na terenie gminy.

11 Hala sportowa i gmach gimnazjum
Po tej inwestycji, młodzież ma świetną halę sportową oraz dobre miejsce do nauki. Od tego czasu dyrekcja mogła zaprzestać prowadzenia lekcji w systemie zmianowym.

12 Zakup nowego sprzętu komunalnego - wóz asenizacyjny, śmieciarka, równarka
Pomocnicze Gospodarstwo Komunalne Urzędu Gminy dba o drogi oraz zajmuje się zbiórką śmieci.

13 Droga na cmentarz grzebalny
Położenie asfaltu na tym odcinku drogi dało kres brnięciu w błocie konduktom pogrzebowym.

14 Droga Warpalice-Wrzeszewo
Została ona otworzona w ubiegłym roku. Często porusza się po niej autobus szkolny wiozący uczniów ze Strzyg oraz Warpalic.

15 Droga na Koloni-Osiek Po tej inwestycji mieszkańcy Koloni nie muszą jechać „slalomem” po dziurawej drodze, aby dostać się na drogę Brodnica-Rypin.


Pobierz ppt "Wyk. Marek KRYGIER Jan SZALKOWSKI Maciej DĄBROWSKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google