Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTU OPRACOWANIE Jolanta Walczak

2 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Metoda nauczania – to sposób postępowania nauczyciela z uczniami umożliwiający uczącym się realizację operacyjnych celów kształcenia

3 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Metoda projektu sprowadza się do tego, że zespół uczniów inicjuje, planuje, wykonuje i prezentuje pewne przedsięwzięcie oraz ocenia jego wykonanie. Można przyjąć, że projekt, to metoda nauczania, której istota polega na tym, że uczniowie realizują określone zadanie w oparciu o przyjęte wcześniej założenia.

4 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt kształtuje umiejętności: planowania organizacji pracy własnej uczniów pracy w grupie komunikowania się przyjmowania odpowiedzialności zbierania i selekcjonowania informacji rozwiązywania problemów podejmowania decyzji twórczego myślenia rozwijania u uczniów umiejętności kluczowych oceniania własnej pracy

5 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cechy projektu: interdyscyplinarność ujmowanie tematu holistycznie zerwanie z zasadą dominacji nauczyciela podmiotowość ucznia odejście od tradycyjnego sposobu oceniania

6 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Struktura projektu 1. Przygotowanie/ określenie tematu Działania nauczyciela zapoznanie uczniów z metodą projektu wzbudzenie zainteresowania pomoc w określeniu treści, tematu lub sformułowaniu problemu przyszłego projektu zapoznanie z materiałami Działania uczniów wstępne, samodzielne lub w zespołach studiowanie informacji, razem z nauczycielem ustalenie tematu określenie celów formułowanie problemów

7 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Planowanie 1.Opracowanie instrukcji do projektu.(instrukcja) 2.Zawarcie kontraktu. 3.Określenie źródeł informacji (dodatkowe materiały, zasoby internetowe itp.). 4.Ustalenie zadań w poszczególnych grupach (karty pracy). 5.Opracowanie spisu literatury. 6.Ustalenie harmonogramu działań. 7.Określenie formy, planu prezentacji rezultatów. 8.Określenie obowiązków i zakresu pracy (przy projekcie grupowym). 9.Sprawdzenie przygotowania uczniów do realizacji wybranego tematu.

8 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Planowanie Działania nauczyciela pomaga w dostępie do materiałów i innych źródeł informacji podaje informacje o prawidłowościach pracy z materiałami i innymi źródłami pomaga wybrać kryteria oceny Działania uczniów poszukują źródeł informacji studiują dane, zwracając się do nauczyciela jedynie po polecenia samodzielnie opracowują spostrzeżenia

9 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3. Poszukiwanie Działania nauczyciela obserwuje i doradza pośrednio kieruje pracą przewiduje dostrzega indywidualny wkład każdego ucznia w projekt Działania uczniów zbierają informacje przeprowadzają analizę konfrontują ze sobą różne punkty widzenia projektują indywidualnie lub grupowo pracę

10 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4. Opracowanie Działania nauczyciela udziela rad pokazuje wzorce dobrze sformułowanych projektów pomaga napisać wstęp, bibliografię prawidłowo określić formę, zakończenie Działania uczniów piszą i legalizują pracę tworzą projekt jako jedną całość

11 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5. Prezentacja Działania nauczyciela słucha zadaje pytania Działania uczniów opracowanie planu prezentacji każdy indywidualnie prezentuje się bierze czynny udział w dyskusji na temat prac innych uczniów w prezentacji uczestniczą wszyscy członkowie zespołu

12 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5. Formy prezentacji album ilustrowany zdjęciami, szkicami, mapkami, relacjami, wierszami portfolio z dokumentacją, własnymi analizami itp. plakat, collage, inna forma plastyczna książka, broszura, ulotka, gazetka prezentacja multimedialna skonstruowanie modelu zjawiska, makiety budowli film, nagranie dźwiękowe sprawozdanie (plan sprawozdania)(plan sprawozdania) gwiazda pytań

13 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5. Formy prezentacji cd. przedstawienie teatralne, inscenizacja happening, marsz, piknik naukowy debata, dyskusja z wykorzystaniem przygotowanych materiałów szkolna wystawa prac uczniów wspólny raport z przeprowadzonego badania np. BMI konferencja naukowa: wykłady i prezentacje prowadzone przez uczniów zorganizowanie wystawy np. Co każdy wiedzieć powinien o aktywności fizycznej

14 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5. Formy prezentacji cd. przeprowadzenie akcji społecznych na rzecz swoich rówieśników Podaruj promień jesiennego słońca – festyn charytatywny opracowanie poradnika dotyczącego żywienia 10 przykazań zdrowotnych przygotowanie i prezentacja projektu np. Ekologiczne podróżowanie wydanie gazetki informacyjnej nt. Nasze tornistry, a wady postawy przeprowadzenie badań naukowych na temat: Zasady zdrowego żywienia, Tornister na wagę zdrowia organizacja Dni zdrowego żywienia

15 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6. Ocenianie Działania nauczyciela indywidualnie ocenia każdego ucznia następnie poszczególne fazy i pracę w całości do oceny stosuje kryteria określone w instrukcji pokazuje niewykorzystane możliwości daje wskazówki do przyszłej pracy Działania uczniów samoocena uczniów, zespołów omówienie ocen innych członków grupy

16 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kryteria oceny pracy nad projektem: stopień samodzielności w wyborze tematu konstrukcja planu działań samodzielność decyzji o konieczności konsultacji lub wprowadzeniu zmian znajdowanie źródeł informacji uzasadnienie konieczności wykorzystania zgromadzonych informacji terminowość prac umiejętność uzasadnienia wyboru sposobu rozwiązania problemu poziom syntezy wiedzy poziom zrozumienia zadań posługiwanie się fachową terminologią.

17 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kryteria oceny prezentacji: organizacja i zaplanowanie prezentacji (wprowadzenie, zakończenie, przeprowadzenie dyskusji) czas prezentacji (czy grupa zmieściła się w czasie) sposób korzystania z notatek komunikatywność wystąpienia

18 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ocena raportu z pracy: przetworzenie zdobytych informacji zwięzłość i konkretność prezentacji rozplanowanie rozdziałów estetyka

19 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mocne i słabe strony projektu uczy stosowania zdobytej wiedzy w praktyce uczy planowania i organizacji pracy uczy posługiwania się nowymi źródłami informacji uczy samodzielności ma charakter interdyscyplinarny nauczyciel przyjmuje rolę przewodnika zbyt skomplikowane tematy zniechęcają różne tempo pracy zespołów długi czas realizacji kłopoty z dostępem do materiałów źródłowych zbieranie informacji zajmuje dużo czasu dobór uczniów do zespołu charakteryzuje się wysoką nieprzewidywalnością efektów

20 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cechy dobrego projektu dobrze opracowana instrukcja nawiązanie do znanych uczniom sytuacji łączenie treści edukacyjnych z różnych dziedzin równoczesne zdobywanie wiedzy i umiejętności wyznaczone terminy realizacji całości oraz poszczególnych etapów jasny podział odpowiedzialności praca zespołowa, ale jest też indywidualna znane kryteria oceny rezultaty pracy prezentowane publicznie

21 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Instrukcja do projektu powinna zawierać: temat projektu cele zadania, które prowadzą do realizacji celów źródła, w których należy poszukiwać informacji terminy konsultacji, realizacji poszczególnych etapów możliwe sposoby prezentacji projektu i czas tej prezentacji kryteria oceny projektu autorefleksję

22 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan sprawozdania 1.strona tytułowa 2.spis treści 3.podziękowania 4.streszczenie 5.wstęp 6.część główna 7.wnioski 8.rekomendacje 9.załączniki 10.bibliografia

23 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pamiętajmy

24 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego LITERATURA: 1.Więckowski R., Metody wspierania aktywności edukacyjnej dzieci, wyd. WSiP, Warszawa, 1993 2.Hopkins D., Joyce B., Calhoun E., Przykłady modeli uczenia się i nauczania, wyd. WSiP, 1999 3.Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Wydawnictwa CODN, 1996 4.Bandarzewska M., Materiały edukacyjne Programu KREATOR: nauczać ciekawie, uczyć się aktywnie, MEN Warszawa 1999 5.Kubiczek B., Metody aktywizujące, wyd. Nowik, 2007 6.Materiały opracowane przez ODN w Zielonej Górze, Zielona Góra 2003 7.Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej, Wydawnictwa CODN, 2000

25 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul."

Podobne prezentacje


Reklamy Google