Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METODA PROJEKTU OPRACOWANIE Jolanta Walczak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METODA PROJEKTU OPRACOWANIE Jolanta Walczak"— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
METODA PROJEKTU OPRACOWANIE Jolanta Walczak Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

2 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
Metoda nauczania – to sposób postępowania nauczyciela z uczniami umożliwiający uczącym się realizację operacyjnych celów kształcenia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

3 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
Metoda projektu sprowadza się do tego, że zespół uczniów inicjuje, planuje, wykonuje i prezentuje pewne przedsięwzięcie oraz ocenia jego wykonanie. Można przyjąć, że projekt, to metoda nauczania, której istota polega na tym, że uczniowie realizują określone zadanie w oparciu o przyjęte wcześniej założenia. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

4 Projekt kształtuje umiejętności:
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt kształtuje umiejętności: planowania organizacji pracy własnej uczniów pracy w grupie komunikowania się przyjmowania odpowiedzialności zbierania i selekcjonowania informacji rozwiązywania problemów podejmowania decyzji twórczego myślenia rozwijania u uczniów umiejętności kluczowych oceniania własnej pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

5 Cechy projektu: interdyscyplinarność ujmowanie tematu holistycznie
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Cechy projektu: interdyscyplinarność ujmowanie tematu holistycznie zerwanie z zasadą dominacji nauczyciela podmiotowość ucznia odejście od tradycyjnego sposobu oceniania Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

6 Struktura projektu 1. Przygotowanie/ określenie tematu
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Struktura projektu 1. Przygotowanie/ określenie tematu Działania nauczyciela zapoznanie uczniów z metodą projektu wzbudzenie zainteresowania pomoc w określeniu treści, tematu lub sformułowaniu problemu przyszłego projektu zapoznanie z materiałami Działania uczniów wstępne, samodzielne lub w zespołach studiowanie informacji, razem z nauczycielem ustalenie tematu określenie celów formułowanie problemów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

7 2. Planowanie Opracowanie instrukcji do projektu.(instrukcja)
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów 2. Planowanie Opracowanie instrukcji do projektu.(instrukcja) Zawarcie kontraktu. Określenie źródeł informacji (dodatkowe materiały, zasoby internetowe itp.). Ustalenie zadań w poszczególnych grupach (karty pracy). Opracowanie spisu literatury. Ustalenie harmonogramu działań. Określenie formy, planu prezentacji rezultatów. Określenie obowiązków i zakresu pracy (przy projekcie grupowym). Sprawdzenie przygotowania uczniów do realizacji wybranego tematu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

8 2. Planowanie Działania nauczyciela Działania uczniów
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów 2. Planowanie Działania nauczyciela pomaga w dostępie do materiałów i innych źródeł informacji podaje informacje o prawidłowościach pracy z materiałami i innymi źródłami pomaga wybrać kryteria oceny Działania uczniów poszukują źródeł informacji studiują dane, zwracając się do nauczyciela jedynie po polecenia samodzielnie opracowują spostrzeżenia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

9 3. Poszukiwanie Działania nauczyciela obserwuje i doradza
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów 3. Poszukiwanie Działania nauczyciela obserwuje i doradza pośrednio kieruje pracą przewiduje dostrzega indywidualny wkład każdego ucznia w projekt Działania uczniów zbierają informacje przeprowadzają analizę konfrontują ze sobą różne punkty widzenia projektują indywidualnie lub grupowo pracę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

10 4. Opracowanie Działania nauczyciela udziela rad
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów 4. Opracowanie Działania nauczyciela udziela rad pokazuje wzorce dobrze sformułowanych projektów pomaga napisać wstęp, bibliografię prawidłowo określić formę, zakończenie Działania uczniów piszą i legalizują pracę tworzą projekt jako jedną całość Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

11 5. Prezentacja Działania nauczyciela słucha zadaje pytania
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów 5. Prezentacja Działania nauczyciela słucha zadaje pytania Działania uczniów opracowanie planu prezentacji każdy indywidualnie prezentuje się bierze czynny udział w dyskusji na temat prac innych uczniów w prezentacji uczestniczą wszyscy członkowie zespołu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

12 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
5. Formy prezentacji album ilustrowany zdjęciami, szkicami, mapkami, relacjami, wierszami portfolio z dokumentacją, własnymi analizami itp. plakat, collage, inna forma plastyczna książka, broszura, ulotka, gazetka prezentacja multimedialna skonstruowanie modelu zjawiska, makiety budowli film, nagranie dźwiękowe sprawozdanie (plan sprawozdania) gwiazda pytań Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

13 5. Formy prezentacji cd. przedstawienie teatralne, inscenizacja
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów 5. Formy prezentacji cd. przedstawienie teatralne, inscenizacja happening, marsz, piknik naukowy debata, dyskusja z wykorzystaniem przygotowanych materiałów szkolna wystawa prac uczniów wspólny raport z przeprowadzonego badania np. BMI konferencja naukowa: wykłady i prezentacje prowadzone przez uczniów zorganizowanie wystawy np. „Co każdy wiedzieć powinien o aktywności fizycznej” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

14 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
5. Formy prezentacji cd. przeprowadzenie akcji społecznych na rzecz swoich rówieśników „Podaruj promień jesiennego słońca” – festyn charytatywny opracowanie poradnika dotyczącego żywienia „10 przykazań zdrowotnych” przygotowanie i prezentacja projektu np. „Ekologiczne podróżowanie” wydanie gazetki informacyjnej nt. „Nasze tornistry, a wady postawy” przeprowadzenie badań naukowych na temat: „Zasady zdrowego żywienia”, „Tornister na wagę zdrowia” organizacja Dni zdrowego żywienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

15 6. Ocenianie Działania nauczyciela indywidualnie ocenia każdego ucznia
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów 6. Ocenianie Działania nauczyciela indywidualnie ocenia każdego ucznia następnie poszczególne fazy i pracę w całości do oceny stosuje kryteria określone w instrukcji pokazuje niewykorzystane możliwości daje wskazówki do przyszłej pracy Działania uczniów samoocena uczniów, zespołów omówienie ocen innych członków grupy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

16 Kryteria oceny pracy nad projektem:
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Kryteria oceny pracy nad projektem: stopień samodzielności w wyborze tematu konstrukcja planu działań samodzielność decyzji o konieczności konsultacji lub wprowadzeniu zmian znajdowanie źródeł informacji uzasadnienie konieczności wykorzystania zgromadzonych informacji terminowość prac umiejętność uzasadnienia wyboru sposobu rozwiązania problemu poziom syntezy wiedzy poziom zrozumienia zadań posługiwanie się fachową terminologią. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

17 Kryteria oceny prezentacji:
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Kryteria oceny prezentacji: organizacja i zaplanowanie prezentacji (wprowadzenie, zakończenie, przeprowadzenie dyskusji) czas prezentacji (czy grupa zmieściła się w czasie) sposób korzystania z notatek komunikatywność wystąpienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

18 przetworzenie zdobytych informacji zwięzłość i konkretność prezentacji
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Ocena raportu z pracy: przetworzenie zdobytych informacji zwięzłość i konkretność prezentacji rozplanowanie rozdziałów estetyka Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

19 Mocne i słabe strony projektu
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Mocne i słabe strony projektu uczy stosowania zdobytej wiedzy w praktyce uczy planowania i organizacji pracy uczy posługiwania się nowymi źródłami informacji uczy samodzielności ma charakter interdyscyplinarny nauczyciel przyjmuje rolę przewodnika zbyt skomplikowane tematy zniechęcają różne tempo pracy zespołów długi czas realizacji kłopoty z dostępem do materiałów źródłowych zbieranie informacji zajmuje dużo czasu dobór uczniów do zespołu charakteryzuje się wysoką nieprzewidywalnością efektów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

20 Cechy dobrego projektu
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Cechy dobrego projektu dobrze opracowana instrukcja nawiązanie do znanych uczniom sytuacji łączenie treści edukacyjnych z różnych dziedzin równoczesne zdobywanie wiedzy i umiejętności wyznaczone terminy realizacji całości oraz poszczególnych etapów jasny podział odpowiedzialności praca zespołowa, ale jest też indywidualna znane kryteria oceny rezultaty pracy prezentowane publicznie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

21 Instrukcja do projektu powinna zawierać:
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Instrukcja do projektu powinna zawierać: temat projektu cele zadania, które prowadzą do realizacji celów źródła, w których należy poszukiwać informacji terminy konsultacji, realizacji poszczególnych etapów możliwe sposoby prezentacji projektu i czas tej prezentacji kryteria oceny projektu autorefleksję Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

22 Plan sprawozdania strona tytułowa spis treści podziękowania
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Plan sprawozdania strona tytułowa spis treści podziękowania streszczenie wstęp część główna wnioski rekomendacje załączniki bibliografia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

23 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
Pamiętajmy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

24 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
LITERATURA: Więckowski R., Metody wspierania aktywności edukacyjnej dzieci, wyd. WSiP, Warszawa, 1993 Hopkins D., Joyce B., Calhoun E., Przykłady modeli uczenia się i nauczania, wyd. WSiP , 1999 Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Wydawnictwa CODN, 1996 Bandarzewska M., Materiały edukacyjne Programu KREATOR: nauczać ciekawie, uczyć się aktywnie, MEN Warszawa 1999 Kubiczek B., Metody aktywizujące, wyd. Nowik, 2007 Materiały opracowane przez ODN w Zielonej Górze, Zielona Góra 2003 Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej, Wydawnictwa CODN, 2000 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

25 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,


Pobierz ppt "METODA PROJEKTU OPRACOWANIE Jolanta Walczak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google