Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół im. Karola Marcinkowskiego w Ludomach ID grupy: 98/33_MF_G2 Kompetencja: MATEMATYKA I FIZYKA Temat projektowy: GĘSTOŚĆ MATERII Semestr/rok szkolny: semestr 2/ rok szkolny 2009/2010

3 CELE PROJEKTU Ogólne: kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji, gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie zdobytych informacji, doskonalenie umiejętności prezentacji zebranych materiałów, rozwijanie własnych zainteresowań, samokształcenie, wyrabianie odpowiedzialności za pracę własną i całej grupy, kształcenie umiejętności radzenia sobie z emocjami, godnego przyjmowania niepowodzeń i ich właściwej interpretacji. W zakresie rozwinięcia umiejętności pracy w grupach: układania harmonogramów działań, planowania i rozliczania wspólnych działań, przekonywania członków grupy do proponowanych rozwiązań w celu wspólnej realizacji planowanych działań, przewidywanie trudności w realizacji projektu i radzenia sobie z nimi.

4 WPROWADZENIE Głównym zadaniem naszego projektu było poznanie pojęcia gęstości oraz własności różnych materii dotyczącej gęstości. Poznaliśmy podstawowe wzory. Stosowaliśmy je w obliczeniach, jakie były nam potrzebne w doświadczeniach. Przy tym wszystkim świetnie się bawiliśmy i z pewnością nie nudziliśmy. Nawet arkusz kalkulacyjny wydał nam się nieco przyjaźniejszy. Poniżej prezentujemy efekty naszej ciężkiej pracy.

5 REALIZOWANE ZADANIA PROJEKTOWE Wszechświat; czarna dziura Gęstość-opis, definicja, wzory Układ SI i jednostki Poszukiwanie i rozwiązywanie zadań, doświadczenia- karta pracy, zaprojektowanie arkusza (problem Titanica) Mechanizm dźwigni Wycieczka na Eurekę Prezentacja projektu na forum szkoły

6 DEFINICJA GĘSTOŚCI GĘSTOŚĆ - jest to stosunek masy pewnej porcji substancji do zajmowanej przez nią objętości

7 WZÓR NA GĘSTOŚĆ d- gęstość m-masa V-objętość

8 UKŁAD SI Dzisiaj większość uczonych i inżynierów z całego świata posługuje się najczęściej jednolitym systemem jednostek zwanym Układem SI. Układ ten wywodzi się z Francji, jeszcze z czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Jednostki wykorzystywane w badaniu gęstości na podstawie układu SI, to jednostki masy, długości, objętości i oczywiście gęstości

9 JEDNOSTKI MASY 1 kg = 100 dag 1 dag = 0,01 kg 1 kg = 1000 g 1 g = 0,001 kg 1 dag = 10 g 1 g = 0,1 dag 1 tona = 1000 kg 1 kg = 0,001 tony

10 JEDNOSTKI DŁUGOŚCI 1 dm = 10 cm 10 cm = 0,1 dm 1 m = 100 cm 1 cm = 0,01 m 1 m = 1000000 cm 1 cm = 0,000001 m 1 km = 1000 m 1 m = 0,001 km

11 JEDNOSTKI OBJĘTOŚCI 1 cm³ = 1000 mm³ 1 dm³= 1000 cm³ 1 m³ = 1000 dm³ 1 m³= 1000000 cm³ 1m³ = 100 cm³ 1 cm³ = 0,000001 m³

12 JEDNOSTKI GĘSTOŚCI

13 PRZYRZĄDY DO POMIARU GĘSTOŚCI Zdjęcia: wikipedia

14 PRZYKŁADOWE TABELE GĘSTOŚCI CIAŁA STAŁE: CIAŁA STAŁE: (kg/m³) AluminiumAluminium (glin) 2720glin BetonBeton 1800-2400 BrązBrąz 8800-8900 ChromChrom 6920 CegłaCegła 1400-2200 CynaCyna (biała) 7200-7400 CynkCynk 7130-7200 GipsGips 2310-2330 GlinaGlina (sucha) 1500-1800 GumaGuma (wyroby) 1100-1190 KredaKreda 1800-2600 LódLód przy 0 °C 880-920 MagnezMagnez 1740 OłówOłów 11300-11400 ParafinaParafina 870-910 PiasekPiasek (suchy) 1550-1800 PotasPotas 870 SiarkaSiarka rombowa 2067 SkóraSkóra (sucha) 860 SrebroSrebro 10500 StalStal 7500-7900 ŚniegŚnieg 125 SzkłoSzkło zwykłe 2400-2800 TłuszczeTłuszcze 920-940 WoskWosk 950-980 ŻelazoŻelazo czyste (α) 7875 CIECZE: ( w kg/m³, w 22 °C) acetonaceton – 790 alkohol etylowyalkohol etylowy – 790 alkohol metylowyalkohol metylowy – 790 benzenbenzen – 880 benzynabenzyna – 700 eter etylowyeter etylowy – 716 krewkrew ludzka – 1050 kwas azotowykwas azotowy – 1410 kwas octowykwas octowy – 1050 kwas siarkowykwas siarkowy – 1840 kwas solnykwas solny – 1190 mlekomleko – 1030 naftanafta – 810 oliwaoliwa – 920 olej rycynowyolej rycynowy – 950 rtęćrtęć – 13546 toluentoluen – 870 wodawoda – 998 GAZY: ( w kg/m³, w 20 °C) acetylenacetylen – 1,16 amoniakamoniak – 0,76 argonargon – 1,780 azotazot – 1,25 butanbutan – 2,703 chlorchlor – 3,21 chlorowodórchlorowodór – 1,64 deuterdeuter – 0,188 dwutlenek azotudwutlenek azotu – 2,05 dwutlenek siarkidwutlenek siarki – 2,83 dwutlenek węgladwutlenek węgla – 1,96 etanetan – 1,32 fluorfluor – 1,69 helhel – 0,178 metanmetan – 0,71 powietrzepowietrze – 1,29 propanpropan – 2,019 siarkowodórsiarkowodór – 1,529 tlentlen – 1,43 tlenek węglatlenek węgla – 1,25 wodórwodór – 0,08989

15 PRZYKŁADOWE ZADANIA /DOŚWIADCZENIA Z GĘSTOŚCIĄ JAKIE WYKONYWALIŚMY Na wycieczce. Wystawa Eureka

16 ZADANIE 1. Z JAKIEGO METALU JEST WYKONANA BRYŁA O MASIE 135KG I OBJĘTOŚCI 50DM 3 ? Dane:Szukane: M=135kgd=? V=50 dm 3 =0,5m 3 Obliczenia: Po sprawdzeniu w tabeli okazuje się, że gęstość taką ma aluminium, więc bryła wykonana jest z aluminium.

17 ZADANIE 2. OBLICZ MASĘ DREWNIANEGO KLOCKA O WYMIARACH 5CM*2CM*1M. Dane:Szukane: a= 5 cm=0,05mm=? b=2cm=0,02m c=1m d drewna= 600 kg/m 3 Objętość prostopadłościennego klocka oblicza się ze wzoru : V=a*b*c Przekształcając wzór na gęstość: d=m/V, otrzymuje się m=d*V, a więc m=d*a*b*c Obliczenia: m= 600 kg/m 3 *0,05m*0,02m*1m m=600 kg/m 3 * 0,001m 3 m=0,6kg Odp. Masa drewnianego klocka wynosi 0,6kg. Nasza Karta pracy do doświadczenia

18 ZADANIE 3. DLACZEGO TITANIC ZATONĄŁ? Titanic uważany był za niezatapialny statek. W czasie swego kilkudniowego rejsu natrafił na niepozorną górę lodową, która przyczyniła się do jego zatonięcia. Skoro taka niepozorna, to dlaczego taki kolos w starciu z nią przegrał? wikipedia

19 JAK TO MOŻLIWE, BY GÓRA LODOWA NIE TONĘŁA? Okazuje się, że związane jest to z gęstością lodu i wody. Żeby ciało pływało w wodzie, jego gęstość musi być mniejsza od gęstości wody. Jeżeli wrzucimy do wody ciało o większej niż ona gęstości, to opadnie na dno. Lód ma gęstość mniejszą niż woda, dlatego pływa po powierzchni (patrz tabela gęstości). Dodatkowo w wodzie morskiej jest sól, która powoduje jej zagęszczenie, a lodowce powstają z opadów atmosferycznych (czyli bez dodatku soli), co ułatwia im unoszenie na powierzchni wikipedia

20 WNIOSEK Góra lodowa ma mniejszą gęstość niż woda, dlatego mimo uderzenia w nią statku nie zatonęła. Titanic zatonął, ponieważ nie zauważono tej części góry lodowej, która pływała pod powierzchnią. Uszkodziła ona kadłub nieznacznie, ale ponieważ statek był niesolidnie wykonany, napór wody powiększył dziury. Zawiódł system ratunkowy i opieszałość załogi. Zginęły 1504 osoby z 2208 płynących.

21 ZADANIE 4. CZYM NAPEŁNIĆ STALOWĄ KULKĘ, ABY NIE ZATONĘŁA W WODZIE, A PŁYWAŁA DO POŁOWY ZANURZONA? Przygotowaliśmy różne ciecze i badaliśmy ich objętość (taką, aby kulka pływała). Wyniki przedstawiliśmy na wykresie nazwa cieczy gęstość cieczy[kg/m3] objętość cieczy [m3] benzyna7200,02174 terpentyna8600,01819 olej9220,01696 woda10000,01564 mleko10300,01518 gliceryna12580,01056 Wniosek 1. Im ciecz gęstsza, tym jej mniej należy wlać, aby kulka była do połowy zanurzona. Wniosek 2. Gdy chcemy zwiększyć zanurzenie kulki, należy wlać ciecz o większej gęstości.

22 ZDJĘCIA Z ZAJĘĆ I PREZENTACJI PROJEKTU

23 Różne substancje mają różną gęstość. Zbudowane są z różnych atomów. Większość substancji zwiększa objętość przy wzroście temperatury. Ich gęstość ze wzrostem temperatury maleje. Większość substancji zwiększa objętość przy topnieniu. Ich gęstość podczas topnienia maleje. Wszystkie substancje silnie zwiększają objętość przy parowaniu. Dlatego gęstości typowych gazów są znacznie mniejsze od gęstości typowych cieczy. Żeby substancja pływała po powierzchni innej jej gęstość musi być większa od danej. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

24 AUTORZY Adamska Dagmara Aniołek Adriana Bakiera Jakub Botorowicz Paulina Graś Mirosław Kozubal Lidia Osak Angelika Polcyn Joanna Rychlewska Angelika Stokłosa Monika Opiekun: Magdalena Nogalska

25 LITERATURA www.wikipedia.pl www.interklasa.pl Fizyka i astronomia w gimnazjum, wyd. Nowa Era Fizyka, wyd. WSiP M.Pawlikowska, Fizyka, wyd. Pazdro Fizyka z komputerem, wyd. Helion

26 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google