Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
Zespół Szkół im. Karola Marcinkowskiego w Ludomach ID grupy: 98/33_MF_G2 Kompetencja: MATEMATYKA I FIZYKA Temat projektowy: GĘSTOŚĆ MATERII Semestr/rok szkolny: semestr 2/ rok szkolny 2009/2010

3 Cele projektu Ogólne: kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji, gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie zdobytych informacji, doskonalenie umiejętności prezentacji zebranych materiałów, rozwijanie własnych zainteresowań, samokształcenie, wyrabianie odpowiedzialności za pracę własną i całej grupy, kształcenie umiejętności radzenia sobie z emocjami , godnego przyjmowania niepowodzeń i ich właściwej interpretacji. W zakresie rozwinięcia umiejętności pracy w grupach: układania harmonogramów działań, planowania i rozliczania wspólnych działań, przekonywania członków grupy do proponowanych rozwiązań w celu wspólnej realizacji planowanych działań, przewidywanie trudności w realizacji projektu i radzenia sobie z nimi.

4 Wprowadzenie Głównym zadaniem naszego projektu było poznanie pojęcia gęstości oraz własności różnych materii dotyczącej gęstości. Poznaliśmy podstawowe wzory. Stosowaliśmy je w obliczeniach, jakie były nam potrzebne w doświadczeniach. Przy tym wszystkim świetnie się bawiliśmy i z pewnością nie nudziliśmy. Nawet arkusz kalkulacyjny wydał nam się nieco przyjaźniejszy. Poniżej prezentujemy efekty naszej ciężkiej pracy.

5 Realizowane zadania projektowe
Wszechświat; czarna dziura Gęstość-opis, definicja, wzory Układ SI i jednostki Poszukiwanie i rozwiązywanie zadań, doświadczenia- karta pracy, zaprojektowanie arkusza (problem Titanica) Mechanizm dźwigni Wycieczka na „Eurekę” Prezentacja projektu na forum szkoły

6 Definicja gęstości GĘSTOŚĆ - jest to stosunek masy pewnej porcji substancji do zajmowanej przez nią objętości

7 Wzór na gęstość d- gęstość m-masa V-objętość

8 Układ SI Dzisiaj większość uczonych i inżynierów z całego świata posługuje się najczęściej jednolitym systemem jednostek zwanym Układem SI . Układ ten wywodzi się z Francji, jeszcze z czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Jednostki wykorzystywane w badaniu gęstości na podstawie układu SI, to jednostki masy, długości, objętości i oczywiście gęstości

9 JEDNOSTKI MASY 1 kg = 100 dag         1 dag = 0,01 kg 1 kg = 1000 g          1 g = 0,001 kg 1 dag = 10 g            1 g = 0,1 dag 1 tona = 1000 kg      1 kg = 0,001 tony

10 JEDNOSTKI DŁUGOŚCI 1 dm = 10 cm      10 cm = 0,1 dm 1 m = 100 cm       cm = 0,01 m 1 m = cm   cm = 0, m 1 km = 1000 m     m = 0,001 km

11 JEDNOSTKI OBJĘTOŚCI 1 cm³ = 1000 mm³ 1 dm³= 1000 cm³ 1 m³ = 1000 dm³ 1 m³= cm³ 1m³ = 100 cm³ 1 cm³ = 0, m³

12 Jednostki gęstości

13 Przyrządy do pomiaru gęstości
Zdjęcia: wikipedia

14 Przykładowe tabele gęstości
CIAŁA STAŁE: (kg/m³) Aluminium (glin) 2720 Beton Brąz Chrom 6920 Cegła Cyna (biała) Cynk Gips Glina (sucha) Guma (wyroby) Kreda Lód przy 0 °C Magnez 1740 Ołów Parafina Piasek (suchy) Potas 870 Siarka rombowa 2067 Skóra (sucha) 860 Srebro Stal Śnieg 125 Szkło zwykłe Tłuszcze Wosk Żelazo czyste (α) 7875 CIECZE: (w kg/m³, w 22 °C) aceton – 790 alkohol etylowy – 790 alkohol metylowy – 790 benzen – 880 benzyna – 700 eter etylowy – 716 krew ludzka – 1050 kwas azotowy – 1410 kwas octowy – 1050 kwas siarkowy – 1840 kwas solny – 1190 mleko – 1030 nafta – 810 oliwa – 920 olej rycynowy – 950 rtęć – 13546 toluen – 870 woda – 998 GAZY: (w kg/m³, w 20 °C) acetylen – 1,16 amoniak – 0,76 argon – 1,780 azot – 1,25 butan – 2,703 chlor – 3,21 chlorowodór – 1,64 deuter – 0,188 dwutlenek azotu – 2,05 dwutlenek siarki – 2,83 dwutlenek węgla – 1,96 etan – 1,32 fluor – 1,69 hel – 0,178 metan – 0,71 powietrze – 1,29 propan – 2,019 siarkowodór – 1,529 tlen – 1,43 tlenek węgla – 1,25 wodór – 0,08989

15 Przykładowe zadania /doświadczenia z gęstością jakie wykonywaliśmy
Na wycieczce. Wystawa „Eureka”

16 Zadanie 1. Z jakiego metalu jest wykonana bryła o masie 135kg i objętości 50dm3?
Dane: Szukane: M=135kg d=? V=50 dm3=0,5m3 Obliczenia: Po sprawdzeniu w tabeli okazuje się, że gęstość taką ma aluminium, więc bryła wykonana jest z aluminium.

17 Zadanie 2. Oblicz masę drewnianego klocka o wymiarach 5cm*2cm*1m.
Dane: Szukane: a= 5 cm=0,05m m=? b=2cm=0,02m c=1m d drewna= 600 kg/m3 Objętość prostopadłościennego klocka oblicza się ze wzoru : V=a*b*c Przekształcając wzór na gęstość: d=m/V, otrzymuje się m=d*V, a więc m=d*a*b*c Obliczenia: m= 600 kg/m3 *0,05m*0,02m*1m m=600 kg/m3 * 0,001m3 m=0,6kg Odp. Masa drewnianego klocka wynosi 0,6kg. Nasza Karta pracy do doświadczenia

18 ZADANIE 3. Dlaczego Titanic zatonął?
wikipedia wikipedia Titanic uważany był za niezatapialny statek. W czasie swego kilkudniowego rejsu natrafił na niepozorną górę lodową, która przyczyniła się do jego zatonięcia. Skoro taka niepozorna, to dlaczego taki kolos w starciu z nią przegrał?

19 Jak to możliwe, by GÓRA LODOWA nie tonęła?
Okazuje się , że związane jest to z gęstością lodu i wody. Żeby ciało pływało w wodzie, jego gęstość musi być mniejsza od gęstości wody. Jeżeli wrzucimy do wody ciało o większej niż ona gęstości, to opadnie na dno. wikipedia Lód ma gęstość mniejszą niż woda, dlatego pływa po powierzchni (patrz tabela gęstości). Dodatkowo w wodzie morskiej jest sól, która powoduje jej zagęszczenie, a lodowce powstają z opadów atmosferycznych (czyli bez dodatku soli), co ułatwia im unoszenie na powierzchni

20 WNIOSEK Góra lodowa ma mniejszą gęstość niż woda, dlatego mimo uderzenia w nią statku nie zatonęła. Titanic zatonął, ponieważ nie zauważono tej części góry lodowej, która pływała pod powierzchnią. Uszkodziła ona kadłub nieznacznie, ale ponieważ statek był niesolidnie wykonany, napór wody powiększył dziury. Zawiódł system ratunkowy i opieszałość załogi. Zginęły 1504 osoby z 2208 płynących.

21 ZADANIE 4. CZYM NAPEŁNIĆ STALOWĄ KULKĘ, ABY NIE ZATONĘŁA W WODZIE, a pływała do połowy zanurzona?
Przygotowaliśmy różne ciecze i badaliśmy ich objętość (taką, aby kulka pływała). Wyniki przedstawiliśmy na wykresie nazwa cieczy gęstość cieczy[kg/m3] objętość cieczy [m3] benzyna 720 0,02174 terpentyna 860 0,01819 olej 922 0,01696 woda 1000 0,01564 mleko 1030 0,01518 gliceryna 1258 0,01056 Wniosek 1. Im ciecz gęstsza, tym jej mniej należy wlać, aby kulka była do połowy zanurzona. Wniosek 2. Gdy chcemy zwiększyć zanurzenie kulki, należy wlać ciecz o większej gęstości.

22 Zdjęcia z zajęć i prezentacji projektu

23 PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Różne substancje mają różną gęstość. Zbudowane są z różnych atomów. Większość substancji zwiększa objętość przy wzroście temperatury. Ich gęstość ze wzrostem temperatury maleje. Większość substancji zwiększa objętość przy topnieniu. Ich gęstość podczas topnienia maleje. Wszystkie substancje silnie zwiększają objętość przy parowaniu. Dlatego gęstości typowych gazów są znacznie mniejsze od gęstości typowych cieczy. Żeby substancja pływała po powierzchni innej jej gęstość musi być większa od danej.

24 AUTORZY Adamska Dagmara Aniołek Adriana Bakiera Jakub
Botorowicz Paulina Graś Mirosław Kozubal Lidia Osak Angelika Polcyn Joanna Rychlewska Angelika Stokłosa Monika Opiekun: Magdalena Nogalska

25 literatura Fizyka i astronomia w gimnazjum, wyd. Nowa Era Fizyka, wyd. WSiP M.Pawlikowska, Fizyka, wyd. Pazdro Fizyka z komputerem, wyd. Helion

26


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google