Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZANSE I ZAGROŻENIA Danuta Budzoń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZANSE I ZAGROŻENIA Danuta Budzoń"— Zapis prezentacji:

1 SZANSE I ZAGROŻENIA Danuta Budzoń
MEDIA, MULTIMEDIA SZANSE I ZAGROŻENIA Danuta Budzoń

2 Media (TŚD) Przedmioty,materiały i urządzenia techniczne przekazujące odbiorcy określone informacje za pomocą słów, obrazów, dźwięków, a także umożliwiającemu wykonywanie określonych czynności intelektualnych i manualnych.

3 Multimedia Połączenie różnych, wzajemnie się przenikających, środków przekazu (tekst, obraz statyczny, animowany,muzyka itp.), umożliwiające interaktywny kontakt użytkownika z prezentowanym materiałem.

4 Ważniejsze obszary zastosowań multimediów
Specjalizowane bazy danych (np..historyczne,geograficzne, przyrodnicze)http://www.bn.org.pl/ Ilustracja omawianych tematów (architektura, dzieła sztuki itp.)http://www.ireland.travel.ie/seeireland/videoclips.asp Modelowanie i symulacja różnych procesów (np. reakcja jądrowa, migracje ludności itp..) Ukazanie funkcjonowania różnych układów i systemów (np. układu krwionośnego, silnika, rynku towarowego)http://wiem.onet.pl/wiem/00a35a.html Multimedialne encyklopedie, słowniki i atlasyhttp://www.wiw.pl/geografia/miasta Programy nauczająco-ćwiczeniowe i testujące Multimedialne bajki i opowiadania

5 Cechy kształcenia multimedialnego:
Atywizacja uczącego się (interakcyjność materiałów) Współwystępowanie różnych języków przekazu (język ikoniczny, symboliczny, język działań) Usprawnienie procesów komunikowania i przetwarzania informacji Duża indywidualizacja procesu kształcenia Zapewnienie pozytywnego nastawienia do procesu kształcenia, związane z dostępem do atrakcyjniejszych źródeł wiedzy

6 Zalety multimediów w edukacji:
Wzrost skuteczności nauczania (56%) Zwiększenie aktywności uczącego się (40-80%) Lepsze zrozumienie tematu (50-60%) Rzadsze nieporozumienia przy przekazywaniu wiedzy(20-40%) Oszczędność czasu (38-70%) Szybsze tempo uczenia się (60%) Wyższy zakres przyswojonej wiedzy (25-50%)

7 Korzyści z wykorzystania multimediów w edukacji (1)
Możliwość poznania rzeczywistości, niedostępnej bezpośredniej obserwacji Możliwość dynamicznego przedstawienia statycznych treści kształcenia za pomocą animacji Uruchomienie wielorakich rodzajów aktywności uczącego się:spostrzeżeniowej, manualnej, intelektualnej i emocjonalnej Możliwość tworzenia własnych programów multimedialnych Komputery i oprogramowanie stanowią szansę odejścia od encyklopedyzmu, wyrobienia umiejętności ciągłego kształcenia się

8 Korzyści z wykorzystania multimediów w edukacji (2)
Duża indywidualizacja procesu kształcenia – programy i gry edukacyjne umożliwiają wybór poziomu trudności i różnicują tempo pracy, uczą znajdować błędy i je poprawiać Komputer posiada wiele zalet: cierpliwość, obiektywizm, doskonała pamięć, szybkość działania, nie popełnianie błędów Dzięki Internetowi powszechny stał się dostęp do informacji ze wszystkich dziedzin wiedzy. Możliwa jest aktualizacja wiadomości z podręczników Dostęp do atrakcyjniejszych źródeł wiedzy zapewnia pozytywne nastawienie do procesu kształcenia

9 Potencjalne zagrożenia ze strony komputera i technologii informacyjnych
Dotyczące sfery fizycznej Dotyczące sfery intelektualnej Dotyczące sfery psychicznej Dotyczące sfery moralnej Dotyczące sfery społecznej Zagrożenia w edukacji

10 Sfera fizyczna Ograniczona aktywność ruchowa: otyłość, wady postawy, bóle kręgosłupa i stawów, nadwerężenie nadgarstka, zaburzenia pracy układu oddechowego oraz krążenia, bóle głowy Narząd wzroku ; zmęczenie, pieczenie, łzawienie, wady wzroku

11 Sfera intelektualna Odciąganie od nauki innych przedmiotów i innych zainteresowań Nadmierne zaufanie do komputera wyłącza samokontrolę, uwagę, samokrytycyzm i niepokój naukowy

12 Sfera psychiczna Zaburzenia poznania zmysłowego otaczającego świata – bezpośredni kontakt zastąpiony przez klawiaturę i ekran Rozkojarzenie i zaburzenia pamięci Postępująca izolacja osobowości – zatracenie potrzeby kontaktu z rówieśnikami, zaburzenia emocjonalne Uzależnienia – internetoholizm Komputerofobia – lęk przed komputerem

13 Sfera moralna Transfer celów i zachowań z gier komputerowych
Uczenie się nieodpowiedzialności (odwracalność sytuacji, brak materialnych konsekwencji działań) Zanik zdolności do ludzkiego reagowania na otaczający świat – znieczulenie na zło i agresję,wzrost agresywnych zachowań Kradzieże przez Internet Zaśmiecanie sieci pornografią, scenami gwałtu i grozy,itp..

14 Sfera społeczna Brak czasu na kontakty z innymi ludźmi, na wypoczynek, relaks, naukę, korzystanie z dóbr kultury Internet umożliwia dowolne kreowanie siebie i swoich poglądów Gry i programy komputerowe stwarzają możliwość manipulowania ludźmi

15 Zagrożenia w edukacji Wpływ mediów na strukturę percepcji współczesnego pokolenia, które ma skrócony zakres skupienia uwagi Wzrost kosztów kształcenia Wpływ komputerów na dysgrafię i dysortografię Pozory twórczego wpływu, np. komputerowej nauki malowania i rysowania Wątpliwa jakość oprogramowania, nie poddanego rzetelnej ocenie pod względem przydatności w procesie kształcenia

16 Warunki skutecznego i pozytywnego wpływu dorosłych na dzieci i młodzież
Poznanie możliwości i ograniczeń wykorzystania komputera jako narzędzia Kontrolowanie korzystania z komputera Odpowiednie ustosunkowanie do treści przekazywanych przez komputer Dbałość o zachowanie intelektualnej i emocjonalnej tożsamości

17 Nowa rola nauczyciela Utrata monopolu na przekazywanie wiedzy
Przewodnik po coraz bardziej skomplikowanych strukturach informacyjnych Inspirator, naukowy i duchowy opiekun ucznia Nauczyciel uwiarygodnia anonimową informację internetową i pozytywnie motywuje do poszukiwania informacji ważnych Pomoc w procesie zamiany informacji w wiedzę Racjonalna i dyskretna ochrona ucznia przed zagrożeniami ze strony mediów – rola nauczyciela będzie wzrastać

18 Bibliografia MorbitzerJ.: Internet a kształcenie ku mądrości. W:Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym. Materiały X jubileuszowego sympozjum naukowego. Pod red. Naukową J. Morbitzera. Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000 Morbitzer J.: Pedagogiczne aspekty multimediów. W: „Nauczanie ku przyszłości” w szkolnym centrum informacji. Praca zbiorowa pod red. Haliny Kosętki, Hanny Batorowskiej, Barbary Kamińskiej-Czubały. Wyd. Zakonu Pijarów, Kraków 2002 Stoll C.: Krzemowe remedium. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2000 Szkudlarek T.: Media. Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 1999


Pobierz ppt "SZANSE I ZAGROŻENIA Danuta Budzoń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google