Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Iwona Leonowicz Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Iwona Leonowicz Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN."— Zapis prezentacji:

1 Iwona Leonowicz Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN

2 specyfika języka medycznego niedostateczna znajomość terminologii medycznej i zagadnień z zakresu medycyny, niewystarczająca liczba haseł medycznych w leksyce jhp BN. niedostateczna znajomość zasad katalogowania tego typu literatury.

3 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN 1.Medycyna i nauki pokrewne w opracowaniu rzeczowymMedycyna i nauki pokrewne w opracowaniu rzeczowym 2.Choroby i stany patologiczne w opracowaniu rzeczowymChoroby i stany patologiczne w opracowaniu rzeczowym 3. Diagnostyka chorób w opracowaniu rzeczowymDiagnostyka chorób w opracowaniu rzeczowym 4. Leczenie/terapie w opracowaniu rzeczowymLeczenie/terapie w opracowaniu rzeczowym

4 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN 1)Nauki pokrewneNauki pokrewne Anatomia Fizjologia patologiczna Biologia molekularna -- stosowanie Biotechnologia -- stosowanie -- medycyna Histologia – terminologia Mikrobiologia lekarska -- metody 2) Medycyna Medycyna Medycyna – historia Medycyna – socjologia Medycyna – biografie – Polska – 20 w. Medycyna – prawo -- Polska Medycyna -- Grecja -- 2 w.

5 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN 3) Specjalności medycyny Specjalności medycyny Pediatria Chirurgia Ginekologia Kardiologia Geriatria Neuropsychologia dziecięca Medycyna pracy Medycyna społeczna Medycyna wojskowa Medycyna kosmiczna Medycyna nuklearna

6 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Biologia molekularna w medycynie : elementy genetyki klinicznej / red. nauk. Jerzy Bal. - Warszawa, 2011. Biologia molekularna Farmakogenetyka Biotechnologia - stosowanie - medycyna Genetyka - metody Podręczniki akademickie Diagnostyka molekularna w mikrobiologii / Beata Krawczyk, Józef Kur. – Gdańsk, 2008. Biologia molekularna -- metody Diagnostyka – metody Mikrobiologia lekarska -- metody Nie można użyć tematu Diagnostyka molekularna, ponieważ jest NU w haśle Testy genetyczne

7 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku. T. 2 z. 4 / red. i oprac. Bożena Urbanek ; [aut. Kazimierz Bardzik et al.] ; Instytut Historii Nauki PAN. Zakład Historii Nauk Medycznych. – Warszawa, 2002. Medycyna – biografie – Polska – 20 w. Słowniki biograficzne Problemy wielokulturowości w medycynie / red. nauk. Elżbieta Krajewska-Kułak, Irena Wrońska, Kornelia Kędziora-Kornatowska ; [aut. Bassam Aouil et al.]. – Warszawa, 2010. Medycyna -- antropologia społeczna Medycyna -- socjologia Podręczniki akademickie Prawo wobec medycyny i biotechnologii : zbiór orzeczeń z komentarzami / Zbigniew Banaszczyk [et al.] ; pod red. Marka Safjana. – Warszawa, 2011. Medycyna -- prawo -- Polska. Biotechnologia -- prawo -- Polska

8 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN O chirurgii polskiej końca XX wieku / pod red. Wojciecha Noszczyka ; [aut. Krzysztof Bielecki et al.]. - Warszawa, 2001. Chirurgia -- historia -- Polska -- od 1989 r.. Ginekologia kliniczna. [T. 1] / Eric J. Bieber, Joseph S. Sanfilippo, Ira R. Horowitz ; red. wyd. 1 pol. Romuald Dębski ; [tł. Anita Błażejewska et al.]. – Wrocław, cop. 2009. Ginekologia Podręczniki Słownik kardiologiczny polsko-niemiecko-angielski = Wörterbuch der Kardiologie deutsch-englisch-polnisch = Dictionary of cardiology English- German-Polish / Iwona Wnętrzak ; red. nauk. Tomasz Rywik– Warszawa, 2011. Kardiologia -- terminologia Słowniki terminologiczne Słowniki wielojęzyczne

9 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Geriatria : wybrane zagadnienia / red. Krzysztof Galus ; [aut. Maria Barcikowska et al.]. – Wrocław, 2007. Ludzie starzy -- choroby Geriatria Podręczniki Geriatria / red. Thomas C. Rosenthal, Mark E. Williams, Bruce J. Naughton ; red. nauk. wyd. pol. Leszek Pączek, Mariusz Niemczyk ; [tł. Monika Dudzisz- Śledź et al. ; współaut. Richard J. Ackermann et al.]. – Lublin, 2009. Ludzie starzy – choroby ALE NIE Geriatria Podręczniki Temat wprowadzony w 2008 r

10 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Podyplomowe kształcenie lekarzy w zakresie medycyny pracy : przewodnik dydaktyczny / Andrzej Marcinkiewicz, Adam Cybart ; Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. - Łódź, 2001. Medycyna pracy -- studia podyplomowe -- organizacja -- Polska Kształcenie podyplomowe – Polska Problemy zdrowotne uczestników operacji wojskowych oraz działania medycyny prewencyjnej na współczesnym teatrze działań / Krzysztof Korzeniewski ; Wojskowy Instytut Medyczny. Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej. – Warszawa, 2011. Medycyna wojskowa -- Polska Operacje pokojowe -- udział Polski Wojsko -- służba zdrowia -- Polska -- od 1989 r. Zdrowie i choroba jako problem polityczny i społeczny : medycyna w kontekście działań państwa / pod red. Bożeny Płonki-Syroki i Tadeusza Srogosza ; Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. - Warszawa, 2005. Medycyna społeczna -- historia Zdrowie publiczne -- polityka

11 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN 1) Temat ChorobyTemat Choroby 2)Nazwy własne poszczególnych chorób/grup chorób/ stanów podlegających opiece medycznejNazwy własne poszczególnych chorób/grup chorób/ stanów podlegających opiece medycznej Choroby zakaźne Ciśnienie krwi wzmożone AIDS Zapalenie wątroby typu C 3) [Nazwa narządu/układu wewnętrznego/kategorii osób] – choroby[Nazwa narządu/układu wewnętrznego/kategorii osób] – choroby Oko – choroby Drogi żółciowe – choroby Układ nerwowy – choroby Ludzie starzy – choroby ALE NIE !

12 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Kobieta – choroby Choroby kobiece Dziecko – choroby Choroby dziecięce

13 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN UWAGA! [Kategoria osób] -- choroby zawodowe Choroby zawodowe poszczególnych grup zawodowych Nauczyciele – choroby zawodowe Rolnicy – choroby zawodowe Rozpoznawanie chorób zawodowych skóry u producentów chmielu / [aut. Sabina Toś-Luty, Grażyna Chodorowska, Barbara Lecewicz- Toruń] ; Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki. – Lublin, 1999. Chmiel zwyczajny -- uprawa -- wpływ na zdrowie Choroby zawodowe -- diagnostyka Pestycydy -- wpływ na zdrowie Rolnicy -- choroby zawodowe Skóra (anat.) -- choroby -- diagnostyka

14 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN 4) [Nazwa narządu/części ciała] –- gruźlica -- nowotwory -- grzybica -- urazy [Nazwa narządu/części ciała] -- nieżyt -- zapalenie -- wrzód -- zwyrodnienie Nos – nieżyt Rdzeń kręgowy – urazy Kości – gruźlica Skóra (anat.) – grzybica Jelita – zapalenie Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy – zwyrodnienie Jajnik – nowotwory Dwunastnica -- wrzód

15 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN 5) [Nazwa procesu fizjologicznego/ zmysłu] – zaburzenia[Nazwa procesu fizjologicznego/ zmysłu] Przemiana materii – zaburzenia Wzrok – zaburzenia Odżywianie – zaburzenia Zmysł równowagi – zaburzenia [nazwa narządu] – fizjologia – zaburzenia Serce – fizjologia – zaburzenia Przełyk – fizjologia – zaburzenia

16 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Sławnych Polaków choroby / Ludwik Stomma. – Gdańsk, 2004. Choroby -- Polska Polska -- biografie Biografie Wydawnictwa popularne Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych : rewizja dziesiąta ICD-10. T. 2, Zasady kodowania / kom. nauk. Stanisław Bartkowski [et al.] ; red. Adam Kozierkiewicz ; tł. Roman Topór-Mądry. - Kraków, 1997. Choroby -- klasyfikacja Kody -- stosowanie -- medycyna Śmiertelność -- klasyfikacja Podręczniki Zdrowie, stres, choroba w wymiarze psychologicznym / pod red. nauk. Heleny Wrony-Polańskiej. - Kraków, 2008 Choroby -- psychologia Stres -- psychologia Stres -- wpływ na zdrowie

17 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Zaburzenia immunologiczne u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C i próba ich immunoregulacji przy pomocy IFN-[alfa] / Teresa Woźniakowska-Gęsicka. - Łódź 1999 Zapalenie wirusowe wątroby typu C – leczenie -- pediatria Odporność -- zaburzenia -- badanie Interferon alfa -- stosowanie -- medycyna -- badanie

18 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Nadciśnienie tętnicze w cukrzycy / pod red. Danuty Czarneckiej, Kaliny Kaweckiej-Jaszcz. – Warszawa, 2011. Ciśnienie krwi wzmożone -- leczenie Cukrzyca -- a układ krążenia Współwystępowanie chorób

19 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Gdy wzrok słabnie : jak zapobiegać chorobom oczu / przeł. z ang. Stanisław Dubiski ; Harvard Medical School. – Warszawa, cop. 2003. Oko -- choroby -- zapobieganie Wzrok -- higiena Wydawnictwa popularne

20 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Astma oskrzelowa w podeszłym wieku / pod red. Bernarda Panaszka. – Poznań, 2011. Dychawica oskrzelowa Ludzie starzy -- choroby

21 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Urazy kręgosłupa, rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych : podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy/ red. Władysław Berny, Włodzimierz Jarmundowicz, Roman Rutowski. – Wrocław, 2009. Kręgosłup -- urazy Nerwy obwodowe -- urazy Rdzeń kręgowy -- urazy Podręczniki akademickie

22 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Rak piersi - nowe nadzieje i możliwości leczenia / pod red. Marka Pawlickiego ; aut. Włodzimierz T. Olszewski [et al.]. – Bielsko-Biała, 2011. Rak (med.) Sutki -- nowotwory Wydawnictwa popularne

23 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Zaburzenia oddychania podczas snu (ZOPS) u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu i zaburzeniami krążenia mózgowego / Rafał Rola. – Warszawa, 2010. Bezdech senny Krążenie mózgowe -- zaburzenia Oddychanie -- zaburzenia Udar mózgu -- powikłania

24 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Atlas manometrii przełyku wysokiej rozdzielczości / Dorota Waśko-Czopnik. – Wrocław, cop. 2010. Manometria przełyku Przełyk -- fizjologia -- zaburzenia Atlasy medyczne

25 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN 1) DiagnostykaDiagnostyka Diagnostyka – błędy Diagnostyka – klasyfikacja Diagnostyka – terminologia 2) [Choroba] – diagnostyka (-- diagnostyka nieinwazyjna ;[Choroba] – diagnostyka -- diagnostyka – metody niekonwencjonalne) Dychawica oskrzelowa - diagnostyka – metody Narząd ruchu -- choroby -- diagnostyka Oko -- choroby – diagnostyka Jajnik -- nowotwory -- diagnostyka Jelita -- zapalenie -- diagnostyka

26 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN 4) [Nazwa metody diagnostycznej] [Nazwa metody diagnostycznej] Diagnostyka różnicowa Diagnostyka obrazowa Endoskopia Elektrokardiografia Holtera Ultrasonografia dopplerowska Tomografia magnetyczno-rezonansowa 5) [Nazwa zjawiska fiz./chem./ aparatury] – stosowanie – medycyna[Nazwa zjawiska fiz./chem./ aparatury] – stosowanie – medycyna Spektrofluorymetria -- stosowanie -- medycyna Rezonans magnetyczny jądrowy -- stosowanie -- medycyna Sieci neuronowe -- stosowanie -- medycyna Reakcja Maillarda -- stosowanie -- medycyna Określnik -- medycyna stosuje się, gdy zjawisko/metoda diagnostyczna/pomiarowa znajduje zastosowanie nie tylko w medycynie

27 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Diagnostyka internistyczna : podręcznik dla studentów / Jan Tatoń, Anna Czech.- Warszawa, 1998 Diagnostyka Podręczniki akademickie Błędy w rozpoznawaniu klinicznym / Max Bürger ; przekł. z niem. [Zygmunt Gruber i Jan Weremowicz]. – Warszawa, 1957. Diagnostyka -- błędy

28 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Rynospirograficzna ocena testu prowokacji nosowej u dzieci chorych na astmę oskrzelową / Andrzej Emeryk.- Lublin, 2000. Dychawica oskrzelowa - diagnostyka – metody Dychawica oskrzelowa - diagnostyka – pediatria Rynospirografia Zastąpiła uprzednio użyte hasło: Nos – badanie-- metody

29 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Szybka diagnoza w ortopedii / Seyed Behrooz Mostofi ; red. nauk. tł. Tadeusz Gaździk ; z jęz. ang. tł. Bogusław Solecki. – Warszawa, 2011. Kości -- choroby -- diagnostyka Narząd ruchu -- choroby -- diagnostyka Stawy (anat.) -- choroby -- diagnostyka Podręczniki

30 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Nieinwazyjne modele oceny aktywności zapalnej i zaawansowania włóknienia wątroby u chorych z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby typu pierwszego / Krzysztof Gutkowski. - Rzeszów, 2011. Choroby autoimmunizacyjne Marskość wątroby -- diagnostyka nieinwazyjna Zapalenie wirusowe wątroby -- diagnostyka nieinwazyjna Wszelkie metody umożliwiające diagnostykę bez naruszania struktur ciała

31 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Układ trawienny / red. nauk. Stanisław Leszczyński, Joanna Pilch-Kowalczyk ; [aut. Małgorzata Burzyńska-Makuch et al.]. – Warszawa, 2012. Diagnostyka obrazowa Układ trawienny -- choroby -- diagnostyka -- metody Podręczniki Dodanie określnika -- metody grupuje metody diagnozowania danej choroby

32 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Praktyczna ultrasonografia dopplerowska w położnictwie : podstawy oceny serca płodu / Marek Pietryga, Jacek Brązert ; [współaut. rozdz. Grzegorz Bręborowicz et al.]. – Poznań, 2008. Diagnostyka prenatalna Serce -- badanie -- metody Ultrasonografia dopplerowska Podręczniki

33 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Wartość badania holterowskiego w rozpoznawaniu choroby tętnic wieńcowych : praca na stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych z Zakładu Kardiometrii Instytutu Medycyny Wewnętrznej CSK WAM / Ryszard Piotrowicz ; [Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego]. – Warszawa, 1993. Choroba wieńcowa -- diagnostyka -- metody Elektrokardiografia Holtera

34 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Obrazowanie ciała metodą rezonansu magnetycznego / Ernst J. Rummeny, Peter Reimer, Walter Heindel [oraz Thomas Allkemper et al.] ; red. nauk. wyd. pol. Marek Sąsiadek ; przekł. Tomasz Kuniej. – Warszawa, 2010. Tomografia magnetyczno-rezonansowa

35 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Termowizja jako nieinwazyjna metoda diagnostyczna w neurologii dziecięcej : rozprawa habilitacyjna / Elżbieta Marszał ; Śląska Akademia Medyczna im. L. Waryńskiego w Katowicach. Katowice, 1988. Termografia i termowizja -- stosowanie -- medycyna Układ nerwowy obwodowy -- choroby -- diagnostyka nieinwazyjna -- pediatria Określnik – diagnostyka nieinwazyjna stosuje się zawsze, gdy jest mowa o nieinwazyjnych metodach diagnostycznych

36 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Rola badania płodu techniką rezonansu magnetycznego w nowoczesnej diagnostyce i poradnictwie prenatalnym u dzieci z wadami rozszczepowymi kręgosłupa / Izabela Herman-Sucharska ; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Collegium Medicum. – Kraków, 2010. Diagnostyka prenatalna Rezonans magnetyczny jądrowy -- stosowanie -- medycyna Rozszczep kręgosłupa -- diagnostyka -- metody

37 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN 1) Leczenie Leczenie Leczenie -- 17 w. Leczenie -- metody Leczenie -- koszty -- prawo -- Polska 2)[Choroby] – leczenie[Choroby] – leczenie Rak (med.) -- leczenie Ciśnienie krwi wzmożone -- leczenie Kręgosłup -- choroby -- leczenie Zmysł równowagi -- zaburzenia -- leczenie Paznokieć -- grzybica -- leczenie Ludzie starzy – choroby – leczenie

38 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN 3)[Nazwa metody terapeutycznej][Nazwa metody terapeutycznej] Dializoterapia Dializa otrzewnowa Fundoplikacja Nissena Homeopatia Terapia manualna Laseroterpia Ziołolecznictwo Psychoterapia Przeszczep alogeniczny Bursektomia Laparoskopia

39 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN 4)[Choroby] – [Określniki wskazujące na sposób leczenia/postępowania[Choroby] – [Określniki wskazujące na sposób leczenia/postępowania terapeutycznego] -- cewnikowanie(N) -- chirurgia(CH, N) -- dietetyka(CH) -- korekcja(szczegółowa nota stosow.) -- leczenie – metody niekonwencjonalne (CH) -- psychoterapia(CH, O) -- transplantacja (N) -- ziołolecznictwo(CH) Pęcherz moczowy – cewnikowanie Przytarczyce -- transplantacja Staw biodrowy -- chirurgia Wątroba – nowotwory – chirurgia Układ krążenia -- choroby -- dietetyka Zgryz nieprawidłowy -- korekcja Kręgosłup -- choroby -- leczenie -- metody niekonwencjonalne Chorzy przewlekle -- psychoterapia Układ trawienny -- choroby -- ziołolecznictwo Może także wskazywać na sposób diagnozowania, np. w diagnostyce naczyń krwionośnych

40 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN 5) [Nazwa leku/substancji/zjawiska] – stosowanie[Nazwa leku/substancji/zjawiska] – stosowanie [Nazwa leku ] – stosowanie Beta–adrenolityki -- stosowanie Insulina -- stosowanie Antybiotyki -- stosowanie Kwas acetylosalicylowy -- stosowanie Leki działające na układ krążenia – stosowanie [Nazwa związku chem./substancji] – stosowanie – medycyna Kit pszczeli -- stosowanie -- medycyna Ocet owocowy -- stosowanie -- medycyna Pole magnetyczne -- stosowanie -- medycyna Radon -- stosowanie -- medycyna Tlenek arsenu (III) -- stosowanie -- medycyna -- medycyna - stosuje się, gdy zjawisko lub substancja, nie będąca lekiem znajduje zastosowanie w różnego rodzaju terapiach

41 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Przyszłość medycyny : nowe terapie / [red. prowadzący Jan Stradowski]. – Warszawa, cop. 2011. Leczenie Recepta na zdrowie : jak skutecznie łączyć konwencjonalne i alternatywne metody leczenia / Edward L. Schneider, Leig Ann Hirschman ; z ang. przeł. Jakub Żołnierek. – Warszawa, 2008. Leczenie -- metody Leczenie -- metody niekonwencjonalne ? Wydawnictwa popularne

42 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Rak piersi : leczenie ogólnoustrojowe / pod red. Tadeusza Pieńkowskiego ; [aut. Tadeusz Pieńkowski et al.]. – Warszawa, 2011. Rak (med.) -- leczenie Sutki -- nowotwory -- leczenie Wskazuje charakter nowotworu Wskazuje lokalizację nowotworu

43 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Zwyciężyć cukrzycę : podręcznik aktywnej samoopieki i samokontroli cukrzycy dla pacjentów oraz ich rodzin / Jan Tatoń, Anna Czech. – Warszawa, 2011. Cukrzyca -- leczenie Insulina -- stosowanie Poradniki

44 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Fundoplikacja laparoskopowa w leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci : wyniki wczesne, odległe i jakość życia po operacji / Wojciech Korlacki. – Katowice, 2011. Fundoplikacja Nissena Laparoskopia Przełyk -- chirurgia -- metody Przełyk -- chirurgia -- powikłania Refluks żołądkowo-przełykowy – leczenie -- pediatria Refluks żołądkowo-przełykowy – leczenie -- metody Refluks żołądkowo-przełykowy – chirurgia -- pediatria Refluks żołądkowo-przełykowy – chirurgia -- powikłania przyszycie zmobilizowanego (uwolnionego) dna żołądka wokół dolnej części przełyku u chorych z zarzucaniem żołądkowo-przełykowym jak i przepukliną rozworu przełykowego przepony. Określnik – chirurgia stosuje się po tematach ogólnych

45 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Jak żyć z wszczepionym bypassem / Robert Povey, Claire Hallas, Rachel Povey ; przeł. Aleksandra Wejchert-Spodenkiewicz. – Łódź, 2008. Bypass Choroba wieńcowa -- leczenie Chorzy na chorobę wieńcową Poradniki dla chorych i niepełnosprawnych

46 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Leczenie niewydolności nerek : Czwartki Chirurgiczne : studenckie konferencje naukowo-szkoleniowe : XII Czwartek Chirurgiczny, 9. grudnia 2010. – Warszawa, [2010]. Dializa otrzewnowa Dializa zewnątrzustrojowa Nerki -- choroby -- leczenie -- metody Nerki -- transplantacja Materiały konferencyjne

47 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Transplantacje komórkowe przytarczyc bez immunosupresji / Ireneusz Nawrot ; Akademia Medyczna w Warszawie. – Warszawa, 2007. Przeszczep alogeniczny Przytarczyce -- transplantacja Przytarczyce -- choroby -- leczenie Właściwy temat to: Niedoczynność przytarczyc, ale brakuje go w jhp BN

48 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Analiza przydatności klinicznej własnej metody rekonstrukcji jelitowej pęcherza moczowego u chorych poddanych radykalnemu wycięciu pęcherza z powodu raka / Artur A. Antoniewicz. – [Warszawa, 2011.] Chirurgia plastyczna -- metody Jelito grube -- transplantacja Jelito kręte -- transplantacja Pęcherz moczowy -- nowotwory – chirurgia Rak (med.) – chirurgia Wskazuje na złośliwy charakter nowotworu

49 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Postępowanie żywieniowe w chorobach układu krążenia / B. Szczygieł [et al.] ; Warszawski Uniwersytet Medyczny. – Warszawa, 2012. Układ krążenia -- choroby – dietetyka

50 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Ciągłość i zmiana w postępowaniu dietetycznym w wybranych schorzeniach / Lucyna Narojek. – Warszawa, cop. 2012 Dietetyka Leczenie żywieniowe Cukrzyca – dietetyka Układ krwionośny – choroby – dietetyka Żołądek – wrzód – dietetyka Dwunastnica – wrzód – dietetyka NU Choroba wrzodowa

51 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Beta-adrenolityki we współczesnej terapii chorób układu sercowo-naczyniowego / John Malcolm Cruickshank ; red. nauk. tł. Tomasz Pasierski ; tł. z jęz. ang. Agnieszka Narkun. – Warszawa, 2012. Beta-adrenolityki -- stosowanie Naczynia krwionośne -- choroby -- leczenie Serce -- choroby -- leczenie

52 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Poradnik antybiotykoterapii w pediatrii / John D. Nelson ; [tł. z jęz. ang. i adapt. Mariusz Domański]. – Wrocław, 1999. Antybiotyki -- stosowanie -- pediatria Choroby dziecięce -- leczenie Poradniki

53 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Leki z ogrodu / Jadwiga Górnicka. – Raszyn, cop. 2011 Odżywianie -- higiena Owoce -- stosowanie -- medycyna Przyprawy -- stosowanie -- medycyna Warzywa -- stosowanie -- medycyna Ziołolecznictwo Poradniki

54 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Mechanizmy działania tritlenku arsenu w terapii nowotworów układów krwiotwórczego i limfoidalnego / pod red. Macieja Stępnika ; [aut. Maciej Stępnik, Joanna Arkusz, Magdalena Komorowska]. – Łódź, cop. 2010. Tlenek arsenu (III) -- stosowanie -- medycyna Układ chłonny -- nowotwory -- leczenie -- metody Układ krwiotwórczy -- nowotwory -- leczenie – metody

55 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN Zastosowanie stałego pola magnetycznego w terapii / Jerzy Stanisław Janicki ; [Instytut Badań Fizykochemicznych Primax Medica]. – Poznań, 2009. Pole magnetyczne -- stosowanie -- medycyna Leczenie -- metody

56 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN iwona.leonowicz@mbp.lublin.pl Szczególne podziękowania dla Pani Joanny Kędzielskiej za cenne rady i wskazówki


Pobierz ppt "Iwona Leonowicz Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie 9 maja 2012 Warsztaty JHP BN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google