Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Dr Paweł Krzyczmonik Pracownia Elektrochemii i Korozji Uniwersytet Łódzki Luty 2012 Podstawy elektrochemii i korozji wykład dla III roku kierunków chemicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Dr Paweł Krzyczmonik Pracownia Elektrochemii i Korozji Uniwersytet Łódzki Luty 2012 Podstawy elektrochemii i korozji wykład dla III roku kierunków chemicznych."— Zapis prezentacji:

1 1 Dr Paweł Krzyczmonik Pracownia Elektrochemii i Korozji Uniwersytet Łódzki Luty 2012 Podstawy elektrochemii i korozji wykład dla III roku kierunków chemicznych Wykład II Podstawy elektrochemii i korozji

2 2 Podstawy procesów elektrodowych 1. Budowa podwójnej warstwy elektrochemicznej na granicy faz elektroda roztwór elektrolitu. 2. Procesy adsorpcji. Prąd faradajowski i pojemnościowy. 3. Równowagi w heterogenicznych układach elektrochemicznych. 4. Procesy elektrodowe samorzutne i wymuszone, rola potencjału elektrody. 5. Fenomenologiczna teoria szybkości procesów elektrodowych.

3 3 Podstawy elektrochemii i korozji Budowa podwójnej warstwy elektrochemicznej Jeśli T, p = const Izoterma adsorpcji Gibbsa Równanie Gibbsa-Lippmana gdzie

4 4 Podstawy elektrochemii i korozji Model warstwy elektrochemicznej według propozycji Helmholtza. Model warstwy elektrochemicznej według propozycji Gouy-Chapmana. Budowa podwójnej warstwy elektrochemicznej

5 5 Podstawy elektrochemii i korozji Model warstwy elektrochemicznej zaproponowany przez Sterna jest połączeniem modeli Helmholtza i Gouy-Chapmana. Zmiana potencjału w zależności od grubości warstwy granicznej ma początkowo charakter liniowy, a później hiperboliczny Budowa podwójnej warstwy elektrochemicznej

6 6 Podstawy elektrochemii i korozji Współczesna propozycja podstawowego modelu warstwy elektrochemicznej. a - zaadsorbowane dipole wody, b - specyficznie zaadsorbowane aniony, c - hydratowane jony tworzące warstwę Helmholtza (OHP), d - hydratowane jony w warstwie rozmytej. Na rysunku pominięto hydratowane aniony Budowa podwójnej warstwy elektrochemicznej

7 7 Podstawy elektrochemii i korozji Model warstwy elektrochemicznej w roztworze zawierającym powierzchniowoczynne cząsteczki organiczne: a - dipole wody, b - zaadsorbowane molekuły organiczne, c - specyficznie zaadsorbowane aniony, d - hydratowane jony tworzące warstwę OHP 1 w odległości wynikającej z oddziaływań dipoli wody w IHP, e - OHP 2 odległa od elektrody w zależności od oddziaływań molekuł organicznych, f - hydratowane jony w warstwie dyfuzyjnej Budowa podwójnej warstwy elektrochemicznej

8 8 Podstawy elektrochemii i korozji Model warstwy elektrochemicznej i rozkład potencjałów na granicy faz półprzewodnik - roztwór elektrolitu Budowa podwójnej warstwy elektrochemicznej

9 9 Podstawy elektrochemii i korozji Procesy adsorpcji. Prąd faradajowski i pojemnościowy. Prąd faradajowski – związany z zachodzeniem procesów elektrodowych, utlenienia i redukcji i w związku z tym z przepływem ładunku przez granicę faz. Prąd pojemnościowy – związany z procesem ładowania warstwy podwójnej i procesami adsorbcji. Prąd związany z rozdzieleniem ładunku. Procesy adsorbcji Specyficzna adsorpcja anionów i kationów Specyficzna adsorpcja substancji organicznych nie ulegających procesom elektrodowym Specyficzna adsorpcja substancji organicznych ulegających procesom elektrodowym

10 10 Podstawy elektrochemii i korozji E=0VE0V Procesy elektrodowe Cu e Cu 0 Np. reakcja w ogniwie Daniella Ag + + 2e Ag 0 Np. elektroliza roztworu AgNO 3

11 11 Podstawy elektrochemii i korozji E=0V E0V Procesy elektrodowe Zn 0 Zn e2Cl - Cl 2 + 2e

12 12 Podstawy elektrochemii i korozji Równanie Volmera-Butlera Fenomenologiczna teoria szybkości procesów elektrodowych

13 13 Podstawy elektrochemii i korozji Równanie Volmera-Butlera Gdzie:

14 14 Podstawy elektrochemii i korozji 1.J.OM. Bockris, J.K. Reddy, Modern Electrochemistry, Plenum Rosetta, New York, H.Scholl, T. Błaszczyk, P.Krzyczmonik, " Elektrochemia - Zarys teorii i praktyki", Wyd. U Ł, I.Koryta, I.Dvorak,V.Bohackowa, "Elektrochemia", PWN, G.Kortum, "Elektrochemia". 5.W.Libuś, Z.Libuś, "Elektrochemia", PWN, A.J.Bard, G.Inzelt, F.Scholz, Electrochemical Dictionary Springer, A.Kisza, Elektrochemia I, Jonika, WNT Warszawa, A.Kisza, Elektrochemia II, Elektrodyka, WNT Warszawa, 2001 Literatura

15 15 Dziękuje za uwagę Podstawy elektrochemii i korozji


Pobierz ppt "1 Dr Paweł Krzyczmonik Pracownia Elektrochemii i Korozji Uniwersytet Łódzki Luty 2012 Podstawy elektrochemii i korozji wykład dla III roku kierunków chemicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google