Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA"— Zapis prezentacji:

1 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA
PORADNIK MATURZYSTY BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

2 BIBLION (BIBLIOS) – KSIĄŻKA GRAPHEIN – PISAĆ, OPISYWAĆ
BIBLIOGRAFIA - to uporządkowany według ustalonych kryteriów spis dokumentów. Pełni zadanie informacyjne, umożliwia ich identyfikację. BIBLIOGRAFIA WYWODZI SIĘ OD GRECKICH SŁÓW BIBLION (BIBLIOS) – KSIĄŻKA GRAPHEIN – PISAĆ, OPISYWAĆ

3 Bibliografia podmiotowa – wszystkie dokumenty, poddawane analizie
Bibliografia podmiotowa – wszystkie dokumenty, poddawane analizie. Mogą to być: dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakaty, filmy i inne. Bibliografia przedmiotowa – pozycje krytyczno-literackie, które posłużyły do opracowania tematu, czyli publikacje o przedmiocie pracy, o cytowanych w pracy dziełach i autorach.

4 Oddana w terminie bibliografia załącznikowa to warunek przystąpienia do egzaminu maturalnego z języka polskiego ( egzamin ustny ). Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi normami: PN - ISO 690:2002 ( dokumenty tekstowe), PN - ISO - 2:1999 ( dokumenty elektroniczne ). Informacji potrzebnych do opisu poszukujemy w książce na: stronie tytułowej, odwrocie strony tytułowej, w metryczce wydawniczej – nigdy tylko na okładce! Należy pamiętać, aby opisy umieszczać w ciągu – od marginesu do marginesu. Znaki interpunkcyjne ; : . , - / ( ) stosujemy konsekwentnie, zgodnie z normą.

5 ELEMENTY OBOWIĄZKOWE I NIEOBOWIĄZKOWE W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ
Autor (nazwisko, imię) Tytuł Wydanie (kolejność wydania podajemy cyframi arabskimi) Rok wydania Numer ISBN NIEOBOWIĄZKOWE Miejsce wydania Nazwa wydawcy

6 AUTOR – element obowiązkowy
Zamiast pełnego imienia można podać wyłącznie jego inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji autora. Jeżeli autor nie jest znany opis zaczynamy od tytułu. Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech, podajemy ich nazwiska i imiona oddzielając od siebie przecinkami. Jeżeli autorów jest więcej niż trzech opis zaczynamy od tytułu. Pomijamy w opisie informacje o stopniach naukowych autora oraz jego funkcjach społecznych. (Nie piszemy, że autor jest profesorem, doktorem, księdzem itp...) Długi tytuł można skracać. Wyrazy pominięte zaznaczamy wielokropkiem „(...)”

7 ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
MIĘDZYNARODOWY ZNORMALIZOWANY NUMER KSIĄŻKI Numer ISBN posiadają książki wydane od roku 1974 X Krajowe Biuro ISBN informuje, że z dniem 1 stycznia 2007 r. obowiązuje zaktualizowana międzynarodowa norma ISO 2108, zgodnie z którą numery ISBN zmieniają się na trzynastocyfrowe. Bieżące numery zostaną poprzedzone prefiksem 978. 83 – POLSKA – oznaczenie kraju, w którym książka została wydana 02 – WYDAWNICTWO SZKOLNE I PEDAGOGICZNE – oznaczenie nazwy wydawcy

8 PRZYKŁAD OPISU Z ZASTOSOWANIEM ELEMENTÓW OBOWIĄZKOWYCH
Mickiewicz Adam: Pan Tadeusz.Wyd ISBN:

9 OPIS BIBLIOGRAFICZNY PRACY ZBIOROWEJ
Glosariusz od Młodej Polski do współczesności: Materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej. Red. Tadeusz Patrzałek. Wyd. 3 popr. i uzup ISBN

10 OPIS BIBLIOGRAFICZNY JEDNEGO TOMU WIELOTOMOWEJ PRACY ZBIOROWEJ
Historia literatury rosyjskiej. Red. Marian Jakóbiec. Wyd. 2 zmien. T ISBN

11 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU KSIĄŻKI (ROZDZIAŁU)
Zastosuj opis bibliograficzny całości książki Wymień tytuł rozdziału Podaj strony zajęte przez rozdział Przykład: Tatarkiewicz Tadeusz: Dzieje sześciu pojęć.Wyd ISBN Sztuka: Dzieje pojęcia, s

12 OPIS BIBLIOGRAFICZNY WIERSZA, OPOWIADANIA ROZDZIAŁU Z KSIĄŻKI JEDNEGO AUTORA
Przykłady: Wojaczek Rafał: Dla Ciebie piszę miłość ISBN Czemu nie ma tancerki, s. 53. Borowski Tadeusz: Wybór opowiadań ISBN Chłopiec z Biblią, s

13 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ROZPRAWY, ESEJU, ROZDZIAŁU Z PRACY ZBIOROWEJ
Nazwisko i imię autora rozdziału. Tytuł rozdziału. Tytuł pracy zbiorowej Rok wydania ISBN Numery stron zajęte przez rozdział Przykład: Kurcz Ida: Język i mowa. W : Psychologia. Wyd , s

14 OPIS FRAGMENTU Z BIBLII
Hymn o miłości. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3 popr. Poznań: Wydaw. Pallotinum ISBN , 1 kor.13, 1-15

15 OPIS BIBLIOGRAFICZNY WIERSZA Z ANTOLOGII WIELU AUTORÓW
Broniewski Władysław: Anka. W: Po schodach Wierszy. Antologia poezji współczesnej. Wybór i oprac. Grzegorz Leszczyński ISBN 83- , s

16 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA
Nazwisko, imię autora artykułu Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma”. Rok Numer czasopisma. Numery stron zajęte przez artykuł.

17 PRZYKŁADY: (Artykuł) Gondowicz Jan: Z ględzeń handlarza starzyzną. „Nowe Książki” 2005 nr 10 s. 81 Trojan Agnieszka: Portret współczesnego chłopaka. „Cogito” 2003 nr 4 s. 6-8

18 OPIS BIBLIOGRAFICZNY RECENZJI
Nazwisko i imię autora książki recenzowanej Tytuł recenzowanej książki. Wydanie Rok wydania ISBN Skrót Rec. Imię i nazwisko autora recenzji. „Tytuł czasopisma” Rok Numer czasopisma Strony zajęte przez recenzję

19 PRZYKŁADY OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO RECENZJI
Jagielski Wojciech: Dobre miejsce do umierania. Wyd. 2 popr. i uzup ISBN: Rec. Krystyna Kurczab-Redlich: Na Kaukazie. „Nowe Książki” 2005 nr 10 s.10-12

20 OPIS BIBLIOGRAFICZNY WYWIADU
Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu Tytuł wywiadu Skrót Rozm. przepr. Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad „Tytuł czasopisma” Rok Numery stron

21 OPIS BIBLIOGRAFICZNY WYWIADU
Jagielski Wojciech: Oglądałem rozpad imperium. Rozm. przep. Jerzy Rohoziński. „Nowe Książki” 2005 nr 10 s. 4-10

22 OPISY BIBLIOGRAFICZNE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

23 OPIS KSIĄŻKI ELEKTRONICZNEJ (NA CD-ROMIE)
Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja Łódź, PRO-media CD, ISBN:

24 Strona WWW Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Informacji Naukowej [dostęp: 4 lutego 2005]. Dostępny w Internecie: ap.krakow.pl/whk/

25 KSIĄŻKA W INTERNECIE Mickiewicz Adam: Pan Tadeusz [online] [dostęp 9 marca 2006]. Dostępny w Internecie:http://www.literatura.zapis.net.pl/pan_tadeusz/pan_tadeusz.htm

26 ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE INTERNETOWYM
Kończak Joanna: Tolerancja dla Islamu.W:”Cernuus” [on line].2002 nr 12 [dostęp 9 marca 2007]. Dostępny w Internecie:http://www.cerneuus.art..pl/index.php?action=art..&id=63

27 OPISY BIBLIOGRAFICZNE INNYCH TEKSTÓW KULTURY

28 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FILMU
FILM NA VHS Przedwiośnie [Film]. Reż. Filip Bajon. Warszawa: Telewizja Polska, kas. VHS FILM NA DVD Przedwiośnie [Film]. Reż. Filip Bajon. Warszawa: Telewizja Polska, płyta DVD

29 OPIS BIBLIOGRAFICZNY REPRODUKCJI OBRAZU, RZEŹBY, DZIEŁA ARCHITEKTURY
Przykład: Gauguin Paul: Piekna Angèle [il.] W:Wielcy mistrzowie malarstwa europejskiego.2005, s.375

30 ZAPAMIETAJ! Bibliografię załącznikową (podmiotu i przedmiotu) umieszczamy na końcu pracy. Opisy bibliograficzne powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście wypowiedzi pisemnej. Opisy bibliograficzne powinny być kolejno ponumerowane. Dobór elementów w opisie bibliograficznym powinna cechować zgodność z obowiązująca normą oraz konsekwencja.

31 KONIEC ! Opracowanie: Wiesława Syguła


Pobierz ppt "BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google