Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PORADNIK MATURZYSTY BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA. BIBLIOGRAFIA - to uporządkowany według ustalonych kryteriów spis dokumentów. Pełni zadanie informacyjne,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PORADNIK MATURZYSTY BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA. BIBLIOGRAFIA - to uporządkowany według ustalonych kryteriów spis dokumentów. Pełni zadanie informacyjne,"— Zapis prezentacji:

1 PORADNIK MATURZYSTY BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

2 BIBLIOGRAFIA - to uporządkowany według ustalonych kryteriów spis dokumentów. Pełni zadanie informacyjne, umożliwia ich identyfikację. BIBLIOGRAFIA WYWODZI SIĘ OD GRECKICH SŁÓW BIBLION (BIBLIOS) – KSIĄŻKA GRAPHEIN – PISAĆ, OPISYWAĆ

3 Bibliografia podmiotowa – wszystkie dokumenty, poddawane analizie. Mogą to być: dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakaty, filmy i inne. Bibliografia przedmiotowa – pozycje krytyczno-literackie, które posłużyły do opracowania tematu, czyli publikacje o przedmiocie pracy, o cytowanych w pracy dziełach i autorach.

4 Oddana w terminie bibliografia załącznikowa to warunek przystąpienia do egzaminu maturalnego z języka polskiego ( egzamin ustny ). Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi normami: PN - ISO 690:2002 ( dokumenty tekstowe), PN - ISO - 2:1999 ( dokumenty elektroniczne ). Informacji potrzebnych do opisu poszukujemy w książce na: stronie tytułowej, odwrocie strony tytułowej, w metryczce wydawniczej – nigdy tylko na okładce! Należy pamiętać, aby opisy umieszczać w ciągu – od marginesu do marginesu. Znaki interpunkcyjne ; :., - / ( ) stosujemy konsekwentnie, zgodnie z normą.

5 ELEMENTY OBOWIĄZKOWE I NIEOBOWIĄZKOWE W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ OBOWIĄZKOWE Autor (nazwisko, imię) Tytuł Wydanie (kolejność wydania podajemy cyframi arabskimi) Rok wydania Numer ISBN NIEOBOWIĄZKOWE Miejsce wydania Nazwa wydawcy

6 AUTOR – element obowiązkowy Zamiast pełnego imienia można podać wyłącznie jego inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji autora. Jeżeli autor nie jest znany opis zaczynamy od tytułu. Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech, podajemy ich nazwiska i imiona oddzielając od siebie przecinkami. Jeżeli autorów jest więcej niż trzech opis zaczynamy od tytułu. Pomijamy w opisie informacje o stopniach naukowych autora oraz jego funkcjach społecznych. (Nie piszemy, że autor jest profesorem, doktorem, księdzem itp...) Długi tytuł można skracać. Wyrazy pominięte zaznaczamy wielokropkiem (...)

7 ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER MIĘDZYNARODOWY ZNORMALIZOWANY NUMER KSIĄŻKI Numer ISBN posiadają książki wydane od roku 1974 83-02-34521-X Krajowe Biuro ISBNKrajowe Biuro ISBN informuje, że z dniem 1 stycznia 2007 r. obowiązuje zaktualizowana międzynarodowa norma ISO 2108, zgodnie z którą numery ISBN zmieniają się na trzynastocyfrowe. Bieżące numery zostaną poprzedzone prefiksem 978. 83 – POLSKA – oznaczenie kraju, w którym książka została wydana 02 – WYDAWNICTWO SZKOLNE I PEDAGOGICZNE – oznaczenie nazwy wydawcy

8 PRZYKŁAD OPISU Z ZASTOSOWANIEM ELEMENTÓW OBOWIĄZKOWYCH Mickiewicz Adam: Pan Tadeusz.Wyd. 2. 1997. ISBN:83-85152-77-6

9 OPIS BIBLIOGRAFICZNY PRACY ZBIOROWEJ Glosariusz od Młodej Polski do współczesności: Materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej. Red. Tadeusz Patrzałek. Wyd. 3 popr. i uzup. 2001. ISBN 83-04-03936-2

10 OPIS BIBLIOGRAFICZNY JEDNEGO TOMU WIELOTOMOWEJ PRACY ZBIOROWEJ Historia literatury rosyjskiej. Red. Marian Jakóbiec. Wyd. 2 zmien. T. 1. 1976. ISBN 83-07-00395-4

11 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU KSIĄŻKI (ROZDZIAŁU) Zastosuj opis bibliograficzny całości książki Wymień tytuł rozdziału Podaj strony zajęte przez rozdział Przykład: Tatarkiewicz Tadeusz: Dzieje sześciu pojęć.Wyd. 3 1982. ISBN 83-01-03660-5 Sztuka: Dzieje pojęcia, s. 21-62

12 OPIS BIBLIOGRAFICZNY WIERSZA, OPOWIADANIA ROZDZIAŁU Z KSIĄŻKI JEDNEGO AUTORA Przykłady: Wojaczek Rafał: Dla Ciebie piszę miłość.1997. ISBN 83-85558-40-7. Czemu nie ma tancerki, s. 53. Borowski Tadeusz: Wybór opowiadań. 2000. ISBN 83-86235-91-8 Chłopiec z Biblią, s. 57-68.

13 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ROZPRAWY, ESEJU, ROZDZIAŁU Z PRACY ZBIOROWEJ Nazwisko i imię autora rozdziału. Tytuł rozdziału. Tytuł pracy zbiorowej Rok wydania ISBN Numery stron zajęte przez rozdział Przykład: Kurcz Ida: Język i mowa. W : Psychologia. Wyd. 3. 1975, s. 411-489.

14 OPIS FRAGMENTU Z BIBLII Hymn o miłości. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3 popr. Poznań: Wydaw. Pallotinum. 1990. ISBN 83-7014-218-4, 1 kor.13, 1-15

15 OPIS BIBLIOGRAFICZNY WIERSZA Z ANTOLOGII WIELU AUTORÓW Broniewski Władysław: Anka. W: Po schodach Wierszy. Antologia poezji współczesnej. Wybór i oprac. Grzegorz Leszczyński. 1992. ISBN 83- 205-4202-2, s. 286-287

16 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA Nazwisko, imię autora artykułu Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma. Rok Numer czasopisma. Numery stron zajęte przez artykuł.

17 PRZYKŁADY: (Artykuł) Gondowicz Jan: Z ględzeń handlarza starzyzną. Nowe Książki 2005 nr 10 s. 81 Trojan Agnieszka: Portret współczesnego chłopaka. Cogito 2003 nr 4 s. 6-8

18 OPIS BIBLIOGRAFICZNY RECENZJI Nazwisko i imię autora książki recenzowanej Tytuł recenzowanej książki. Wydanie Rok wydania ISBN Skrót Rec. Imię i nazwisko autora recenzji. Tytuł czasopisma Rok Numer czasopisma Strony zajęte przez recenzję

19 PRZYKŁADY OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO RECENZJI Jagielski Wojciech: Dobre miejsce do umierania. Wyd. 2 popr. i uzup. 2005.ISBN:83-07-00395-4. Rec. Krystyna Kurczab-Redlich: Na Kaukazie. Nowe Książki 2005 nr 10 s.10-12

20 OPIS BIBLIOGRAFICZNY WYWIADU Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu Tytuł wywiadu Skrót Rozm. przepr. Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad Tytuł czasopisma Rok Numery stron

21 OPIS BIBLIOGRAFICZNY WYWIADU Jagielski Wojciech: Oglądałem rozpad imperium. Rozm. przep. Jerzy Rohoziński. Nowe Książki 2005 nr 10 s. 4-10

22 OPISY BIBLIOGRAFICZNE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

23 Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź, PRO-media CD, 1998. ISBN: 83- 7231-731-3 OPIS KSIĄŻKI ELEKTRONICZNEJ (NA CD-ROMIE)

24 Strona WWW Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Informacji Naukowej [dostęp: 4 lutego 2005]. Dostępny w Internecie: http://www ap.krakow.pl/whk/http://www

25 KSIĄŻKA W INTERNECIE Mickiewicz Adam: Pan Tadeusz [online] [dostęp 9 marca 2006]. Dostępny w Internecie:http://www.literatura.zapis.net.pl /pan_tadeusz/pan_tadeusz.htm

26 ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE INTERNETOWYM Kończak Joanna: Tolerancja dla Islamu.W:Cernuus [on line].2002 nr 12 [dostęp 9 marca 2007]. Dostępny w Internecie:http://www.cerneuus.art..pl/index.php?action=art..& id=63

27 OPISY BIBLIOGRAFICZNE INNYCH TEKSTÓW KULTURY

28 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FILMU FILM NA VHS Przedwiośnie [Film]. Reż. Filip Bajon. Warszawa: Telewizja Polska, 2001. 1 kas. VHS FILM NA DVD Przedwiośnie [Film]. Reż. Filip Bajon. Warszawa: Telewizja Polska, 2001. 1 płyta DVD

29 OPIS BIBLIOGRAFICZNY REPRODUKCJI OBRAZU, RZEŹBY, DZIEŁA ARCHITEKTURY Przykład: Gauguin Paul: Piekna Angèle [il.] W:Wielcy mistrzowie malarstwa europejskiego.2005, s.375

30 ZAPAMIETAJ! Bibliografię załącznikową (podmiotu i przedmiotu) umieszczamy na końcu pracy. Opisy bibliograficzne powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście wypowiedzi pisemnej. Opisy bibliograficzne powinny być kolejno ponumerowane. Dobór elementów w opisie bibliograficznym powinna cechować zgodność z obowiązująca normą oraz konsekwencja.

31 KONIEC ! Opracowanie: Wiesława Syguła


Pobierz ppt "PORADNIK MATURZYSTY BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA. BIBLIOGRAFIA - to uporządkowany według ustalonych kryteriów spis dokumentów. Pełni zadanie informacyjne,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google