Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGIONALNY OŚRODEK INFORMACJI PATENTOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGIONALNY OŚRODEK INFORMACJI PATENTOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE"— Zapis prezentacji:

1 REGIONALNY OŚRODEK INFORMACJI PATENTOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

2 Uniwersytet Zielonogórski Biblioteka Uniwersytecka
Lokalizacja Uniwersytet Zielonogórski Biblioteka Uniwersytecka Kampus A, ul. Podgórna 50 Zielona Góra

3 REGIONALNY OŚRODEK INFORMACJI PATENTOWEJ
Zespół Rzeczników Patentowych Czytelnia Zbiorów Patentowych

4 Zespół Rzeczników Patentowych
Lokalizacja: Budynek Główny A-0, pok. 08 tel Pracownicy: dr inż. Włodzimierz Kujanek – rzecznik patentowy Godziny konsultacji: poniedziałek-piątek: – 15.00

5 Czytelnia Zbiorów Patentowych Lokalizacja: Pracownik:
Łącznik Biblioteczny A-6, pok. 103 tel Pracownik: Maria Maciejewska – st. bibliotekarz Godziny otwarcia: poniedziałek-czwartek: – 18.00 piątek: – 15.00

6 Czytelnia Zbiorów Patentowych

7 ROIP Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej gromadzi, opracowuje i udostępnia literaturę patentową dla potrzeb środowiska naukowego, studentów, rzeczników patentowych i innych użytkowników zainteresowanych tą informacją. Ośrodek funkcjonuje w ramach sieci PATLIB, współpracuje z UPRP i EPO. W ramach ośrodka działa Zespół Rzeczników Patentowych oraz Czytelnia Zbiorów Patentowych. Zbiory Czytelni obejmują ok. 130 tys. polskich opisów patentowych w postaci drukowanej, bazy patentowe krajowe i europejskie w wersji elektronicznej oraz literaturę z zakresu prawa autorskiego.

8 Zbiory ZBIORY NA NOŚNIKACH PAPIEROWYCH
Polskie opisy patentowe pełny zbiór od 1976 r. Wykazy roczne patentów na wynalazki i praw ochronnych na wzory użytkowe Biuletyny Urzędu Patentowego (od 1972 r.) Wiadomości Urzędu Patentowego (od 1972 r.) Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa (kolejne edycje) Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług Międzynarodowa Klasyfikacja Elementów Obrazowych Znaków Międzynarodowa Klasyfikacja Wzorów Przemysłowych Wydawnictwa Urzędu Patentowego i Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Nowator (miesięcznik) Patent (miesięcznik)

9 Zbiory ok.130 tys. opisów patentowych

10 Wydawnictwa ciągłe

11 Czasopisma

12 Literatura patentowa

13 Bazy na dyskach CD BAZWUP – informacje o zgłoszonych w Polsce wynalazkach, wzorach użytkowych, wzorach przemysłowych (dawniej zdobniczych) i znakach towarowych (1999- ) ESPACE PRECES – opisy patentowe wynalazków chronionych w nast. krajach Bułgaria,Czechy, Węgry, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia i Słowacja (1993- ) ESPACE ACCESS PRECES – dane bibliograficzne dokumentów patentowych Bułgaria, Czech, Węgier, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii i Słowacja (1998- ) ESPACE ACCESS – dane bibliograficzne i skróty wynalazków zgłoszonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (1997- )

14 Bazy na dyskach CD ESPACE BULLETIN – dane bibliograficzne oraz stan prawny wynalazków zgłoszonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (2000- ) ESPACE ACCESS-EUROPE – dane bibliograficzne wynalazków zgłoszonych do ochrony w Wielkiej Brytanii, krajach Beneluxu, Szwajcarii i Portugalii (2000 – 2003) GLOBALPAT (wyd.USA) dane bibliograficzne „rodzin patentów”, publikacji US, WO, EP, DE, FR, CH (1971 – 1996) ESPACE/GLOBALPAT – (wyd. EPO) dane bibliograficzne i skróty opisów patentowych US, WO, EP, DE, FR, CH (1971 – 2003) ESPACE LEGAL – dane bibliograficzne o stanie prawnym wynalazków (2004- )

15 Bazy na dyskach CD

16 Zakres działalności Zabezpieczanie w kraju i za granicą ochrony prawnej rozwiązaniom technicznym, których ochrona jest celowa oraz udzielanie pomocy merytorycznej i porad prawnych w zakresie ochrony praw własności intelektualnej Opracowywanie, przy udziale twórców projektów wynalazczych, dokumentacji związanej ze zgłaszaniem i ochroną wynalazków i wzorów użytkowych w kraju i za granicą Prowadzenie prac mających na celu śledzenie najnowszych osiągnięć i kierunków rozwoju techniki światowej w wybranych dziedzinach i wykrywanie rozwiązań posiadających znamiona projektu wynalazczego Występowanie przed Urzędem Patentowym oraz sądami powszechnymi w sprawach dotyczących ochrony projektów wynalazczych Współdziałanie przy wdrażaniu projektów wynalazczych w gospodarce oraz organizowanie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu ochrony własności intelektualnej Pomoc w badaniach naukowych prowadzonych w Uczelni w zakresie sprawdzenia czystości i zdolności patentowej uzyskanych rozwiązań oraz pomoc prawna w opracowaniu umów licencyjnych dotyczących projektów wynalazczych i dzieł objętych prawem autorskim

17 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "REGIONALNY OŚRODEK INFORMACJI PATENTOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google