Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kółka informatyczne Inne zajęcia pozalekcyjne Kursy dla społeczności lokalnej Kółko informatyczne KL. IV-VI Kółko informatyczne KL. IV-VI Dzieciaki Sieciaki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kółka informatyczne Inne zajęcia pozalekcyjne Kursy dla społeczności lokalnej Kółko informatyczne KL. IV-VI Kółko informatyczne KL. IV-VI Dzieciaki Sieciaki."— Zapis prezentacji:

1

2 Kółka informatyczne Inne zajęcia pozalekcyjne Kursy dla społeczności lokalnej Kółko informatyczne KL. IV-VI Kółko informatyczne KL. IV-VI Dzieciaki Sieciaki Dzieciaki Sieciaki Koło Inform. Miłośników Biblioteki Koło Inform. Miłośników Biblioteki Gazetka redakcyjna Gazetka redakcyjna Spotkania z komputerem Spotkania z komputerem Kółko szachowe Kółko szachowe Kółko matematyczne Kl. IV Kółko matematyczne Kl. IV Koło Miłośników Książek Koło Miłośników Książek BRD Szkolne Koło Fotograficzne Szkolne Koło Fotograficzne Klub Europejski Klub Europejski Zespół wyrównawczy Kl. V Zespół wyrównawczy Kl. V Zespół wyrównawczy Kl. VI Zespół wyrównawczy Kl. VI Logopedia Kursy dla społeczności lokalnej Kursy dla społeczności lokalnej Kursy dla nauczycieli Kursy dla nauczycieli Kółko - język niemiecki Kółko - język niemiecki

3

4 Program ten opracowany jest z myślą o dzieciach przebywających po lekcjach w świetlicy. Tematyka zajęć dostosowana jest do potrzeb grup świetlicowych i jest zgodna z rocznym planem pracy świetlicy. Zajęcia rozwijają aktywność intelektualną wychowanków, są ciekawą formą spędzania czasu wolnego, a przede wszystkim szansą na wyrównanie zaległości dla tych, którzy nie posiadają komputera. Stosowanie komputera w procesie nauczana wzbogaca zajęcia o nowe rozwiązania, zachęca uczniów do wysiłku intelektualnego i wiary we własne siły.

5 Wielu uczniów przeszło pomyślnie wszystkie 7 stopni wtajemniczenia. Dzieci otrzymały dyplomy ukończenia kursu oraz tytuł SIECIAKA. Nauczyciele po zrealizowaniu programu ze swoimi uczniami otrzymali CERTYFIKAT zaświadczający realizację zajęć.

6

7

8 TEMATYKA Internet Adres internetowy, adres e – mail Korzystanie z usług wyszukiwarek internetowych. Wyszukiwanie informacji na wybranych stronach WWW. Poczta elektroniczna. Zakładanie konta pocztowego. Wykorzystanie komputera do wspomagania uczenia si ę 1. Tworzenie słownika podstawowych pojęć multimedialnych. 2. Uruchamianie i obsługa programów dydaktycznych. 3. Wykorzystywanie programów dydaktycznych do testowania swoich osiągnięć z innych przedmiotów. 4. Tworzenie prezentacji multimedialnych. Strony WWW Sposoby tworzenia stron WWW. Kreator stron WWW i jego opcje. Projekt strony WWW. Tworzenie strony WWW. Udostępnianie strony WWW w sieci internetowej i lokalnej. Zagrożenia 1. Omówienie zagrożeń dla zdrowia i rozwoju wynikających z niewłaściwego wyboru gier komputerowych. 2. Uruchamianie i korzystanie z gier komputerowych.

9 Uczeń zna zasady poprawnej pracy z programami komputerowymi do tworzenia stron WWW, do obróbki grafiki, animacji, wprowadzania tekstów, uczeń umie zainstalować poprawnie program, uczeń potrafi zastosować podstawowe narzędzia w poznanych programach, umie korzystać z szablonów do wykonywania pracy, potrafi łączyć tekst, grafikę, animację, potrafi zapisywać pliki w wyznaczonym miejscu w sieci lokalnej, potrafi wykonać rysunek z zastosowaniem efektów, zmieniać atrybuty rysunku, potrafi zaprojektować prostą stronę WWW, wykonać prezentację multimedialną, wzbogacać utworzoną prezentację, wykonać animację grafiki lub tekstu, dokonać obróbki rysunku stosując ciekawe efekty, wyliczyć zagrożenia wynikające z Internetu i gier komputerowych, nazwać elementy adresu pocztowego, wymienić zasady funkcjonowania poczty elektronicznej, projektować dokumenty tekstowe uzupełnione grafiką, tabelami i polami tekstowymi, redagować, przesyłać i odbierać wiadomości elektroniczne, tworzyć dokumenty okazjonalne i użytkowe, potrafi korzystać z różnych wyszukiwarek w celu odszukania wybranych informacji, ocenić zagrożenia wynikające z Internetu i gier komputerowych, komunikować się przez Internet.

10 MARZEC MIESIĄCEM INFORMATYKI W SZKOLE. Konkursy w naszej szkole: 23.03.06 - szkolny konkurs informatyczny Konkurs plastyczny Komputer w moim życiu 30.03.06 - V Powiatowy Konkurs Informatyczny (I miejsce SP 1 Czarnków, III miejsce SP 1 Czarnków) 28.03.2007r. - VI Powiatowy Konkurs Informatyczny (II miejsce SP 1 Czarnków) 19.03.2008r. – VII Powiatowy Konkurs Informatyczny (I i III miejsce SP 1 Czarnków)

11

12 To program adresowany dla uczniów klas młodszych realizujących program nauczania zintegrowanego w oparciu o podręczniki Wesoła szkoła wyd. WSiP. Jego głównym założeniem jest wzbogacanie nauki pracą z komputerem. Zakres materiału, problematyka dyktowane są możliwościami percepcyjnymi uczniów oraz są dostosowane do ośrodków tematycznych realizowanych na zajęciach nauczania zintegrowanego. W programie podkreślono konieczność stałego aktywizowania uczniów na wszystkich poziomach kształcenia. edukacja polonistyczna – czytanie ze zrozumieniem, utrwalanie zasad i reguł ortografii, sięganie do różnych źródeł informacji, edukacja matematyczna – doskonalenie techniki rachunkowej; gry matematyczne, edukacja plastyczno-techniczna – tworzenie form plastycznych w edytorze graficznym, projektowanie z wykorzystaniem dostępnych narzędzi graficznych, operowanie kolorem, tekstura, poznanie różnych urządzeń, ich działania, oraz zasad bezpiecznego użytkowania, edukacja przyrodnicza – wykorzystanie programów multimedialnych, rysunków, zdjęć, prezentacji komputerowych, filmów do poznania okazów przyrodniczych, warunków ich życia, rozwoju, budowy, zależności występujących w przyrodzie.

13 Uczniowie korzystają między innymi ze stron: www.wesolaszkola.pl www.dzieckowsieci.pl http://bezpiecznaszkola.onet.pl/ http://www.jedynka.czarnkow.pl/bezpieczna_szkola/ http://www.szkolabezprzemocy.pl/ www.dzieci.best.pl Strona stworzona przez dzieci dla dzieci - gry i zabawy. www.dzieci.best.pl dzieci.wp.pl Dziecięcy kącik z licznymi grami i zabawami. dzieci.wp.pl www.misie.com.pl Strona dla dzieci: komiksy, gry i inne. www.misie.com.pl www.bajecznik.pl Baśniowa strona dla dzieci: Bajki, wiersze, piosenki, zabawy. www.bajecznik.pl www.zabawy.pl Gry i zabawy edukacyjne. www.zabawy.pl www.kolorowanki.com Kolorowanki dla grzecznych dzieci. www.kolorowanki.com www.krasnoludki.pl Malowanki, bajki, zabawa. www.krasnoludki.pl polska.superhost.pl Edukacja na wesoło. polska.superhost.pl Wykorzystywane programy edukacyjne: Komputerowe opowieści (wyd. Czarny Kruk) Klik uczy czytać ABC z Reksiem (Aidenmedia) Wędrówki z Gadziem (Longsoft Multimedia)

14 Osiągnięcia uczniów: uczeń zna zasady prawidłowej i higienicznej pracy z komputerem, uczeń umie wymienić elementy zestawu komputerowego i zna ich zastosowanie, potrafi prawidłowo włączyć komputer i zakończyć pracę z komputerem, wie gdzie znajduje zastosowanie komputer w najbliższym otoczeniu, potrafi prawidłowo korzystać z myszki komputerowej, potrafi wyszukać i otworzyć program, potrafi prawidłowo otworzyć edytor grafiki w oprogramowaniu komputera, potrafi wykorzystać narzędzia edytora grafiki do rysowania, malowania, wypełniania kolorem, umie wykorzystać gotowe szablony do wykonania pracy, potrafi łączyć tekst z rysunkiem, potrafi założyć folder, umie zapisać plik do odpowiedniego folderu, umie dokonać zmian w zapisanym pliku, potrafi prawidłowo wydrukować wykonaną pracę, potrafi wykonać prezentacje multimedialną Power Point, potrafi współdziałać w grupie, chętnie pomaga osobom potrzebującym pomocy. Efektem pracy na tego typu zajęciach jest : umiejętne i celowe korzystanie przez dzieci z różnych źródeł informacji, umiejętne stosowania narzędzi informatycznych w innych przedmiotach nauczania, równe szanse edukacyjne dla uczniów, znajomość wpływu komputera i technologii informacyjnej na życie jednostki, najbliższego otoczenia i społeczeństwa, rozpoznanie zastosowań komputerów i technologii informacyjnej.

15

16

17

18

19

20 Na zajęciach kółka informatycznego - Zespół redakcyjny Nowinki z Jedynki, uczniowie uczą się redagowania gazetki szkolnej, wyszukują informacje z Internetu, poszukują ciekawych tematów, które zainteresowałyby ich rówieśników, formatują tekst i obrazy, nadają gazetce odpowiedni wygląd. Uczniowie samodzielnie tworzą krzyżówki, dobierają odpowiednie obrazy do tekstu, formułują pytania do wywiadu z nauczycielami, tworzą i opracowują wyniki ankiet oraz opracowują skróty wydarzeń znajdujących się na szkolnych stronach internetowych. Członkowie zespołu redakcyjnego potrafią posługiwać się i stosują w swojej pracy pocztę elektroniczną.

21 Biblioteka szkolna w obecnych czasach nie pełni już tylko i wyłącznie roli wypożyczalni, ale ma za zadanie wprowadzać ucznia w świat technologii informacyjnej. Biblioteka szkolna, została bogato wyposażona w sprzęt multimedialny, stała się dla wielu uczniów naszej szkoły atrakcyjnym miejscem do spędzenia wolnego czasu (także dla tych, którzy niechętnie sięgają po książkę). Pracownia multimedialna, jaka powstała w bibliotece szkolnej dzięki EFS cieszy się ogromną popularnością w społeczności uczniowskiej. Trzeba jednak przyznać, że nie wszyscy uczniowie potrafią w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje im szkolne Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Większość uczniów młodszych klas nie potrafi posługiwać się komputerem, nie ma pomysłu, czego w nim szukać. Dzieci wykazują jednak chęć korzystania ze sprzętu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszej szkolnej społeczności w bibliotece szkolnej w bieżącym roku szkolnym rozpoczęło działalność KOŁO INFORMATYCZNE MIŁOŚNIKÓW BIBLIOTEKI. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w dwóch grupach (gr. 1 – 8 osób, gr. 2 – 12 osób) w bibliotece szkolnej. Opiekunem koła jest nauczyciel – bibliotekarz p. Monika Biskup.

22 Dotychczas uczniowie podczas zajęć: poznali warunki pracy z komputerem, poznali elementy zestawu komputerowego i ich zastosowania, posługiwali się systemem operacyjnym Windows, poznali możliwości zapisywania, przechowywania, kopiowania, przenoszenia i usuwania plików, poznali zasady rysowania i malowania na ekranie - edytor graficzny Paint. Efekty podjętych działąń Uczniowie: rozwijają zainteresowania i samodzielność, ćwiczą pamięć i koordynację wzrokowo- ruchową, ćwiczą koncentrację uwagi, wyrabiają spostrzegawczość, uczą się miłej atmosferze poprzez zabawę, uczą się odpowiedzialności za sprzęt, na którym pracują. Szkoła: poszerza swoją ofertę w zakresie organizacji czasu wolnego uczniów, rozwija umiejętności uczniów, prezentuje prace dzieci, co daje satysfakcję im i ich rodzicom.

23

24 http://www.jedynka.czarnkow.pl/samorzad/foto.htm

25

26

27 Nabycie przez uczniów umiejętności posługiwania się cyfrowym aparatem fotograficznym. Rozwijanie zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu. Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości poprzez własną aktywność twórczą. Nabycie umiejętności organizacji wystaw. Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych. Planowanie pracy w zespole oraz indywidualnie. Poznanie i stosowanie różnych technik wykonywania i obróbki zdjęć. Zwracanie uwagi na jakość wykonywanej pracy. Stosowanie zasad bezpiecznego posługiwania się sprzętem. Zajęcia w Szkolnym Kole Fotograficznym dają możliwość uczestniczyć uczniowie w procesie poznawczym jak i praktycznym stosowaniu wiedzy i umiejętności. Ma on wpływ na rezultaty swojej pracy. Uczeń ma przyjemność i satysfakcję płynącą z efektów własnej pracy, a wyrobione poczucie piękna i estetyki jest końcowym i oczekiwanym rezultatem. Dodatkową nagrodą jest umieszczanie zdjęć na wystawach, stronie internetowej oraz publikowanie artykułów i zdjęć wykonanych przez uczniów w lokalnych mediach. http://www.jedynka.czarnkow.pl/samorzad/foto.htm

28 Technologię informatyczną wykorzystywana jest na tych zajęciach w dwojaki sposób: Przy użyciu płyt CD, które są jednym z elementów obudowy programu Matematyka 2001. Uczniowie mają możliwość ćwiczenia i poznawania matematyki podczas rozwiązywania zadań, gier, łamigłówek przedstawionych w ciekawej formie. Poprzez poznawanie zasobów Serwisów dla ucznia, szczególnie wydawnictwa WSiP (www.wsip.pl). W ciekawy, niekonwencjonalny i interaktywny sposób uczniowie rozwijają swoje umiejętności matematyczne.www.wsip.pl Efekty pracy: Zdobyte doświadczenie w pracy z komputerem, Internetem. Poznanie i przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej. Rozwijanie zainteresowań matematycznych. Korzystanie z różnych źródeł informacji. Kształcenie samodzielnej pracy uczniów. Rozwijanie twórczego myślenia. Integracja wiedzy szkolnej i pozaszkolnej. Poparciem atrakcyjności zajęć koła matematycznego jest bardzo wysoka frekwencja uczestników, ich wzorowa postawa i zaangażowanie.

29

30 Wykorzystanie programu komputerowego dla klas 5 – Matematyka 2001. Wydawnictwo WSiP.

31 Z myślą o grupie uczniów z klas VI prowadzone są zajęcia wyrównawcze z matematyki. Rekrutacja uczniów na zajęcia odbyła się poprzez konsultacje z nauczycielami matematyki, wychowawcami, pedagogiem i zainteresowanymi uczniami. Podczas zajęć pomaga się uczniom, którzy mają trudnościami w uczeniu się matematyki, bądź chcieliby poprawić swoje wyniki nauczania. Nauczyciele lepiej poznają wówczas uczniów, mają okazję docenić chęci i drobne osiągnięcia uczniów, daję szansę nadrobienia braków i poprawy. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w sali komputerowej z użyciem pakietu kilkudziesięciu programów edukacyjnych ściśle skorelowanych z aktualnym materiałem Matematyka 2001. Programy komputerowe dla klasy 6. Pod koniec lekcji, jeśli zostanie trochę czasu uczniowie mogą zajrzeć na strony internetowe dotyczące matematyki, np. http://eduseek.interklasa.pl (można tu przećwiczyć tabliczkę mnożenia); www.wikipedia.orgwww.wikipedia.org (encyklopedia matematyczna) http://matematyka.toplista.pl www.money.pl http://egipt.amra.pl http://egipt.amra.pl (Matematyka w szkole (maj-czerwiec 2006)) http://news.astronet.plhttp://news.astronet.pl (zgodnie z art. Zainteresować tematem- J. Ostrowska) Obecnie zakupiona została tablica interaktywna, z którą mieli okazję zapoznać się uczniowie. Tego typu zajęcia owocują większym zainteresowaniem matematyką i lepszymi wynikami nie tylko na sprawdzianie.

32

33 W czarnkowskiej Jedynce od sześciu lat działa Kółko szachowe. Głównym celem działalności kółka jest nauka gry w szachy. Cele operacyjne:. - Poznanie zasad gry w szachy. - Opanowanie podstawowych definicji. - Poznanie tajników taktyki i gry kombinacyjnej. - Analizowanie najprostszych końcówek. - Poznanie niektórych sposobów uzyskiwania przewagi w partii szachowej. - Poznanie zasad strategii. - Pogłębianie wiedzy o odkrywaniu słabości w pozycjach powstających na szachownicy. - Nauka kilku debiutów, w celu wyćwiczenia otwarcia, które będzie najbardziej odpowiadało graczowi. - Zdobywanie informacji o końcowej fazie gry. Zamierzonym efektem tej działalności jest: - Zainteresowanie dzieci grę w szachy. - Uczestnictwo dzieci w turniejach szachowych (szkolnych, pozaszkolnych) Instruktorzy: Beata Kwiczak – nauczyciel SP 1 Edward Kosicki – instruktor ( praca społeczna )

34

35 OSIĄGNIĘCIA: Uczestnicy kółka szachowego odnoszą obecnie wiele znaczących sukcesów. Reprezentują szkołę na imprezach środowiskowych. Należą do nich: TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR BURMISTRZA 21 I 2006 DRUŻYNOWY TURNIEJ SZACHOWY – POWIATOWY 10.01.2006 – Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Rychliku – II miejsce drużynowo: POWIATOWY TURNIEJ SZACHOWY- INDYWIDUALNY: w Rychliku: MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI W SZACHACH DRUŻYNOWYCH w Zbąszyniu SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY X 2006 uczestniczyli uczniowie z Kółka szachowego (org. n-l wych. fiz.) – II miejsce 2008/9 SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY I miejsce Powiatowy turniej szachowy: I miejsce, III miejsce Mistrzostwa Wojewódzkie w szachach – uczestnictwo 8.11.2008r. Turniej szachowy o PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA - uczestnictwo

36 W przypadku zaburzeń mowy – odpowiednio wcześnie podjęta terapia znacznie skraca jej czas, dlatego też w Szkole Podstawowej nr 1 w Czarnkowie od kilku lat prowadzone są zajęcia logopedyczne. Trzech nauczycieli (Beata Kwiczak, Ewa Jasińska, Jolanta Jagiełka) ukończyło Studia Podyplomowe z Logopedii. Obecnie prowadzą terapię logopedyczną dla klas I – III, w kilkuosobowych zespołach dla wyznaczonych dzieci. Na początku roku szkolnego przeprowadzane jest badanie mowy, aby jak najwcześniej rozpocząć reedukację. Celem terapii wad mowy jest usunięcie wszelkich wadliwych dźwięków i wytworzenie na ich miejsce nowych - prawidłowych; wyrównywanie opóźnień mowy; udzielanie porad i wskazówek. Efekty: Poprzez systematyczne ćwiczenia logopedyczne korygowane są wady wymowy uczniów klas I – III. W wyniku poczynionych działań i systematycznej pracy, w klasach starszych nie będzie przypadków dzieci z wadami wymowy.

37

38 Szkolny Klub Europejski istnieje w naszej szkole od stycznia 2002 r. Zajęcia SKE odbywają się 2 razy w miesiącu, część zajęć odbywa się w pracowni komputerowej. Łącznie w pracowni komputerowej odbyło się 26 zajęć, na których dzieci wykorzystywały komputery i Internet. Dzieci podczas zajęć korzystają głównie z Internetu, szukają informacji o krajach UE, procesach integracyjnych zachodzących w Europie, w ostatnich zaś latach głównie o krajach partnerskich współpracujących z naszą szkołą w ramach projektu Comenius. Członkowie SKE obejrzeli wiele prezentacji multimedialnych przygotowanych głównie przez opiekunów SKE: np. Kraje UE, Kraje niemieckojęzyczne w UE, Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok w krajach UE. Każdy członek zna stronę internetową SKE, dzieci regularnie ją odwiedzają, mogą też zamieścić na niej swoje relacje i sprawozdania z zajęć, spotkań czy wycieczek, które odbywają się w ramach SKE. Dzieci poznają adresy internetowe dzięki, którym mogą szukać informacji na temat UE, instytucji europejskich. W roku szkolnym 2007/08 Pani Maria Michałek odbyła w pracowni komputerowej 3 zajęcia poświęcone przygotowaniom uczniów do pierwszej edycji Konkursu Młody Europejczyk (www.ces.edu.pl/me). Dzieci rozwiązywały próbne testy konkursowe, odpowiedzi szukały w Internecie. Konkurs ten odbył się w dniu 17 marca 2008r., wzięło w nim udział 9 uczniów naszej szkoły. I miejsce w naszej szkole, a XV miejsce w Polsce zdobył Łukasz Kaźmierczak z VI b.www.ces.edu.pl/me W pracowni komputerowej zainstalowane zostały programy ze strony internetowej www.meridian.com.pl Ćwiczeniowy Atlas Historyczny UE oraz Ćwiczeniowy Atlas Historyczny UE- Schengen www.meridian.com.pl Do szkoły zostały zakupiony w październiku 2008r. program multimedialny Młody Europejczyk –Inter Biznes składający się z 1 płyty PC i 4 płyt DVD zawierający filmy i prezentacje wszystkich 27 krajów UE oraz zestaw ćwiczeń utrwalających wiadomości o tych krajach. http://www.jedynka.czarnkow.pl/ke/

39 Przedsięwzięcie realizowane w ramach działalności Klubu Europejskiego.

40 W projekcie wzięło udział 10 nauczycieli, 98 uczniów. Odbyły się 2 spotkania w Czarnkowie oraz 4 wyjazdy zagraniczne. Zakupiono mapy, słowniki, pomoce dydaktyczne, kamerę, laptop, projektor. Przeprowadzono kurs językowy dla nauczycieli. Wysłano dziesiątki listów oraz kilkanaście paczek Dzieci wykonały kilkanaście projektów w wersji angielskiej oraz prezentacje multimedialne dotyczące świąt i zwyczajów. Przeprowadzono konkurs wiedzy o Unii Europejskiej Zakupiono projektor oraz laptop dla Szkolnego Klubu Europejskiego oraz słowniki do biblioteki Opublikowano reportaże Comeniusa w lokalnej prasie i stronie internetowej szkoły

41

42

43 Od roku szkolnym 2006/2007 działa w bibliotece szkolnej Koło Miłośników Książek. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w czytelni. Opiekunem koła jest nauczyciel-bibliotekarz p. E. Gołębiewska. Kółko ma swoje logo zaprojektowane przez jednego z członków. Celem zajęć jest: rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez dobór właściwej lektury dostosowanej do wieku czytelnika, doskonalenie umiejętności głośnego czytania, doskonalenie umiejętności recytatorskich i teatralnych poprzez przygotowanie krótkich inscenizacji dla uczniów klas młodszych, kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji w różnych źródłach, wdrażanie do poszanowania oraz właściwego odbioru dóbr kultury, rozwijanie umiejętności organizatorskich, a także współdziałanie w grupie, poznanie bliżej warsztatu pracy biblioteki. Uczniowie podczas zajęć m. in. poszerzają swoje wiadomości na temat twórczości wybranych pisarzy, rozwijają umiejętność wyszukiwania informacji w różnych źródłach (Internet, encyklopedie, słowniki), opracowują recenzje nowości bibliotecznych, ćwiczą umiejętność głośnego czytania, recytacji a także pomagają w pracach bibliotecznych.

44 Dzieci przygotowują na kółku recenzje ciekawych książek korzystając z komputera z dostępem do Internetu, a także skanera. Poniżej slajdy z prezentacji w programie PowerPoint wykonane przez uczniów klasy czwartej.

45

46 Głównym celem zajęć jest rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych uczestników. Aby to osiągnąć stosuję różne formy pracy nie tylko z książką, ale również z multimediami. Wytwory uczniów w postaci recenzji, prezentacji umieszczam na stronie internetowej biblioteki szkolnej. Efekty: Uczniowie: rozwijają swoje zainteresowania czytelnicze; doskonalą umiejętność głośnego czytania; poszerzają swoją wiedzę o książce i bibliotece; doskonalą umiejętność pracy z komputerem;

47

48 Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do samodzielnego, bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym, a także kształtowanie właściwych nawyków i postaw wobec siebie i innych. Jak również: Kształtowanie prawidłowych zachowań w ruchu drogowym i postaw szacunku dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Budzenie wśród uczniów potrzeby dbania o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego. Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kształtowanie spostrzegawczości oraz orientacji przestrzennej i czasowej. Propagowanie wiedzy ekologicznej związanej z wpływem ruchu drogowego na zanieczyszczenia powietrza. Uczniowie poznawali zasady bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym. Utrwalali przepisy dotyczące pieszych i rowerzystów: włączanie się do ruchu, zmianę kierunku jazdy lub pasa ruchu, pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach. Rozwiązywali testy utrwalające i sprawdzające zdobytą wiedzę. Uczyli się jak postępować w razie kolizji i wypadku drogowego. Analizowali przyczyny wypadków drogowych (m. in. zgubny wpływ alkoholu na organizm człowieka). Ćwiczyli jazdę po torze przeszkód. Zajęcia odbywały się również w sali komputerowej, gdzie uczniowie sprawdzali zdobytą wiedzę rozwiązując testy ze strony http://tempus.metal.agh.edu.pl oraz oglądali film Pamiętaj - masz jedno życie dotyczący wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców w ramach programu Bezpieczna szkoła.http://tempus.metal.agh.edu.pl

49 Osiągnięcia: II miejsce SP1 w XXX Powiatowym Konkursie Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Czarnkowie ( 13.04.2007) Szkolny Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (28.03.2008) XXXI POWIATOWY KONKURS BRD. Organizator: Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie (17.04.2008 r.). Drużynowo: I miejsce SP 1 Czarnków, Indywidualnie: I miejsce : Kamil Raczewski 5c, SP1 Czarnków; II miejsce: Wojciech Grześkiewicz 5d - SP1 Czarnków XXXI WOJEWÓDZKI KONKURS BRD KONIN. Organizator: WORD Konin. (15.05.2008 r.). IV MIEJSCE dla SP1 w Czarnkowie

50

51 W ramach kółka języka niemieckiego w pracowni komputerowej w latach 2005- 2008 odbyło się cykl zajęć poświęconych utrwalaniu słownictwa i podstawowych zwrotów za pomocą programu komputerowego TALK NOW. Scenariusz zajęć korelacyjnych język niemiecki – informatyka Nauczyciele prowadzący zajęcia : nauczycielka języka niemieckiego - Maria Michałek, nauczycielka informatyki – Krystyna Jęśko Klasy- VI, Czas 2 godziny 45 min Cele lekcji : - zaznajomienie uczniów z możliwością zastosowania komputera do nauki języków obcych, - poznanie najbardziej popularnych istniejących na naszym rynku programów komputerowych do nauki języka niemieckiego : - INFO – DEUTSCH, ALBION, TALK NOW - zapoznanie uczniów z możliwościami programu komputerowego TALK NOW oraz jego praktyczne wykorzystanie na lekcji, wdrażanie do zgodnej współpracy w parach, umiejętność samooceny po zakończonych zajęciach. Metody : - pokaz – obserwacja, programowe z użyciem komputera, praktyczne ćwiczenia językowe wg metody komunikacyjnej Środki dydaktyczne: -pracowania komputerowa wyposażona w odpowiednie oprogramowanie, prezentacja komputerowa, programy komputerowe, przykładowe dyplomy możliwe do zdobycia za określoną ilość punktów w programie TALK NOW ( medal : brązowy, srebrny, złoty ).

52 PRZEBIEG LEKCJI : Pierwsza godzina lekcyjna 1. Czynności organizacyjne – uruchomianie programu oraz omówienie instrukcji obsługi programu TALK - NOW 2. Ogólny przegląd działów, które zawiera program oraz omówienie zasad pracy z komputerem : -przy każdym komputerze pracuje 2 uczniów, którzy sobie wzajemnie pomagają (uczeń działający i uczeń wspomagający). Każdy uczeń pracuje 15 minut jako działający a później jako wspomagający - podczas pracy uczniowie mogą korzystać z przygotowanych przez nauczycielkę języka niemieckiego pomocy : słowników j. niemieckiego m.in. obrazkowych i plansz 3. Wprowadzenie danych do programu: imienia, nazwiska i klasy jednego z uczniów pracujących w parze lub obu uczniów - do ustalenia z uczniami 4. Uczniowie sami wybierają dział, który ich zainteresował, bądź najlepiej opanowali i potrafią. Rozwiązują kolejne zadania polegające na wskazaniu właściwych nazw, bądź wpisaniu odpowiednich wyrazów z działów : Pierwsze słowa, Żywność, Kolory, Ciało, Liczby, Czas Zakupy, Kraje Zaliczając najpierw poziom łatwy a potem trudny : I poziom – łatwa gra II poziom – trudna gra Za każdą prawidłową odpowiedź zdobywają punkty, które komputer samoistnie zlicza pokazując poziom zdobytych punktów na specjalnym termometrze. Na zakończenie pierwszej godziny lekcyjnej podsumowanie wyników i wskazanie osób, które w I etapie zdobyły największą ilość punktów

53 Druga godzina lekcyjna Mini-konkurs: Mistrz programu TALK – NOW 1.Czynności organizacyjne - uruchomienie programu. 2. Przypomnienie zasad pracy z programem i rywalizacji par ( lub indywidualnie ). Uczniowie, którzy zdobędą największą ilość punktów otrzymuję nagrodę w postaci dyplomu i oceny celującej z j. niemieckiego. 3. Wejście do swojego konta programu TALK – NOW, rozwiązywanie kolejnych zadań i zaliczanie kolejnych etapów gry. Praca z komputerem jak poprzednio - każdy uczeń po 15 min uczeń działający i wspomagający. 4. Sprawdzenie ogólnej punktacji zdobytej podczas obu lekcji. 5. Wyłonienie i nagrodzenie zwycięzców. 6. Podsumowanie lekcji – ewaluacja. Zaznaczenie wybranych odpowiedzi na kartach ewaluacji. Głównym celem lekcji było zapoznanie dzieci z programem do nauki j. niemieckiego, pokazanie możliwości jakie stwarza w tym zakresie komputer.

54 ROK 2001 Kurs komputerowy dla nauczycieli,,Obsługa komputerów IBM PC z zastosowaniem w dydaktyce'' w wymiarze 40 godzin. O rganizator: ODN Piła. Prowadzący: n-l informatyki SP1 Czarnków - K. Jęśko. W kursie brały udział 3 grupy nauczycieli. ROK 2004 (12.02. – 18.03.2004) -przeprowadzenie kursu komputerowego dla nauczycieli Obsługa komputerów IBM PC z zastosowaniem w dydaktyce w wymiarze 40 godzin. Liczna uczestników 12 osób (n-le Czarnków, Lubasz, Miłkowo, Gębice). Organizator: ODN w Pile. Miejsce: SP 1 Czarnków, sala komputerowa. Prowadzący: n-l informatyki SP1 Czarnków - K. Jęśko ROK 2005 ( 11.04.2005 – 09.05.2005) -Kurs dla 10 nauczycieli Podstawowy kurs webmasterów. Tworzenie stron www. Organizator: ODN w Pile. Prowadząca kurs K. Jęśko opracowała materiały ćwiczeniowe oraz autorski program zajęć. Miejsce: SP 1 Czarnków, sala komputerowa, liczba godzin - 40. ROK 2007 Tworzenie i wykorzystanie multimedialnych pomocy dydaktycznych. Kurs doskonalący. Wymiar godzin – 20. Organizator: ODN w Pile. Miejsce kursu SP1 w Czarnkowie.

55

56

57 Kursy komputerowe organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w SP1 Czarnków. Koordynator kursów - p. Hanna Ćwiklińska z Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie. ROK 2004 Kurs dla bezrobotnych Obsługa komputerów IBM PC(15.11.2004 - 30.11.2004 ). Liczba uczestników – 20 osób. Liczba godzin - 40 h). Miejsce: SP 1 Czarnków. 2005 Kurs komputerowy rozszerzony dla pracujących Kurs obsługi komputera z EFS. 17 uczestników. Organizator UP w Czarnkowie. Czas trwania od 14.09.2005 do 14.12.2005. Liczba godzin - 80 h. Miejsce: SP 1 Czarnków, sala komputerowa. Prowadzący n-l informatyki SP1 - K. Jęśko Przeprowadzenie 40 godzinnego podstawowego kursu komputerowego dla bezrobotnych z EFS Podstawowy kurs obsługi komputera (14.09 – 28.10.2005 r.). Miejsce: SP 1 Czarnków, sala komputerowa. Prowadzący n-l informatyki SP1 - K. Jęśko. Liczba uczestników - 15. Kurs komputerowy dla pracujących Podstawowy kurs webmasterów. Tworzenie stron www. Prowadząca kurs K. Jęśko opracowała materiały ćwiczeniowe oraz autorski program zajęć. Miejsce: SP 1 Czarnków, sala komputerowa, termin: 4.04._27.04.2005. Liczba godzin: 40.

58 ROK 2006 Kurs dla bezrobotnych: Praca-wracam. Termin: 3 VII - 25 VIII 2006r. Czas realizacji: 102 godziny. Szkolenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Społecznego. Był to Kurs komputerowo - kadrowo - płacowy. Ilość uczestników - 14. Kurs prowadziła A. Stróżyńska – n-l informatyki SP1 Czarnków. ROK 2007 Kurs komputerowy dla bezrobotnych z Modułu I Przypomnienie wiadomości i umiejętności z obsługi komputera w zakresie prac biurowych w ramach kursu Kadry i płace. Liczba godzin – 45. Czas trwania od 24.09. do 03.10.2007. Miejsce: SP 1 Czarnków, sala komputerowa 215. Prowadzący: n-l informatyki SP1 - K. Jęśko ROK 2008 Kurs komputerowy dla pracujących, Podstawy obsługi komputera zorganizowany przez UP w Czarnkowie z EFS. Termin: 1.08. – 4.09.2008. Liczba godzin - 60. Miejsce: SP 1 Czarnków, sala komputerowa 215. Prowadzący: n-l informatyki SP1 - K. Jęśko. Obejmował zagadnienia z środowiska Windows, edytora tekstu MS Word, arkusza kalkulacyjnego MS Excel, grafiki i Internetu. Kurs zakończył się egzaminem. Kurs został zrealizowany w ramach projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie POKL.09.05.00-30-020/07 WIEM – WIEDZA, Informacja, Edukacja Mieszkańców Gminy Czarnków współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI. Wykonawcą szkolenia był Ośrodek Szkolenia Kursowego KLEMSZKOL w Pile.

59

60

61


Pobierz ppt "Kółka informatyczne Inne zajęcia pozalekcyjne Kursy dla społeczności lokalnej Kółko informatyczne KL. IV-VI Kółko informatyczne KL. IV-VI Dzieciaki Sieciaki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google