Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiat Bolesławiecki Projekt Budżetu Powiatu Bolesławieckiego na 2009 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiat Bolesławiecki Projekt Budżetu Powiatu Bolesławieckiego na 2009 rok."— Zapis prezentacji:

1 Powiat Bolesławiecki Projekt Budżetu Powiatu Bolesławieckiego na 2009 rok

2 Lp.DziałWyszczególnienie Plan dochodów na 2009 r. % dochodów Różne rozliczenia (subwencja ogólna,odsetki) ,489% 2756 Dochody od osób prawnych i fizycznych ,020% 3600 Transport i łączność ,230% 4754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,916% 5851 Ochrona zdrowia ,979% 6700 Gospodarka mieszkaniowa ,448% 7853 Pozostałe zadania w zakresie ,170% 8921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,000% 9801 Oświata i wychowanie ,793% Działalność usługowa ,792% Administracja publiczna ,425% Pomoc społeczna ,416% Leśnictwo ,158% Edukacyjna opieka wychowawcza ,124% Rolnictwo i łowiectwo ,038% 752 Obrona narodowa1 4000,002% Obsługa długu publicznego 0,000% 17 polityki społecznej 0,000% Kultura fizyczna i sport 0,000% I. Razem: ,000%

3 Lp.Wyszczególnienie Plan wydatków na 2009 r. % wydatków 1 Oświata i wychowanie ,23% 2 Transport i łączność ,84% 3 Administracja publiczna ,99% 4Edukacyjna opieka wychowawcza ,24% 5 Pomoc społeczna ,93% 6 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,52% 7 Obsługa długu publicznego ,68% 8 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,77% 9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,99% 10 Ochrona zdrowia ,85% 11 Działalność usługowa ,47% 12 Różne rozliczenia ,04% 13 Leśnictwo ,19% 14 Gospodarka mieszkaniowa ,17% 15 Kultura fizyczna i sport ,04% 16 Rolnictwo i łowiectwo ,04% 17 Obrona narodowa1 4000,002% I. Razem: ,00%

4 Nazwa i lokalizacja zadania Planowane nakłady na 2009 r. ogółemPowiatGminaRządUnia 267 Przebudowa chodników ul. Łasicka Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ulic Zygmunta Augusta, Łasicka, Parkowa Przebudowa ul.K.Miarki i Żwirki i Wigury w Bolesławcu * Przebudowa dróg powiatowych Nr 2272 D i 2275 D stanowiących ciąg komunikacyjny w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych " -Modłowa Razem Miasto Bolesławiec

5 Inwestycje drogowe w gminie miejskiej Bolesławiec 2009 r zł

6 Nazwa i lokalizacja zadania Wartość kosztorys / szacunk Planowane nakłady na 2009 r. og ó łem PowiatGminaRząd Przebudowa drogi powiatowej Nr 2294 D Suszki - Stare Jaroszowice na odcinku od skrzyżowania z drogą do kopalni w Starych Jaroszowicach Przebudowa dr ó g powiatowych Nr 2272 D i 2275 D stanowiących ciąg komunikacyjny w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dr ó g Lokalnych " Bolesławiec-Kraśnik - Krzyżowa Razem Gmina wiejska Bolesławiec

7 Inwestycje drogowe w gminie wiejskiej Bolesławiec 2009 r zł.

8 Nazwa i lokalizacja zadania Planowane nakłady na 2009 r. og ó łem PowiatGminaRząd Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2279 D w Wykrotach Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279 D od drogi krajowej Nr 4 w kierunku Nowogrodźca na odcinku 4,5 km w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dr ó g Lokalnych " Przebudowa skrzyżowania dr ó g powiatowych Nr 2273 D i Nr 2496 D w Gościszowie Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2496 D w Milikowie Razem Nowogrodziec

9 Inwestycje drogowe w gminie Nowogrodziec 2009 rok zł

10 Osiecznica Nazwa i lokalizacja zadania Planowane nakłady na 2009 r. ogółemPowiatGminaRząd Przebudowa drogi powiatowej Nr 2281 D w Osieczowie Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2271 D w Przejęsławiu Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2271 D w Świętoszowie 150 mb Razem

11 Inwestycje drogowe w gminie Osiecznica 2009 rok zł.

12 Warta Bolesławiecka Nazwa i lokalizacja zadania Planowane nakłady na 2009 r. og ó łem PowiatGminaRząd Odnowa nawierzchni drogi 2275 D Tomasz ó w Bolesławiecki mb Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2277 D Iwiny - Lubk ó w Przebudowa dr ó g powiatowych Nr 2272 D i 2275 D stanowiących ciąg komunikacyjny w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dr ó g Lokalnych Krzyżowa-Tomasz ó w Razem

13 Inwestycje drogowe w gminie Warta Bolesławiecka zł.

14 Gromadka Nazwa i lokalizacja zadania Planowane nakłady na 2009 r. ogółemPowiatGminaRząd Przebudowa dróg powiatowych Nr 2272 D i 2275 D stanowiących ciąg komunikacyjny w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych " Kraśnik-Krzyżowa- Tomaszów

15 Inwestycje drogowe w gminie Gromadka 2009 rok zł.

16 Inwestycje drogowe 2009 rok z udziałem środków rządowych ("Schetynówki") i unijnych (RPO - Karola Miarki, Żwirki i Wigury) zł

17 Inwestycje drogowe w Powiecie Bolesławieckim 2009 r zł.

18 Inwestycje drogowe 2009 rok środki gmin oraz powiatowe własne i pozyskane przez Powiat ("Schetynówki"i RPO Karola Miarki-Żwirki i Wigury zł.

19 Powiatowe inwestycje drogowe 2009 r zł.

20 Wydatki budżetu powiatu bolesławieckiego Transport i łączność zł

21 PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU POWIATU z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów na r. (bez poręczeń) Rodzaj zadłużenia CelPożyczkodawca Data zaciągnięcia zobowiązania Kwota na nowe pożyczki i kredyty spłata rat kapitało- wych Stan na Kredyt Przebudowa drogi powiatowej Świętoszów - Rudawica BOŚ S.A. w Warszawie Oddział we Wrocławiu r Pożyczka Termomodernizacja budynku ZSO Nr 1 NFOŚiGW w Warszawie r Kredyt Spłata zobowiązań SP ZOZ -restrukturyzacja NORDEA BANK POLSKA S.A r Pożyczka Spłata zobowiązań SP ZOZ -restrukturyzacja Gmina Miejska Bolesławiec r Pożyczka Termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien II LO w Bolesławcu WFOSiGW we Wrocławiu r KredytInwestycje drogowe- II półrocze 2009 r Razem

22 PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU POWIATU z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów na ze spłacanym poręczeniem Rodzaj zadłużenia Cel Data zaciągnięcia zobowiązania Kwota na r. nowe pożyczki i kredyty spłata rat kapitałowych Stan na Kredyt Przebudowa drogi powiatowej Świętoszów - Rudawica Pożyczka Termomodernizacja budynku ZSO Nr Kedyt Spłata zobowiązań SP ZOZ -restrukturyzacja Pożyczka Spłata zobowiązań SP ZOZ -restrukturyzacja - od gm.miejskiej Pożyczka Termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien II LO w Bolesławcu Poręczenie SP ZOZ zł- spłaca powiat KredytInwestycje drogowe II półrocze

23 Projekty współfinansowane ze środków unijnych zł.

24 Kredyty i pożyczki SP ZOZ-u Rodzaj zadłużenia, cel rok Kwota Spłacone pozostaje do spłaty Data spłatyUwagi NORDEA 2003 zobowiązania handlowe kapitał spłacany przez Powiat odsetki Ogółem NORDEA 2006 zobowiązania "13" kapitał spłacany przez Szpital- poręcznie Powiat odsetki Ogółem NORDEA SOR- inwestycyjny kapitał spłacany przez Szpital- poręcznie Powiat odsetki Ogółem BGK pożyczka kapitał spłacany przez Szpital- poręcznie Powiat odsetki Ogółem BGK pożyczka kapitał spłacany przez Powiat odsetki Ogółem Razem kapitał Razem odsetki Ogółem

25 Budżety (wykonanie) do wydatków majątkowych w latach

26 Kontrakty szpitala w latach

27 Zadłużenie szpitala w latach

28 Finansowanie inwestycji i restrukturyzacji lata


Pobierz ppt "Powiat Bolesławiecki Projekt Budżetu Powiatu Bolesławieckiego na 2009 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google