Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieć Informacyjna Europe Direct

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieć Informacyjna Europe Direct"— Zapis prezentacji:

1 Sieć Informacyjna Europe Direct

2 Sieć Informacyjna Europe Direct, zarządzana przez Komisję Europejską, rozpoczęła swoją działalność w 2005 roku. W jej skład wchodzą Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct oraz Centra Dokumentacji Europejskiej. Dodatkowo, dzwoniąc pod numer: , dostępny bez opłat z każdego kraju członkowskiego, można się połączyć ze specjalną infolinią, której pracownicy odpowiadają na pytania dotyczące UE

3 Nowa edycja Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct została wyłoniona 1 stycznia 2013 roku, będzie ona funkcjonować przez 5 lat. W ramach otwartego konkursu, przeprowadzonego we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, Komisja Europejska wybrała 500 podmiotów, które prowadząc Punkty stanowią „pierwszą linię kontaktu” z Unią Europejską. W Polsce funkcjonuje 31 Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct.

4 Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Katowice
Na Śląsku o Unii Europejskiej

5 Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice prowadzony jest przez Fundację na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży Viribus Unitis. Wszystkie usługi świadczone przez ED – Katowice są nieodpłatnie. Głównym celem działania Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice jest przybliżanie mieszkańcom regionu tematyki unijnej. Cel ten realizowany jest poprzez szereg działań, wśród których należy wskazać na:

6 Prowadzenie otwartego Punktu Informacji Europejskiej
Komunikacja ze społecznością lokalną za pośrednictwem strony internetowej oraz profilu na portalu społecznościowym Facebook

7 Przygotowywanie publikacji własnych:
Scenariusze lekcji europejskich dla szkół podstawowych oraz scenariusze lekcji europejskich dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Publikacja naukowa „Tematy Europejskie. Szkice o Unii Europejskiej”. Kalendarz ścienny na rok „Obywatele Unii Europejskiej”.

8 Obecność w mediach lokalnych:
Udział w audycjach radiowych w Radiu Katowice Publikacja artykułów na portalach naszemiasto.pl oraz mmsilesia.pl

9 Organizacja stoisk informacyjno–promocyjnych podczas wydarzeń w pomieszczeniach np.: Targów Pracy, konferencji, szkoleń. Organizacja stoisk informacyjno-promocyjnych podczas imprez plenerowych np.: Dni Organizacji Pozarządowych, festynów.

10 Prowadzenie lekcji europejskich we wszystkich typach szkół
Prowadzenie letnich warsztatów pt. „Podróże do Europie” Prowadzenie wykładów dla różnych grup odbiorców np.: na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, podczas konferencji, w domach kultury i bibliotekach Organizacja „Dni Kariery Europejskiej” na wyższych uczelniach oraz szkoleń z wypełniania dokumentacji Europass dla młodzieży i studentów

11 Organizacja gry miejskiej „Złap Fundusze” poprzedzonej cyklem warsztatów
Organizacja konferencji dla uczniów połączonej z konkursem negocjacyjnym Organizacja „Śląskiego Dnia Europy”

12 Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice chętnie, w miarę posiadanych sił i środków , angażuje się we wszystkie przedsięwzięcia o charakterze europejskim w regionie. Nasi przedstawiciele mogą poprowadzić wykład, szkolenie lub warsztaty. Zorganizować stoisko informacyjne i zabrać głos podczas konferencji. Serdecznie zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług.

13 Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Katowice
ul. Kościuszki 6 Katowice tel fax

14 Litwo, Łotwo, Estonio! Ojczyzno moja…
…z wizytą u Bałtów

15 Dlaczego Bałtowie? Bałtowie to indoeuropejska grupa ludnościowa, zamieszkująca obszar Europy Środkowej, głównie południowo-wschodnie wybrzeża Morza Bałtyckiego i posługująca się językami bałtyckimi, należącymi do języków bałtycko-słowiańskich. Obecnie dla określenia trzech państw położonych nad Morzem Bałtyckim: Litwy, Łotwy i Estonii stosuje się raczej : „państwa bałtyckie” lub „państwa nadbałtyckie”. Mieszkańców wszystkich trzech krajów bałtyckich określa się niekiedy jako Bałtów, co z etnograficznego punktu widzenia nie jest poprawne, gdyż Estończycy są narodem ugrofińskim, a z wywodzącymi się z Indoeuropejczyków Bałtami (Litwinami i Łotyszami) mają niewiele wspólnego. Jednak nazwa ta używana jest w języku potocznym, także w stosunkach międzynarodowych czy literaturze.

16 Lietuva, tėvyne mūsų „Litwo, ojczyzno nasza”- tak brzmi pierwszy wers hymny litewskiego, co nam Polakom może się kojarzyć ze słynnym mickiewiczowskim wyznaniem: "Litwo ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić ten tylko się dowie, kto cię stracił..." Uczniowie, którzy nie interesują się historią, nigdy nie rozumieli, dlaczego nasz naczelny poeta, nie napisał: "Polsko Ojczyzno moja". Nie napisał tak, bo urodził się i wychował na ziemiach litewskich, które przez wieki należały do Królestwa Obojga Narodów, zjednoczonych pod berłem króla Polski.

17 Jadwiga i Władysław Jagiełło
Trochę historii Później jednak porzucił chrześcijaństwo, a po jego śmierci państwo rozpadło się. Połączył je na powrót dopiero na początku XIV wieku książe Giedymin. Jego córka Aldona była żoną Kazimierza Wielkiego. Litwini ochrzcili się za sprawą wnuka Giedymina, Władysława Jagiełły, ożenionego z królową Jadwigą i w ten sposób wyniesionego na krakowski tron (1386). Litwini mieli kiedyś swojego króla, jedynego w historii, Mendoga ( ), skutecznie walczącego z Polakami. Zjednoczył on zwalczające się plemiona, pod presją Krzyżaków przyjął chrzest - uwieczniony na obrazie Jana Matejki - i otrzymał od papieża koronę. Chrzest Litwinów Król Mendog Jadwiga i Władysław Jagiełło

18 Bitwa pod Grunwaldem- obraz Matejki Rzeczpospolita Obojga Narodów
Od tej pory Polska i Litwa ściśle ze sobą współpracowały. Na dzień dobry stoczyły wspólnie jedną z największych bitew w dziejach świata, pokonując pod Grunwaldem (1410) wojska krzyżackie, wspierane przez kwiat rycerstwa europejskiego. Od Unii Lubelskiej (1569) stanowiliśmy jedno pod nazwą Rzeczpospolita Obojga Narodów. Herb Rzeczpospolitej Obojga Narodów- Orzeł w koronie i Pogoń, która do dnia dzisiejszego jest oficjalnym herbem Litwy. Bitwa pod Grunwaldem- obraz Matejki Rzeczpospolita Obojga Narodów

19 Litewskie krzyże Tak jak dla Hiszpanii znaczące jest flamenco i corrida, dla Francji świat mody i croisanty tak dla Litwy najważniejszym symbolem są krzyże. Tradycja stawiania krzyży przy głównych komunikacyjnych traktach, na rozstajnych drogach, w gajach i na polach, pojawiła się na Litwie wraz z chrześcijaństwem i częściowo nasiąkła pierwiastkami pogańskimi. Bałtowie od zawsze czcili siły przyrody, dlatego tak bogate motywy roślinne w zdobnictwie.

20 Góra krzyży W miejscu tym postawiono w 1430 r. kapliczkę upamiętniającą przyjęcie przez Żmudzinów chrztu. Nad kapliczką górował wielki krzyż. Po upadku powstania listopadowego w 1831 r. zaczęto tam masowo przynosić i stawiać kolejne krzyże i od tego czasu przybywa ich stale. Stawiane są, bądź podwieszane na już stojących, różnej wielkości, od ogromnych kilkumetrowych aż po całkiem miniaturowe, w intencji nadziei, przyszłości, jako symbole zadumy, wiary bądź jako wota dziękczynne. Liczba krzyży nie jest dokładnie oszacowana. Oceania się, że samych krzyży stojących jest ok. 50 tysięcy, natomiast licząc z położonymi i podwieszonymi ich liczba może wynosić ponad 150 tys.

21 Wilno Wilno przez długi okres swojej historii było miastem wielonarodowym i wielokulturowym, czego ślady widoczne są do dziś. Miasto jest malowniczo położone w dolinie Wilejki i otoczone lasami sosnowymi. Wilno posiada prawdopodobnie najwiekszą starówkę w Europie ha (trzy razy większa niż w Krakowie) Wilno jest jedyną stolicą europejską znajdującą się na pograniczu dwóch starych cywilizacji – łacińskiej i bizantyjskiej. W wielowiekowym i wielokulturowym mieście do dziś żywy jest duch tolerancji narodowościowej i wyznaniowej.

22 Architektura Z pięknem i malowniczością tamtejszej przyrody może rywalizować jedynie bogactwo architektury starego Wilna. Miasto ma jedną z największych w Europie starówek i wiele zabytków wpisanych na listę światowego dziedzictwa kulturalnego. Zwiedzanie warto zacząć od ulicy Zamkowej wiodącej do Ostrej Bramy i katedry św. Stanisława. katedra św. Stanisława ulica Zamkowa

23 Architektura Uniwersytet Wileński- państwowy Uniwersytet w Wilnie, założony w 1579 przez króla Polski Stefana Batorego jako Akademia i Uniwersytet Wileński, w okresie II Rzeczypospolitej w latach 1919–1939 Uniwersytet Stefana Batorego; trzeci najstarszy uniwersytet na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie Wschodniej, współcześnie największy uniwersytet litewski

24 Architektura Zamek Giedymina- w źródłach pisanych zamek w Wilnie pojawia się po raz pierwszy w 1323 roku, w umowie księcia Giedymina z zakonem krzyżackim. Rok ten uważany jest za datę założenia Wilna. Zamek na wzgórzu nazwano zamkiem Giedymina. Był on nie tylko centrem politycznym Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale też częścią kompleksu obronnego. Wraz z zamkami Dolnym i Krzywym zamek Giedymina pomyślnie odparł najazdy krzyżackie w XIV wieku.

25 Architektura Zamek w Trokach- jedyny w Europie Wschodniej zamek na wyspie. Najstarsze części warowni pochodzą z XIV wieku. Twierdza znajduje się niecałe 30 kilometrów od Wilna.- Zamek został wzniesiony przez wielkiego księcia litewskiego Kiejstuta i jego syna Witolda, który w 1430 zmarł na zamku. Troki były w tym okresie ważnym ośrodkiem Wielkiego Księstwa Litewskiego.

26 Wileński Jarmark Kaziukowy
To odbywający się od czterystu lat jarmark odpustowy w Wilnie w dzień świętego Kazimierza (4 marca). W jego trakcie odbywają się pochody na czele z kuglarzami i przebierańcami. Kaziuki pierwotnie odbywały się na Placu Katedralnym, ale w 1901 roku przeniosły się na Placu Łukiski. Wileńskie Kaziuki były też poniekąd prekursorem dzisiejszych Walentynek. Sprzedawano tu pierniki-serduszka, przebite strzałą, kupowane dla ukochanej w dowód przywiązania. Niektóre z nich były ozdobione zabawnymi lukrowanymi napisami-wyznaniami: „Całuja ciebia – moja kroszka” (okruszynko) lub dla odmiany: „Serca moja hyc na twoja – powiedz, czy ty będziesz moja?”. Żaden Kaziuk nie odbył się bez słynnych smorgońskich obwarzanków, które „reklamowano” dowcipnie okrzykami (w wileńskiej gwarze): „Obwarzanki sprzedają, dziurki darmo oddają!” Na kaziukowym jarmarku można było kupić wszystko, nawet konia z wozem, ale od wielu, wielu już lat i do dziś dnia królową każdego takiego jarmarku była i jest wileńska palma wielkanocna.

27 I Ty co w Ostrej świecisz Bramie
Sytuacja zmieniła się od 1626 r., kiedy to przy Ostrej Bramie został założony klasztor Karmelitów Bosych. Jeden z zakonników nad Ostrą Bramą zbudował dla obrazu Madonny drewnianą kaplicę ze schodami, w której zaczęli gromadzić się na modlitwie mieszkańcy Wilna. W kaplicy tej, za wstawiennictwem Bogarodzicy, wilnianie wielu pokoleń wypraszali szczególne łaski dla siebie i swoich bliskich. Obraz Madonny bez dzieciątka, o smutnym obliczu z lekko pochyloną głową i rękami krzyżowanymi na piersiach, umieszczono na bramie, która uchodziła za najbardziej reprezentacyjną - ponieważ witano tutaj oficjalnych gości przybywających do miasta. Obraz ten, nie zwracając szczególnej uwagi, wisiał we wnęce z okiennicami, które chroniły go od deszczu i śniegu. Ostra Brama w Wilnie wzniesiona na początku XVI wieku jest jedną z dziewięciu istniejących wtedy bram w murach obronnych miasta. W średniowiecznym Wilnie był taki obyczaj, że we wnękach wież nad bramą umieszczano święte obrazy. Dekretem papieskim z 1927 r. obraz Madonny Ostrobramskiej, któremu nadano nazwę obrazu Matki Bożej Miłosierdzia, został ukoronowany koronami papieskimi.

28 Mierzeja Kurońska Mierzeja Kurońska jest charakterystycznym pasem lądu, oddzielającym Morze Bałtyckie od Zalewu Kurońskiego. Z satelitarnej perspektywy przypomina ona nieco wykończenie sukni, podczas gdy zalew jest klasyczna kolią. Długość Mierzei to 98 km, a jej szerokość zmienia się zależnie od miejsca i waha między 0,4 a 4 km. Mierzeja Kurońska jest dziś pasmem wydm, z których najwyższe sięgają nawet 50 metrów i zajmują pod tym względem drugie miejsce w Europie.

29 Środek Europy Ponadto istnieje kilkanaście innych punktów uważanych za "środek Europy", znajdujących się na terenie Litwy, Polski, Niemiec, Austrii, Słowenii, Czech, Słowacji, Rumunii, Ukrainy (Diłowe w okolicy Rachowa) lub Białorusi. Zjawisku temu reżyser Stanisław Mucha poświęcił film dokumentalny "Środek Europy" (2004). Według obliczeń dokonanych w 1989 roku przez Jean-George'a Affholdera z francuskiego Narodowego Instytutu Geografii środek Europy znajduje się na terytorium Litwy w pobliżu Wilna, co Litwini uczcili specjalnym parkiem.

30 Słownik Niechęć do zapożyczeń jest u Litwinów dość silna, dlatego pamiętać trzeba o podręcznym słowniku języka litewskiego, bo ciężko znaleźć wyraz, który byłby podobny do uniwersalnych słów, takich jak hotel, czy restauracja. Oto jedne z ciekawszych zwrotów w języku litewskim: - vieszbutis (w dosłownym tłumaczeniu to dom publiczny)  - hotel - pedkelnes (dosł. tłumacz. - stopospodnie) – rajstopy - surainis (serownik) – cheeseburger - deszrainis (kiełbaśnik) – hot dog

31 Łotwa Łotwa jest państwem unitarnym, w skład którego wchodzą 4 krainy historyczne: Łatgalia (łot. Latgale, niem. Lettgallen, od nazwy plemienia Łatgalów). Dawne Inflanty Polskie. Nazwa Inflanty Polskie pojawiła się po pokoju w Oliwie 1660, gdy Łatgalia, jako jedyna część Inflant, pozostała w granicach Rzeczypospolitej (Kurlandia i Semigalia stanowiły lenne, jednakże odrębne od federacji, księstwo). Kurlandia (łot. Kurzeme – ziemia Kurów). Nazwa pochodzi od łotewskiego plemienia Kuronów (Kurów, Kursi). W szerszym kontekście nazwa używana na określenie Księstwa Kurlandii i Semigalii. Było to księstwo lenne Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Semigalia (także: Zemgalia, łot. Zemgale, niem. Semgallen, od nazwy plemiennej Zemgalowie) wraz z Kurlandią weszła w skład niemieckojęzycznego feudalnego Księstwa Kurlandii i Semigalii, będącego lennem Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a po rozbiorach, Rosji. Liwonia (łot Vidzeme - "Śródziemie"; niem. Livland, czasami także "Liwlandia" – ziemia Liwów) Zamieszkana przez bałtyckofińskie plemię Liwów.

32 Łotwa to jedno z najmniejszych krajów w Europie o najniższym wskaźniku demograficznym, a jedna trzecia obywateli mieszka w Rydze, niewielkim jak na stolicę europejska mieście, liczącym zaledwie mieszkańców.

33 Powierzchnia Łotwy to kilometrów kwadratowych, z czego 39% stanowią lasy z jezior i rzek, przy czym wykorzystywanie obszarów przeznaczonych dla turystyki nie zakłóca równowagi naturalnego środowiska.

34 Ryga Ryga, to największe wśród miast krajów nadbałtyckich. Jest też zarazem stolica Łotwy. Miasto leży u ujścia rzeki Dźwiny do Bałtyku, dzięki czemu Ryga jest ważnym węzłem komunikacyjnym ze swoim portem morskim i rzecznym. Położenie miasta oraz wcielenie do Hanzy (związek miast handlowych Europy Północnej) warunkowały kierunek rozwoju i szybko Ryga stała się jednym z najważniejszych portów Bałtyku. Przez kilkaset lat pozostawała też pod wpływami niemieckimi i szwedzkimi, co sprawiło, że wiele tu pozostaje naleciałości kulturowych z tego okresu. Przez 60 lat należała nawet do I Rzeczypospolitej.

35 Atrakcje Ryga wita turystów nowocześnie najwyższą konstrukcją w mieście - wieżą telewizyjną, mającą 368,5 m wys. To trzeci co do wielkości obiekt w Europie. Z daleka widać też most wantowy przez Dźwinę – najładniejszy z czterech mostów stolicy Łotwy. Interesującymi obiektami są również gildie kupieckie, typowe dla krajów nadbałtyckich.

36 Zabytki Jednym z najciekawszych zabytków miasta jest Rigas pils czyli XIV-wieczny zamek ryski, wielokrotnie przebudowywany, z czterema basztami, z których do dziś zachowała się jedna. Przez wiele lat pełnił on rolę siedziby rosyjskich władz gubernialnych oraz był pałacem prezydenckim w okresie między wojnami światowymi. Dziś w zamku swoją siedzibę mają trzy łotewskie muzea. Starówka w Rydze jest stosunkowo niewielka, ale i tak należy do najpiękniejszych we wszystkich nadbałtyckich krajach. Bez wahania można powiedzieć, że to największa atrakcja miasta. Doma Baznica to ryska katedra, zbudowana wraz z klasztorem w XIII wieku i uznawana za największy kościół w krajach nadbałtyckich.

37 Noc Świętojańska W dniu Świętego Jana obchodzone jest święto nazywane „Ligo” lub „Jani”. Trwa ono dwa dni. W tym czasie domy przystraja się kwiatami, trawami, wiankami z liści dębów. W nocy palone są ogniska, które mają nawiązywać do kultu ognia. Goście świętojańscy wędrują od domu do domu, tańcząc i śpiewając. Gospodarze częstują ich tradycyjnym serem janowym (ser topiony z kminkiem) i piwem, rzadziej zaś mlekiem i mięsem. Zgodnie z tradycją drzwi do domu, stajni, obory i stodoły ozdabia się gałązkami jarzębiny, pokrzywy i łopuchem, gdyż kiedyś wierzono, że obroni to gospodarzy przed czarownikami i niedźwiedziami.

38 Święto Plonów Na Łotwie 29 września, a więc w dniu Św. Michała przypada święto plonów, czyli łotewskie dożynki. Po zakończeniu żniw, kiedy spiżarnie w gospodarstwach były pełne, za sprawą pomyślnych zbiorów, ubijano prosiaka lub owcę i hucznie świętowano. Przywiązywano również dużą wagę do chleba wypiekanego z pierwszych zbiorów. Wierzono, że osoba która spożywa taki chleb, powinna być pewna spełnienia najskrytszych swoich pragnień i marzeń. Do dnia dzisiejszego dożynki są obchodzone właśnie w ten dzień.

39 Estonia Ze względu na niezwykłą przyrodę – morze, wyspy, bagna, lasy i jeziora, Estonię nazwać można ustroniem Europy. W tym bajkowym zakątku napotkamy też niezwykłe zabytki, świadectwa burzliwej, ale i bogatej historii – zamki, fortyfikacje, kościoły. Nieskażona natura i dziedzictwo kulturowe chronione jest w skansenach, parkach i rezerwatach.

40 Aestii Nazwa Estonia (we współczesnym języku estońskim Eesti) może być wywodzona ze słowa Aestii, nazwy nadanej przez starożytnych Germanów ludom zamieszkującym tereny na północny wschód od Wisły. Rzymski historyk Tacyt w 98 r. n.e. po raz pierwszy pisał o ludach Aestii i wczesnych Skandynawach, nazywając ziemie na południe od Zatoki Fińskiej Eistland, a ich mieszkańców eistr. Tacyt

41 Estonia a Skandynawia Biorąc pod uwagę silne wpływy skandynawskie w Estonii, wielu Estończyków czuje się Skandynawami. Wpływy szwedzkie czy duńskie były w Estonii bardzo silne. Sama nazwa stolicy Estonii – Tallinn znaczy "Duńskie Miasto". Pod względem kulturowym, wyznaniowym i wieloma innymi Estonia jest dość podobna do sąsiedniej Finlandii (Estończycy są najbliższymi krewnymi Finów), różnicą mogą być silne wpływy niemieckie w Estonii, których w Finlandii nie było w takim stopniu. A o związkach ze Skandynawia niech świadczy fakt, iż rysowniczką słynnych książek Szwedki Astrid Lindgren, m.in.: Pippi Langstrump i Dzieci z Bullerbyn, była Estonka Ilon Wikland, urodzona w Tartu, mieszkająca w Haapsalu i Tallinie.

42 Język Oficjalnym językiem kraju jest język estoński, należący do grupy języków ugrofińskich. Estoński jest bardzo blisko spokrewniony z językiem fińskim. Język estoński posiada także bardzo silne wpływy germańskie (głównie z niemieckiego i szwedzkiego), około 30% wszystkich słów pochodzi z tych języków, w tym najwięcej z dolnosaksońskiej odmiany języka niemieckiego. Spowodowane jest to wielowiekową, niemiecką, szwedzką i duńską dominacją, osadnictwem i panowaniem na terenie Estonii. Podczas ery radzieckiej język rosyjski był obowiązkowo nauczany w szkołach i stąd powszechna jego znajomość, nie tylko wśród etnicznych Rosjan, ale również wśród starszych, letnich Estończyków. Historia Estonii sprawia jednak, że nawet znający język rosyjski Estończycy nie chcą go używać i w praktyce wolą porozumiewać się w dowolny inny sposób, przy pomocy kilku znanych słów angielskich lub na migi.

43 Ekonomia Pewnie dlatego informatyzacja postępuje tam tak szybko, a dostęp do sieci jest powszechny. Estończycy mogą zgłaszać własne projekty ustaw, płacić podatki i głosować przez Internet. Za pomocą elektronicznych dowodów osobistych mogą przeprowadzać transakcje bankowe, płacić za jazdę autobusem i obiad w restauracjach. Estonia jest jednym z najbardziej atrakcyjnych państw świata pod względem gospodarczym. W Index of Economic Freedom (2005) zajęła 4. miejsce, ustępując jedynie takim bogatym państwom jak Hong Kong, Singapur i Luksemburg. Technologie: KaZaA, Skype i Hotmail powstały właśnie w Estonii.

44 Kratery Kaali Meteoryty spadają na naszą planetę od milionów lat, a o większości z nich mieszkańcy ziemi nie mają w ogóle pojęcia, ale od czasu do czasu spadnie jeden większy, bardziej znaczący i wtedy zmienia się historia ziemi w sposób diametralny. Na szczęście zdarza się to niezwykle rzadko, dla współczesnych natomiast ciekawostka mogą być pozostawione ślady po tych mniej znaczących. Jednym z takich miejsc naznaczonych meteorytami jest Kaali w Estonii. Jeziora Kaali należą do najbardziej niezwykłych miejsc w Estonii. W 1937 roku fragmenty skał z dużą zawartością żelaza jednoznacznie wskazały na pochodzenie kosmiczne. Energia uderzenia została obliczona na około 80 TJ i jest porównywalna z bombą zrzucona w Hiroszimie. Świadczą o tym spalone lasy w promieniu 6 km.

45 Zabytek unikalny Podróż po Estonii nie może się obejść bez wizyty w "Studni Czarownicy" - to jedno z najbardziej unikatowych zjawisk w Europie. Na czym ono polega? Otóż po obfitych opadach koryta podziemnych rzeki napełniają się wodą, wówczas studnia, o głębokości 2,4 metra, zaczyna "kipieć". Tworzy się gejzer, który wyrzuca 100 litrów wody na sekundę. Lokalne podania głoszą, że woda bulgocze, gdy czarownice chłostają się gałęziami drzew.

46 Tallin Tallinn, dziś miasto estońskie przez wieki odczuwało wpływy innych nacji, w tym między innymi Finów, którzy upodobali sobie to miejsce na ośrodek handlu. Dzięki nim Tallinn był już ważnym miastem w X wieku. Dwukrotnie było również własnością Duńczyków, którzy pozostawili po sobie ślad w postaci jednej z największych fortyfikacji. Pod duńskimi rządami miasto przystąpiło do Hanzy, co dało mu kolejną szansę rozwoju gospodarczego. Jako doskonały fort stał się wkrótce siedzibą zakonu krzyżackiego. Dziś Tallinn jest stolicą Estonii, jednocześnie nabierając charakteru miasta europejskiego. Starówka w Tallinie Tallinn to miasto, w którym jest co zwiedzać. Największą atrakcją są oczywiście stare mury obronne otaczające Dolne Miasto, a w obecnej kamiennej postaci wybudowane pod koniec XIII wieku.

47 Ultramodernistyczna Synagoga
Nowoczesny Tallin Dokąd zmierza Tallinn w XXI wieku można zobaczyć spacerując po tętniącej życiem dzielnicy Rotermann, która jest centrum kulturalnym i handlowym z bardzo nowoczesną architekturą. Spośród nowoczesnych przykładów architektury warto wspomnieć o modernistycznej synagodze oraz o fascynującym, ale zarazem kontrowersyjnym budynku Fahle. Znajduje się on na terenie dawnej fabryki i dziś jest uznawany za najbardziej luksusowe miejsce w Estonii. Ultramodernistyczna Synagoga Budynek Fahle.

48 Wyspy Wielką atrakcją Estonii są wyspy. Każda z nich posiada swój własny niepowtarzalny styl i coś, co przyciąga turystów. Główny atut to przyroda, malownicza, naturalna i często nieskażona przez człowieka. Najciekawsza jest wyspa Hiuma i jej bagienne lasy, mokradła i podmokłe łąki wśród których żyją dzikie gatunki roślin i zwierząt.

49 Park Narodowy Lahemaa Park ten uważany jest za największą atrakcję Estonii. Na wybrzeżu należącym do Parku można obserwować foki długonose. Znajduje się tu ich największe skupisko w całej Europie. Na terenie Parku znajdziemy także liczne zabytki i małe, urokliwe miejscowości.

50 Kuchnia Bałtów Państwa leżące nad Morzem Bałtyckim nie mogą poszczycić się łagodnym, ciepłym klimatem. Znajduje to odzwierciedlenie w sztuce kulinarnej tego kraju. Estończycy jedzą mało owoców i warzyw za to sporo ryb i potraw mięsnych. To co może zadziwić przeciętnego Europejczyka to wszechobecny w kuchni bałtyckiej chleb.

51 Quiz wiedzy 1. Podanym herbom przyporządkuj właściwą republikę nadbałtycką: a) Łotwa b) Estonia c) Litwa

52 Quiz wiedzy 2. Przyporządkuj właściwą jednostkę monetarną do jednego z państw nadbałtyckich: b) Estonia a) Litwa 1 EURO 1 LIT c)Łotwa 1 ŁAT

53 Quiz wiedzy d 3. W którym roku Estonia wstąpiła do strefy euro?
b) 2007 c) 2010 d) 2011 d Prawidłowa odpowiedź:

54 Quiz wiedzy a 4. Prezydentem, którego kraju jest ta pani? a) Litwy
b) Łotwy c) Estonii d) żadnego z wymienionych a Prawidłowa odpowiedź: Dalia Grybauskaitė

55 Quiz wiedzy c 5. Jak liczna jest polska mniejszość narodowa na Litwie?
a) Więcej niż 0,5 mln b) Mniej niż 200 tys. c)Około 250 tys. d) Około miliona c Prawidłowa odpowiedź:

56 Quiz wiedzy d 6. Członkiem NATO nie jest: a) Litwa b) Łotwa c)Estonia
d) Wszystkie ww. kraje są członkami NATO d Prawidłowa odpowiedź:

57 Quiz wiedzy c 7. Liczba ludności w Estonii wynosi: a) Ok. 3 mln
b) Ok. 2 mln c)Ok. 1 mln d)Ok. 700 tys. c Prawidłowa odpowiedź:

58 Quiz wiedzy b 8. Łotwa jest: a) Monarchią konstytucyjną
b) Republiką parlamentarną c)Republiką federalną d) Państwem autorytarnym b Prawidłowa odpowiedź:

59 Quiz wiedzy 9. W którym roku Litwa, Łotwa i Estonia przystąpiły do UE? a) 2007 b) 2004 c)2006 d)Państwa te nie są członkiem UE b Prawidłowa odpowiedź:

60 Quiz wiedzy a 10. Jaką nazwę nosi parlament estoński? a) Riigikogu
b) Saeima c) Izba Gmin d) Izba Reprezentantów a Prawidłowa odpowiedź:

61 Quiz wiedzy c 11. Rzeka Niemen przepływa przez:
a) Litwę, Rosję, Estonię b) Łotwę, Rosję, Estonię c) Biłoruś, Litwę, Rosję d) Tylko przez Litwę c Prawidłowa odpowiedź:

62 Quiz wiedzy b 12. Który z wymienionych Polaków urodził się w Wilnie?
a) Józef Piłsudski b) Emilia Plater c) Czesław Miłosz d) Adam Mickiewicz Pozostałe postacie również są związane ze stolicą Litwy. To w Wilnie studiował Adam Mickiewicz i Czesław Miłosz. Z kolei w mauzoleum wileńskim pochowane jest serce Józefa Piłsudskiego. b Prawidłowa odpowiedź:

63 Quiz wiedzy c 13. Który kraj jest najmniejszy? a) Litwa b) Łotwa
c) Estonia d) Rosja c Prawidłowa odpowiedź:

64 Quiz wiedzy b 14. Sportem narodowym Litwinów jest: a) Tenis stołowy
b) Koszykówka c) Siatkówka d) Polo b Prawidłowa odpowiedź:


Pobierz ppt "Sieć Informacyjna Europe Direct"

Podobne prezentacje


Reklamy Google