Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Politechnika Koszalińska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Politechnika Koszalińska"— Zapis prezentacji:

1 Politechnika Koszalińska
Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej „Technologie biomedyczne – mechatronika i materiały” Jan Walkowicz Wykład inauguracyjny, 1 października 2009 r.

2 Zakres wykładu Wprowadzenie
- inżynieria biomedyczna – technologie biomedyczne, - kierunki rozwoju technologii biomedycznych. Technologie biomedyczne - mechatronika - urządzenia rehabilitacyjne, - bioprotezy, - roboty medyczne. Technologie biomedyczne - materiały - biomateriały, biozgodność, bioaktywność, - materiały na wszczepy i implanty, - obróbka powierzchniowa wszczepów i implantów. Zapraszamy do podjęcia studiów w POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ. Jest to uczelnia nowoczesna, dobrze wyposażona, kształcąca studentów na wysokim poziomie w każdym z możliwych trybów. Dodatkowym atutem jest położenie w pięknym i czystym regionie Polski - 12 km od Morza Bałtyckiego. Zainteresowani studiami na Politechnice Koszalińskiej mogą wybierać nie tylko spośród wielu atrakcyjnych i nowoczesnych kierunków i specjalności technicznych, ale także ekonomicznych, menedżerskich, humanistycznych a nawet artystycznych. Studentom stworzono bardzo dobre warunki studiowania i wypoczynku. Możliwość korzystania z nowoczesnych technologii zarówno w czasie zajęć jak i poza nimi. Internet dostępny jest we wszystkich obiektach uczelni oraz akademikach. Studenci mogą otrzymywać stypendia naukowe i socjalne. Ponadto Politechnika Koszalińska umożliwia wyjazdy zagraniczne i studiowanie w innych europejskich uczelniach. Technologie biomedyczne w Politechnice Koszalińskiej - zakres prowadzonych prac badawczych, - zakres kształcenia – doświadczenia, plany.

3 Inżynieria biomedyczna – technologie biomedyczne
Steven Hawking Jesse Sullivan mechatronika INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Oscar Pictorius Jan Mela Zapraszamy do podjęcia studiów w POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ. Jest to uczelnia nowoczesna, dobrze wyposażona, kształcąca studentów na wysokim poziomie w każdym z możliwych trybów. Dodatkowym atutem jest położenie w pięknym i czystym regionie Polski - 12 km od Morza Bałtyckiego. Zainteresowani studiami na Politechnice Koszalińskiej mogą wybierać nie tylko spośród wielu atrakcyjnych i nowoczesnych kierunków i specjalności technicznych, ale także ekonomicznych, menedżerskich, humanistycznych a nawet artystycznych. Studentom stworzono bardzo dobre warunki studiowania i wypoczynku. Możliwość korzystania z nowoczesnych technologii zarówno w czasie zajęć jak i poza nimi. Internet dostępny jest we wszystkich obiektach uczelni oraz akademikach. Studenci mogą otrzymywać stypendia naukowe i socjalne. Ponadto Politechnika Koszalińska umożliwia wyjazdy zagraniczne i studiowanie w innych europejskich uczelniach. materiały

4 Inżynieria biomedyczna – technologie biomedyczne
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy łącząca nauki fizyczne, chemiczne, matematyczne oraz informatyczne z podejściem inżynierskim w badaniach zjawisk z zakresu biologii i medycyny w celu zapobiegania, diagnozo-wania i leczenia chorób oraz rehabilitacji pacjentów. (Narodowy Instytut Zdrowia, USA, robocza definicja inżynierii biomedycznej, 24 lipca, 1997) INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Technologie biomedyczne Biotechnologie Zapraszamy do podjęcia studiów w POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ. Jest to uczelnia nowoczesna, dobrze wyposażona, kształcąca studentów na wysokim poziomie w każdym z możliwych trybów. Dodatkowym atutem jest położenie w pięknym i czystym regionie Polski - 12 km od Morza Bałtyckiego. Zainteresowani studiami na Politechnice Koszalińskiej mogą wybierać nie tylko spośród wielu atrakcyjnych i nowoczesnych kierunków i specjalności technicznych, ale także ekonomicznych, menedżerskich, humanistycznych a nawet artystycznych. Studentom stworzono bardzo dobre warunki studiowania i wypoczynku. Możliwość korzystania z nowoczesnych technologii zarówno w czasie zajęć jak i poza nimi. Internet dostępny jest we wszystkich obiektach uczelni oraz akademikach. Studenci mogą otrzymywać stypendia naukowe i socjalne. Ponadto Politechnika Koszalińska umożliwia wyjazdy zagraniczne i studiowanie w innych europejskich uczelniach. Biofizyka Biochemia (Dawn MacIsaac, Biomedical Engineering at The University of New Brunswick)

5 Inżynieria biomedyczna – technologie biomedyczne
Instrumentarium biomedyczne Sprzęt rehabilitacyjny Obrazowanie medyczne Elektronika i informatyka medyczna Biomechanika Biotechnologie Inżynieria kliniczna Biomateriały Ergonomika INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Zapraszamy do podjęcia studiów w POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ. Jest to uczelnia nowoczesna, dobrze wyposażona, kształcąca studentów na wysokim poziomie w każdym z możliwych trybów. Dodatkowym atutem jest położenie w pięknym i czystym regionie Polski - 12 km od Morza Bałtyckiego. Zainteresowani studiami na Politechnice Koszalińskiej mogą wybierać nie tylko spośród wielu atrakcyjnych i nowoczesnych kierunków i specjalności technicznych, ale także ekonomicznych, menedżerskich, humanistycznych a nawet artystycznych. Studentom stworzono bardzo dobre warunki studiowania i wypoczynku. Możliwość korzystania z nowoczesnych technologii zarówno w czasie zajęć jak i poza nimi. Internet dostępny jest we wszystkich obiektach uczelni oraz akademikach. Studenci mogą otrzymywać stypendia naukowe i socjalne. Ponadto Politechnika Koszalińska umożliwia wyjazdy zagraniczne i studiowanie w innych europejskich uczelniach.

6 Inżynieria biomedyczna – technologie biomedyczne
Kierunki rozwoju technologii biomedycznych Modelowanie systemów biologicznych; Rozpoznawanie obrazów biologicznych; Diagnostyka kliniczna (sygnały bioelektryczne, biomagnetyczne, biochemiczne, akustyczne, optyczne); Robotyka, biomechanika ruchu, przepływu i ciśnień; Implanty, sztuczne narządy, selektywne membrany; Telemedycyna, diagnostyka w domu pacjenta (monitorowanie i leczenie na odległość); Operacje na odległość (zdalnie sterowane roboty, metody małoinwazyjne, mikrokamery). Zapraszamy do podjęcia studiów w POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ. Jest to uczelnia nowoczesna, dobrze wyposażona, kształcąca studentów na wysokim poziomie w każdym z możliwych trybów. Dodatkowym atutem jest położenie w pięknym i czystym regionie Polski - 12 km od Morza Bałtyckiego. Zainteresowani studiami na Politechnice Koszalińskiej mogą wybierać nie tylko spośród wielu atrakcyjnych i nowoczesnych kierunków i specjalności technicznych, ale także ekonomicznych, menedżerskich, humanistycznych a nawet artystycznych. Studentom stworzono bardzo dobre warunki studiowania i wypoczynku. Możliwość korzystania z nowoczesnych technologii zarówno w czasie zajęć jak i poza nimi. Internet dostępny jest we wszystkich obiektach uczelni oraz akademikach. Studenci mogą otrzymywać stypendia naukowe i socjalne. Ponadto Politechnika Koszalińska umożliwia wyjazdy zagraniczne i studiowanie w innych europejskich uczelniach. (Ryszard Tadeusiewicz, Wykład inauguracyny, IB-AGH, )

7 Inżynieria biomedyczna – technologie biomedyczne
Kierunki rozwoju technologii biomedycznych Modelowanie systemów biologicznych; Rozpoznawanie obrazów biologicznych; Diagnostyka kliniczna (sygnały bioelektryczne, biomagnetyczne, biochemiczne, akustyczne, optyczne); Robotyka, biomechanika ruchu, przepływu i ciśnień; Implanty, sztuczne narządy, selektywne membrany; Telemedycyna, diagnostyka w domu pacjenta (monitorowanie i leczenie na odległość); Operacje na odległość (zdalnie sterowane roboty, metody małoinwazyjne, mikrokamery). Zapraszamy do podjęcia studiów w POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ. Jest to uczelnia nowoczesna, dobrze wyposażona, kształcąca studentów na wysokim poziomie w każdym z możliwych trybów. Dodatkowym atutem jest położenie w pięknym i czystym regionie Polski - 12 km od Morza Bałtyckiego. Zainteresowani studiami na Politechnice Koszalińskiej mogą wybierać nie tylko spośród wielu atrakcyjnych i nowoczesnych kierunków i specjalności technicznych, ale także ekonomicznych, menedżerskich, humanistycznych a nawet artystycznych. Studentom stworzono bardzo dobre warunki studiowania i wypoczynku. Możliwość korzystania z nowoczesnych technologii zarówno w czasie zajęć jak i poza nimi. Internet dostępny jest we wszystkich obiektach uczelni oraz akademikach. Studenci mogą otrzymywać stypendia naukowe i socjalne. Ponadto Politechnika Koszalińska umożliwia wyjazdy zagraniczne i studiowanie w innych europejskich uczelniach. (Marcus Pandy, Biomedical Engineering, The University of Melbourne) (Ryszard Tadeusiewicz, Wykład inauguracyny, IB-AGH, )

8 Technologie biomedyczne - mechatronika
TELEMEDYCYNA Mechatronika Materiały

9 Technologie biomedyczne - mechatronika
REHABILITACJA zdalna kontrola rehabilitacji ruchowej (precyzyjny pomiar zakresu i szybkości ruchów, zadawanie wymaganych obciążeń za pomocą automa-tycznie regulowanych siłowników). Zapraszamy do podjęcia studiów w POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ. Jest to uczelnia nowoczesna, dobrze wyposażona, kształcąca studentów na wysokim poziomie w każdym z możliwych trybów. Dodatkowym atutem jest położenie w pięknym i czystym regionie Polski - 12 km od Morza Bałtyckiego. Zainteresowani studiami na Politechnice Koszalińskiej mogą wybierać nie tylko spośród wielu atrakcyjnych i nowoczesnych kierunków i specjalności technicznych, ale także ekonomicznych, menedżerskich, humanistycznych a nawet artystycznych. Studentom stworzono bardzo dobre warunki studiowania i wypoczynku. Możliwość korzystania z nowoczesnych technologii zarówno w czasie zajęć jak i poza nimi. Internet dostępny jest we wszystkich obiektach uczelni oraz akademikach. Studenci mogą otrzymywać stypendia naukowe i socjalne. Ponadto Politechnika Koszalińska umożliwia wyjazdy zagraniczne i studiowanie w innych europejskich uczelniach. (Ryszard Tadeusiewicz, Wykład inauguracyny, IB-AGH, )

10 Technologie biomedyczne - mechatronika
PROTETYKA Schemat bioprotezy sterowanej sygnałami EMG (Ryszard Tadeusiewicz „Inżynieria biomedyczna”. Wyd. AGH, Kraków 2008.) (http://www.aimbe.org/assets/738_aimbepresentationforinnov.ppt) Zapraszamy do podjęcia studiów w POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ. Jest to uczelnia nowoczesna, dobrze wyposażona, kształcąca studentów na wysokim poziomie w każdym z możliwych trybów. Dodatkowym atutem jest położenie w pięknym i czystym regionie Polski - 12 km od Morza Bałtyckiego. Zainteresowani studiami na Politechnice Koszalińskiej mogą wybierać nie tylko spośród wielu atrakcyjnych i nowoczesnych kierunków i specjalności technicznych, ale także ekonomicznych, menedżerskich, humanistycznych a nawet artystycznych. Studentom stworzono bardzo dobre warunki studiowania i wypoczynku. Możliwość korzystania z nowoczesnych technologii zarówno w czasie zajęć jak i poza nimi. Internet dostępny jest we wszystkich obiektach uczelni oraz akademikach. Studenci mogą otrzymywać stypendia naukowe i socjalne. Ponadto Politechnika Koszalińska umożliwia wyjazdy zagraniczne i studiowanie w innych europejskich uczelniach. - Miopotencjały (EMG) - Fale mózgowe (EEG) - Impulsy nerwowe (http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/11716?print_doc_id=11041)

11 Technologie biomedyczne - mechatronika
Proteza dłoni umożliwiająca zginanie, zaciskanie i obracanie (Dr Kathryn DeLaurentis, Univ. South Florida) Bioniczna proteza ręki „i-LIMB” (firma Touch Bionics, Szkocja ) Zapraszamy do podjęcia studiów w POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ. Jest to uczelnia nowoczesna, dobrze wyposażona, kształcąca studentów na wysokim poziomie w każdym z możliwych trybów. Dodatkowym atutem jest położenie w pięknym i czystym regionie Polski - 12 km od Morza Bałtyckiego. Zainteresowani studiami na Politechnice Koszalińskiej mogą wybierać nie tylko spośród wielu atrakcyjnych i nowoczesnych kierunków i specjalności technicznych, ale także ekonomicznych, menedżerskich, humanistycznych a nawet artystycznych. Studentom stworzono bardzo dobre warunki studiowania i wypoczynku. Możliwość korzystania z nowoczesnych technologii zarówno w czasie zajęć jak i poza nimi. Internet dostępny jest we wszystkich obiektach uczelni oraz akademikach. Studenci mogą otrzymywać stypendia naukowe i socjalne. Ponadto Politechnika Koszalińska umożliwia wyjazdy zagraniczne i studiowanie w innych europejskich uczelniach. (http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/38425?doc)

12 Technologie biomedyczne - mechatronika
Dr Todd Kuiken (Rehabilitation Institute of Chicago) przeszczepione zakończenia nerwów ruchomy staw barkowy połączenie umożliwiające obrót przedramienia 64-bitowy procesor dłoń z ruchomym nadgarstkiem (http://www.popularmechanics.com/science/health_medicine/ html) (http://www.danshope.com/news/showarticle.php?article_id=16)

13 Technologie biomedyczne - mechatronika
Dr Miguel Nicolelis (Duke University) Idoya

14 Technologie biomedyczne - mechatronika
(http://sandrablakeslee.com/articles/monkey_jan08.php)

15 Technologie biomedyczne - mechatronika
BSI-TOYOTA Collaboration Center, Japonia Argo Medical Technologies, Izrael CYBERDYNE, Inc., Japonia

16 Technologie biomedyczne - mechatronika (University of Reading)
Prof. Kevin Warwick (University of Reading) (http://www.digitalconversations.org.nz/vc/cyborg/)

17 Technologie biomedyczne - mechatronika
ROBOTY MEDYCZNE operacje miniinwazyjne operacje na odległość (http://www.intuitivesurgical.com/index.aspx)

18 Technologie biomedyczne - mechatronika
manipulator (telemanipulator) kopiujący, co najmniej dwa ramiona narzędziowe i jedno trzymające kamerę, układ zadawania ruchu z układem sterującym (punkt stały – miejsce przecięcia powłok pacjenta). (http://www.roboticrevolutions.com/wp-content/uploads/2007/06/robosurgery.jpg)

19 Technologie biomedyczne - mechatronika
(http://www.intuitivesurgical.com/index.aspx) (http://www.flickr.com/photos/dawel/ /)

20 Technologie biomedyczne - materiały
BIOMATERIAŁY Biomateriał to każda substancja, inna niż lek, albo kombinacja substancji syntetycznych lub naturalnych, która może być użyta w dowolnym okresie, a której zadaniem jest uzupełnienie lub zastąpienie tkanek narządu albo jego części lub spełnienie ich funkcji. Prof. Ryszard Tadeusiewicz „ Inżynieria biomedyczna. Księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej”. Wyd. AGH, Kraków 2008. Implanty (wszczepy) to wszelkie przyrządy medyczne wykonane z jednego lub więcej biomateriałów, które mogą być umieszczone wewnątrz organizmu, jak również umieszczone częściowo lub całkowicie pod powierzchnią nabłonka, i które mogą pozostać przez dłuższy okres w organizmie. Prof. Jan Marciniak „Biomateriały”, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.

21 Technologie biomedyczne - materiały
BIOMATERIAŁY (Ryszard Tadeusiewicz „Inżynieria biomedyczna”. Wyd. AGH, Kraków 2008.)

22 Technologie biomedyczne - materiały
BIOZGODNOŚĆ (Ryszard Tadeusiewicz „Inżynieria biomedyczna”. Wyd. AGH, Kraków 2008.)

23 Technologie biomedyczne - materiały
BIOAKTYWNOŚĆ (http://www.bio.miami.edu/ktosney/images/ResHomSEMgc.jpg) (Ryszard Tadeusiewicz „Inżynieria biomedyczna”. Wyd. AGH, Kraków 2008.)

24 Technologie biomedyczne - materiały
Stal medyczna Powłoka DLC 3nm Obszar amorficzny Obszar nanokrystaliczny (http://www.mikromed.pl/profil_firmy.htm) (J. Grabarczyk et al., JAMME, 20 (2007) 107) (W.J. Ma et al. , Biomaterials 28 (2007) 1620–1628) Stop tytanu Powłoka HA 2μm (http://evertsmith.com/) (http://www.dioimplant.net/) (A.A. Campbell, Materials Today, November 2003, p. 25)

25 Technologie biomedyczne - materiały
Powłoka DLC 3nm Obszar amorficzny Obszar nanokrystaliczny PACVD – wyładowanie jarzeniowe częstości radiowej Próżniowo-plazmowe technologie PVD i CVD PAPVD – rozpylanie magnetronowe (W.J. Ma et al. , Biomaterials 28 (2007) 1620–1628) PAPVD – odparowanie łukiem próżniowym (http://www.sulzer.com/en/Portaldata/7/Resources/03_NewsMedia/ImageDatabase/SIT_0014.jpg)

26 Technologie biomedyczne - materiały
Implanty tymczasowe - biozgodność (ITeE/PŁ/PŚl /Mikromed, Projekt Celowy Nr 7 T08c c/4487) (http://www.ehow.com/how_ _recover-broken-ankle-plates-screws.html)

27 Technologie biomedyczne - materiały
Endoprotezy - osteointegracja Miednica Sztuczny staw biodrowy Kość udowa Zapraszamy do podjęcia studiów w POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ. Jest to uczelnia nowoczesna, dobrze wyposażona, kształcąca studentów na wysokim poziomie w każdym z możliwych trybów. Dodatkowym atutem jest położenie w pięknym i czystym regionie Polski - 12 km od Morza Bałtyckiego. Zainteresowani studiami na Politechnice Koszalińskiej mogą wybierać nie tylko spośród wielu atrakcyjnych i nowoczesnych kierunków i specjalności technicznych, ale także ekonomicznych, menedżerskich, humanistycznych a nawet artystycznych. Studentom stworzono bardzo dobre warunki studiowania i wypoczynku. Możliwość korzystania z nowoczesnych technologii zarówno w czasie zajęć jak i poza nimi. Internet dostępny jest we wszystkich obiektach uczelni oraz akademikach. Studenci mogą otrzymywać stypendia naukowe i socjalne. Ponadto Politechnika Koszalińska umożliwia wyjazdy zagraniczne i studiowanie w innych europejskich uczelniach. (http://arthritis.bonesandjointssimplified.com/images/HealthContent/english/LP2_10.jpg) 27

28 Technologie biomedyczne - materiały
Panewka zewnętrzna Wkładka polietylenowa Szyjka Główka protezy stawu biodrowego Trzpień Powłoki stymulujące osteointegrację Zapraszamy do podjęcia studiów w POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ. Jest to uczelnia nowoczesna, dobrze wyposażona, kształcąca studentów na wysokim poziomie w każdym z możliwych trybów. Dodatkowym atutem jest położenie w pięknym i czystym regionie Polski - 12 km od Morza Bałtyckiego. Zainteresowani studiami na Politechnice Koszalińskiej mogą wybierać nie tylko spośród wielu atrakcyjnych i nowoczesnych kierunków i specjalności technicznych, ale także ekonomicznych, menedżerskich, humanistycznych a nawet artystycznych. Studentom stworzono bardzo dobre warunki studiowania i wypoczynku. Możliwość korzystania z nowoczesnych technologii zarówno w czasie zajęć jak i poza nimi. Internet dostępny jest we wszystkich obiektach uczelni oraz akademikach. Studenci mogą otrzymywać stypendia naukowe i socjalne. Ponadto Politechnika Koszalińska umożliwia wyjazdy zagraniczne i studiowanie w innych europejskich uczelniach. HA: Ca5(PO4)3(OH) (http://www.zimmer.co.nz/z/ctl/op/global/action/1/id/1461/template/PC/navid/1158) 28

29 Technologie biomedyczne - materiały
Wzrost powłoki Podpowłoka organiczna Roztwór Ca2+(PO4)3- Podłoże Komora próżniowa Target HA Źródło wysokoenergetycznej wiązki jonów Strumień rozpylonego HA Wiązka jonów Implant Zapraszamy do podjęcia studiów w POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ. Jest to uczelnia nowoczesna, dobrze wyposażona, kształcąca studentów na wysokim poziomie w każdym z możliwych trybów. Dodatkowym atutem jest położenie w pięknym i czystym regionie Polski - 12 km od Morza Bałtyckiego. Zainteresowani studiami na Politechnice Koszalińskiej mogą wybierać nie tylko spośród wielu atrakcyjnych i nowoczesnych kierunków i specjalności technicznych, ale także ekonomicznych, menedżerskich, humanistycznych a nawet artystycznych. Studentom stworzono bardzo dobre warunki studiowania i wypoczynku. Możliwość korzystania z nowoczesnych technologii zarówno w czasie zajęć jak i poza nimi. Internet dostępny jest we wszystkich obiektach uczelni oraz akademikach. Studenci mogą otrzymywać stypendia naukowe i socjalne. Ponadto Politechnika Koszalińska umożliwia wyjazdy zagraniczne i studiowanie w innych europejskich uczelniach. (http://www.osseotech.com/?tid=5) (http://globals.federallabs.org/images/ jpg) 29

30 Technologie biomedyczne - materiały
Zapraszamy do podjęcia studiów w POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ. Jest to uczelnia nowoczesna, dobrze wyposażona, kształcąca studentów na wysokim poziomie w każdym z możliwych trybów. Dodatkowym atutem jest położenie w pięknym i czystym regionie Polski - 12 km od Morza Bałtyckiego. Zainteresowani studiami na Politechnice Koszalińskiej mogą wybierać nie tylko spośród wielu atrakcyjnych i nowoczesnych kierunków i specjalności technicznych, ale także ekonomicznych, menedżerskich, humanistycznych a nawet artystycznych. Studentom stworzono bardzo dobre warunki studiowania i wypoczynku. Możliwość korzystania z nowoczesnych technologii zarówno w czasie zajęć jak i poza nimi. Internet dostępny jest we wszystkich obiektach uczelni oraz akademikach. Studenci mogą otrzymywać stypendia naukowe i socjalne. Ponadto Politechnika Koszalińska umożliwia wyjazdy zagraniczne i studiowanie w innych europejskich uczelniach. (http://www.pbs.org/wnet/innovation/flash/ep2_flash.html) 30

31 Technologie biomedyczne - materiały
Implanty stomatologiczne - osteointegracja Powłoka (Ti,Zr)O2 Powłoka (Ti,Nb)O1-xNx Powłoka Ta2O5 o.m.t GmbH Oberflächen- und Materialtechnologie, Lübeck (http://www.drlinhart.com/cosmetic-pro.html)

32 Technologie biomedyczne w Politechnice Koszalińskiej
Mechatronika – zakres prac badawczych Programowalne systemy mechatroniczne do rehabilitacji ruchowej osób ze schorzeniami neurologicznymi lub ortopedycznymi Konstrukcja, systemy sterowania, oprogramowanie. Zapraszamy do podjęcia studiów w POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ. Jest to uczelnia nowoczesna, dobrze wyposażona, kształcąca studentów na wysokim poziomie w każdym z możliwych trybów. Dodatkowym atutem jest położenie w pięknym i czystym regionie Polski - 12 km od Morza Bałtyckiego. Zainteresowani studiami na Politechnice Koszalińskiej mogą wybierać nie tylko spośród wielu atrakcyjnych i nowoczesnych kierunków i specjalności technicznych, ale także ekonomicznych, menedżerskich, humanistycznych a nawet artystycznych. Studentom stworzono bardzo dobre warunki studiowania i wypoczynku. Możliwość korzystania z nowoczesnych technologii zarówno w czasie zajęć jak i poza nimi. Internet dostępny jest we wszystkich obiektach uczelni oraz akademikach. Studenci mogą otrzymywać stypendia naukowe i socjalne. Ponadto Politechnika Koszalińska umożliwia wyjazdy zagraniczne i studiowanie w innych europejskich uczelniach.

33 Technologie biomedyczne w Politechnice Koszalińskiej
Materiały – zakres prac badawczych Wytwarzanie warstw powierzchniowych podwyższających właściwości użytkowe instrumentarium medycznego Próżniowo-plazmowe technologie obróbki powierzchniowej instrumentarium medycznego Zapraszamy do podjęcia studiów w POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ. Jest to uczelnia nowoczesna, dobrze wyposażona, kształcąca studentów na wysokim poziomie w każdym z możliwych trybów. Dodatkowym atutem jest położenie w pięknym i czystym regionie Polski - 12 km od Morza Bałtyckiego. Zainteresowani studiami na Politechnice Koszalińskiej mogą wybierać nie tylko spośród wielu atrakcyjnych i nowoczesnych kierunków i specjalności technicznych, ale także ekonomicznych, menedżerskich, humanistycznych a nawet artystycznych. Studentom stworzono bardzo dobre warunki studiowania i wypoczynku. Możliwość korzystania z nowoczesnych technologii zarówno w czasie zajęć jak i poza nimi. Internet dostępny jest we wszystkich obiektach uczelni oraz akademikach. Studenci mogą otrzymywać stypendia naukowe i socjalne. Ponadto Politechnika Koszalińska umożliwia wyjazdy zagraniczne i studiowanie w innych europejskich uczelniach.

34 Technologie biomedyczne w Politechnice Koszalińskiej
Zakres kształcenia – doświadczenia, plany studia magisterskie w specjalności „ Aparatura medyczna” na kierunku elektronika i telekomunikacja w Katedrze Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Wydziału Elektroniki i Informatyki (w latach r.), specjalność „Aparatura Medyczna i Urządzenia Rehabilitacyjne” na kierunku mechatronika w Instytucie Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej (od 2008r.), studia międzykierunkowe o specjalności „Technologie biomedyczne – mechatronika i materiały” w Instytucie Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej (od 2009r.), Zapraszamy do podjęcia studiów w POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ. Jest to uczelnia nowoczesna, dobrze wyposażona, kształcąca studentów na wysokim poziomie w każdym z możliwych trybów. Dodatkowym atutem jest położenie w pięknym i czystym regionie Polski - 12 km od Morza Bałtyckiego. Zainteresowani studiami na Politechnice Koszalińskiej mogą wybierać nie tylko spośród wielu atrakcyjnych i nowoczesnych kierunków i specjalności technicznych, ale także ekonomicznych, menedżerskich, humanistycznych a nawet artystycznych. Studentom stworzono bardzo dobre warunki studiowania i wypoczynku. Możliwość korzystania z nowoczesnych technologii zarówno w czasie zajęć jak i poza nimi. Internet dostępny jest we wszystkich obiektach uczelni oraz akademikach. Studenci mogą otrzymywać stypendia naukowe i socjalne. Ponadto Politechnika Koszalińska umożliwia wyjazdy zagraniczne i studiowanie w innych europejskich uczelniach. kierunek studiów „Inżynieria biomedyczna” w Instytucie Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej (od 2010r.).

35 Dziękuję za uwagę! Zapraszamy do podjęcia studiów w POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ. Jest to uczelnia nowoczesna, dobrze wyposażona, kształcąca studentów na wysokim poziomie w każdym z możliwych trybów. Dodatkowym atutem jest położenie w pięknym i czystym regionie Polski - 12 km od Morza Bałtyckiego. Zainteresowani studiami na Politechnice Koszalińskiej mogą wybierać nie tylko spośród wielu atrakcyjnych i nowoczesnych kierunków i specjalności technicznych, ale także ekonomicznych, menedżerskich, humanistycznych a nawet artystycznych. Studentom stworzono bardzo dobre warunki studiowania i wypoczynku. Możliwość korzystania z nowoczesnych technologii zarówno w czasie zajęć jak i poza nimi. Internet dostępny jest we wszystkich obiektach uczelni oraz akademikach. Studenci mogą otrzymywać stypendia naukowe i socjalne. Ponadto Politechnika Koszalińska umożliwia wyjazdy zagraniczne i studiowanie w innych europejskich uczelniach.


Pobierz ppt "Politechnika Koszalińska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google