Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spis Treści Stan organizacji i baza lokalowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spis Treści Stan organizacji i baza lokalowa"— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012

2 Spis Treści Stan organizacji i baza lokalowa
Demografia, liczba uczniów, realizacja obowiązku szkolnego w poszczególnych obwodach szkół. Kadra i system doskonalenia zawodowego Poziom nauczania- wyniki sprawdzianu szóstoklasisty, wyniki egzaminu gimnazjalnego. Sukcesy uczniów Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół: wyprawka szkolna, młodociani, stypendia socjalne, zasiłki szkolne, dożywianie Działalność legislacyjna gminy Realizacja obowiązku szkolnego w poszczególnych obwodach szkół. Finansowanie zadań oświatowych

3 Stan organizacji Zespół Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach
Publiczne Przedszkole Samorządowe im. Armii gen. Andersa w Łubnicach Zespół Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach Szkoła Podstawowa im. Armii gen. Andersa w Łubnicach Publiczne Gimnazjum im. Armii gen. Andersa w Łubnicach Dyrektor mgr Barbara Mażarska Wicedyrektor mgr Iwona Chadryś Adres: ul. Leśna 1 Łubnice tel/fax (0-62)

4 Stan organizacji Zespół Szkół w Dzietrzkowicach
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Dzietrzkowicach Zespół Szkół w Dzietrzkowicach Adres: ul. Tysiąclecia 55 , Dzietrzkowice Łubnice tel. (0-62) Dyrektor mgr Marek Lis Szkoła Podstawowa w Dzietrzkowicach Adres: ul. Szkolna 1, Dzietrzkowice Łubnice tel. (0-62) fax

5 Stan organizacji Zespół Szkół w Wójcinie
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Wójcinie Zespół Szkół w Wójcinie Szkoła Podstawowa w Wójcinie Dyrektor mgr Sławomir Smolnik Adres: ul. Wieluńska 9, Wójcin Łubnice tel/fax (0-62)

6 Baza lokalowa Lp. Nazwa Szkoły Sale Lekcyjne stołówki 1.
Publiczne Przedszkole w Łubnicach 2 1 2. Publiczne Przedszkole w Dzietrzkowicach 3 3. Publiczne Przedszkole w Wójcinie Razem 7

7 Baza lokalowa Lp. Nazwa Szkoły Sale Lekcyjne Pracownie komputerowe
Świetlice Sale gimnastyczne 1. Szkoła Podstawowa w Łubnicach 3 1 2. Szkoła Podstawowa Dzietrzkowicach 7 2 Pomieszczenie pełniące funkcję sali gim. 3. Szkoła Podstawowa w Wójcinie 8 Razem 18 5

8 Publiczne Gimnazjum w Łubnicach
Baza lokalowa Publiczne Gimnazjum w Łubnicach Sale lekcyjne Sale komputerowe sale gimnastyczne Świetlica 8 1 Razem

9 Demografia Przyrost naturalny w Gminie Łubnice- wg. danych z Urzędu Stanu Cywilnego  miejscowość rocznik 2011 rocznik 2010 2009 2008 rocznik 2007 rocznik 2006 rocznik 2005 ogółem Łubnice 12 16 21 15 14 19 27 124 Dz-ce 13 20 23 127 Wójcin 11 9 7 78 Ogółem 38 42 52 51 66 329

10 Demografia- wykres

11 Liczba dzieci w przedszkolach
Przedszkole Zespoły Szkół rocznik 2008 rocznik 2007 rocznik 2006 rocznik 2005 ogółem - 3 latki - 4 latki - 5 latki - 6 latki ZS Łubnice 2 5 14 16 37 ZS Dzietrzkowice 4 17 24 61 ZS Wójcin 8 12 6 10 36 34 50 134

12 Liczba dzieci w przedszkolach wykres

13 Liczba dzieci w Przedszkolach na terenie Gminy Łubnice na przełomie
3 lat rok szkolny 2009/2010 rok szkolny 2010/2011 rok szkolny 2011/2012 wzrost/ (-) spadek liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych ZS Łubnice  37 44   -7 ZS Dzietrzkowice  69  66  61  -5 ZS Wójcin  31  32  36  4 Ogółem  137  142  126  -8

14 Liczba uczniów w szkołach podstawowych
Szkoła Podstawowa w roku szkolnym 2011/2012 Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI ogółem Liczba oddziałów ZS Łubnice 17 10 44 3 ZS Dzietrzkowice 16 25 20 46 140 7 ZS Wójcin 12 9 13 30 29 105 8 Ogółem 45 47 49 58 289 18

15 Liczba uczniów w szkołach podstawowych na przełomie 3 lat

16 Liczba uczniów w Gimnazjum
Gimnazjum w Łubnicach liczba uczniów liczba oddziałów Klasa I 50 2 Klasa II 57 3 Klasa III 43 Ogółem 150 7

17 Liczba uczniów Gimnazjum na przełomie 3 lat

18 Kadra i system doskonalenia zawodowego
W stosunku do roku szkolnego 2011/2012 nie nastąpiły zmiany w stanie zatrudnienia pracowników administracji i obsługi. Również stan zatrudnienia nauczycieli nie uległ zmianie. Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych w przedszkolach i szkołach, a pracowników administracji i obsługi ze specyfiki działalności, w tym z obowiązku prowadzenia w przedszkolach bloku żywieniowego.

19 Kadra i system doskonalenia zawodowego
Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku budżetowym 2011, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Fundusze przeznaczone na dokształcanie oraz doskonalenie zawodowe Zespoły Szkół szkolenia, dokształcanie studia podyplomowe- dofinansowanie zakup sprzętu komputerowego zakup pendrive-elektronicznych nośników pamięci razem Łubnice 2 579,00 zł 0,00 zł Dzietrzkowice 2 080,00 zł 3 249,42 zł 554,99 zł 5 884,41 zł Wójcin 700,00 zł 4 659,00 zł 9 163,41 zł

20 Kadra- wg. SIO stan na 31 marca 2011r.
Kadra ZS Łubnice Zespół Szkół w Łubnicach zatrudnieni w pełnym wymiarze ogółem stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 25 4 7 14 zatrudnieni w niepełnym wymiarze liczba osób 2 liczba etatu 1,34 razem etaty 26,34 5,34

21 Kadra ZS w Wójcinie Zespół Szkół w Wójcinie
zatrudnieni w pełnym wymiarze ogółem stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 12 4 8 zatrudnieni w niepełnym wymiarze liczba 2 w tym etatu 1 razem etaty 13

22 Kadra ZS w Dzietrzkowicach
Zespół Szkół w Dzietrzkowicach zatrudnieni w pełnym wymiarze ogółem stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 14 2 5 7 zatrudnieni w niepełnym wymiarze liczba osób liczba etatu razem etaty

23 Kadra pedagogiczna na terenie Gminy Łubnice
Zespoły Szkół na terenie Gminy Łubnice zatrudnieni w pełnym wymiarze ogółem stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 52 6 17 29 zatrudnieni w niepełnym wymiarze liczba osób 4 liczba etatu 2,34 razem etaty 54,34 8,34

24 Kadra pedagogiczna w przeliczeniu na 1 ucznia
Zespoły Szkół średnia ilość uczniów średnia ilość etatów liczba uczniów przypadających na 1 etat nauczyciela ZS Łubnice 237 26,34 9 ZS Dzietrzkowice 207,8 14 15 ZS Wójcin 135,2 13 10

25 Poziom nauczania Uczniowie którzy uzyskali w roku szkolnym 2011/2012
średnia frekwencja Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych liczba kół i zajęć pozalekcyjnych Zespoły Szkół świadectwo z wyróżnieniem promocję do następnej klasy 100% frekwencji ZS Łubnice 12 100% 2 92,50% 187 23 ZS Dzietrzkowice 30 1 92,20% 292 16 ZS Wójcin 17 94,43% 194 11

26 Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2011/2012
Gmina Powiat Województwo kraj Rok szkolny Dzietrzkowice Wójcin pkt 2008/2009 22,10 22,14 22,12 21,4 22,50 22,60 2009/2010 23,21 23,68 23,44 23,22 24,33 24,56 2010/2011 25,35 27,74 26,54 24,76 25,17 25,20 2011/2012 21,70 23,17 22,43 21,98 21,90 22,75

27

28 Wynik egzaminu gimnazjalnego ZS Łubnice
przedmiot egzaminu Łubnice Powiat Wieruszowski Województwo Łódzkie kraj część humanistyczna H-H 60% 59,80% 65,00% H-P 62,40% 63,70% 61,00% część matematyczno-przyrodnicza M-M 41,20% 46,10% 48,00% 47,00% M-P 47,20% 48,40% 50,00% język obcy angielski A-P 63,00% 55,60% A-R 37,90% 36,20% 46,00% język obcy niemiecki N-P 100,00% 56,90% 57,00% N-R 97,50% 30,70% 32,00% 33,00% H-H- część humanistyczna z wosem i historią M-M- część matematyczna H-P część humanistyczna z j.polskim M-P- część przyrodnicza A-P- j. anglielski podstawowy N-P- j. niemiecki podstawowy A-R- j. anglielski rozszerzony N-R- j. niemiecki rozszerzony

29 Wynik egzaminu gimnazjalnego wykres

30 Sukcesy uczniów ZS Łubnice szczebla wojewódzkiego szczebla powiatowego
szczebla gminnego II miejsce- Unihokej I miejsce- dyktando z j.angielskiego III miejsce w konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych II miejsce w konkursie ortograficznym "Mistrz ortografii" II miejsce powiatowy tenis stołowy III miejsce powiatowe biegi przełajowe III miejsce w gimnazjadzie matematyczno-sportowej

31 Sukcesy uczniów ZS Dzietrzkowice szczebla ogólnopolskiego
szczebla powiatowego szczebla gminnego konkursy Certyfikat tytułu Bezpiecznej Szkoły oraz potwierdzenie członkowsktwa Ogólnopolskiego Klubu Bezpieczne Szkoły II miejsce w unihokeju- chłopcy I miejsce w unihokeju- chłopcy II, III miejsce w konkursie plastycznym "Bez szczęśliwego dzieciństwa życie jest kalekie" II miejsce w rozgrywkach w piłce nożnej II miejsce w unihokeju dziewczęta I, II i III miejsce konkurs plastyczny org. KRUS "Czy upadek to przypadek" II miejsce w rozgrywkach siatkówki- chłopcy I miejsce gminne rozgrywki w piłce nożnej I i III miejsce kl.IV I-III miejsce kl. V i VI w Konkursie Ortograficznym

32 Sukcesy uczniów ZS w Wójcinie szczebla ogólnopolskiego
szczebla powiatowego szczebla gminnego konkursy X miejsce MIX matematyczno- przyrodniczy I miejsce - konkurs informatyczny Akademia Przezornego Ucznia II miejsce- konkurs Plastyczny "Rok Korczaka" II miejsce- kl. IV III miejsce kl. V-VI Konkurs ortograficzny I miejsce Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny "Wiosenne łamigłówki ortograficzne" II miejsce - klasa IV i V Konkurs Przyrodniczy I, II, III miejsce kl. IV, II i III miejsce kl. V, II i III miejsce kl. VI Konkurs Matematyczny II i III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w tenisie stołowym III miejsce Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej

33 Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół
Wyprawka szkolna Wyprawka Szkolna Gmina Łubnice grupa ZS Łubnice ZS Wójcin ZS Dzietrzkowice razem kwota klasa I szkoła podstawowa 2 5 9 1 620,00 zł klasa II szkoła podstawowa 4 8 1 440,00 zł klasa III szkoła podstawowa 3 6 1 080,00 zł klasa III gimnazjum 1 950,00 zł Uczniowie niepełnosprawni 1 420,00 zł Razem: 15 10 31 6 510,00 zł

34 Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół
2) młodociani Liczba pracodawców którzy otrzymali dofinanso-wanie Liczba młodocianych którzy ukończyli naukę zawodu: Liczba decyzji odmawiają-cych przyzna-nia dofinanso-wania Kwota jaką w 2011r. wypłacono pracodawcom w ramach dofinansowania Wysokość dotacji pozyskanej w 2011r. od Wojewody Łódzkiego ogółem 24 mies. 36 mies. 7 10 5 73 650,44 zł 75 959,23 zł

35 Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół
3) stypendia socjalne, zasiłek szkolny Lp. Wyszczególnienie Stypendium szkolne Zasiłek szkolny 1. Liczba wniosków  84 2. Liczba wniosków pozytywnie załatwionych - ogółem 83 w tym odnoszących się do uczniów: szkół podstawowych 45 gimnazjum 20 szkół ponadgimnazjalnych 18 1 innych - 3. Nakłady finansowe (w zł) 59 322,22 1281,00 

36 Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół
4) dowóz uczniów do szkół Dowóz uczniów uczniowie: Rok budżetowy 2011 Uczniowie dowożeni 235 Nakłady (w zł) plan wykonanie 89 000,00 zł 87 239,96 zł

37 Dożywianie uczniów Liczba uczniów korzystających z posiłku śniadanie
Przedszkole śniadanie z czego refundowanych /dofinansowanych obiad z czego refundowanych/ dofinansowanych Łubnice 37 5 Dzietrzkowice 58 6 59 Wójcin 14 11 29 20

38 Działalność legislacyjna gminy
1. Uchwała nr XII/49/2011 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Łubnice wprowadzono bezpłatny pięciogodzinny pobyt dziecka w przedszkolu, ustalono opłatę za 1 godzinę wykraczającą poza 5 godzinny bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu w wys. 1zł/ h.

39 liczba uczniów z obwodu
Realizacja obowiązku przygotowania przedszkolnego i obowiązki szkolnego Zespoły Szkół Przedszkole Szkoła podstawowa Gimnazjum liczba dzieci z obwodu liczba dzieci spoza obwodu liczba dzieci z obwodu ucząca się w innej szkole liczba uczniów z obwodu liczba uczniów spoza liczba uczniów z obwodu ucząca się w innej szkole liczba uczniów z obwodu liczba uczniów spoza obwodu liczba uczniów z obwodu ucząca się w innej szkole ZS Łubnice 39 2 3 50 1 9 166 10 ZS Dzietrzkowice 58 148 8 17 nie dotyczy ZS Wójcin 36 61 44 6

40 Finansowanie zadań oświatowych
Wybrane paragrafy z roku budżetowy 2011 ZS Łubnice razem G SP PPS wynagrodzenia i jego pochodne ,45 zł ,62 zł , 11zł ,18 zł remonty 25 473,00 zł 0,00 zł 420,00 zł 25 893,00 zł Materiały dydaktyczne i wyposażenie 20 889,36 zł 214,00 zł 965,50 zł 22 068,86 zł opał 67 091,32 zł energia i woda 12 120,97 zł 7 803,08 zł 19 924,05 zł pomoce 4 551,72 zł 1 360,00 zł 4 688,55 zł 10 600,27 zł usługi 15 895,99 zł 1 327,69 zł 17 223,68 zł ,36 zł

41 Finansowanie zadań oświatowych
Wybrane paragrafy z roku budżetowego 2011 ZS Dzietrzkowice razem SP PPS wynagrodzenia i jego pochodne ,27 zł ,73 zł ,00 zł remonty 16 015,47 zł 8 502,46 zł 24 517,93 zł Materiały dydaktyczne i wyposażenie 17 634,53 zł 10 963,09 zł 28 597,62 zł opał 17 553,04 zł 12 415,66 zł 29 968,70 zł energia i woda 9 983,22 zł 10 083,34 zł 20 066,56 zł pomoce 3 286,05 zł 4 729,15 zł 8 015,20 zł usługi 6 952,42 zł 2 293,59 zł 9 246,01 zł ,02 zł

42 Finansowanie zadań oświatowych
Wybrane paragrafy z roku budżetowego 2011 ZS Wójcin razem SP PPS wynagrodzenia i jego pochodne ,43 zł ,00 zł ,43 zł remonty 24 673,59 zł 6 605,10 zł 31 278,69 zł Materiały dydaktyczne i wyposażenie 22 027,21 zł 6 545,20 zł 28 572,41 zł opał 37 097,33 zł energia i woda 10 105,77 zł 4 112,35 zł 14 218,12 zł pomoce 1 690,00 zł 0,00 zł usługi 8 367,19 zł 1 498,04 zł 9 865,23 zł ,21 zł

43 Finansowanie zadań oświatowych w zespołach szkół rok budżetowy 2011
Zespoły Szkół średnia ilość uczniów kwota całkowitych wydatków koszt roczny na 1 ucznia koszt miesięczny na 1 ucznia koszt dzienny na 1 ucznia Łubnice 237 ,49 zł 8 134,89 zł 677,91 zł 22,60 zł Dzietrzkowice 207,8 ,39 zł 6 610,61 zł 550,88 zł 18,36 zł Wójcin 138 ,87 zł 8 957,27 zł 746,44 zł 24,88 zł

44 Finansowanie zadań oświatowych - przedszkola, rok budżetowy 2011
średnia ilość dzieci kwota całkowitych koszt miesięczny koszt dzienny wydatków koszt roczny na 1 dziecko na 1 dziecko na 1 dziecko Łubnice 41,2 ,09 zł 4 792,24 zł 399,35 zł 13,31 zł Dzietrzkowice 63,6 ,92 zł 6 112,55 zł 509,38 zł 16,98 zł Wójcin 33,6 ,70 zł 5 106,42 zł 425,53 zł 14,18 zł

45 Finansowanie zadań oświatowych - szkoły podstawowe, rok budżetowy 2011
średnia ilość uczniów kwota całkowitych wydatków koszt roczny na 1 ucznia koszt miesięczny na 1 ucznia koszt dzienny na 1 ucznia Łubnice 42,8 ,06 zł 8 635,94 zł 719,66 zł 23,99 zł Dzietrzkowice 144,2 ,47 zł 6 809,07 zł 567,42 zł 18,91 zł Wójcin 104,4 ,17 zł 10 189,05 zł 849,09 zł 28,30 zł

46 Finansowanie zadań oświatowych gimnazjum- rok budżetowy 2011.
średnia ilość gimnazjalistów kwota całkowitych wydatków koszt roczny na 1 ucznia koszt miesięczny na 1 ucznia koszt dzienny na 1 ucznia Łubnice 153 ,00 zł 8 923,93 zł 743,66 zł 24,79 zł

47 Finansowanie zadań oświatowych- subwencja 2011
Subwencja 2011 r. Plan budżetu oświaty na 2011 wykonanie budżetu różnica wysokość Subwencji oświatowej na rok 2011 środki przekazane z budżetu Gminy Łubnice tj. 8% wydatków szkół szkoły podstawowe ,00 zł ,70 zł 7 973,30 zł ,00 zł ,04 zł gimnazjum ,00 zł ,34 zł 7 028,66 zł Razem ,00 zł ,04 zł 15 001,96 zł Subwencja oświatowa pokrywa 92% wydatków ww. szkół.

48 Finansowanie oświaty Prowadzenie przedszkoli oraz dowóz dzieci do szkół to zadanie własne gminy, finansowane z jej budżetu. Obszary w 100% finansowane ze środków Gminy Łubnice Plan budżetu oświaty na 2011 wykonanie budżetu różnica między planem a wykonaniem budżetu przedszkola ,00 zł ,71 zł 9 746,29 zł dowóz uczniów 89 000,00 zł 87 239,96 zł 1 760,04 zł pozostała działalność ,00 zł 36 686,22 zł 67 478,78 zł Razem ,00 zł ,89 zł 78 985,11 zł

49 Dziękuję za uwagę  Patrycja Gaj
Koniec Dziękuję za uwagę  Patrycja Gaj


Pobierz ppt "Spis Treści Stan organizacji i baza lokalowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google