Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012

2 Spis Treści I.Stan organizacji i baza lokalowa II.Demografia, liczba uczniów, realizacja obowiązku szkolnego w poszczególnych obwodach szkół. III.Kadra i system doskonalenia zawodowego IV.Poziom nauczania- wyniki sprawdzianu szóstoklasisty, wyniki egzaminu gimnazjalnego. V.Sukcesy uczniów VI.Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół: wyprawka szkolna, młodociani, stypendia socjalne, zasiłki szkolne, dożywianie VII.Działalność legislacyjna gminy VIII. Realizacja obowiązku szkolnego w poszczególnych obwodach szkół. IX.Finansowanie zadań oświatowych

3 Stan organizacji Zespół Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach Publiczne Przedszkole Samorządowe im. Armii gen. Andersa w Łubnicach Szkoła Podstawowa im. Armii gen. Andersa w Łubnicach Publiczne Gimnazjum im. Armii gen. Andersa w Łubnicach Dyrektor mgr Barbara Mażarska Wicedyrektor mgr Iwona Chadryś Adres: ul. Leśna Łubnice tel/fax (0-62)

4 Stan organizacji Zespół Szkół w Dzietrzkowicach Szkoła Podstawowa w Dzietrzkowicach Publiczne Przedszkole Samorządowe w Dzietrzkowicach Dyrektor mgr Marek Lis Adres: ul. Tysiąclecia 55, Dzietrzkowice Łubnice tel. (0-62) Adres: ul. Szkolna 1, Dzietrzkowice Łubnice tel. (0-62) fax

5 Stan organizacji Zespół Szkół w Wójcinie Szkoła Podstawowa w Wójcinie Publiczne Przedszkole Samorządowe w Wójcinie Dyrektor mgr Sławomir Smolnik Adres: ul. Wieluńska 9, Wójcin Łubnice tel/fax (0-62)

6 Baza lokalowa Lp. Nazwa Szkoły Sale Lekcyjne stołówki 1. Publiczne Przedszkole w Łubnicach Publiczne Przedszkole w Dzietrzkowicach Publiczne Przedszkole w Wójcinie 20 Razem72

7 Baza lokalowa Lp. Nazwa Szkoły Sale Lekcyjne Pracownie komputerowe Świetlice Sale gimnastyczne 1. Szkoła Podstawowa w Łubnicach Szkoła Podstawowa Dzietrzkowicach 721 Pomieszczenie pełniące funkcję sali gim. 3. Szkoła Podstawowa w Wójcinie 820 Pomieszczenie pełniące funkcję sali gim. Razem18513

8 Baza lokalowa Publiczne Gimnazjum w Łubnicach Sale lekcyjne Sale komputerowe sale gimnastyczne Świetlica 8111 Razem8111

9 Demografia Przyrost naturalny w Gminie Łubnice- wg. danych z Urzędu Stanu Cywilnego miejscowośćrocznik 2011rocznik 2010 rocznik 2009 rocznik 2008 rocznik 2007 rocznik 2006 rocznik 2005 ogółem Łubnice Dz-ce Wójcin Ogółem

10 Demografia- wykres

11 Liczba dzieci w przedszkolach Przedszkole Zespoły Szkół rocznik 2008 rocznik 2007 rocznik 2006 rocznik 2005 ogółem - 3 latki- 4 latki- 5 latki- 6 latki ZS Łubnice ZS Dzietrzkowice ZS Wójcin ogółem

12 Liczba dzieci w przedszkolach wykres

13 Liczba dzieci w Przedszkolach na terenie Gminy Łubnice na przełomie 3 lat rok szkolny 2009/2010 rok szkolny 2010/2011 rok szkolny 2011/20 12 wzrost/ (-) spadek liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych ZS Łubnice ZS Dzietrzko wice ZS Wójcin Ogółem

14 Liczba uczniów w szkołach podstawowych Szkoła Podstawowa w roku szkolnym 2011/2012 Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VIogółem Liczba oddziałów ZS Łubnice ZS Dzietrzkowice ZS Wójcin Ogółem

15 Liczba uczniów w szkołach podstawowych na przełomie 3 lat

16 Liczba uczniów w Gimnazjum Gimnazjum w Łubnicach liczba uczniów liczba oddziałów Klasa I502 Klasa II573 Klasa III432 Ogółem1507

17 Liczba uczniów Gimnazjum na przełomie 3 lat

18 Kadra i system doskonalenia zawodowego W stosunku do roku szkolnego 2011/2012 nie nastąpiły zmiany w stanie zatrudnienia pracowników administracji i obsługi. Również stan zatrudnienia nauczycieli nie uległ zmianie. Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych w przedszkolach i szkołach, a pracowników administracji i obsługi ze specyfiki działalności, w tym z obowiązku prowadzenia w przedszkolach bloku żywieniowego.

19 Kadra i system doskonalenia zawodowego Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku budżetowym 2011, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Fundusze przeznaczone na dokształcanie oraz doskonalenie zawodowe Zespoły Szkół szkolenia, dokształcanie studia podyplom owe- dofinanso wanie zakup sprzętu komputerowego zakup pendrive- elektronicz nych nośników pamięci razem Łubnice2 579,00 zł0,00 zł 2 579,00 zł Dzietrzkowice2 080,00 zł0,00 zł3 249,42 zł554,99 zł5 884,41 zł Wójcin0,00 zł700,00 zł0,00 zł 700,00 zł razem4 659,00 zł700,00 zł3 249,42 zł554,99 zł9 163,41 zł

20 Kadra- wg. SIO stan na 31 marca 2011r. I.Kadra ZS Łubnice Zespół Szkół w Łubnicach zatrudnieni w pełnym wymiarze ogółemstażystakontraktowymianowanydyplomowany zatrudnieni w niepełnym wymiarze liczba osób liczba etatu 1, razem etaty 26,3405,34714

21 Kadra ZS w Wójcinie Zespół Szkół w Wójcinie zatrudnieni w pełnym wymiarze ogółemstażystakontraktowymianowanydyplomowany zatrudnieni w niepełnym wymiarze liczba w tym etatu razem etaty

22 Kadra ZS w Dzietrzkowicach Zespół Szkół w Dzietrzkowicach zatrudnieni w pełnym wymiarze ogółemstażystakontraktowymianowanydyplomowany zatrudnie ni w niepełny m wymiarz e liczba osób liczba etatu razem etaty

23 Kadra pedagogiczna na terenie Gminy Łubnice Zespoły Szkół na terenie Gminy Łubnice zatrudnieni w pełnym wymiarze ogółemstażystakontraktowymianowanydyplomowany zatrudnieni w niepełnym wymiarze liczba osób liczba etatu 2, razem etaty54,3408,341729

24 Kadra pedagogiczna w przeliczeniu na 1 ucznia Zespoły Szkół średnia ilość uczniów średnia ilość etatów liczba uczniów przypadających na 1 etat nauczyciela ZS Łubnice23726,349 ZS Dzietrzkowice207,81415 ZS Wójcin135,21310

25 Poziom nauczania Uczniowie którzy uzyskali w roku szkolnym 2011/2012 średnia frekwencja Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych liczba kół i zajęć pozalekcyjnych Zespoły Szkół świadectwo z wyróżnieniem promocję do następnej klasy 100% frekw encji ZS Łubnice 12100%292,50%18723 ZS Dzietrzkowice 30100%192,20%29216 ZS Wójcin17100%294,43%19411

26 Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2011/2012 Gmina PowiatWojewództwo kraj Rok szkolny Dzietrzkowi ce Wójcin pkt 2008/ ,1022,1422,1221,422,5022, /201023,2123,6823,4423,2224,3324, / ,3527,7426,5424,7625,1725, /201221,7023,17 22,4321,9821,90 22,75

27

28 Wynik egzaminu gimnazjalnego ZS Łubnice przedmiot egzaminuŁubnice Powiat Wieruszowski Województw o Łódzkiekraj część humanistyczna H-H60%59,80%65,00% H-P62,40%63,70%61,00% część matematyczno- przyrodnicza M-M41,20%46,10%48,00%47,00% M-P47,20%48,40%50,00% język obcy angielski A-P63,00%55,60%63,00% A-R37,90%36,20%46,00% język obcy niemiecki N-P100,00%56,90%57,00% N-R97,50%30,70%32,00%33,00% H-H- część humanistyczna z wosem i historiąM-M- część matematyczna H-P część humanistyczna z j.polskimM-P- część przyrodnicza A-P- j. anglielski podstawowyN-P- j. niemiecki podstawowy A-R- j. anglielski rozszerzonyN-R- j. niemiecki rozszerzony

29 Wynik egzaminu gimnazjalnego wykres

30 Sukcesy uczniów ZS Łubnice szczebla wojewódzkiego szczebla powiatowego szczebla gminnego II miejsce- Unihokej I miejsce- dyktando z j.angielskiego III miejsce w konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych II miejsce w konkursie ortograficznym "Mistrz ortografii" II miejsce powiatowy tenis stołowy III miejsce powiatowe biegi przełajowe III miejsce w gimnazjadzie matematyczno- sportowej

31 Sukcesy uczniów ZS Dzietrzkowice szczebla ogólnopolskiego szczebla powiatowego szczebla gminnegokonkursy Certyfikat tytułu Bezpiecznej Szkoły oraz potwierdzenie członkowsktwa Ogólnopolskiego Klubu Bezpieczne Szkoły II miejsce w unihokeju- chłopcy I miejsce w unihokeju- chłopcy II, III miejsce w konkursie plastycznym "Bez szczęśliwego dzieciństwa życie jest kalekie" II miejsce w rozgrywkach w piłce nożnej II miejsce w unihokeju dziewczęta I, II i III miejsce konkurs plastyczny org. KRUS "Czy upadek to przypadek" II miejsce w rozgrywkach siatkówki- chłopcy I miejsce gminne rozgrywki w piłce nożnej I i III miejsce kl.IV I-III miejsce kl. V i VI w Konkursie Ortograficznym

32 Sukcesy uczniów ZS w Wójcinie szczebla ogólnopolskieg o szczebla powiatowego szczebla gminnegokonkursy X miejsce MIX matematyczno- przyrodniczy I miejsce - konkurs informatyczny Akademia Przezornego Ucznia II miejsce- konkurs Plastyczny "Rok Korczaka" II miejsce- kl. IV III miejsce kl. V-VI Konkurs ortograficzny I miejsce Międzyszkol ny Konkurs Ortograficzn y "Wiosenne łamigłówki ortograficzne " II miejsce - klasa IV i V Konkurs Przyrodniczy I, II, III miejsce kl. IV, II i III miejsce kl. V, II i III miejsce kl. VI Konkurs Matematyczn y II i III miejsce w Mistrzostwac h Powiatu w tenisie stołowym III miejsce Ogólnopolski m Turnieju Piłki Nożnej

33 Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół 1)Wyprawka szkolna Wyprawka Szkolna Gmina Łubnice grupa ZS Łubnice ZS Wójcin ZS Dzietrzk owice razemkwota klasa I szkoła podstawowa ,00 zł klasa II szkoła podstawowa ,00 zł klasa III szkoła podstawowa ,00 zł klasa III gimnazjum ,00 zł Uczniowie niepełnosprawni ,00 zł Razem: ,00 zł

34 Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół 2) młodociani Liczba pracodawców którzy otrzymali dofinanso- wanie Liczba młodocianych którzy ukończyli naukę zawodu: Liczba decyzji odmawi ają-cych przyzna -nia dofinan so- wania Kwota jaką w 2011r. wypłacono pracodawcom w ramach dofinansowania Wysokość dotacji pozyskanej w 2011r. od Wojewody Łódzkiego ogół em 24 mies. 36 mies ,44 zł75 959,23 zł

35 Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół 3) stypendia socjalne, zasiłek szkolny Lp.Wyszczególnienie Stypendium szkolne Zasiłek szkolny 1.Liczba wniosków Liczba wniosków pozytywnie załatwionych - ogółem 833 w tym odnoszących się do uczniów: szkół podstawowych 450 gimnazjum 202 szkół ponadgimnazjalnych 181 innych -- 3.Nakłady finansowe (w zł) , ,00

36 Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół 4) dowóz uczniów do szkół Dowóz uczniów uczniowie:Rok budżetowy 2011 Uczniowie dowożeni 235 Nakłady (w zł) planwykonanie ,00 zł ,96 zł zł

37 Dożywianie uczniów Liczba uczniów korzystających z posiłku Przedszkole śniadanie z czego refundowanych /dofinansowanych obiad z czego refundowanych/ dofinansowanych Łubnice Dzietrzkowice Wójcin

38 Działalność legislacyjna gminy I.1. Uchwała nr XII/49/2011 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Łubnice II.wprowadzono bezpłatny pięciogodzinny pobyt dziecka w przedszkolu, ustalono opłatę za 1 godzinę wykraczającą poza 5 godzinny bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu w wys. 1zł/ h.

39 Realizacja obowiązku przygotowania przedszkolnego i obowiązki szkolnego Zespoły Szkół Przedszkole Szkoła podstawowaGimnazjum liczba dzieci z obwodu liczba dzieci spoza obwodu liczba dzieci z obwodu ucząca się w innej szkole liczba uczni ów z obwo du liczba uczniów spoza obwodu liczba uczniów z obwodu ucząca się w innej szkole liczba uczniów z obwodu liczba uczniów spoza obwodu liczba uczniów z obwodu ucząca się w innej szkole ZS Łubnice ZS Dzietrzkowice nie dotyczy ZS Wójcin

40 Finansowanie zadań oświatowych Wybrane paragrafy z roku budżetowy 2011 ZS Łubnice razem GSPPPS wynagrodzenia i jego pochodne ,45 zł ,62 zł , 11zł ,18 zł remonty25 473,00 zł0,00 zł420,00 zł25 893,00 zł Materiały dydaktyczne i wyposażenie20 889,36 zł214,00 zł965,50 zł22 068,86 zł opał67 091,32 zł energia i woda12 120,97 zł7 803,08 zł19 924,05 zł pomoce4 551,72 zł1 360,00 zł4 688,55 zł10 600,27 zł usługi15 895,99 zł1 327,69 zł17 223,68 zł razem ,36 zł

41 Finansowanie zadań oświatowych Wybrane paragrafy z roku budżetowego 2011 ZS Dzietrzkowice razem SPPPS wynagrodzenia i jego pochodne ,27 zł ,73 zł ,00 zł remonty16 015,47 zł8 502,46 zł24 517,93 zł Materiały dydaktyczne i wyposażenie17 634,53 zł10 963,09 zł28 597,62 zł opał17 553,04 zł12 415,66 zł29 968,70 zł energia i woda9 983,22 zł10 083,34 zł20 066,56 zł pomoce3 286,05 zł4 729,15 zł8 015,20 zł usługi6 952,42 zł2 293,59 zł9 246,01 zł razem ,02 zł

42 Finansowanie zadań oświatowych Wybrane paragrafy z roku budżetowego 2011 ZS Wójcin razem SPPPS wynagrodzenia i jego pochodne ,43 zł ,00 zł ,43 zł remonty24 673,59 zł6 605,10 zł31 278,69 zł Materiały dydaktyczne i wyposażenie22 027,21 zł6 545,20 zł28 572,41 zł opał37 097,33 zł energia i woda10 105,77 zł4 112,35 zł14 218,12 zł pomoce1 690,00 zł0,00 zł1 690,00 zł usługi8 367,19 zł1 498,04 zł9 865,23 zł razem ,21 zł

43 Finansowanie zadań oświatowych w zespołach szkół rok budżetowy 2011 Zespoły Szkół średnia ilość uczniów kwota całkowitych wydatków koszt roczny na 1 ucznia koszt miesięczny na 1 ucznia koszt dzienny na 1 ucznia Łubnice ,49 zł8 134,89 zł677,91 zł22,60 zł Dzietrzkowice207, ,39 zł6 610,61 zł550,88 zł18,36 zł Wójcin ,87 zł8 957,27 zł746,44 zł24,88 zł

44 Finansowanie zadań oświatowych - przedszkola, rok budżetowy 2011 Przedszkola średnia ilość dzieci kwota całkowitych koszt miesięczny koszt dzienny wydatków koszt roczny na 1 dziecko na 1 dziecko Łubnice41, ,09 zł4 792,24 zł399,35 zł13,31 zł Dzietrzkowice63, ,92 zł6 112,55 zł509,38 zł16,98 zł Wójcin33, ,70 zł5 106,42 zł425,53 zł14,18 zł

45 Finansowanie zadań oświatowych - szkoły podstawowe, rok budżetowy 2011 szkoły podstawowe średnia ilość uczniów kwota całkowitych wydatków koszt roczny na 1 ucznia koszt miesięczny na 1 ucznia koszt dzienny na 1 ucznia Łubnice42, ,06 zł8 635,94 zł719,66 zł23,99 zł Dzietrzkowice144, ,47 zł6 809,07 zł567,42 zł18,91 zł Wójcin104, ,17 zł10 189,05 zł849,09 zł28,30 zł

46 Finansowanie zadań oświatowych gimnazjum- rok budżetowy Gimnazjum średnia ilość gimnazjalistów kwota całkowitych wydatków koszt roczny na 1 ucznia koszt miesięczny na 1 ucznia koszt dzienny na 1 ucznia Łubnice ,00 zł 8 923,93 zł743,66 zł24,79 zł

47 Finansowanie zadań oświatowych- subwencja 2011 Subwencja 2011 r. Plan budżetu oświaty na 2011 wykonanie budżetu różnica wysokość Subwencji oświatowej na rok 2011 środki przekazane z budżetu Gminy Łubnice tj. 8% wydatków szkół szkoły podstawowe ,00 zł ,70 zł 7 973,30 zł ,00 zł ,04 zł gimnazjum ,00 zł ,34 zł 7 028,66 zł Razem ,00 zł ,04 zł ,96 zł Subwencja oświatowa pokrywa 92% wydatków ww. szkół.

48 Finansowanie oświaty Prowadzenie przedszkoli oraz dowóz dzieci do szkół to zadanie własne gminy, finansowane z jej budżetu. Obszary w 100% finansowane ze środków Gminy Łubnice Plan budżetu oświaty na 2011 wykonanie budżetu różnica między planem a wykonaniem budżetu przedszkola ,00 zł ,71 zł9 746,29 zł dowóz uczniów89 000,00 zł87 239,96 zł1 760,04 zł pozostała działalność ,00 zł36 686,22 zł67 478,78 zł Razem ,00 zł ,89 zł78 985,11 zł

49 Koniec Dziękuję za uwagę Patrycja Gaj


Pobierz ppt "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google