Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XXX ROCZNICA WYBORU KAROLA WOJTYŁY NA STOLICĘ PIOTROWĄ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XXX ROCZNICA WYBORU KAROLA WOJTYŁY NA STOLICĘ PIOTROWĄ"— Zapis prezentacji:

1 XXX ROCZNICA WYBORU KAROLA WOJTYŁY NA STOLICĘ PIOTROWĄ
16 PAŹDZIENIKA 1978 -16 PAŹDZIENIKA 2008 Ks. Ryszard Sawicki, katecheta Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku

2 Jan Paweł II WYCHOWAWCA MŁODYCH
„WYMAGAJCIE OD SIEBIE NAWET GDYBY INNI OD WAS NIE WYMAGALI”

3 MŁODOŚĆ WEDŁUG JANA PAWŁA II
„Młodość to nie tylko pewien okres życia ludzkiego, odpowiadający określonej liczbie lat, ale to jest zarazem czas dany każdemu człowiekowi, równocześnie zadany mu przez Opatrzność. W tym czasie szuka on odpowiedzi na podstawowe pytania, jak młodzieniec z Ewangelii; szuka nie tylko sensu życia, ale szuka konkretnego projektu, wedle którego to życie ma zacząć budować. I to właśnie jest najistotniejszy rys młodości…” „Przekroczyć próg nadziei”

4 DZIECIŃSTWO KAROLA Karol Wojtyła urodził się 18 V 1920 r. w Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Jedynym źródłem utrzymania była pensja ojca – wojskowego urzędnika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w stopniu porucznika. Matka pracowała dorywczo jako szwaczka. Zmarła w 1929 r., gdy Karol miał zaledwie 9 lat. Edmund, brat Karola, ukończył medycynę na UJ w Krakowie i został lekarzem. Zmarł w 1932 r. na skutek zarażenia od chorych szkarlatyną. Wojtyłowie mieli jeszcze jedno dziecko – Olgę, która zmarła zaraz po urodzeniu w 1914 r. w Krakowie.

5 „…WE DWÓJKĘ Z OJCEM” „Po śmierci matki, a następnie po śmierci mojego starszego Brata, zostaliśmy we dwójkę z Ojcem. Nieraz zdarzało mi się budzić w nocy i wtedy zastawałem mojego Ojca modlącego się na kolanach. (...) Przykład mojego Ojca był jakimś pierwszym domowym seminarium.”

6 „LOLEK” W GIMNAZJUM Od IX 1930 r., po zdaniu egzaminów wstępnych, Karol Wojtyła rozpoczął naukę w 8-letnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Lolek chętnie grywał w piłkę nożną, najczęściej bywał bramkarzem. Uwielbiał historię i język polski. Jego wielką pasją było kółko dramatyczne założone w gimnazjum. Grywał tam główne role. Przepowiadano mu przyszłość aktorską.

7 CZAS OKUPACJI ODKRYCIE POWOŁANIA
Latem 1938 r. Karol wraz z ojcem przeprowadzili się do Krakowa, gdzie zaczął studiować filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku wybuchu wojny wraz z ojcem udali się na tułaczkę wojenną. Odbyli pieszą wyprawę z Krakowa aż pod San. Po paru dniach powrócili do Krakowa, zaczęli rozglądać się za pracą. Pracował jako robotnik w kamieniołomie na Zakrzówku, a później w fabryce sody kaustycznej Solvay, aby uchronić się przed wyjazdem na przymusowe roboty do Niemiec. W 1941 r. zmarł mu ojciec. Jesienią 1942 r. podjął decyzję: będzie księdzem. Wstąpił do tajnego seminarium w Krakowie. 1 XI 1946 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Ks. Apa Adama Sapiehy. Nazajutrz w krypcie św. Leonarda na Wawelu odprawił swoją pierwszą Mszę Św.

8 SŁUŻBA BOGU Jesienią 1946 r. rozpoczyna studia na Papieskim Uniwersytecie Dominikańskim w Rzymie. Dwa lata później obronił pracę doktorską w Rzymie. Po powrocie ze studiów był wikarym w parafii w Niegowici, a potem w parafii św. Floriana w Krakowie. Zaczyna jeździć w góry i nad jeziora ze studentami i studentkami. Byli oni do niego bardzo przywiązani. W 1958 r. został mianowany biskupem pomocniczym Krakowa. Aktywnie uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. Po nim stał się ceniony za swoją wiedzę, umiejętność słuchania, a także śmiałość i antykomunizm. W 1964 r. został nominowany arcybiskupem, metropolitą krakowskim. W 1967 r. Paweł VI mianował go kardynałem.

9 HABEMUS PAPAM Dnia 16 października 1978 r. został wybrany następcą św. Piotra - Namiestnikiem Chrystusa na ziemi.

10 Świadczy o tym choćby Jego motto: TOTUS TUUS MARYJO - CAŁY TWÓJ MARYJO
SWÓJ PONTYFIKAT ZAWIERZYŁ MARYI Świadczy o tym choćby Jego motto: TOTUS TUUS MARYJO - CAŁY TWÓJ MARYJO

11 PAPIEŻ, KTÓRY ZMIENIŁ ŚWIAT
Jan Paweł II był pierwszym po ponad 450 latach papieżem nie Włochem, a Jego ponad 26-letni okres służby okazał się trzecim co do długości w dziejach Kościoła. Nie tą jednak miarą mierzy się zasługi Ojca Świętego. Nikt nie zrobił dla pokoju tyle co On! W Watykanie już za życia mówiono o Nim ,,Jan Paweł Wielki’’.

12 MILIONY LUDZI POKŁADAŁO W NIM NADZIEJĘ

13 PAPIEŻ, KTÓRY… Nie znał granic
Nie dzielił ludzi na „dobrych” i „złych” Zwykły człowiek, który był Dobrym Pasterzem jak Chrystus… Jak Chrystus w XXI wieku… PAPIEŻ, KTÓRY…

14 LUBIŁ WĘDRÓWKI PO GÓRACH

15 Pewnego dnia zmęczony długą wycieczką wstąpił do gazdy na mleko
Pewnego dnia zmęczony długą wycieczką wstąpił do gazdy na mleko. Gazda z ciekawości zapytał: - A wyście skąd? - A z Krakowa - odpowiedział wędrowiec. - A coście wy za jedni? - A kardynał - powiedział z uśmiechem turysta. Góral zmylony świeckim strojem i wielkim plecakiem wypalił: - Ee, wyście taki kardynał, jako jo Łociec Święty!

16 Kajakarstwo to obok gór druga pasja Jana Pawła II.
PAPIEŻ LUBIŁ KAJAKI Kajakarstwo to obok gór druga pasja Jana Pawła II. Młody kapłan, potem profesor teologii i biskup, Karol Wojtyła, równie dobrze jak przy ołtarzu, na ambonie, czy w sali wykładowej, czuł się i w kajaku, na trasie i przy ognisku w kręgu młodzieży podczas biwaku. Poznał różne polskie rzeki i jeziora, mieszając ich wody kajakowym wiosłem. Dziś kiedy przyglądamy się wodnym wyczynom Karola Wojtyły to trudno uwierzyć ile polskich szlaków kajakowych przepłynął. „Wujek”, jak go nazywano w gronie przyjaciół, od początku lat pięćdziesiątych do 1978 r. przepłynął niemal wszystkie najpiękniejsze szlaki kajakowe Polski, niektóre kilkakrotnie.

17 NA MAZURACH Z Wigierskich Eremów do Madonny Studzienicznej – szlakiem Czarnej Hańczy (1954) O pięknej ziemi suwalsko-augustowskiej Jan Paweł II mówił: „Trwa w mojej pamięci urocza ziemia augustowska ze swym sanktuarium maryjnym w Studzienicznej i Krasnymborze; rozległa i piękna Suwalszczyzna, Suwałki i bliskie mi Wigry, ongiś stolica diecezji wigierskiej, a potem Sejny, również dawna siedziba diecezji sejneńskiej, ze swą bazyliką i maryjnym sanktuarium. Bogactwo natury, siła życia przyrody zawsze mnie tutaj pociągały. Ziemi mazursko-augustowsko-suwalskiej (...) ogromnie wiele zawdzięczam. (...) Ta ziemia była dla mnie zawsze bardzo gościnna, kiedy tu przybywałem. Niejednokrotnie ją nawiedzałem, szukajac tu także odpoczynku, zwłaszcza na wspaniałych jeziorach (....). Miałem wtedy możliwość podziwiać bogactwo przyrody tego zakątka Ojczyzny i cieszyć się spokojem jezior i lasów”.

18 STERNIK ŁODZI PIOTROWEJ, KTÓRY SZLIFY ZDOBYWAŁ NA KAJAKACH
Już jako kardynał, we wrześniu 1978 r., wybrał się z młodzieżą na kajaki. Biwak w otoczeniu młodych przyjaciół był bardzo udany. W kilka miesięcy później powiedział już jako papież, że: „przesiadł się z kajaka na Łódź Piotrową”.

19 BYŁ ZATROSKANY O LOSY CAŁEGO ŚWIATA

20 NIESTRUDZONY PIELGRZYM
Charakterystycznym elementem ponty-fikatu Jana Pawła II były jego liczne pielgrzymki. W ciągu ponad 26 lat odbył 104 zagraniczne wyprawy do 129 krajów na wszystkich kontynentach, pokonał 1 mln 166 tys. km. To jakby 30 razy okrążył ziemię.

21 AMERYKA POŁUDNIOWA

22 AFRYKA

23 AZJA

24 AUSTRALIA

25 WSZĘDZIE TOWARZYSZYŁY MU TŁUMY LUDZI

26 PIELGRZYMKI DO POLSKI I pielgrzymka II pielgrzymka III pielgrzymka IV pielgrzymka - podzielona etapami V pielgrzymka (jednodniowa) VI pielgrzymka VII pielgrzymka VIII pielgrzymka

27 APOSTOLSKA WIZYTA W DIECEZJI EŁCKIEJ

28 PAPIESKIE PRZESŁANIE POZOSTAWIONE W EŁKU

29 WYPOCZYNEK NA MAZURACH

30 SZLAK PAPIESKI

31 PRZYMOWAŁ WIELU GOŚCI NA WATYKANIE

32 PREZYDENT LECH WAŁĘSA

33 MATKA TERESA Z KALKUTY

34 PREZYDENT BUSH

35 BYŁ GORLIWYM OBROŃCĄ LUDZKIEGO ŻYCIA
OD CHWILI POCZĘCIA DO NATURALNEJ ŚMIERCI

36 Każde wypowiedziane przez niego słowo było przemodlone i przemyślane
CZŁOWIEK MODLITWY Każde wypowiedziane przez niego słowo było przemodlone i przemyślane

37 UKOCHAŁ MŁODYCH Karol Wojtyła szczególnie ukochał młodzież, a ona kocha Jego całym sercem. Jeszcze zanim został papieżem wędrował z nimi po górach, uczestniczył w spływach kajakowych, przyjaźnił się z młodzieżą. Podczas pontyfikatu także nie zapomniał o młodych. To do nich najczęściej się zwracał i w nich wierzył. Jego ostatnie słowa skierowane były właśnie do nich.

38 JAN PAWEŁ II ZAPOCZĄTKOWAŁ ŚWIATOWE SPOTKANIA MŁODYCH

39 ODBYWAŁY SIĘ ONE W RÓŻNYCH MIASTACH WIELU KONTNENTÓW
1985 RZYM – WŁOCHY 1987 BUEOS AIRES – ARGENTYNA 1989 SANTIAGO DE COMPOSTELA - HISZPANIA 1991 CZĘSTOCHOWA - POLSKA 1993 DENVER – USA 1995 MANILIA – FILIPINY 1997 PARYŻ - FRANCJA 2002 TORONTO –KANADA

40 PEŁEN MIŁOŚCI I PRZEBACZENIA
Całe jego życie wypełnione było miłością do Boga i ludzi. Przebaczył nawet zamachowcy, przez którego został postrzelony 13 V 1983 r. na Placu św. Piotra.

41 CHORY I CIERPIĄCY... Ojciec Święty zawsze starał się być blisko chorych. Pochylał się nad cierpiącymi i choć sam chorował, pokazywał, jak z godnością i cierpliwością nieść swój krzyż... Jego życie naznaczone było cierpieniem. 13 maja 1981 r. na Placu Świętego Piotra w Rzymie został postrzelony, kula jednak ominęła wszystkie istotne dla życia organy.

42 JEGO ŻYCIE SIĘ NIE SKOŃCZYŁO, ALE ZMIENIŁO...
2 kwietnia 2005 r. Jan Paweł II „powrócił do domu Ojca’’... Zmarł o godz Tuż przed śmiercią powiedział „amen’’, tymi słowami zakończył swój niezwykły pontyfikat.

43 TESTAMENT Pragnę raz jeszcze całkowicie zdać się na Wolę Pana. On Sam zdecyduje, kiedy i jak mam zakończyć moje ziemskie życie i pasterzowanie. W życiu i śmierci „Totus Tuus” przez Niepokalaną… Wszystkim dziękuję. Wszystkich proszę o przebaczenie. Proszę także o modlitwę, aby Miłosierdzie Boże okazało się większe od mojej słabości i niegodności… W ręce Twoje, Panie polecam ducha mojego.

44 JAN PAWEŁ II POKAZAŁ NAM DROGĘ DO NIEBA
Wierzymy mocno, że Nasz Umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II, jest z nami i błogosławi nam z domu naszego Ojca w niebie.

45 ŚWIĘTY NATYCHMIAST 13 V 2005 r. papież Benedykt XVI zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, udzielając dyspensy od 5-letniego okresu oczekiwania od śmierci kandydata, jaki jest wymagany przez prawo kanoniczne. Od tego momentu Janowi Pawłowi II przysługuje tytuł Sługi Bożego. Formalne proces rozpoczął się 28 VI 2005 r. kiedy zaprzysiężeni zostali członkowie trybunału beatyfikacyjnego. Postulatorem procesu został polski ksiądz Sławomir Oder. 2 IV 2007 r. zakończyła się faza diecezjalna procesu. Wszystkie akta zostały przekazane do watykańskiej Kongregacji ds. kanonizacyjnych.

46 ODSZEDŁ, ABY BYĆ BLIŻEJ NAS

47 W TOBIE JEST ŚWIATŁO…

48 FILMY O JANIE PAWLE II Karol. Człowiek, który został papieżem (2005)
Jan Paweł II (2005) Karol. Papież, który pozostał człowiekiem (2006) Świadectwo (2008)

49 ZWIASTUN NOWEGO FILMU O JANIE PAWLE II „ŚWIADECTWO”

50 MODLITWA O BEATYFIKACJĘ SŁUGI BOŻEGO JANA PAWŁA II
Boże, w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją, że Twój sługa Papież Jan Paweł II zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen.


Pobierz ppt "XXX ROCZNICA WYBORU KAROLA WOJTYŁY NA STOLICĘ PIOTROWĄ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google