Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Osobowość przedsiębiorczyni

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Osobowość przedsiębiorczyni"— Zapis prezentacji:

1 Specyficzne aspekty prowadzenia działalności biznesowej przez kobiety sierpień 2007

2 Osobowość przedsiębiorczyni
Kobieta Wenus- bogini miłości / Rzym / -kobieta doskonała- rozporządzała boską władzą- zaślepiała miłością , zdobywała każdego i wszystko co zapragnęła Kobieta Wenus dziś- oznacza kobiecą władzę, sukces, piękno, wyjątkowość

3 Osobowość przedsiębiorczyni
Pracujące kobiety są lepiej wykształcone jak pracujący mężczyźni / rok 2005-wykształcenie średnie i wyższe miało 68,5% kobiet i 49,3% mężczyzn / Umiejętności interpersonalne- praca zespołowa, dobre komunikowanie się, negocjowanie typu wygrana – wygrana , spójność wewnętrzna Umiejętności intrapersonalne- empatia, intuicja

4 Wykształcenie kobiet W roku akademickim 2005/06 w województwie mazowieckim w 101 szkołach wyższych studiowało studentów, z czego 56,9 % stanowiły kobiety. Najwięcej, bo 51,4% studiowało zaocznie , 41,4% pobierało naukę na studiach dziennych i 4,9% studiowało w systemie wieczorowym. Studentki , które studiowały w systemie zaocznym stanowiły 58,1% i systemie wieczorowym – 58,6%, a w systemie studiów dziennych stanowiły 54,7%[1]. [1] Dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie ,

5 Wykształcenie kobiet a zarobki w 2004 roku
WYSZCZEGÓLNIENIE Przeciętne wynagrodzenie w zł (w nawiasie stosunek wynagrodzenia kobiet do wynagrodzenia mężczyzn) Mężczyźni Kobiety Ogółem 2571,64 2150,44 (84%) Wyższe 4564,47 3072,83 (67%) Policealne 2546,37 2004,87 (78%) Średnie zawodowe 2360,89 1916,54 (81%) Średnie ogólnokształcące 2351,93 2006,36 (85%) Zasadnicze zawodowe 1865,59 1337,81 (72%) Podstawowe 1828,64 1349,65 (74%)

6 Osobowość przedsiębiorczyni
KIEROWNIK: LIDER: Wydaje polecenia i kontroluje Uzgadnia cele i pomaga w ich wyniki realizacji Koncentruje się na trudnościach Koncentruje się na możliwościach Stwarza niepokój Inspiruje entuzjazm Mówi: JA - WY Mówi: MY Krytykuje i wytyka błędy Pomaga rozwiązać problemy Mówi: RUSZAJCIE Mówi: RYSZAMY Roztrząsa błędy z przeszłości Rozwija wizję przyszłości Uważa, że sam robi wszystko Osiąga wyniki przez najlepiej działania zespołu Kobiety zarządzają demokratycznie

7 Problemy i trudne sytuacje specyficzne dla pracujących kobiet
Szklany sufit- awans w zasięgu ręki ale… Historia szklanego sufitu rok , Hymowitz, Schellardt – przeszkody , które napotykają kobiety w drodze do funkcji kierowniczych

8 Obecność kobiet na rynku pracy
Praca jako wartość dla kobiety Praca jako wartość dla gospodarki państwa Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy Gospodarka oparta na wiedzy a konkurencyjności organizacji

9 Obecność kobiet na rynku pracy

10 Przejawy nierównego traktowania kobiet na rynku pracy
pracodawcy preferują mężczyzn kobiety zarabiają mniej kobiety rzadziej korzystają ze szkoleń kobiety rzadziej zajmują kierownicze stanowiska społeczne uprzedzenia do kobiet- szefów niższy ustawowy wiek emerytalny kobiet- niższe emerytury

11 Udział kobiet we władzy
Mężczyźni bardziej deklarują potrzebę zrobienia kariery politycznej Kobiece drogi do kariery politycznej są bardziej przypadkowe- robienie kariery „mimo woli” Lęk przed sukcesem Kariera polityczna kobiet a relacje z otoczeniem

12 Czynniki powstawania szklanego sufitu
Psychologiczne: niska samoocena, na pewno się nie uda, obwinianie losu, mała samodzielność, brak pozytywnego myślenia /ćwiczenie pozytywne i negatywne cechy / Stereotypowe przypisywanie kobiet do tradycyjnych ról Stereotypowe opinie na temat kobiet Relacje współpracy kobiet i mężczyzn Przekonania o kobietach „szefach” Brak solidarności kobiecej Brak sieci kontaktów

13 Osobowość przedsiębiorczyni a komunikacja w biznesie
męskie myślenie- zorientowane na cel /tunel męskiego punktu widzenia/ kobiece myślenie- zorientowane na relacje męski sposób rozwiązywania problemów: problem- propozycje rozwiązań kobiecy sposób rozwiązywania problemów: oglądanie problemu całościowo, ciągle z innego punktu widzenia

14 Osobowość przedsiębiorczyni a komunikacja w biznesie
Co jest dla mnie ważne? Mężczyzna: rozwiązywanie problemów, osiąganie celów / bohaterowie, zwycięzcy, działacze/ Kobieta: dobre kontakty z ludźmi, ocenę własnej wartości opieramy głównie na jakości naszych relacji z innymi, zrobimy wszystko żeby być akceptowaną, kochaną Kobieta w pracy dużą uwagę przywiązuje do atmosfery niż do możliwości awansu Kobieta sukcesu –kobieta Wenus będzie miała na względzie i atmosferę i awans

15 Osobowość przedsiębiorczyni a komunikacja w biznesie
Kobieta w pracy jako „motor” dobrych relacji Dobre relacje wpływają na wydajność, produktywność- założenie współczesnego zarządzania organizacją Mężczyźni wyprzedzają kobiety w drodze na szczyt Kobiety w pracy chcą uszczęśliwiać wszystkich dookoła

16 Osobowość przedsiębiorczyni a komunikacja w biznesie
Świat interesów jest zdominowany przez myślenie męskie Jasno sformułowany cel Trzymanie się męskich reguł gry Docieramy na szczyt Zmieniamy reguły gry na kobiece Dobre rady

17 wykorzystuj symbole władzy
Dobre rady bądź widoczna mów o swoich sukcesach wyrób sobie markę wykorzystuj symbole władzy dbaj w pracy o dobre stosunki ale unikaj przyjaźni znajdź ludzi , którzy ci pomogą ignoruj wrogów

18 Męskie i kobiece wzorce komunikacyjne
Różnice w myśleniu mają wpływ na komunikację Kobieta wypowiada przeciętnie słów, mówi ciszej, mówi więcej w swoim środowisku, w trakcie decydujących rozmów biznesowych mówią mniej, kobietom częściej się przerywa, w pracy mówią o życiu prywatnym chcąc zbliżyć się do partnera, zrozumieć go Mężczyzna wypowiada przeciętnie słów, mówi dosadnie, głośno, nie pozwala sobie przerywać, chcąc zbliżyć się do partnera idzie z nim na piwo, mecz, nie mówi w pracy o życiu prywatnym, używa formy „ja” w prezentowaniu sukcesów

19 Dobre rady Mów o rozwiązaniach Mów otwarcie Mów o rzeczach już przemyślanych Mów o celach Mów o sukcesach Mów krótko Mów prostymi zdaniami Mów z przerwami Powtarzaj ważne kwestie

20 Jak sobie radzić z problemami?
Wykorzystaj kobiecą siłę przekonywania: warto poprosić o pomoc warto się uśmiechać myśl pozytywnie i wysyłaj pozytywne sugestie nie trać kontroli nad swoimi emocjami nawet jeśli usłyszysz „nie” nie przeciągaj czasu przekonywania

21 Atrybuty zwycięskiej Wenus
Pierwsze wrażenie Ton wypowiadanych słów Nikt nie lubi ludzi niewdzięcznych- dziękując, zachęcasz ich do dalszych przysług Bądź charyzmatyczna / koncentracja , stanowczość, uśmiech / Nie mów źle o ludziach- mów źle o problemach Wszyscy mamy rogi i kanty, tylko „zera” są okrągłe Miej poczucie humoru Bądź dla siebie najlepszym przyjacielem

22 Rola kobiecych ngo Przy otwieraniu własnej działalności kobiety często czują się bardziej komfortowo, kiedy otoczone są towarzystwem samych kobiet Stowarzyszenia prowadzone przez kobiety dla kobiet podczas planowania działań biorą pod uwagę inne obowiązki związane z życiem codziennym/rodzinnym. Takie stowarzyszenia mogą działać, jak odskocznia podnosząca poczucie własnej wartości i możliwości Dynamika grupy może prowadzić do współdziałania w sferze biznesu i edukacji- tworzenie sieci kontaktów

23 NGO o charakterze biznesowym przyjazne kobietom
Międzynarodowe Forum Kobiet Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu powstało w 2004 r. w Gdańsku i jest kontynuacją Polskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm, które powstało w 1999 r. PIERWSZY INTERNETOWY SERWIS PRAWNY DLA KOBIET Kwartalnik "Kobieta i Biznes" kreuje nowoczesny wizerunek kobiety. Prezentuje wyniki badań naukowych prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich Polski. Zawiera materiały ze wszystkich dotychczasowych konferencji Forum oraz informacje o tematach spotkań i dotychczasowej dzialalności MFK

24 Otoczenie biznesu PARP – Krajowy System Usług – LOP- Lokalne Okienka Przedsiębiorczości- Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych – Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy- Izby Gospodarcze

25 Specyficzne aspekty prowadzenia działalności biznesowej przez kobiety
Dziękuję Paniom za uwagę Elżbieta Szymanik


Pobierz ppt "Osobowość przedsiębiorczyni"

Podobne prezentacje


Reklamy Google