Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kraków, 26 kwietnia 2006 r. Wyposażenie dydaktyczne nowoczesnej szkoły zawodowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kraków, 26 kwietnia 2006 r. Wyposażenie dydaktyczne nowoczesnej szkoły zawodowej."— Zapis prezentacji:

1 Kraków, 26 kwietnia 2006 r. Wyposażenie dydaktyczne nowoczesnej szkoły zawodowej

2 Czy system edukacji może sprostać wyzwaniom XXI w. ? Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

3 budzenie i zaspokajanie aspiracji edukacyjnych społeczeństwa powiązanie systemu kształcenia zawodowego z aktualnym rynkiem pracy racjonalne wykorzystanie środków przeznaczonych na edukację Nowe wyzwania dla edukacji zawodowej zapewnienie wykształcenia średniego jak największej liczbie uczniów skrócenie cyklu kształcenia zawodowego i zapewnienie elastyczności przy zmianie zawodu dostosowanie systemu egzaminowania i nadawania tytułów zawodowych w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

4 NOWE TECHNOLOGIE EUROPEJSKI RYNEK PRACY GLOBALIZACJA CYWILIZACJA INFORMACYJNA JAK SOBIE ZA KILKA LAT PORADZI NA RYNKU PRACY DZISIEJSZY PIĘTNASTOLATEK? JAK SOBIE ZA KILKA LAT PORADZI NA RYNKU PRACY DZISIEJSZY NAUCZYCIEL? JAKA BĘDZIE POTRZEBNA WIEDZA - NAUCZYCIELOWI? UCZNIOWI? PRESJA JĘZYKÓW OBCYCH? CIĄGŁE PODNOSZENIE KWALIFIKACJI? STAŁE ZMIANY EDUKACJA USTAWICZNA JAKI BĘDZIE RYNEK PRACY? JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA (TELE)KOMUNIKACJA? JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ KOMPUTER? STAŁE ZMIANY EDUKACJA USTAWICZNA RYNEK PRACY Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

5 Stara gospodarka Nowa gospodarka Społeczeństwo industrialne Społeczeństwo informacyjne Przejście Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

6 produkty i usługi materialne cyfrowe zasobymaterialnezasobyludzkie StaragospodarkaNowagospodarka Przejście Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

7 Wyzwania dla szkolnictwa zawodowego w Polsce na początku XXI wieku: Świadomi tych wyzwań oczekujemy koncepcji dydaktyczno-szkoleniowej, która może poprawić jakość edukacji zawodowej i pomóc w modernizacji systemu kształcenia zawodowego w Polsce reforma systemu edukacji gwałtowne zmiany na rynku pracy ___________________________________________________ stowarzyszenie z Unią Europejską gwałtowny postęp technologiczny Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

8 wzrastające tempo przemian ekonomicznych i technologicznych i technologicznych Nowe wyzwania edukacyjne nieprzystosowanie kwalifikacji zawodowych uzyskiwanych w systemie szkolnictwa zawodowego do wymagań rynku pracy firmy i przedsiębiorstwa wprowadzają nowe technologie wytwarzania nowe produkty nowe formy organizacji pracy zmiana mentalności i aspiracji pracowników Zmiany w gospodarce Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

9 Oczekiwania pracodawców Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie fachowafachowa wiedza, samodzielnośćsamodzielność w podejmowaniu decyzji, chęćchęć podnoszenia kwalifikacji, doświadczeniedoświadczenie zawodowe, dyspozycyjność,dyspozycyjność, umiejętnośćumiejętność organizowania własnej pracy, tworzenia dobrego wizerunku firmy, adaptacji, kierowania ludźmi, komunikatywność,komunikatywność, HIERARCHIA WYMAGANYCH KWALIFIKACJ SPEŁNIAJĄCYCH OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW

10 cechy pracowników: zmiana polityki Nowe wyzwania edukacyjne elastyczność, kreatywność, kreatywność, właściwa motywacja, właściwa motywacja, akceptacja innowacji, akceptacja innowacji, asertywność, asertywność, umiejętność pracy w grupie umiejętność pracy w grupie odchodzenie od: aspektów ilościowych na rzecz jakościowych podnoszenie produktywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

11 kompetencje do wynajęcia Rynek pracy w nowej gospodarce a nie ludzie do wynajęcia Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

12 Edukacja to wyścig między cywilizacją a katastrofą" H.G.Wells Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

13 Nowa koncepcja aktywnej nauki i kształcenia zawodowego oparta jest na: wykorzystaniu w procesie kształcenia nowoczesnych systemów opartych na programach komputerowych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu dydaktycznego i pakietów edukacyjnych,wykorzystaniu w procesie kształcenia nowoczesnych systemów opartych na programach komputerowych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu dydaktycznego i pakietów edukacyjnych, połączeniu wirtualnej i rzeczywistej sali lekcyjnej i laboratorium, w oparciu o interakcyjne oprogramowanie i multimedialne narzędzia komunikacji, przy pomocy których możliwe są różne sposoby przekazywania i zdobywania wiedzy.połączeniu wirtualnej i rzeczywistej sali lekcyjnej i laboratorium, w oparciu o interakcyjne oprogramowanie i multimedialne narzędzia komunikacji, przy pomocy których możliwe są różne sposoby przekazywania i zdobywania wiedzy. Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

14 Nowa koncepcja aktywnej nauki i kształcenia zawodowego umożliwia to: pobudzanie wyobraźni i kreatywności podmiotu kształcenia jakim jest uczeń,pobudzanie wyobraźni i kreatywności podmiotu kształcenia jakim jest uczeń, zdobywanie wiedzy poprzez rozwiązywanie konkretnych zadań,zdobywanie wiedzy poprzez rozwiązywanie konkretnych zadań, samodzielność w pokonywaniu problemów.samodzielność w pokonywaniu problemów. Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

15 Metodyka aktywnej nauki - metody aktywizujące Uczniowie zapoznają się: z zagadnieniami technicznymi,z zagadnieniami technicznymi, zasadami działania rzeczywistych elementów i układów wykonując konkretne zadania i ćwiczenia przed ekranem komputera,zasadami działania rzeczywistych elementów i układów wykonując konkretne zadania i ćwiczenia przed ekranem komputera, z rzeczywistymi urządzeniami i układami pomiarowymi,z rzeczywistymi urządzeniami i układami pomiarowymi, z multimedialnym oprogramowaniem, które nieustannie nadzoruje proces, szybko i obiektywnie sygnalizując wszelkie błędy i podpowiadając właściwe rozwiązania.z multimedialnym oprogramowaniem, które nieustannie nadzoruje proces, szybko i obiektywnie sygnalizując wszelkie błędy i podpowiadając właściwe rozwiązania. Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

16 Metodyka aktywnej nauki – metody aktywizujące Nauczyciel ustala: liczbę, kolejność, stopień trudności poszczególnych ćwiczeń, zgodnie z założonym celem dydaktycznym,liczbę, kolejność, stopień trudności poszczególnych ćwiczeń, zgodnie z założonym celem dydaktycznym, pakiety edukacyjne w postaci: zadań problemowych, wskazówek i instrukcji, rysunków, zdjęć, tekstów, animacji, filmów.pakiety edukacyjne w postaci: zadań problemowych, wskazówek i instrukcji, rysunków, zdjęć, tekstów, animacji, filmów. Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

17 Sposoby korzystania z pakietów edukacyjnych: zindywidualizowana nauka pod kontrolą nauczyciela,zindywidualizowana nauka pod kontrolą nauczyciela, nauczyciel wybiera z bogatej oferty oprogramowania odpowiednie elementy programu nauczania, dopasowując go do własnej koncepcji dydaktycznej i możliwości uczniów,nauczyciel wybiera z bogatej oferty oprogramowania odpowiednie elementy programu nauczania, dopasowując go do własnej koncepcji dydaktycznej i możliwości uczniów, samodzielna nauka pod kontrolą oprogramowaniasamodzielna nauka pod kontrolą oprogramowania uczeń wybiera drogę postępowania zalecaną przez program i wykonuje kolejne zadania,uczeń wybiera drogę postępowania zalecaną przez program i wykonuje kolejne zadania, program dydaktyczny analizuje postępy pracy, koryguje błędy i informuje o wynikach,program dydaktyczny analizuje postępy pracy, koryguje błędy i informuje o wynikach, rozwiązywanie konkretnego problemu.rozwiązywanie konkretnego problemu. Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

18 Korzyści dla nauczyciela: zindywidualizowanie ćwiczeń.zindywidualizowanie ćwiczeń. oprogramowanie oferuje nauczycielowi możliwość ustalenia zestawu ćwiczeń właściwego dla możliwości i umiejętności ucznia,oprogramowanie oferuje nauczycielowi możliwość ustalenia zestawu ćwiczeń właściwego dla możliwości i umiejętności ucznia, wzrost efektywności nauczaniawzrost efektywności nauczania korzystając z oprogramowania, uczniowie uczą się szybciej i stają się bardziej samodzielni. Pozwala to na poświęcenie większej uwagi tym, którzy tego bardziej potrzebują, a w konsekwencji, podnosi efektywność nauczania.korzystając z oprogramowania, uczniowie uczą się szybciej i stają się bardziej samodzielni. Pozwala to na poświęcenie większej uwagi tym, którzy tego bardziej potrzebują, a w konsekwencji, podnosi efektywność nauczania. Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

19 Korzyści dla nauczyciela: dobra inwestycja pod każdym względemdobra inwestycja pod każdym względem pakiety oprogramowania, to wysokiej jakości pomoc dydaktyczna i nowoczesna metodyka pracy. Kolejna korzyść, to wielka oszczędność czasu nauczyciela, możliwość monitorowania pracy uczniów i elastycznego reagowania na ich potrzeby oraz wprowadzania zmian.pakiety oprogramowania, to wysokiej jakości pomoc dydaktyczna i nowoczesna metodyka pracy. Kolejna korzyść, to wielka oszczędność czasu nauczyciela, możliwość monitorowania pracy uczniów i elastycznego reagowania na ich potrzeby oraz wprowadzania zmian. Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

20 Korzyści dla ucznia: wzrost atrakcyjności - precz nudo! rozwiązania problemu można szukać stosując podejście systematyczne, metodę prób i błędów lub symulację. System jest nieustannie gotów zaspokoić ciekawość i żądzę wiedzy ucznia. Jest to bardzo podobne do gry komputerowej. własne tempo pracy metody pracy uczniów mogą być bardzo zróżnicowane. Oprogramowanie daje możliwość wyboru. Uczyć można się w różny sposób: szybko, systematycznie, zrywami, intensywnie, powoli, dokładnie...itd., gdyż system dopuszcza wszystkie warianty. Uczeń decyduje o tym, jak i kiedy osiągnie wyznaczony cel. Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

21 Korzyści dla ucznia: wspomaganie pracy ucznia interakcyjny program nadzoruje wszystko, co robi uczeń. Zna nie tylko odpowiedzi, ale potrafi ocenić prawidłowość wykonanych ćwiczeń praktycznych. Reaguje natychmiast, podpowiada właściwe rozwiązanie. wygoda pakiet oprogramowania zawiera wszystko, co jest potrzebne do wykonania danego zadania. Gdziekolwiek istnieją możliwości korzystania z komputera PC, należy zainstalować w nim oprogramowanie i rozpocząć pracę Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

22 Oprogramowanie i sprzęt Wyposażenie pracowni STANDARDYhttp://www.mein.gov.pl/ksztzaw/standardy/standardy.php Standardy wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego dla zawodów: w których kształcenie jest prowadzone w technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnychw których kształcenie jest prowadzone w technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych o trzyletnim cyklu kształcenia,o trzyletnim cyklu kształcenia, o dwuletnim cyklu kształcenia.o dwuletnim cyklu kształcenia. Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

23

24

25

26 Dostępne wyposażenie, oprogramowanie i sprzęt umożliwiają organizację następujących pracowni z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, informatyki (mechatroniki): podstaw mechatronikipodstaw mechatroniki projektowania i symulacjiprojektowania i symulacji sensorykisensoryki pneumatyki, elektropneumatyki, hydrauliki i elektrohydraulikipneumatyki, elektropneumatyki, hydrauliki i elektrohydrauliki hydrauliki samochodowejhydrauliki samochodowej napędów elektrycznych, techniki regulacji analogowejnapędów elektrycznych, techniki regulacji analogowej sterowników programowalnych i robotykisterowników programowalnych i robotyki złożonych systemów mechatronikizłożonych systemów mechatroniki sterowania procesami ciągłymisterowania procesami ciągłymi obrabiarek sterowanych numerycznieobrabiarek sterowanych numerycznie Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Środki dydaktyczne

27 W ramach zestawów dydaktycznych dostawcy sprzętu proponują specjalistyczne pakiety oprogramowania umożliwiające realizację szerokiego zakresu ćwiczeń praktycznych, z wykorzystaniem multimedialnej symulacji układów i procesów produkcyjnych. Umożliwiają one realizację wielu pracowni wirtualnych, bez elementów sprzętowych. Drugą częścią oferty są kompletne zestawy dydaktyczne, które pozwalają na samodzielną naukę montażu i uruchamiania zaprojektowanych układów i urządzeń, sprawdzanie działania elementów urządzeń i kompletnych zestawów, jak również umożliwiają rozwój umiejętności z zakresu budowy złożonych układów automatyki. Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Środki dydaktyczne

28 Programy symulacyjne: tworzenie pracowni wirtualnych. Istotą programów symulacyjnych jest udawanie czyli symulacja sposobu działania różnych urządzeń lub systemów.Istotą programów symulacyjnych jest udawanie czyli symulacja sposobu działania różnych urządzeń lub systemów. Programy takie tworzy się na użytek edukacji młodzieży i dorosłych.Programy takie tworzy się na użytek edukacji młodzieży i dorosłych. Umożliwiają one użytkownikowi zapoznanie się z działaniem i obsługą wielu urządzeń bez konieczności ich zakupu.Umożliwiają one użytkownikowi zapoznanie się z działaniem i obsługą wielu urządzeń bez konieczności ich zakupu. Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Środki dydaktyczne

29 Korzyści płynące z nauczania lub szkolenia z wykorzystaniem programów symulacyjnych są oczywiste: praca w środowisku maksymalnie zbliżonym do rzeczywistego,praca w środowisku maksymalnie zbliżonym do rzeczywistego, możliwość prostego i szybkiego modyfikowania zadań, wykrywania, sygnalizacji i obszernej diagnostyki różnych błędów i nieprawidłowości,możliwość prostego i szybkiego modyfikowania zadań, wykrywania, sygnalizacji i obszernej diagnostyki różnych błędów i nieprawidłowości, brak obawy o uszkodzenia lub zniszczenia cennego sprzętu dydaktycznego,brak obawy o uszkodzenia lub zniszczenia cennego sprzętu dydaktycznego, w miarę niska cenaw miarę niska cena przy pracy układów symulacyjnych w sieci, istnieje ponadto możliwość interakcyjnego współdziałania nauczyciela z uczniami, w zakresie rozwiązywania określonych zadań oraz ich bieżącej kontroli.przy pracy układów symulacyjnych w sieci, istnieje ponadto możliwość interakcyjnego współdziałania nauczyciela z uczniami, w zakresie rozwiązywania określonych zadań oraz ich bieżącej kontroli. Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Środki dydaktyczne

30 Najczęściej produktami są mechatroniczne systemy dydaktyczno-szkoleniowe, które obejmują: prowadzenie kompleksowej działalności edukacyjnej i szkoleniowejprowadzenie kompleksowej działalności edukacyjnej i szkoleniowej wyposażanie pracowni i laboratoriówwyposażanie pracowni i laboratoriów doradztwo w zakresie metodyki szkoleń i standardów wyposażenia techno-dydaktycznegodoradztwo w zakresie metodyki szkoleń i standardów wyposażenia techno-dydaktycznego różne formy informowania o mechatronice i promowania mechatroniki w technologii i edukacjiróżne formy informowania o mechatronice i promowania mechatroniki w technologii i edukacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Środki dydaktyczne

31 Elektrotechnika ElektronikaElektronika Technika cyfrowaTechnika cyfrowa EnergoelektronikaEnergoelektronika Energetyka:Energetyka: Napędy elektryczneNapędy elektryczne MiernictwoMiernictwo Systemy mikrokomputeroweSystemy mikrokomputerowe Automatyka/SPS/PLCAutomatyka/SPS/PLC RobotykaRobotyka ElektropneumatykaElektropneumatyka TelekomunikacjaTelekomunikacja Elektronika samochodowaElektronika samochodowa Przyrządy pomiarowePrzyrządy pomiarowe Wyposażenie laboratoryjneWyposażenie laboratoryjne Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie LUCAS-NULLE Środki dydaktyczne

32 Zasilacze PodstawowyUzupełniający Multimedialny system dydaktyczny UNI-TR@in-I Zasadnicze elementy składowe UNI-Tr@in-I Interfejs Zasadnicze podzespoły: - Generator/wyjście analogowe - Cyfrowe we/wy - Przekaźniki - Wejścia analogowe -Złącza szeregowe -Złącza wielowtykowe do dołączania modułów Uniwersalne moduły pomiarowe Zasadnicze podzespoły modułu - złącza 64-stykowe - gniazdo do mocowania kart pomiarowych lub płyty montażowej - port pomiarowy w podczerwieni do przyrządu Metrahit - gniazda zasilające Ilość jednocześnie użytych modułów może być nieograniczona

33 FizykaFizyka ChemiaChemia BiologiaBiologia EkologiaEkologia Interfejsy pomiaroweInterfejsy pomiarowe MechanikaMechanika Inż. MateriałowaInż. Materiałowa ElektronikaElektronika Przyrządy pomiarowePrzyrządy pomiarowe Wyposażenie laboratoryjneWyposażenie laboratoryjne OprogramowanieOprogramowanie Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie PHYWE Środki dydaktyczne

34 R.&S.KELLER GmbH Oprogramowanie serii Plus do nauki programowania obrabiarek CNC (funkcje CNC/CAD/CAM) Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Środki dydaktyczne

35 HAKO Lehrmittel Modele:projekcyjne,przekrojowe, montażowe z zakresu: techniki samochodowego maszynoznawstwa Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Środki dydaktyczne

36 mobiTED Oprogramowanie do testowania wiedzy i przeprowadzania sprawdzianówOprogramowanie do testowania wiedzy i przeprowadzania sprawdzianów Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Środki dydaktyczne

37 3BScientific środki poglądowe -biologia-medycyna-fizjologia -ratownictwo medyczne Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Środki dydaktyczne

38 Leybold Didactic FizykaFizyka ChemiaChemia BiologiaBiologia MechanikaMechanika ElektronikaElektronika Technika samochodowaTechnika samochodowa Maszyny elektryczneMaszyny elektryczne Sensoryka i pomiarySensoryka i pomiary Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Środki dydaktyczne

39 Festo Didactic proponuje zestawy dydaktyczne które umożliwiają pomoc w zdobywaniu wiedzy z zakresu szeregu dyscyplin oraz powiększania umiejętności w rozwiązywaniu typowych problemów spotykanych w praktyce przemysłowej: podstaw mechatroniki projektowania i symulacji sensoryki pneumatyki i elektropneumatyki hydrauliki i elektrohydrauliki hydrauliki samochodowej napędów elektrycznych techniki regulacji analogowej sterowników programowalnych robotyki złożonych systemów mechatroniki sterowania procesami ciągłymi obrabiarek sterowanych numerycznie Środki dydaktyczne Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

40 Środki dydaktyczne Oprogramowanie CAD / Oprogramowanie CAM / Oprogramowanie CNC do dydaktyki i produkcji

41 Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Pracownie

42 Pracownie

43 Środki dydaktyczne Zapraszamy do pracowni edukacji zawodowej !!! spotkania z metodykami, doradztwo zawodowe, doradztwo w sprawie wyposażenia, dostępne katalogi, adresy, kontakty.

44 Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego Marek Filipczyk 31-123 Kraków ul. Krupnicza 42a Tel./fax 0048 12 422 32 18 E-mail: ckpkrakow@interia.pl Education and Culture ENLARGEMENT, EMPLOYMENT and VET (E2-VET) CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "Kraków, 26 kwietnia 2006 r. Wyposażenie dydaktyczne nowoczesnej szkoły zawodowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google