Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

kształcenia zawodowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "kształcenia zawodowego"— Zapis prezentacji:

1 kształcenia zawodowego
KONFERENCJA Europejski wymiar kształcenia zawodowego „Wyposażenie dydaktyczne nowoczesnej szkoły zawodowej” Kraków, 26 kwietnia 2006 r.

2 Czy system edukacji może
Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Edukacja Rynek pracy Czy system edukacji może sprostać wyzwaniom XXI w. ?

3 Nowe wyzwania dla edukacji zawodowej
Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Nowe wyzwania dla edukacji zawodowej budzenie i zaspokajanie aspiracji edukacyjnych społeczeństwa powiązanie systemu kształcenia zawodowego z aktualnym rynkiem pracy racjonalne wykorzystanie środków przeznaczonych na edukację zapewnienie wykształcenia średniego jak największej liczbie uczniów skrócenie cyklu kształcenia zawodowego i zapewnienie elastyczności przy zmianie zawodu dostosowanie systemu egzaminowania i nadawania tytułów zawodowych w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej

4 Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
RYNEK PRACY NOWE TECHNOLOGIE EUROPEJSKI RYNEK PRACY GLOBALIZACJA CYWILIZACJA INFORMACYJNA JAK SOBIE ZA KILKA LAT PORADZI NA RYNKU PRACY DZISIEJSZY PIĘTNASTOLATEK? JAKI BĘDZIE RYNEK PRACY? JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA (TELE)KOMUNIKACJA? JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ KOMPUTER? STAŁE ZMIANY  EDUKACJA USTAWICZNA JAK SOBIE ZA KILKA LAT PORADZI NA RYNKU PRACY DZISIEJSZY NAUCZYCIEL? JAKA BĘDZIE POTRZEBNA WIEDZA - NAUCZYCIELOWI? UCZNIOWI? PRESJA JĘZYKÓW OBCYCH? CIĄGŁE PODNOSZENIE KWALIFIKACJI? STAŁE ZMIANY  EDUKACJA USTAWICZNA

5 Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
Przejście Stara gospodarka Nowa Społeczeństwo industrialne informacyjne

6 Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
Przejście Stara gospodarka Nowa produkty i usługi materialne cyfrowe zasoby materialne ludzkie

7 Wyzwania dla szkolnictwa zawodowego w Polsce na początku XXI wieku:
Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Wyzwania dla szkolnictwa zawodowego w Polsce na początku XXI wieku: gwałtowny postęp technologiczny reforma systemu edukacji gwałtowne zmiany na rynku pracy stowarzyszenie z Unią Europejską ___________________________________________________ Świadomi tych wyzwań oczekujemy koncepcji dydaktyczno-szkoleniowej, która może poprawić jakość edukacji zawodowej i pomóc w modernizacji systemu kształcenia zawodowego w Polsce

8 Nowe wyzwania edukacyjne
Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Zmiany w gospodarce Nowe wyzwania edukacyjne wzrastające tempo przemian ekonomicznych i technologicznych firmy i przedsiębiorstwa wprowadzają nowe technologie wytwarzania nowe produkty nowe formy organizacji pracy zmiana mentalności i aspiracji pracowników nieprzystosowanie kwalifikacji zawodowych uzyskiwanych w systemie szkolnictwa zawodowego do wymagań rynku pracy

9 Oczekiwania pracodawców
Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Oczekiwania pracodawców HIERARCHIA WYMAGANYCH KWALIFIKACJ SPEŁNIAJĄCYCH OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW fachowa wiedza, samodzielność w podejmowaniu decyzji, chęć podnoszenia kwalifikacji, doświadczenie zawodowe, dyspozycyjność, umiejętność organizowania własnej pracy, umiejętność tworzenia dobrego wizerunku firmy, umiejętność adaptacji, umiejętność kierowania ludźmi, komunikatywność,

10 Nowe wyzwania edukacyjne
Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Nowe wyzwania edukacyjne podnoszenie produktywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa cechy pracowników: elastyczność, kreatywność, właściwa motywacja, akceptacja innowacji, asertywność, umiejętność pracy w grupie zmiana polityki odchodzenie od: aspektów ilościowych na rzecz jakościowych

11 Rynek pracy w nowej gospodarce
Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Rynek pracy w nowej gospodarce kompetencje do wynajęcia a nie ludzie do wynajęcia

12 między cywilizacją a katastrofą"
Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie „Edukacja to wyścig między cywilizacją a katastrofą" H.G.Wells

13 Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
Nowa koncepcja aktywnej nauki i kształcenia zawodowego oparta jest na: wykorzystaniu w procesie kształcenia nowoczesnych systemów opartych na programach komputerowych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu dydaktycznego i pakietów edukacyjnych, połączeniu wirtualnej i rzeczywistej sali lekcyjnej i laboratorium, w oparciu o interakcyjne oprogramowanie i multimedialne narzędzia komunikacji, przy pomocy których możliwe są różne sposoby przekazywania i zdobywania wiedzy.

14 Nowa koncepcja aktywnej nauki i kształcenia zawodowego
Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Nowa koncepcja aktywnej nauki i kształcenia zawodowego umożliwia to: pobudzanie wyobraźni i kreatywności podmiotu kształcenia jakim jest uczeń, zdobywanie wiedzy poprzez rozwiązywanie konkretnych zadań, samodzielność w pokonywaniu problemów.

15 Metodyka aktywnej nauki - metody aktywizujące
Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Metodyka aktywnej nauki - metody aktywizujące Uczniowie zapoznają się: z zagadnieniami technicznymi, zasadami działania rzeczywistych elementów i układów wykonując konkretne zadania i ćwiczenia przed ekranem komputera, z rzeczywistymi urządzeniami i układami pomiarowymi, z multimedialnym oprogramowaniem, które nieustannie nadzoruje proces, szybko i obiektywnie sygnalizując wszelkie błędy i podpowiadając właściwe rozwiązania.

16 Metodyka aktywnej nauki – metody aktywizujące Nauczyciel ustala:
Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Metodyka aktywnej nauki – metody aktywizujące Nauczyciel ustala: liczbę, kolejność, stopień trudności poszczególnych ćwiczeń, zgodnie z założonym celem dydaktycznym, pakiety edukacyjne w postaci: zadań problemowych, wskazówek i instrukcji, rysunków, zdjęć, tekstów, animacji, filmów.

17 Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
Sposoby korzystania z pakietów edukacyjnych: zindywidualizowana nauka pod kontrolą nauczyciela, nauczyciel wybiera z bogatej oferty oprogramowania odpowiednie elementy programu nauczania, dopasowując go do własnej koncepcji dydaktycznej i możliwości uczniów, samodzielna nauka pod kontrolą oprogramowania uczeń wybiera drogę postępowania zalecaną przez program i wykonuje kolejne zadania, program dydaktyczny analizuje postępy pracy, koryguje błędy i informuje o wynikach, rozwiązywanie konkretnego problemu.

18 Korzyści dla nauczyciela: zindywidualizowanie ćwiczeń.
Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Korzyści dla nauczyciela: zindywidualizowanie ćwiczeń. oprogramowanie oferuje nauczycielowi możliwość ustalenia zestawu ćwiczeń właściwego dla możliwości i umiejętności ucznia, wzrost efektywności nauczania korzystając z oprogramowania, uczniowie uczą się szybciej i stają się bardziej samodzielni. Pozwala to na poświęcenie większej uwagi tym, którzy tego bardziej potrzebują, a w konsekwencji, podnosi efektywność nauczania.

19 Korzyści dla nauczyciela:
Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Korzyści dla nauczyciela: dobra inwestycja pod każdym względem pakiety oprogramowania, to wysokiej jakości pomoc dydaktyczna i nowoczesna metodyka pracy. Kolejna korzyść, to wielka oszczędność czasu nauczyciela, możliwość monitorowania pracy uczniów i elastycznego reagowania na ich potrzeby oraz wprowadzania zmian.

20 Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
Korzyści dla ucznia: wzrost atrakcyjności - precz nudo! rozwiązania problemu można szukać stosując podejście systematyczne, metodę prób i błędów lub symulację. System jest nieustannie gotów zaspokoić ciekawość i żądzę wiedzy ucznia. Jest to bardzo podobne do gry komputerowej. własne tempo pracy metody pracy uczniów mogą być bardzo zróżnicowane. Oprogramowanie daje możliwość wyboru. Uczyć można się w różny sposób: szybko, systematycznie, zrywami, intensywnie, powoli, dokładnie...itd., gdyż system dopuszcza wszystkie warianty. Uczeń decyduje o tym, jak i kiedy osiągnie wyznaczony cel.

21 Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
Korzyści dla ucznia: wspomaganie pracy ucznia interakcyjny program nadzoruje wszystko, co robi uczeń. Zna nie tylko odpowiedzi, ale potrafi ocenić prawidłowość wykonanych ćwiczeń praktycznych. Reaguje natychmiast, podpowiada właściwe rozwiązanie. wygoda pakiet oprogramowania zawiera wszystko, co jest potrzebne do wykonania danego zadania. Gdziekolwiek istnieją możliwości korzystania z komputera PC, należy zainstalować w nim oprogramowanie i rozpocząć pracę

22 Oprogramowanie i sprzęt
Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Oprogramowanie i sprzęt Wyposażenie pracowni STANDARDY Standardy wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego dla zawodów: w których kształcenie jest prowadzone w technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych o trzyletnim cyklu kształcenia, o dwuletnim cyklu kształcenia.

23

24

25

26 Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
Środki dydaktyczne Dostępne wyposażenie, oprogramowanie i sprzęt umożliwiają organizację następujących pracowni z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, informatyki (mechatroniki): podstaw mechatroniki projektowania i symulacji sensoryki pneumatyki, elektropneumatyki, hydrauliki i elektrohydrauliki hydrauliki samochodowej napędów elektrycznych, techniki regulacji analogowej sterowników programowalnych i robotyki złożonych systemów mechatroniki sterowania procesami ciągłymi obrabiarek sterowanych numerycznie

27 Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
Środki dydaktyczne W ramach zestawów dydaktycznych dostawcy sprzętu proponują specjalistyczne pakiety oprogramowania umożliwiające realizację szerokiego zakresu ćwiczeń praktycznych, z wykorzystaniem multimedialnej symulacji układów i procesów produkcyjnych. Umożliwiają one realizację wielu pracowni wirtualnych, bez elementów sprzętowych. Drugą częścią oferty są kompletne zestawy dydaktyczne, które pozwalają na samodzielną naukę montażu i uruchamiania zaprojektowanych układów i urządzeń, sprawdzanie działania elementów urządzeń i kompletnych zestawów, jak również umożliwiają rozwój umiejętności z zakresu budowy złożonych układów automatyki.

28 Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
Środki dydaktyczne Programy symulacyjne: tworzenie pracowni wirtualnych. Istotą programów symulacyjnych jest udawanie czyli symulacja sposobu działania różnych urządzeń lub systemów. Programy takie tworzy się na użytek edukacji młodzieży i dorosłych. Umożliwiają one użytkownikowi zapoznanie się z działaniem i obsługą wielu urządzeń bez konieczności ich zakupu.

29 Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
Środki dydaktyczne Korzyści płynące z nauczania lub szkolenia z wykorzystaniem programów symulacyjnych są oczywiste: praca w środowisku maksymalnie zbliżonym do rzeczywistego, możliwość prostego i szybkiego modyfikowania zadań, wykrywania, sygnalizacji i obszernej diagnostyki różnych błędów i nieprawidłowości, brak obawy o uszkodzenia lub zniszczenia cennego sprzętu dydaktycznego, w miarę niska cena przy pracy układów symulacyjnych w sieci, istnieje ponadto możliwość interakcyjnego współdziałania nauczyciela z uczniami, w zakresie rozwiązywania określonych zadań oraz ich bieżącej kontroli.

30 Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
Środki dydaktyczne Najczęściej produktami są mechatroniczne systemy dydaktyczno-szkoleniowe, które obejmują: prowadzenie kompleksowej działalności edukacyjnej i szkoleniowej wyposażanie pracowni i laboratoriów doradztwo w zakresie metodyki szkoleń i standardów wyposażenia techno-dydaktycznego różne formy informowania o mechatronice i promowania mechatroniki w technologii i edukacji

31 Środki dydaktyczne Elektrotechnika Elektronika Technika cyfrowa
Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Środki dydaktyczne Elektrotechnika Elektronika Technika cyfrowa Energoelektronika Energetyka: Napędy elektryczne Miernictwo Systemy mikrokomputerowe Automatyka/SPS/PLC Robotyka Elektropneumatyka Telekomunikacja Elektronika samochodowa Przyrządy pomiarowe Wyposażenie laboratoryjne LUCAS-NULLE

32 Ilość jednocześnie użytych modułów może być nieograniczona
Multimedialny system dydaktyczny Zasadnicze elementy składowe Zasilacze Podstawowy Uzupełniający Interfejs Zasadnicze podzespoły: - Generator/wyjście analogowe - Cyfrowe we/wy - Przekaźniki - Wejścia analogowe Złącza szeregowe Złącza wielowtykowe do dołączania modułów Uniwersalne moduły pomiarowe Zasadnicze podzespoły modułu złącza 64-stykowe gniazdo do mocowania kart pomiarowych lub płyty montażowej port pomiarowy w podczerwieni do przyrządu Metrahit - gniazda zasilające Ilość jednocześnie użytych modułów może być nieograniczona

33 Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
Środki dydaktyczne Fizyka Chemia Biologia Ekologia Interfejsy pomiarowe Mechanika Inż. Materiałowa Elektronika Przyrządy pomiarowe Wyposażenie laboratoryjne Oprogramowanie PHYWE

34 Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
Środki dydaktyczne R.&S.KELLER GmbH Oprogramowanie serii Plus do nauki programowania obrabiarek CNC (funkcje CNC/CAD/CAM)

35 Środki dydaktyczne HAKO Lehrmittel Modele: projekcyjne, przekrojowe,
Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Środki dydaktyczne HAKO Lehrmittel Modele: projekcyjne, przekrojowe, montażowe z zakresu: techniki samochodowego maszynoznawstwa

36 Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
Środki dydaktyczne mobiTED Oprogramowanie do testowania wiedzy i przeprowadzania sprawdzianów

37 Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
Środki dydaktyczne 3BScientific środki poglądowe -biologia -medycyna -fizjologia -ratownictwo medyczne

38 Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
Środki dydaktyczne Leybold Didactic Fizyka Chemia Biologia Mechanika Elektronika Technika samochodowa Maszyny elektryczne Sensoryka i pomiary

39 Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
Środki dydaktyczne Festo Didactic proponuje zestawy dydaktyczne które umożliwiają pomoc w zdobywaniu wiedzy z zakresu szeregu dyscyplin oraz powiększania umiejętności w rozwiązywaniu typowych problemów spotykanych w praktyce przemysłowej: podstaw mechatroniki projektowania i symulacji sensoryki pneumatyki i elektropneumatyki hydrauliki i elektrohydrauliki hydrauliki samochodowej napędów elektrycznych techniki regulacji analogowej sterowników programowalnych robotyki złożonych systemów mechatroniki sterowania procesami ciągłymi obrabiarek sterowanych numerycznie

40 Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
Środki dydaktyczne Oprogramowanie CAD / Oprogramowanie CAM / Oprogramowanie CNC do dydaktyki i produkcji

41 Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
Pracownie

42 Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
Pracownie

43 Środki dydaktyczne Zapraszamy do pracowni edukacji zawodowej !!!
Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Środki dydaktyczne Zapraszamy do pracowni edukacji zawodowej !!! spotkania z metodykami, doradztwo zawodowe, doradztwo w sprawie wyposażenia, dostępne katalogi, adresy, kontakty.

44 ZAPRASZAMY CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Education and Culture ENLARGEMENT, EMPLOYMENT and VET (E2-VET) Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego Marek Filipczyk Kraków ul. Krupnicza 42a Tel./fax ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "kształcenia zawodowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google